Strategische personeelsplanning
Download
1 / 23

Strategische Personeelsplanning - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Strategische Personeelsplanning. 24 oktober 2011 Seminar ‘Schrappen of Investeren’. Hans van Dijk. Inhoud. Wat is strategische personeelsplanning. Interdepartementaal project SPP. De tussenresultaten. Plannen voor 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategische Personeelsplanning' - rozene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategische personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning

24 oktober 2011

Seminar ‘Schrappen of Investeren’

Hans van Dijk


Inhoud
Inhoud

 • Wat is strategische personeelsplanning.

 • Interdepartementaal project SPP.

 • De tussenresultaten.

 • Plannen voor 2012.


Strategische personeelsplanning

 • Doel van strategische personeelsplanning is om zowel rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.


Strategische personeelsplanning

Bouwstenen voor SPP (theorie) rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

Vraag Intern aanbod Extern aanbod

Huidige bezetting

Kwantiteit, kwaliteit,

kosten, arbeidsrelatie

Formatie (benodigde

Bezetting):

Kwantiteit, kwaliteit,

kosten, arbeidsrelatie

Huidige

boventalligheid,

vacatures

Nu

Toe-komst

Dynamiek

IDU

Vergrijzing

Mobiliteit

Schoolverlaters

Conjunctuur

Krapte

Loonniveau

Flexibiliteit

Scenario’s /

plannen

Gaps

Gewenste formatie

(benodigdeBezetting):

Kwantiteit, kwaliteit,

kosten, arbeidsrelatie

Verwachte bezetting:

Kwantiteit, kwaliteit,

kosten, arbeidsrelatie

Automatisering

Hergebruik

Efficiënte inzet

Taken afstoten

Werving, opleiding,

doorstroom, flexpool

Beleidsdiscussie

Lange termijn

planning


Spp wat levert het op
SPP wat levert het op rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Door Rijksbreed inzicht in huidige en toekomstige overschotten en tekorten.

 • Mogelijkheid om te sturen op o.a. optimaal benutten van de interne arbeidsmarkt.

 • Effecten:

 • Lange termijn HRM-beleid;

 • Uitstroom alleen indien noodzakelijk;

 • Gericht bevorderen flexibiliteit;

 • Loopbaanperspectieven;

 • Behoud van kennis;

 • Schaalvoordelen;

 • Lagere frictiekosten.


Project strategische personeelsplanning
Project Strategische Personeelsplanning rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

2011

Opdrachtgever:

 • Directie OPR; afstemming met ICOP.

  Opdracht:

 • Stel een strategische personeelsplanning op rijksniveau samen;

 • Zet t.b.v. de ministeries een werkwijze + toolkit op voor;

 • strategische personeelsplanning.


Wie doen er mee
Wie doen er mee rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

Kernteam

SPP

V&J + DJI

VWS

BZK Prio OPR EC O&P

Buiza

OCW

ELI


Wie zijn worden betrokken
Wie zijn/worden betrokken rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

AZ

BZK

DGBK

SZW

OM

RIVM

I&M

Defensie

Financiën

DLG


Waar staan we de tussenstand
Waar staan we? De tussenstand rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Rijksbreed globaal inzicht.

 • Naar functiefamilies.

 • Naar ministeries.

 • Naar regio.

 • Gepland 2011

 • Inzicht naar leeftijd en salarisschaal.


De tussenstand rijksbreed
De tussenstand rijksbreed rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Krimp van de vraag 2,5% gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit

 • Pensionering bij 65 jaar

 • Overige uitstroom 1% per jaar (verschil tussen instroom en uitstroom)

Het rijk als geheel


De tussenstand rijksbreed1
De tussenstand rijksbreed rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Krimp van de vraag 2,5% gedurende 2 perioden van 5 jaar

 • Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom)

Het rijk als geheel


De tussenstand rijksbreed2
De tussenstand rijksbreed rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Krimp van de vraag 2,5% gedurende 2 perioden van 5 jaar

 • Overige uitstroom 2% (verschil tussen instroom en uitstroom)

Het rijk als geheel


De tussenstand rijksbreed3
De tussenstand rijksbreed rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Krimp van de vraag 2,5% gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit

 • Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom)

Departementen


De tussenstand rijksbreed4
De tussenstand rijksbreed rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Krimp van de vraag 3% voor uitvoering en 2% voor overige functiefamilies gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit

 • Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom)


Praktijkvoorbeeld 1
Praktijkvoorbeeld 1 rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.


Praktijkvoorbeeld 2
Praktijkvoorbeeld 2 rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.


De plannen voor 2012 rijksbreed icop
De plannen voor 2012 Rijksbreed (ICOP) rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Een verder uitgewerkt inzicht in vraag en aanbod van personeel.

 • Op de korte termijn (2012).

 • Op middellange termijn (2015).

 • Op lange termijn (2020).

 • Analyse op de departementale personeelsplanningen.

 • Strategische beleidssessies in de ICOP.

 • Naar aanleiding van de inzichten passende maatregelen.

 • Implementeren van een prognose instrumentarium.

 • Vaststellen kaders voor personeelsschouw.


De plannen voor 2012 departementaal icop
De plannen voor 2012 departementaal (ICOP) rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Opstellen departementale strategische personeelsplanningen.

 • Ter ondersteuning:

  • Toolkit SPP aanvullen en verbeteren.toolkit = handleidingen, voorbeelden, tips en verwijzingen;

  • Verbeteracties voor de P-registraties (uit te voeren door de ministeries).

  • Verbeteren informatievoorziening geïnitieerd (uit te voeren door P-direkt).


De plannen voor 2012 kennis en training icop
De plannen voor 2012 Kennis en training (ICOP) rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Uitbouwen kennisnetwerk vanuit het interdepartementale SPP projectteam.

 • Strategische personeelsplanning in de SIOO Leergang PP&O

 • (Professionalisering en Positionering van P&O-adviseurs).

 • Algemene SPP workshops/masterclasses voor P&O-adviseurs en managers.

 • Afhankelijk van de vraag zijn specialistische workshops voor P&O adviseurs.


Meer info
Meer info rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM-beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

 • Samenwerkruimte Strategische Personeelsplanning op Rijksweb.

 • Linkedin Group Strategische Personeelsplanning.

 • Contact opnemen met deelnemer kernteam.

 • Of bel Hans van Dijk 06 46635084 (nieuw nummer) voor een afspraak.