slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Kompetens - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Kompetens. Kompetens. kompetens. Kompetens. kompetens. Kompetens. Kompetens. VAD ÄR DET ?. Kompetens. Kompetens?. Utbildning Grundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik Kompetensinriktning Uppdrag, behov, politiska beslut, omvärlden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetens' - rosalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kompetens

Kompetens

kompetens

Kompetens

kompetens

Kompetens

Kompetens

VAD ÄR DET ?

Kompetens

2008-09-03

kompetens
Kompetens?
 • Utbildning Grundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik
 • Kompetensinriktning Uppdrag, behov, politiska beslut,

omvärlden

 • Arbetssätt Team, tvärvetenskapligt, samverkan konsultativt
 • Förhållningssätt Lösningsinriktad, gemensam värdegrund
 • AnnatPersonlig mognad, social kompetens

2008-09-03

det nationella synuppdraget
Det nationella synuppdraget

Ett samlat specialpedagogiskt stöd med hög kvalitet till barn/elever och vuxna med synskada

2008-09-03

kompetensprojekt syn
Kompetensprojekt syn

Projektets mål

1.Definiera den kompetens som myndigheten behöver för att nå målet i det nationella synuppdraget

2. En plan för intern kompetensutveckling för att nå det övergripande målet

3. En plan för utåtriktad kompetensutveckling

4. Kompetensförsörjningsplan för Resurscenter syn

2008-09-03

kompetensprojekt syn5
Kompetensprojekt syn

Förstudie

 • Definition av ”specialistkompetens” i myndigheten i region och vid Resurscenter syn
 • Definition av generell kompetens i myndigheten i region och vid Resurscenter syn
 • Nuvarande kompetens i myndigheten
 • Kommuners, syncentralers, föräldrars syn på stödet

2008-09-03

kompetensprojekt syn f rstudie
Kompetensprojekt syn/förstudie

Förstudiens perspektiv

- Inifrån myndigheten Enkät

Intervjuer i grupp/medarbetare

Intervjuer enskilt/chefer

Styrdokument för myndigheten

- Utifrån Syncentraler - Intervjuer

Kommuner/förskola/skola Intervjuer

Föräldrar - Intervjuer

Styrdokument

2008-09-03

kompetensprojekt syn f rstudie7
Kompetensprojekt syn/förstudie

Sammanfattning av intern kartläggning

Specialistkompetens Pedagog- lärare

Specialpedagog/lärare

Yrkesspecifik utbildning (ej ped.)

Påbyggnad syn- Vad? Vilken nivå?

Påbyggnad flerfunktionsnedsättning (Örebro)

Generell kompetens ”Den kompetens man behöver för

att göra ett bra jobb” Vad?

2008-09-03

kompetensprojekt syn f rstudie8
Kompetensprojekt syn/förstudie

Sammanfattning av extern kartläggning

 • Stora olikheter i landet - inriktning/arbetssätt/kompetens
 • Alla kommuner/förskolor/skolor är beroende av stöd från myndigheten och landstinget (syncentral och habilitering)
 • Föräldrar har behov av samordning, information och initiativ

2008-09-03

kompetensprojekt syn9
Kompetensprojekt syn

Synplanen och kompetensprojektet

Utåtriktad kompetensutveckling - Kurser till personal i förskola/skola och till föräldrar

Intern kompetensutveckling - Universitetsutbildning inom synområdet

- Generell kompetens

- Kompetensförsörjning

2008-09-03

universitetsutbildning syn11
Universitetsutbildning/syn

Projektgrupp

Representant från Stockholms universitet

Rådgivare med inriktning syn

Representanter från Resurscenter syn

Projektledare

2008-09-03

universitetsutbildning syn12
Universitetsutbildning/syn

Mål

Från hösten 2009 finns universitetsutbildningar inom synområdet som garanterar att behovet av kompetens i kommuner, i landstinget och vid Specialpedagogiska skolmyndigheten kan tillgodoses och utvecklas.

