andere school tijden andere kansen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Andere (school)tijden Andere kansen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Andere (school)tijden Andere kansen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Andere (school)tijden Andere kansen - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Andere (school)tijden Andere kansen. Waar gaat het nou echt om ?. VROEGER. Van vroeger, toen alles veel ……. was,. komen de huidige schooltijd. Sociale netwerk van een kind. Emancipatie: andere rollen. Verandering in gezinnen. van zorg (recht op zorg – hulp) n aar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Andere (school)tijden Andere kansen' - russell-cochran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide13

van

zorg (recht op zorg – hulp)

naar

participatie (plicht tot meedoen)

maatschappij

slide14

NU

Kindnetwerk

14

slide15
Een kind is 5.000 uur per jaar wakker

daarvan 940 uur op school uur op schoolen 600 uur in de opvang!

de rest is voor ?????

dagarrangement art 45 2 wpo
Dagarrangement: art 45.2 WPO

5x 11x 52 upj

waarvan: 450 upj didactische instructie

TSO: onderdeel WPO

KDV | VSO |NSO | BSO |GOB : onderdeel WK

dagarrangement
Dagarrangement

2x de schooltijd

5x 11x 52 upj

waarvan: 450 upj didactische instructie

TSO: onderdeel WPO

KDV | VSO |NSO | BSO |GOB : onderdeel WK

hoe wat en waarom
Hoe, wat en waarom ?

onderwijs als maatschappelijk ondernemer

dagarrangementen da
Dagarrangementen (DA)
 • 1 januari 2007: Dagarrangementen conform artikel 45.2 WPO. Verplichting/taak voor het onderwijs
 • 1 juli 2008: Regiegroep Brede School Veldhoven op basis van 2x convenant en samenwerkingsovereenkomst
 • Uitvoering:
  • inhoud & samenwerkingen = DA
   • WIS Breed – Noord – Oost – Midden – Zuid
  • MFA’s
  • Verbrede scholen
dagarrangementen wpo art 45 2
Dagarrangementen: WPO art 45.2
 • Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor met ouders afgesproken dagen, zorg voor de organisatie van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor-en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders hierom verzoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voortvloeien, komen voor rekening van de ouders.
partners bsv
Partners BSV
 • VeldVest
 • RBOB De Kempen
 • Korein Kinderopvang
 • Nummereen Kinderopvang
 • Paraplu Kinderopvang
 • Stimulans
 • Zuidzorg
 • Orthopedagogisch Centrum Brabant
 • De Combinatie Jeugdzorg Boddaertcentrum
 • GGD
 • Dommelregio
 • MEE Zuidoost Brabant
 • Sondervick College
 • De Zwengel
 • Gemeente Veldhoven
uitgangpunten bsv
Uitgangpunten BSV
 • Inhoud leidend: 18 te bereiken resultaten
 • Thuisnabije (Dag)arrangementen
 • Passend voor ieder kind ( PO – SBO – SO)
 • Leeftijd 0 – 16 jaar
 • Voor alle kinderen ook niet-WK kinderen
 • Werken vanuit woonservicezone
 • Kinderen in WSZ centraal: accommodatie faciliteert inhoud & samenwerking
 • Gemeente concentreert zich op deze werkwijze
waar gaat het feitelijk over
Waar gaat het feitelijk over?

Een passend en goed ontwikkelingsconcept en adequate zorg voor alle kinderen

Vragen en wensen van kind en (toekomstige) ouder centraal

Kwalitatief goed (passend) aanbod voor ieder afzonderlijk kind/jongere

Goed pakket aan onderwijs en zorg- & welzijn voorzieningen in eigen directe omgeving

Aansluitend dagarrangement met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, passend bij een gedragen pedagogische en didactisch aanpak en lokale integrale visie

dagarrangementen voor iedereen
Dagarrangementen voor iedereen
 • MFA’s en Brede Scholen zijn het hele jaar operationeel
 • Één loket voor alle diensten vanaf 0 jaar
 • Thuisnabije uitvoering
 • Maatwerk, passend voor ieder kind
 • Aansluitend compleet arrangement voor alle kinderen: onderwijs – opvang – zorg & welzijn – sport – cultuur - vrije tijd
slide29

(van) Losse producten en diensten

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

PEUTERSPEELZAAL

SCHOOL

TSO

CULTUUREDUCATIE

SPORT

KDV

BSO

BURGERSCHAP

GEZONDHEID

PASSENDONDERWIJS

TAAL & REKENEN

BIBLIOTHEEK

29

TECHNIEK

naar passende integrale afstemming
(naar) Passende integrale afstemming

PSZ

Opvang

Welzijn

Cultuur

Onderwijs

Jeugdzorg

VVE

VVE

Passend

SPORT

slide32

Natuurlijk: “inhoud centraal”

Vraag, doel en doelgroep

Partners, visie en samenwerking

Inhoud & Samenwerking

Organisatie en accommodatie

Inbedding lokaal beleid en visie

herontwerp out of the box denken
Herontwerp…(out of the box denken)

Samen vraaggestuurd, vernieuwende antwoorden ontwikkelen!

