vaka 1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAKA 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAKA 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

VAKA 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 690 Views
 • Uploaded on

VAKA 1. Dr. Pınar Soysal Vakıf Gureba EAH. Hasta . S.A. 62 yaşında Bayan. Yakınması. Sağ kolda morarma, ağrı Kanlı idrar yapma. Öyküsü.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VAKA 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vaka 1

VAKA 1

Dr. Pınar Soysal

Vakıf Gureba EAH

hasta
Hasta
 • S.A.
 • 62 yaşında
 • Bayan
yak nmas
Yakınması
 • Sağ kolda morarma, ağrı
 • Kanlı idrar yapma
slide4
Öyküsü
 • Yaklaşık 1.5 ay önce öksürük ve çarpıntı şikayeti ile çekilen EKG sinde hızlı ventrikül cevaplı AF tespit edilmesi üzerine warfarin 5mg. 1X1/2 ve digoksin tablet 1x1 başlanmış.
slide5
Eforlu EKG tolere edememiş
 • Koroner anjiyografide özellik saptanmamış.
 • Bir hafta sonra warfarin dozu arttırılmış.
 • Doz arttırıldıktan yaklaşık 20 gün sonra kulak kanaması nedeniyle acil servise başvurmuş INR >5, PT>60, aPTT=82.9 gelmesi üzerine K vitamini ve transamin yapılıp, warfarin stoplanmış.
slide6
Öyküsü
 • 25/11/2007 de sağ kolunda ve sağ memesinde morarma, kanlı idrar şikayeti ile tekrar acile gelen hastanın warfarin tedavisi stoplanmış olmasına rağmen INR=13.24 bulunması üzerinehastainterne edildi.
zge mi
Özgeçmiş
 • 1990 yılında parsiyel tiroidektomi
 • 2003 yılında RAI tedavisi almış.
 • 2004 yılında KKY tanısı almış.
 • Soygeçmiş: Özellik yok.
 • Alışkanlıkları: Sigara (30 paket/yıl)
kulland la lar
Kullandığı İlaçlar
 • Digoksin tablet 1X1
 • Valsartan-hidroklortiazid tablet 1X1
 • Furosemid tablet 2X1
 • Karvedilol tablet 1X1
 • ASA 100 mg. Tablet 1x1
 • Tiroksin tablet 1X1/2
fizik muayene
Fizik Muayene
 • Genel durum: Orta, şuuru açık, koopere, vücudunda yaygın ekimozlar mevcut
 • SS:Dinlemekle akciğer sesleri bronkoveziküler
 • KVS: S1 S2 doğal TA: 100/60 mmHg. Nabız: 96/dakika
 • GIS:Batında hassasiyet defans, rebound yok. Traube açık ve hepatomegali yok.
 • ÜS: KVAH (-)/(-)
 • Diğer sistem muayene bulguları doğaldır
laboratuvar
Laboratuvar
 • Üre= 72 mg/dL.
 • Kreatinin = 1.78 mg/dL.
 • Ürik asit= 6.5 mg/dL.
 • CK= 194 u/L.
 • Fibrinojen= 775 mg/dL.
 • PT= 100.2 saniye
 • APTT=76.5 saniye
 • INR=13.64
laboratuvar11
Laboratuvar
 • TSH=22.9 uIU/mL
 • FT3=2.90 pg/mL
 • FT4=0.796 ng/dL
 • Vitamin B12=176 pg/mL.
laboratuvar12
Laboratuvar
 • TIT: renk koyu kırmızı
  • (RBC):Bol
  • Protein +2
  • Keton +1
s zce
SİZCE..
 • Yaklaşım nasıl olmalı?
klinik izlem
Klinik izlem
 • Hasta Warfarin overdose ön tanısı ile dahiliye servisimize yatırıldı.
 • INR ve HCT takipleri konuldu.
 • İki ünite TDP verildi.
slide15
EKO
 • Hafif triküspit, aort ve mitral yetersizliği,
 • Sol atriyum çapı normalin üst sınırında
 • EF= %65
 • PAB= 27 mm Hg.
klinik izlem16
Klinik izlem:
 • Kontrastlı sağ omuz MR: Omuz eklemi anteromediyalinde subkorakoit bursada aksiller fossaya doğru uzanım gösteren 6X6.5X3 cm. boyutlarında yer yer septasyonlar içeren hemorajik effüzyon mevcut.
riner sistem usg
Üriner Sistem USG
 • Sol böbrek üst polde 6.5 mm çapında hiperekojen posterior gölgesi izlenen kalküler imaj mevcuttur.
 • Sağ böbrek pelvikalisiyel sistem dilate görünümdedir.
slide18
Israrlı sorgulama ile hastanın warfarin kullanmadığı doğrulandı.
 • Warfarin süpersensivitesi ve tiroksine bağlı warfarin hassasiyeti olarak değerlendirildi.
 • K vitamini 5 mg oral verildi.
 • Tiroksin dozu 1x1 olarak arttırıldı.
 • INR=3.23 (5.gün)
sizce
Sizce..
 • Antikoagülasyona devam edelim mi?
slide20
65 yaş altında
 • HT ve DM yok,

