Personal Computers and Applications - PowerPoint PPT Presentation

personal computers and applications n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personal Computers and Applications PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personal Computers and Applications

play fullscreen
1 / 28
Personal Computers and Applications
116 Views
Download Presentation
ross-justice
Download Presentation

Personal Computers and Applications

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Personal Computers and Applications Networking for Home and Small Businesses – Chapter 1

 2. Mål • Identifiera persondatorns uppgifter och beskriva lokala applikationer och nätverksapplikationer. • Jämföra olika typer av datorutrusningar. • Förklara hur tal och tecken kan representeras av digitala binär data. • Bestämma lämpliga komponenter och kringutrustning som möter uppsatta behov. • Installera, verifiera och uppgradera datorkomponenter och kringutrustning.

 3. Syfte och användning av persondatorer • Datorer har ett flertal användningsområden

 4. Datorer behöver 3 saker . . . • Hårdvara • Operativsystem • Applikationsprogramvara

 5. Persondatorns användningsområden • Affär-och industri • Medicin • Utbildning • Rättsväsen • Allmän användning • Används av en stor grupp människor • Används av olika anledningar

 6. Olika typer av datorer • Olika typer av datorer – var och en med sina speciella egenskaper • Activity 1.2.1

 7. Applikationstyper • Lokala • Körs endast på en PC • Är lagrad på den egna datorn • Nätverk • Körs över ett nätverk (Internet) • Måste ha två komponenter • Server som körs på en annan dator • Klient som körs på den egna datorn

 8. Datortyper • Servrar – skall finnas på en säker plats (varför?) • Hög prestande för att kunna ge tjänster till flera klienter • Flera CPUer • Mycket RAM • Diskar med hög kapacitet

 9. Datortyper • Bordsdatorer (PC) • Används för att köra “vanliga” applikationer • Email • Internet • Ordbehandling • Kalkylprogram

 10. Datortyper • Arbetsstationer – kraftfulla datorer • Egenskaper • Flera processorer • Mycket RAM • Diskar med stor kapacitet • Applikationstyper • Computer Aided Design (CAD) • 3D • Videoanimeringar

 11. Portabla datortyper • Portabla datortyper Laptop (Notebook) Användning av en dockningsstation tillåter flera anslutningsmöjligheter

 12. Binär representation av data • Människor använder ord och bilder for att kommunicera. • Datorer använder bits • 1 eller 0 (1=on; 0=off) som en strömbrytare • 8 bits = 1 byte • Nätverkstekniker måste förstå båda kommunikations-sätten

 13. Binär representation av data • Människan använder (oftast) ett talsystem med 10 som bas medan datorer använder 2 som bas. • Du skall kunna omvandla tal i 10-systemet till binära tal och tvärtom • Prova dessa exempel: • 175 • 68 • 255

 14. Binär representation av data • Vad avgör hastigheten? • Mediatyp • UTP Cable • Fiber • Wireless • Filtyp och filegenskaper • Större filer kräver längre tid för att laddas ner • Datortyp

 15. Binär representation av data • Mätning av upplösning och frekvens • Pixels – bestämmer upplösningen • Hertz = hur ofta något upprepas eller uppdateras • 300 MHz = 300 millioner svängningar/sekund

 16. Komponenter och kringutrustning “Preassembled” eller “Custom Built” • Fördelar med Preassembled dator • Lägre kostnad ? • Klarar de flesta applikationerna • Nackdelar med Preassembled dator • Kan sakna viss prestanda • Fördelar med Custom Built dator • Man kan välja exakt de komonenter som man vill ha • Kan klara mer krävande applikationer • Nackdelar med Custom Built dator • Dyra

 17. Komponenter och kringutrustning • Moderkort • huvudkortet • anslutningar för nätverk, video och ljudkort

 18. Komponeneter och kringutrustning • Processorn - Central Processing Unit (CPU) • Hjärnan i datorn • Val av processor • Högre hastighet = snabbare dator = högre prestanda • Snabbare processor = varmare processor • Bussar • Används av datorn för att flytta data mellan datorns delar (som vägar) • Snabbare buss = snabbare dator

 19. Komponenter och kringutrustning • Random Access Memory (RAM) • Tillfällig lagring • Lagrar data som skall behandlas I processorn • Storleken på RAM • Flera applikationer körs samtidigt • Flera CPUer • Storleken på möjligt RAM bestäms av moderkortet

 20. Komponenter och kringutrustning • Tilläggskorten ökar datorns funktionalitet

 21. Komponenter och kringutrustning • Optiska diskar • Använder en laserstråle för att lagra information • CD eller DVD – använder rött laserljus • Blue Ray – använder blått/violett laserljus • kan lagra upp till 25GB data på en DVD-skiva

 22. Komponenter och kringutrustning • Magnetiska diskar • Hårddisk • Diskett • Tape (band)

 23. Komponenter och kringutrustning • Kringutrustning • Läggs till datorn för att öka dess användningsmöjligheter • Olika kategorier • Inenheter - Input • Utenheter - Output • Lagring - Storage • Nätverk - Networking

 24. Komponenter och kringutrustning • Överspänningsskydd - Surge Protector • förhindrar att datorns förstörs vid ojämn (eller för hög) spänning • UPS (Uninterruptible Power Supply) • håller ett internt batteri laddat • tilhandahåller ström under en kortare tid för att ge möjlighet att stänga ner systemet på ett korrekt sätt

 25. Installation, konfigurering och uppgradering • Stäng PC:n och drag ur strömkabeln • Bestäm om delen är hot-swappable (då behöver du inte slå av strömmen för att byta den) • Öppna aldrig nätaggregatet och monitorn • båda kan ha höga spänningar • Var försiktig med Statisk urladdning (Electrostatic Discharge - ESD) • överför elektricitet från din kropp till elektroniska komponenter • jorda dig själv på ett säkert sätt

 26. Installation och uppgradering • Förberedelser • Bestäm om komponenten är hot swappable • Vid tveksamhet – stäng av maskinen!! • Jorda dig själv (det finns olika sätt) • Tag bort den gamla komponenten • Kontrollera anslutning för den nya komponenten • Den skall passa utan att man behöveranvända någon större kraft • Placera komponenten i rätt anslutning

 27. Installtion och uppgradering • PS/2 – anslutning för tangentbord och mus • USB – anslutning för en mängd kringutrsutning (PnP) • Serial – anslutning för modem och kommunikationsutrustning • Parallell – anslutning för skrivare • VGA – anslutning för monitorer (skärmar) • RJ11 – anslutning för telefonkabel • RJ45 – anslutning till nätverk