riziko vzniku karcin mu prsn ka u hyperpl zie a atypie prsn kovej azy potvrdenej histol giou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Riziko vzniku karcinómu prsníka u hyperplázie a atypie prsníkovej žľazy potvrdenej histológiou. Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava. Senologická konference Praha 14. 3. 2009. Ca mammae. V posledných rokoch je predstava vzniku karcinómu prsníka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Riziko vzniku karcinómu prsníka u hyperplázie a atypie prsníkovej žľazy potvrdenej histológiou Bella V., Zámečníková E., Raneta O. OÚsA Bratislava Senologická konference Praha 14. 3. 2009

  2. Ca mammae • V posledných rokoch je predstava vzniku karcinómu prsníka z preinvazívnych patologických, poprípade až z hyperplastických lézií prsníka

  3. Citát Craig Allred (2003): Všetky invazivné malígne lézie sa vyvíjajú z premaligných lézií Prekancerózy znamenajú pre samotnú pacientku až niekoľkonásobné väčšie riziko vzniku karcinómu

  4. Prekanceróza Je prednádorový stav ochorenia. (netýka sa len epitelových lézií) • Epitelové prekancerózy prsníka: Duktálna hyperplázia Lobulárna hyperplázia Atypická duktálna hyperplázia Atypická lobulárna hyperplázia

  5. Prekancerózy • Diagnostika väčšinou náhodná • Skríning prsníkov

  6. Patomorfologické zmeny prsníkového tkaniva • Karcinóm • DCIS • LCIS • Atypická duktálna hyperplázia • Atypická lobulárna hyperplázia • Typická duktálna hyperplázia • ...

  7. DCIS • DCIS sa geneticky a patomorfologicky považuje za premalígny predstupeň IDC

  8. Hyperplázia a atypia • Idikátor, alebo pravý premalígny predstupeň invazívneho karcinómu • V týchto léziách boli dokázané podobné genetické alternácie ako u synchronného alebo súčasného invazívneho karcinómu, čo by podporilo hypotézu prednádorového stupňa

  9. Atypická lobulárna atypia • Lézia, ktorá je podobná lobulárnému karcinómu in situ, ale nie sú splnené všetky potrebné kvalitatívne a kvantitatívne kritériá diagnózy pre LCIS

  10. Atypia 4-5 x väčšie riziko vzniku karcinómu ženy s RA+ až 10x väčšie riziko Dispenzarizácia častejšia event. u týchto vysoko rizikových žien chemoprevencia, tamoxifen? raloxifen? výživa? …?

  11. Hyperplázia • Široká škála epitelióz • Terminologické a klasifikačné problémy • Kontinuálne prechody k prekancerózam

  12. Literatúra • RR= 1- 1,2 neproliferatívne zmeny • RR= 1,5-2 proliferatívne zmeny bez atypie, duktálna hyperplázia... • RR= 2- 7 atypická duktálna a atypická lobulárna hyperplázia • Atypia, ak RA +, RR = 11-14 • V postmenopauze menšie riziko ca mammae ako predmenopauzálne • Riziko ca perzistuje aj po 25. rokoch po biopsii • Iní autori: riziko ca po 10. - 15. rokoch klesá

  13. Výskyt • Z benígnych operačných histológií: • 60-75 % neproliferatívne zmeny • 20-30 % proliferatívne zmeny bez atypie • 2- 5 % atypia

  14. Riziko vzniku karcinómu prsníka • Rok narodenia 1953 • 75 kg • 170 cm • Menses v 14 roku • Pôrod v 22 roku • Biopsia 1x • Histológia atypická hyperplázia

  15. Gailov model • 5 ročné riziko Celoživotné riziko • Bez 1,0% 6,7% • Atypia 2,2% 14,8%

  16. Pecenov model • 5 ročné riziko Celoživotné riziko • Bez 0,86% 7,69% • Atypia 1,92% 16,54%

  17. Štúdia • Retrospektívna štúdia • Obdobie: 1991 – 2007 • Onkologická prsníková ambulancia • Ženy bez predchádzajúcej operácie prsníka • Hyperplázie: 298 • Atypie: 84

  18. Súbor pacientok • Zo štúdie boli vylúčené ženy: • operácie prsníka • redukcia prsníka pred operáciou • následná operácia tu prsníka, okrem ca mammae v unilaterálnom prsníka

  19. Distribúcia hyperplázie a atypiez histologických výsledkov lézií • Hyperplázia 3,1% 31 / 1 000 • Atypie 0,8% 8 / 1 000

  20. Veková distribúcia hyperplázie n vek (r)

  21. Veková distribúcia hyperplázie v % vek

  22. Veková distribúcia atypie n vek (r)

  23. Veková distribúcia atypie v % vek

  24. Distribúcia hyperplázie a atypie podľa veku v % Výskyt v %: hyperplázia atypia • do 40 rokov: 27,7 19,2 • do 29 10,3 5,0 • 30 - 39 17,4 14,2 • 40 - 59 rokov: 63,4 71,7 • 40 - 49 42,0 45,1 • 50 - 59 21,4 26,6 • nad 60 rokov: 8,7 9,1

  25. Hyperplázia a atypia • Hyperplázia – • aritmet. priemer: 45,2 r. • medián: 45-49 r. • modus: 44-49 r. • arit. priemer ca: 57,1 r. • Atypia – • aritmet. priemer: 48,2 r. • medián: 45-49 r • modus: 44-49 r. • arit. priemer ca: 45,5 r.

  26. Follow-up hyperplázia n r.

  27. Výskyt ca pri hyperplázii n r.

  28. Hyperplázia a karcinóm • Výskyt unilaterálneho karcinómu prsníka po operácii prsníka pre hyperpláziu po: • 3 • 4 • 5 • 12 rokoch

  29. Výskyt ca pri hyperplázii r.

  30. Follow-up(atypia) n r

  31. Výskyt ca pri atypii n r

  32. Atypia a karcinóm • Výskyt unilaterálneho karcinómu prsníka s operáciou prsníka s atypiou po: • 1. roku 2x • 2. roku 1x • 3. roku 3x

  33. Výskyt ca pri atypii r

  34. Výskyt ca • Atypia ca 6x = 11,0 % • Hyperplázia ca 4x = 1,6 %

  35. Teoretický výskyt ca mammae z hyperplázie u žien • Hyperplázia u 245 žien, výskyt 4 karcinómov • Incidencia = 1,6 % • Spolu 1 329 rokov sledovania. Na jednu hyperpláziu 5,42 roka • Za tento čas incidencia ca prsníka u žien s predchádzajúcou hyperpláziou je asi 1 630 ca /100 000 • U obyvateľstva za tento čas 100 ca /100 000 žien 5,42 roka = 542 ca / 100 000 • OR = 3

  36. Teoretický výskyt ca mammae z atypie • Výskyt atypie u 56 žien, z nich 6 ca = 11% • Spolu sledovanie 372 rokov. Priemer na 1 atypiu je 6,64 roka • Incidencia ca prsníka u žien za 6,64 roka je asi 664 ca / 100 000 • Z atypie asi 11 000 karcinómov/ 100 000 • OR= 16,6

  37. ďakujem za pozornosť 14. 3. 2008

  38. Proliferácia buniek duktálného epitelu rôznej veľkosti, kubického či cylindrického tvaru, tvoria se nepravidelné kribriformní či papilární formácie