2008-09-03

universitetsutbildning syn13
Universitetsutbildning/syn
 • En överenskommelse som reglerar samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Örebro universitet angående universitetsutbildningar inom synområdet
 • Kunskapsområden med pedagogisk inriktning som

bör ingå i utbildningarna

 • Arbetslag syn bildas - En samverkansgrupp med representanter från Stockholms och Örebro universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten

2008-09-03

ut triktad kompetensutveckling15
Utåtriktad kompetensutveckling

Projektgrupp

Tre rådgivare från tre regioner

Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten

Specialpedagog från Resurscenter syn Örebro

Specialpedagog från Resurscenter syn Stockholm

Teamledare från Resurscenter syn Stockholm

Projektledare

2008-09-03

ut triktad kompetensutveckling16
Utåtriktad kompetensutveckling

En genomgång och behovsanalys av myndighetens utåtriktade kompetens -utveckling inom synområdet till pedagoger i förskola/skola och föräldrar, med mål att ta fram ett likvärdigt och samordnat utbud av utbildningar

2008-09-03

ut triktad kompetensutveckling17
Utåtriktad kompetensutveckling
 • Likvärdigt

- Tillgänglig för alla som har behov av kompetensutveckling

- På samma villkor och med samma kvalitet oavsett var i landet man bor.

 • Samordnat

- Kompetensutveckling genomförs på ett effektivt sätt

- Hög kvalitet

- Hög kompetens

- Möjliggör erfarenhetsutbyte mellan deltagare inom ett smalt område

2008-09-03

ut triktad kompetensutveckling18
Utåtriktad kompetensutveckling
 • Hur ser nuvarande kursutbud ut i regioner och vid Resurscenter syn?
 • Vilka utbildningsbehov finns hos personal och föräldrar?
 • Vad är det viktiga som bör ingå i varje kurs på RC syn och i regionernas utbud?
 • Vilka utbildningsformer bör finnas?
 • Finns behov av gemensam kurskatalog för synutbildningar inom myndigheten?

2008-09-03

generell kompetens samarbetsprojekt mellan mellersta regionen och resurscenter syn
Generell kompetensSamarbetsprojekt mellan Mellersta regionen och Resurscenter syn

Projektgrupp

Rådgivare från Mellersta regionen

Utvecklingsledare från Mellersta regionen

Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten

Teamledare från Resurscenter syn i Stockholm

Teamledare från Resurscenter syn i Örebro

Bitr. rektor från Ekeskolan, Örebro

Projektledare

2008-09-03

slide21

Generell kompetens

”Hård kompetens” ”Mjuk kompetens”

Skola

Styrdokument Samtal med barn och Markkontakt vuxna

IUP Konsultativt arbetssätt

Åtgärdsprogram Vuxnas lärande

Systemisk kompetens Kris och sorg

Kulturell mångfald Grupprocesser

Ungdomskulturer Att arbeta i team

Dokumentation Lösningsfokuserat arbetssätt

Hjälpmedel för eleven

Att arbeta i projektform

Kvalitetsarbete

Datorn som arbetsredskap

2008-09-03

generell kompetens22
Generell kompetens

Prioritering

 • Grupp 1
 • Samtal med barn och vuxna 8
 • Vuxnas lärande /vuxenpedagogik 5
 • Dokumentation/kvalitetssäkring 11
 • Att arbeta i team 5
 • Mångkulturellt samhälle 5
 • Grupp 2
 • Förskola/skola 2
 • Dokumentation 4
 • Konsultativt förhållningssätt 1
 • Vuxnas lärande/vuxenpedagogik 5
 • Systemkompetens/systemteori 7
 • Grupp 3
 • Samtalsmetodik 9
 • Systemteori/problemorienterat 5
 • Alternativa verktyg/didaktik 6
 • Mångkulturellt samhälle 5
 • Barns utveckling och lärande 1
 • Grupp 4
 • Lärprocesser hos barn och vuxna(vuxnas lärande och vuxenpedagogik) 14
 • Mångkulturellt samhälle 5
 • Grupprocesser 6
 • Dokumentation 1
 • Baskunskaper kring begreppen, råd, stöd, konsultation, handledning

/pedagogisk handledning 4

2008-09-03

generell kompetens23
Generell kompetens

Prioriterade områden

 • Samtal med barn och vuxna
 • Mångfald( mångkulturellt samhälle)
 • Vuxnas lärande/vuxenpedagogik
 • Systemteori
 • (Dokumentation)

2008-09-03

systemteori
Systemteori

Syfte

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskap om de system som påverkar individen och det arbete man utför så att man förstår sin del i samverkan internt och med olika aktörer

Målet med utbildningen

- är att deltagaren har kunskap om systemteoretiskt tänkande. Därigenom får deltagaren insikt och förståelse för vad som påverkar på individ- grupp och organisationsnivå.