Geçirilmiş CVA öyküsü yok,

 • Sadece KKY hikayesi mevcut (diyastolik?) LVEF>%50,
 • Warfarin hassasiyeti ve kanamaları mevcut.
 • Antikoagülan tedavi endikasyonu yok.
hasta22
Hasta:
 • O. T.
 • 62 yaşında
 • Erkek
yak nmas23
Yakınması
 • Kusma
 • Fenalaşma hissi
 • Halsizlik
slide24
Öykü 1
 • Bilinen hipertansiyon ve hiperlipidemisi olan hasta, 1999 yılında MI geçirmiş.
 • 14/12/1999 da kardiyopulmonerarrest nedeni ile resüsitasyon uygulanmış.
slide25
Öykü 2
 • Yedi kez defibrile edilen hasta entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alınmış.
 • Nörolojik muayenesinde sağ hemiparezi saptanmış ve kraniyal BT planlanmış.
kraniyal bt
Kraniyal BT
 • Sağ temporal lobda subakut enfarkt, sol lateral ventrikül oksipital horn komşuluğunda eski laküner enfarkt odağı.
slide27
Öykü 3
 • EKG de atriyal fibrilasyon, EKO da sol ventrikülde anevrizma tespit edilmiş ve warfarin başlanmış.
 • Ancak hasta düzenli olarak kontrollere gitmemiş.
slide28
Öykü 4
 • Hasta 15/09/2007 de iki gündür mevcut olan terleme, kusma, ishal ve zaman zaman olan şuur kaybı yakınmaları ile acile getirilmiş.
 • Hematemez ve melena saptanınca GIS kanama ön tanısı ile interne edilmiş.
zge mi i
Özgeçmişi
 • 1999 Ocak ayında MI
 • 1999 Nisan ayında iskemik SVO
 • Ateşli silah yaralanması sonrası splenektomi
 • Hipertansiyon ve hiperlipidemi (10 yıldır)
soyge mi
Soygeçmiş
 • Anne MI sonrası ex.
 • Kardeşinde hipertansiyon (+)
al kanl klar
Alışkanlıkları
 • Sigara (30-40 paket yıl) 10 yıldır kullanmıyor.
kulland ila lar
Kullandığı ilaçlar
 • Warfarin 5mg. 1X1
 • Kaptopril 25mg. 1X1
 • Valproat sodyum 1X1
 • Isosorbid-5-mononitrat 20mg. 2X1
fizik muayane
Fizik Muayane
 • Genel durum iyi, şuuru açık koopere, tiroid nonpalpable
 • SS:Akciğer bazallerinde ince krepitan raller (+)
 • KVS: S1 doğal S2 de sertleşme mevcut, ek ses üfürüm yok, tüm ekstremitelerde distal nabızlar palpe ediliyor
 • GIS: Sağ üst kadranda hassasiyet (+), defans rebound yok. Hepatosplenomegali yok.
 • ÜS: KVAH -/-
 • Diğer sistem muayene bulguları doğal.
laboratuvar34
Laboratuvar
 • Glukoz = 169 mg/dL
 • Üre=97 mg/dL
 • Kreatinin=1.33 mg/dL
 • Kalsiyum=8.4 mg/dL
 • Potasyum=3.4 mEq/L
 • Klorür=112 mEq/L
laboratuvar35
Laboratuvar
 • Hgb=7.6 g/dL
 • Hct=25.0 %
 • MCV=78.4 fL
 • PT=47.4 saniye
 • INR=4.65
slide36
PAAC
