digital kompetens i skolan - PowerPoint PPT Presentation

ocean
digital kompetens i skolan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
digital kompetens i skolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
digital kompetens i skolan

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
digital kompetens i skolan
94 Views
Download Presentation

digital kompetens i skolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. digital kompetens i skolan

 2. Vad är DIGITALKOMPETENS • Forskning Bild s.8: FutureLabs. Uk 2010. Digital literacyacross the curriculum av Hauge, Cassie; Payton, Sarah.

 3. Effektivtit ANVÄNDNINGi skolan • Forskning Bild s.27:effektiv användande av IT i skolan: analys av internationell forskning, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

 4. Effektivtit ANVÄNDNINGi skolan • Forskning ”De skolor som ger sina lärare support på plats är de skolor som bäst lyckas utveckla och uppfylla sina IT-mål” s.36:effektivt användande av IT i skolan: analys av internationell forskning, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

 5. Nuläge

 6. Nuläge

 7. FRAMTIDENIKT strategi

 8. Digital kompetens och ritvas roll

 9. Digital kompetens och ritvas roll

 10. Digital kompetens och ritvas roll

 11. Digital kompetens och ritvas roll

 12. Digital kompetens och ritvas roll

 13. Digital kompetens och ritvas roll