slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvor reiser "Ola Normann"? Pakkereiser fly 2007 - Totalt 1,2 mill Registrert av Reisebransjeseksjonen i HSH. I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvor reiser "Ola Normann"? Pakkereiser fly 2007 - Totalt 1,2 mill Registrert av Reisebransjeseksjonen i HSH. I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
rusti

Hvor reiser "Ola Normann"? Pakkereiser fly 2007 - Totalt 1,2 mill Registrert av Reisebransjeseksjonen i HSH. I - PowerPoint PPT Presentation

116 Views
Download Presentation
Hvor reiser "Ola Normann"? Pakkereiser fly 2007 - Totalt 1,2 mill Registrert av Reisebransjeseksjonen i HSH. I
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvor reiser "Ola Normann"?Pakkereiser fly 2007 - Totalt 1,2 millRegistrert av Reisebransjeseksjonen i HSH. I parentes antatt reelt antall reisende • Spania 498 000 (750 000) • Hellas 221 000 (250 000) • Thailand 23 000 (105 000) • Kypros 48 000 ( 60 000) • Tyrkia 95 000 (110 000) • Bulgaria 68 000 ( 80 000) • Afrika 52 000 ( 60 000) • Totale feriereiser til utlandet: 2,2 mill

  2. Internasjonal turismeWorld Tourism Organistion, www.unwto.org • 898 millioner turister i 2007 • turister som besøkte annet land enn bostedslandet • Var forventet å øke 5 % i 2008, men • Over 50 millioner reiser hvert år til utviklingsland

  3. Trusler mot økt reiseaktivitet • Økte energipriser • Forurensning og miljøpolitikk • Pandemisk infeksjonssykdom - SARS fikk stor betydning. Fugleinfluensa kan bli katastrofal for turismen • Liten eller ingen reaksjon på terrorhandlinger eller natur-katastrofer - en del av hverdagen • FINANSKRISE