33

33

waarom zou u als ouder
Waarom zou u, als ouder?
 • U weet wat u heeft en weet niet wat er voor in de plaats komt?
 • U heeft er niet om gevraagd? Wat goed is, moet je goed laten!
 • U heeft ‘de boel’ (thuis, op het werk, met halen en brengen) aardig geregeld en geen zin alles weer op zijn kop te zetten
 • Misschien brengt het kosten met zich mee?
waarom doet die school dit
Waarom doet die school dit?
 • School is meer dan Cito-eindresultaten bedrijf!
 • School heeft verantwoordelijkheid ten aanzien van dagarrangementen van “7 tot 7”
 • Kind leert/ontwikkelt nu en in de toekomst heel anders. Gezin ziet er anders uit!
 • Kind wordt in een andere maatschappij groot
 • Kind leert voor beroepen, die nu nog niet bestaan
slide37
Dus………………!
 • Nadenken over de toekomstige rollen van school, gezin, maatschappij, kind, omgeving
 • School moet vooruitdenken voor de toekomstige “klanten”
 • Andere schooltijden zijn gene doel op zich, maar een middel en manier om (toekomstige) doelen te bereiken
slide39
3 perspectieven

verschillend en toch onlosmakelijk met elkaar verbonden

39

slide40

Perspectief 1

Vrouw / ouder(s)

Vrouw nu: 25 jaar

Over 5 jaar: 1ste kind

Dan klant met welke vraag?En klant van wie?

slide41

Perspectief 2

Kinderen

Hoe leren zij ?

Hoe ontwikkelen zij ?

Hoe worden zij groot ?

Welke vragen zij ?Welke hulpmiddelen zijn nodig ?

slide42

Perspectief 3

Organisatie onderwijsWelke rol vervullen zij ?

Zijn ze (al) zover ?

Onderscheid tussen school en opvang weg

Onderwijs een maat- schappelijke onderneming?

slide44

Als je met schone lei opnieuw

kunt beginnen, wat dan?

Hoe komt het er dan uit te zien?

school

opvang

zorg

0 huidige situatie
0. Huidige situatie

Karakteristieken:

 • Maandag – dinsdag – donderdag: van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.15 uur
 • Woensdag – vrijdag van van 08.30 tot 12.15 uur
 • Vrije woensdag- en vrijdagmiddag
 • Lunchpauze buiten de school of via TSO van Korein
 • Naschoolse opvang mogelijk na school
 • Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag
1 het vijf gelijke dagenmodel
1. Het vijf-gelijke-dagenmodel

Karakteristieken:

 • vijf identieke schooldagen: van 08.30 tot 14.15 uur
 • Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
 • Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
 • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
 • Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag
2 het bioritme model
2. Het bioritme-model

Karakteristieken:

 • Het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10-12 uur voor leren en presteren en 14.30 -16.30 voor repeteren);
 • Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties;
 • Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing;
 • Voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang.
3 het 7 tot 7 model of integraal kindcentrum ikc
3. Het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum (IKC)

Karakteristieken:

 • Aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning;
 • Gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties;
 • Éénloket voor ouders en kinderen;
 • Geïndividualiseerd onderwijs;
 • Eenduidig pedagogisch beleid;
 • Éénteam van medewerkers vanuit verschillende disciplines;
 • Concentratie van voorzieningen in één gebouw.
hyperlinks meer informatie
Hyperlinks: meer informatie
 • www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
 • www.bredeschool.nl
 • www.bredeschool.com
 • www.poraad.nl
 • www.vko.nl
 • www.minocw.nl
 • www.nji.nl
peter vereijken
06 – 21 80 70 81

peter.vereijken@gmail.com

peter.vereijken@bredeschool.com

https://sites.google.com/site/petervereijken/

Peter Vereijken

Postelstraat 33b

5711 EM Someren

0493 – 84 37 31

De Stroom 29

9411 MB Beilen

0593 - 79 50 34