 • Her iki akciğerde özellikle bazallerde olan konsolidasyon artışı mevcut
klinik zlem
Klinik İzlem
 • Hastaya 3 ünite eritrosit süspansiyonu ve 1 Ü TDP verildi.
 • Warfarin stoplandı.
 • Günlük hematokrit (4x1) takip planlandı.
 • Hastanın gastroskopisi yapıldı.
gastroskopi raporu
Gastroskopi Raporu
 • Mide içeriği pıhtılı kan şeklinde idi, ancak aktif kanama görülmedi.
 • Antrum hiperemik ve ödemliydi.
 • Bulbus ve ikinci kıta duodenum lümeni normal olarak değerlendirildi.
 • Hematokrit takipleri stabil seyretti.
s zce39
SİZCE..
 • Yaklaşım nasıl olmalı?
 • Antikoagülan tedavi verelim mi?
slide40
INR 1.48 oldu (altıncı gün)
 • Hasta klaritromisin+lansoprazol+amoksisilin 2x1 ile eksterne edildi.
 • 30 gün sonra tekrar değerlendirilen hastaya geçirilmiş iskemik CVA ve atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, hiperlipidemi risk faktörlerinden dolayı yeniden warfarin başlandı.
 • Takipte INR: 2,43
slide41
2.0-2.5 olacak şekilde olmalı
 • (Yakın INR takibi ile).
hasta43
Hasta
 • Y.B.
 • 78 yaşında
 • Erkek
yak nmas44
Yakınması
 • Halsizlik
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
slide45
Öyküsü
 • Tip 2 DM tanısı olan ve OAD kullanan hastanın, son bir haftadır olan ve progresif olarak artan baş dönmesi varmış.
 • İki gündür nefes darlığı yakınması da başlayan hasta acil dahiliye polikliniğe başvurmuş.
zge mi46
Özgeçmiş
 • 8 ay önce sol skapulada lipom operasyonu
 • 8-9 yıl önce kolesistektomi
 • DM (2-3 yıldır)
 • 3 ay önce böbreklerde taş nedeniyle double J kateteri takılmış
slide47
Soygeçmiş:Özellik yok.
 • Alışkanlıkları: Özellik yok.
 • Kullanığı ilaçlar:
    • Glimeprid 2mg tablet 1x1
    • Metformine 850mg tablet 3X1
fizik muayene48
Fizik Muayene
 • Genel durum: Orta, şuuru açık, koopere
 • SS:Dinlemekle akciğer sesleri bronkoveziküler ancak kabalaşmış.
 • KVS: S1 S2 doğal. TA: 140/80 mmHg, nabız: 82/dakika
 • GIS:Batında hassasiyet defans, rebound yok. Traube açık ve hepatomegali yok.
 • ÜS: KVAH (-)/(-)
 • Diğer sistem muayene bulguları doğaldır
laboratuvar49
Laboratuvar
 • Glukoz= 143 mg/dL.
 • Üre= 76 mg/dL.
 • Kreatinin= 1.91 mg/dL.
 • Ürik asit= 11.2 mg /dL.
 • HbA1C= 7.79 %
 • CRP= 12.4
laboratuvar50
Laboratuvar
 • CKMB=28 u/L.
 • BNP=1060 pg/mL.
 • Kardiyak panel (-)
slide51
Arter Kan gazı:
    • Ph:7,496
    • PCo2:22.4 mm Hg.
    • HCo3=16.9 mmol/L
    • PO2:58.8 mm Hg.

