Neuropsykiatriskt resurs kompetens och utvecklingscenter np center 2013 2016
Download
1 / 17

Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016. Socialkontoret Utbildningskontoret V å rd- och omsorgskontoret Evalotte M å nsson, projektledare/enhetschef. Målgruppen. Ungdomar och unga vuxna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016' - maya-glass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Neuropsykiatriskt resurs kompetens och utvecklingscenter np center 2013 2016

Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter(NP-center) 2013 - 2016

Socialkontoret

Utbildningskontoret

Vård- och omsorgskontoret

Evalotte Månsson, projektledare/enhetschef


M lgruppen
Målgruppen

 • Ungdomar och unga vuxna

  13 – 21/23 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/problematik

 • Ungdomarnas familjer

 • Professionella


Projektm l
Projektmål

Uppdraget

 • Ge stöd och insatser till ungdomarna och deras familjer så att de kan känna trygghet och stöd i sitt eget arbete med att få struktur på sin livssituation

 • Att utveckla skolverksamheten för målgruppen

 • Att utveckla arbetsformer och metoder för att kunna möta hela familjens behov av stöd och insatser i skol- och närmiljön.


Effektm l 2016
Effektmål …..2016

 • Antalet externt nyplacerade ungdomar ska ha minskat

 • Föräldrar anser att de fått adekvat stöd på hemmaplan

 • Ungdomarna har förbättrat sina skolresultat

 • Ungdomarna får arbete eller annan meningsfull sysselsättning efter avslutad utbildning


Med vilka insatser n r vi m len
Med vilka insatser når vi målen?

Ungdomsstöd

Stöd i hemmet

Föräldrautbildning

Stöd i ordinarie skola

Anpassad studiegång

Fritidsaktiviteter

Korttidsvistelse


Forts med vilka insatser n r vi m len
forts Med vilka insatser når vi målen?

Tillfälligt boende dygnet runt

Möjlighet till akut dygnet-runtomsorg

Stöd vid övergång från skola till arbetsliv

Stöd vid flytt från föräldrahemmet till eget boende

Stöd i samband med återvändande hem efter en placering i HVB-hem


Resurser
Resurser

 • Personal

  - 9 ungdomsstödjare/aktivitetspersonal och ett korttidshus Hjalmar Lundgrens g 119-125

  - 1,0 specialpedagoger (2015 2,5 tjänster)

  - 2 familjepedagoger

  - 1 arbetslivskonsulent

  - 1 psykolog


Forts resurser
Forts Resurser

 • Forskning 25%

  2014-09-01 – 2016-01-31

  effekter, framgångsfaktorer, metodutveckling

 • Ekonomisk utvärdering


Rutiner
Rutiner

 • Antagningsgrupp

 • Genomgång med handläggare

 • Måndagsmöten och onsdagsmöten (del av personalgruppen)

 • Genomförandeplan för ungdomen och familjen var 4:e månad för att på individnivå följa förändringen, orsak och effekten av insatserna

 • Samordnad individuell plan (SIP)


Forts rutiner
Forts rutiner

 • Kontinuerlig utvärdering

  LOKE

  Föräldraenkät 1 g/år

  Externa placeringar varje halvår

  Betyg, nationella prov, närvaro

  Praktik och sysselsättning


Metodik
Metodik

 • Stå på ungdomens sida!!!

 • ”Här kommer en ungdom, 13 - 21 år, som gillar…”

 • Tydliggörande förhållningssätt – en del av TEEACH; scheman, sociala berättelser

 • Motivering och förståelse

 • Energiinventering

 • Den som ungdomen känner förtroende för, ger stödet

 • Beröm och beröm och beröm


Framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer

 • Först ta reda på vilket sätt som passar ungdomen och familjen. Inte utgå från ”det kan vi inte”.

 • Timing. Analysera vilket stöd som behövs just nu, vad ungdomen och familjen är mottagliga för.

 • Samarbete mellan berörda

 • Förhållningssätt

 • Realistiska insatser


Hur har det g tt fram till nu
Hur har det gått fram till nu?

 • Antal ungdomar som antagningsgruppen beslutat om är 19

 • 4 ungdomar har andra lösningar

 • 4 ungdomar vistas regelbundet på korttidsboendet och 4 ungdomar har ledsagning

 • Specialpedagogerna ger stöd till 7 ungdomar

 • Familjepedagogerna ger stöd till 15 familjer

 • Arbetslivskonsulenten ger stöd till 6 ungdomar

 • Psykologen ger stöd till 7 ungdomar/föräldrar


Samverkanspartners
Samverkanspartners

 • Landstingets

  barn- och ungdomspsykiatri (BUP),

  barnhabilitering (BUH) och vuxenpsykiatriska klinik

 • Kommunens elevhälsa

 • Arbetsmarknadskontor

 • Arbetsförmedling

 • Försäkringskassan

 • Externa utförarenheter


Ekonomi
Ekonomi

Fram till och med september 2014 har NP-center kostat 5 796 000 kr.

15 ungdomar får stödNp centers korttidsboende i klockartorpet
NP-centers korttidsboende i Klockartorpet

Hjalmar Lundgrens gata 119 - 125