2008-09-03

samtal
Samtal

Syfte

Syftet är att utveckla deltagarens kompetens, teoretiskt och praktiskt, i att vara samtalspartner och samtalsledare

Målet med utbildningen är

 • Att deltagaren har ökat sin kompetens i att delta i och att leda ett professionellt samtal
 • Att deltagaren är trygg, kreativ och ansvarstagande i sin arbetsgrupp
 • Att deltagaren har insikt och kunskap i att möta föräldrar, barn och personal som befinner sig i sorg och kris

2008-09-03

vuxnas l rande
Vuxnas lärande

Syfte

Syftet är att utveckla deltagarens kompetens i att möta vuxna med funktionsnedsättning i utbildning ( vuxenutbildning) på ett professionellt sätt.

Målet med utbildningen är

 • Att deltagaren är förtrogen med likheter och olikheter mellan barns och vuxnas lärande

- Att deltagaren har kunskap om vuxenutbildningens styrdokument, organisation och stöd till individen

 • Att deltagaren känner till arbetsmarknadens och samhällets stöd till individer med funktionsnedsättning

2008-09-03

m ngfald
Mångfald

Syfte

Att deltagaren ska utveckla sin kompetens för att kunna möta mångfalden i samhället på ett professionellt sätt

Målet med utbildningen är

- Att deltagaren är medveten om sig själv, sina reaktioner och sitt handlande i perspektiven mångfald och funktionsnedsättning

 • Att deltagaren har ökat sina kunskaper om människors likheter och olikheter i perspektiven funktionsnedsättning och
 • religion - genus - kulturer
 • sexualitet - socioekonomisk bakgrund

2008-09-03

kompetensf rs rjning resurscenter syn29
Kompetensförsörjning Resurscenter syn

Mål

En strategisk plan för rekrytering, kompetensutveckling och kompetensöverföring för att säkra tillgången på fördjupad kompetens vid Resurscenter syn

2008-09-03

kompetensf rs rjning resurscenter syn31
Kompetensförsörjning Resurscenter syn

Förarbete

 • Kompetens 2008 Alla medarbetare
 • ”Kompetenstrappan” Chefernas värdering av medarbetare
 • Pensionsavgångar fram till 2013
 • ”Kompetensprofil” för varje yrkeskategori
 • Policy i myndigheten?

2008-09-03

kompetensf rs rjning resurscenter syn32
Kompetensförsörjning Resurscenter syn

Projektgrupp

Två representanter från ledningsgruppen RC syn

En representant från medarbetare RC syn

En representant från personalavdelningen

Projektledare

2008-09-03

kompetensf rs rjning resurscenter syn33
Kompetensförsörjning Resurscenter syn

Vad påverkar kompetensbehoven i framtiden?

Det ”nya ” uppdraget i SPSM?

Omvärldsanalys/omvärldsförändringar- 2013

 • Förändringar i förskola/skola?
 • Teknik?
 • Forskning- medicinsk- pedagogisk…….
 • Landstinget?
 • Intresseorganisationer?
 • Kommuner?

2008-09-03

kompetensprojekt syn34
Kompetensprojekt syn

Förslag………..för närvarande

 • Arbetslag syn Samverkan SU och SPSM
 • Kompetensutvecklingsgrupp syn

Utåtriktad kompetensutveckling

 • Generell kompetens Något för hela myndigheten?

Medarbetarens portfolio

4. Strategisk kompetensförsörjning

Användbart för flera grupper i myndigheten?

……………………………………………………………

2008-09-03

kompetensprojekt syn35
Kompetensprojekt syn

……för att förslagen ska bli verklighet:

Förankring

Långsiktigt tänkande

Prioriteringar

Balans

Resurser

………………………………………………..Genomförande…

2008-09-03

kompetensprojekt syn36
Kompetensprojekt syn

Information om projektet

Ulla Sturaeus, projektledare

ulla.sturaeus@spsm.se

Tel: +46104735145 alt +46705950579

2008-09-03