D-Dimer = 4024 µg/L saptanması nedeniyle hasta dahiliye kliniğimize pulmoner emboli ön tanısı ile yatırıldı.

akci er grafisi
Akciğer Grafisi
 • Lineer atelektatik alanlar mevcut
spiral toraks bt
Spiral Toraks BT
 • Ana pulmoner arter distalinden başlayarak sağ interlober pulmoner arter ve alt lob pulmoner arterine uzanan pulmoner trombüs materyaline bağlı dolum defekti mevcut.
 • AC parankim kesitlerinde, sağ akciğer orta lobda ve alt lob mediobazal segmentte pulmoner trombüse bağlı subplevral nodüller ve plevral kalınlaşma mevcut.
slide54
Hastaya DMAH başlandı.
 • Enoxaparine 0.8 2X1 kullanırken hematürisi olan hastanın DMAH dozu azaltıldı.
 • Çekilen renal USG sinde hidronefrozu ve iki hafta önce takılan double J kateteri görüldü.
s zce55
SİZCE..
 • Yaklaşım nasıl olmalı?
 • Antikoagülan tedavi nasıl uygulayalım?
alt abdominal bt
Alt Abdominal BT
 • Sağ böbrek toplayıcı sistemde mesaneye kadar uzanan double J kateter
 • Sağ böbrek üst polde 15 mm, alt polde 35 mm çapında kortikal kistler izlendi.
 • Sol böbrekde ileri derecede hidronefroz ve sol üreteropelvik bileşkede stenoz görüldü.
alt ekstremite ven z doppler usg
Alt Ekstremite Venöz Doppler USG
 • Sol eksternal iliyak vende akut parsiyel trombüs
 • Sol popliteal bölgede baker kisti ? Tümör ?
sol diz mr
Sol diz MR
 • Sol diz ekleminde suprapatellar bursayı, anterior-posterior interkondiller alanı, tendon kılıfını, tibio-fibular eklem poşunu dolduran T1-T2 hipointens yaygın sinovyal doku kalınlaşması saptanmış ve hemartroz lehine değerlendirilmiş.
slide59
Hastanın hematürisi ve hemartrozu olduğu için Warfarin başlanamadı.
 • Ne yapalım, nasıl izleyelim ?
 • Biz ne yaptık ?
slide60
Hastanın medikal yönden tedavisi yapılarak genel durumu düzeltildi.
 • Ürolojik olarak operasyon yapılabileceği düşünülerek ve aktif kanama olması nedeni ile warfarin hiç düşünülmedi.
 • Hastaya riskli olabileceği düşünülerek antikoagülan verilmedi.
 • Takipteki hastanın genel durumu iyi.
hasta62
Hasta
 • C.E.
 • 69 yaşında
 • Erkek
yak nmas63
Yakınması
 • Göğüs Ağrısı
slide64
Öyküsü
 • Kalp kapak hastalığı olan hastanın ara sıragöğüs ağrıları oluyormuş.
 • İki defa koroner anjiyografi yapılmış ancak patolojik özellik saptanmamış.
 • Hastanın 24/12/2007 tarihinde sabah 05:00 te göğüs ağrısı başlamış. Acil polikliniğe getirilen hasta acilde Ventriküler Fibrilasyona girmiş.
slide65
Öykü
 • Defibrilasyon uygulanan hastaya lidokain 100 mg bolus yapılmış.
 • Tedaviye cevap veren hasta KYBÜ’ne yatırılmış.
zge mi66
Özgeçmiş
 • Bir yıl önce prostat operasyonu
 • Safra kesesi operasyonu
 • Koroner anjiyo (2 defa 5-6 yıl önce)
al kanl klar67
Alışkanlıkları
 • Sigara (25 paket yıl) 10 yıldır kullanmıyor.
kulland ila lar68
Kullandığı ilaçlar
 • Nifedipine tablet 1X1
 • Karvedilol 12.5 tablet 1x1
 • Quinopril-hidroklortiazid tablet 1X1
fizik muayene69
Fizik Muayene
 • Genel durum: Orta, şuuru açık, non koopere
 • SS:Dinlemekle akciğer sesleri bronkoveziküler
 • KVS: S1 doğal, aort odağında S2 sert.

TA: 145/75 mmHg. Nabız:108/dakika

 • GIS:Batında hassasiyet defans, rebound yok. Traube açık ve hepatomegali yok.
 • ÜS: KVAH (-)/(-)
 • Diğer sistem muayene bulguları doğaldır
laboratuvar70
Laboratuvar
 • Total biluribin: 1.31 mg/dL.
 • İndirekt billuribin: 1.01 mg/dL.
 • AST:49 U/L.
 • CK-MB: 54 U/L.
 • Fibrinojen: 403 mg./dL.
 • Troponin I: 2.46 ng/mL.
akci er grafisi71
Akciğer Grafisi
 • Kardiyotorasik indeks >0.50
klinik izlem72
Klinik izlem
 • Hasta non-Q MI olarak değerlendirilip, Heparin tedavisine başlandı.
slide73
EKO
 • EF=50 %
 • Aort kapağında dejeneratif değişiklikler
 • Sol ventrikül hipertrofisi,
 • Hafif mitral- triküspit yetersizliği
slide74
KYBÜ nde AF gelişen hastaya Amiodarone perfüzyonu başlandı. Hasta sinüs ritmine geri döndü.
 • Daha sonraki takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hastaya koroner anjiyografi planlandı.
s zce75
SİZCE..
 • Yaklaşım nasıl olmalı?
 • Antikoagülan tedavi verelim mi?
neriler
Öneriler
 • 1- ASA Tablet 1X1
 • 2- Klopidogrel Tablet 1X1
 • 3- Metoprolol 100mg. 2X1/2
 • 4- Enapril 20mg. Tablet 1X1
 • 5- Atorvastatin 40mg. Tablet 1X1
 • 6- Lansoprazol kapsül. 1X1
slide77
Non-Q MI geçiren hastada kısa süreli tedavi ile düzelen AF atağı gelişmiştir.
 • Tromboemboli riski açısından bakıldığında

(Yaş 75 in altında, DM (-), HT(-), geçirilmiş

CVA (-), LVEF %50) düşük riskli bir hasta

 • Aspirin ve klopidogrel tedavisi yeterlidir.
hasta79
Hasta
 • R.Y.
 • 61 Yaşında
 • Erkek
yak nmas80
Yakınması
 • Ağızdan kan gelmesi
 • Karın ağrısı
 • Sağ bacağında şiddetli ağrı
slide81
Öyküsü
 • İskemik kalp hastalığı, KKY ve hipertansiyon tanıları olan hastaya iki ay önce AV tam blok tanısı ile kalıcı pacemaker takılmış
 • Sonrasında sağ bacak distal tibial bölgede yarası olmuş. Kalp damar cerrrahisi tarafından periferik arter hastalığı tanısı konulmuş.
slide82
Öykü
 • Hastaya innohep 0.7 ve etodolac fort tablet başlanmış.
 • Son iki gündür başlayan kırmızı renkli kusma ve siyah renkli dışkılaması üzerine acil servisimize başvurmuş.
 • Rektal tuşede melana (+) olması üzerine dahiliye servisimize yatırılmış.
zge mi83
Özgeçmiş
 • Hipertansiyon (+)
 • İki yıl önce baypas operasyonu
 • İki ay önce pacemaker takılmış.
 • Bir aydır periferik damar hastalığı
 • 17 yıldır paranoid şizofreni
 • Soygeçmiş: Özellik yok.
kulland ila lar84
Kullandığı ilaçlar
 • Isosorbid-5-monohidrat 40 mg tablet 1X1
 • Furosemid tablet 1X1

Karvedilol 6.25 tablet 1X1

 • ASA 100mg tablet 1X1
 • İnnohep 0.7 1X1
fizik muayane85
Fizik Muayane
 • Genel durum: Orta, şuuru açık, koopere
 • SS:Dinlemekle akciğer sesleri bronkoveziküler
 • KVS: S1, S2 doğal, 2/6 sistolik üfürüm (+) sağ alt ekstremitede distal nabızlar palpe edilmiyor.
 • TA: 120/80 mmHg. Nabız: 76/dakika
 • GIS: Batında hassasiyet defans, rebound yok. Traube açık ve hepatomegali yok.
 • ÜS: KVAH (-)/(-)
 • Diğer sistem muayene bulguları doğaldır
laboratuvar86
Laboratuvar
 • Hgb=11.0 g/dL.
 • HCT=34.8 %
 • WBC=12800
 • CRP=9.18 mg/DL.
 • Sedimentasyon=41 mm.
 • Üre=104 mg/dL.
 • Kreatinin=1.34 mg./dL
 • Total protein =5.2 g/dL.
 • Albümin=3.2 g/dL.
 • PT=14.6 saniye
 • INR=1.18
klinik zlem87
Klinik İzlem
 • Günlük HCT takibi uygulandı.
 • Hematokrit değeri %34 ten % 22.5 e düşmesi üzerine 2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi.
 • Endoskopi Raporu 1:
  • Mide Antrumu ödemli ve hiperemikti, mide içinde kırmızı renkli kan mevcuttu. Duodenum ileri derecede ödemli ve erozyone idi. Bulbus pıhtı ile doluydu.
slide88
Endoskopi Raporu 2: (3 gün sonra)
  • Hiatal herni
  • Antral gastrit
  • Duedenum ülseri
slide89
Yaklaşım nasıl olmalı?
 • Antikoagülan tedavi verelim mi?
slide90
Hastanın kullandığı heparin kesildi.
 • Duodenal ülser ve aktif kanama nedeni ile hastaya yoğun anti-ülser tedavi planlandı. H. Pylori eradikasyonu için tedavi verildi. 2 ay sonra endoskopi kontrolü önerildi.
slide91
Psikolojik hastalığı göz önüne alındığında ve kanama riski yüksek olduğu için hastaya antikoagülan tedavi önerilmedi.
 • Ancak yüksek riskli hasta olduğu için 2 ay sonra yapılacak endoskopide aktif kanayacak lezyon saptanmaz ise ve tekrarlayan tromboemboli atakları olur ise profilaktik dozda DMAH veya düşük INR ile warfarin tedavisi düşünülebilir.