60 év a tények tükrében
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

60 év a tények tükrében „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” (Babits Mihály). Dr. Palotai Mária 2013. október 16. A kezdetek: 1948-1953. 1948: Orvos-egészségügyi Szakszervezet Dokumentációs csoportja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ronnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
60 v a t nyek t kr ben

60 év a tények tükrében

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”(Babits Mihály)

Dr. Palotai Mária

2013. október 16.


A kezdetek 1948 1953
A kezdetek:1948-1953

 • 1948: Orvos-egészségügyi Szakszervezet Dokumentációs csoportja

 • 1949-ben a 4118. Korm. rendelet létrehozta az Országos Dokumentációs Központot és 5 szakmai központ létesítését rendelte el:

 • Orvostudományi Dokumentációs Központ (ODK) 1949. IX.15.

 • A dokumentáció célja: „a könyvekben, folyóiratokban és egyéb forrásokban fellelhető tudományos és gyakorlati eredményeknek és tapasztalatoknak az érdekeltek részére hozzáférhetővé tétele (közvetítése). Ebből a célból ezeket az eredményeket és tapasztalatokat összegyűjti, rendszerbe foglalja és nyilvántartja.” (Magyar Közlöny, 1949. 389.p.)

 • 1953-ig a szovjet orvostudomány megismertetése, propagálása


1953 1956
1953-1956

 • Főhatóság: Magyar Tudományos Tanács, majd 1949. decemberétől MTA 1956. év végéig, 1957- Egészségügyi Minisztérium

 • 1953: Szentkirályi utca – 16 személyesolvasóhelyiség éskönyvtár

 • 1956. évi 5. sz. tv. erejű rendelet és a végrehajtásáról szóló 1018/1956. (III.9.) Min. tan. határozat kimondta, hogy létre kell hozni az orvostudományi könyvtári hálózatot.


K nyvt ri h l zat
Könyvtári hálózat

„Az azonos feladatkörű közkönyvtárak egységes szervezete a könyvtári hálózat, amelyben a könyvtári szakirányítást az erre kijelölt központi könyvtár végzi” (1956. évi 5. sz. tvr 3§ (1)= Hatályos törvények és rendeletek, 1945-1963. Bp. KJK, 1965. 408.p.)

Sebestyén Géza szerint a hálózat előnye:

 • Gyűjtőköri összehangolás – szakirodalmi lefedettség

 • Központi feltárás – KC-k

 • Központi szolgálat a tagkönyvtáraknak

 • Egységes munkamódszer

  (Sebestyén Géza: A hálózat útján. = Orvosi Könyvtáros, 1961. 1, 1, 6-9. p.)


K zponti orvosi k nyvt r
Központi Orvosi Könyvtár

1950 júliusában Petrovszkij Borisz professzor kezdeményezte az MTA elnökénél egy bizottság felállításátId. Issekutz Béla elnök, dr. Fitz József, Ürögdi Györgyné,

dr. Szandtner Pál, dr. Láng ImreKOK = Orvoskari Könyvtár, budapesti Orvosegyesület könyvtára + ODK (Akadémiai Levéltár, MTA elnöke (Rusznyák) 62/1/8)

1958 A BOTE tanácsa 1958-ban többször foglalkozott a hálózattal, végül azt javasolták, hogy ne a BOTE könyvtára, hanem az ODK-ból kialakított Országos Orvostudományi Könyvtári Központ legyen a hálózati központ

1974 – újból felmerült az OOKDK és a SOTE Központi Könyvtár egyesítése

Hely és forráshiány miatt nem valósul meg


1957 1960
1957-1960

 • 1957-1960: 5800 könyvtári egység, 1958 – OSZK kötelespéldány orvosi anyagára válogatási jog

 • 1957: Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB)

 • 1959 Egészségügyi Gazdasági Dokumentációs Csoport → 1963 TEDI, 1969 ESZTIK

 • 1010/1960. (VI.1.) Korm. sz. határozat: az orvostudományi könyvtári hálózat: központja – az ODK szervezetére felépítve –az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ = OOKDK

 • A hálózathoz tartozó könyvtárak: a BOTE könyvtára, a DOTE Kenézy, a SZOTE, a POTE könyvtára, az egyetemek intézeti és klinikai könyvtárai, az orvostudományi kutató intézetek és gyógyintézetek szakkönyvtárai, valamint különállásáig az Országos Orvostörténeti Könyvtár


H l zati munka
Hálózati munka

Hálózatszervezés – felmérés - 338 könyvtár (2013: 142 könyvtár) – 439 munkatárs

Képzések:

 • Orvosi könyvtáros-képző szaktanfolyam, orvosi terminológia, informatikai oktatás

  Egységes módszertan (szabályos leltári naplók, stb.)

  Országos Orvostudományi Könyvtári Tanács

  Alközpontok kialakítása (orvostudományi egyetemek központi könyvtárai, az OKI, a megyei kórházak és a fővárosi vezető kórházak könyvtárai, Országos Orvostörténeti Könyvtár)

  Könyv- és folyóirat rendelések koordinálása

  Központi könyv- és folyóirat KC

  Országos- és tájértekezletek

  Könyvtáros verseny (1971-72, 1975-76)

  Orvosi Könyvtárügyi Szemle (1956), Orvosi Könyvtáros folyóirat (1961-1993, 2000-2001)


Kiadv nyok az els vtizedekben
Kiadványok az első évtizedekben

Kurrens bibliográfiák:

 • Magyar Orvosi Bibliográfia, MOB 1957-

 • Hungarian Medical Bibliography, 1961-2003

 • Tájékoztató a külföldön megjelenő orvosi könyvekről 1960-68

 • Szovjet Orvostudományi Bibliográfia 1957-1960

 • Nemzetközi Orvosi Bibliográfia 1957-1960

  Külföldi orvosi folyóiratok lelőhelyjegyzéke 1956-57, 1958-59

  Retrospektív bibliográfiák

  Témabibliográfiák (gyermekbénulás, stb)

  Referáló folyóiratok (Tuberkulózis és Tüdőgyógyászati Referáló Szemle, stb.)

  Külföldi könyvek jegyzéke

  Fordítások jegyzéke


1961 1979
1961-1979

 • 1961 – Hálózati munka megindul

 • 1967: Pyloris rendszerű xerox sokszorosító gép

 • 131/1968. MM. sz. utasítás: országos jellegű tudományos szakkönyvtár

 • 1968: könyvtári állomány 14 ezer egység

 • 5/1978. KM rendelet 4.sz. melléklete: koordinációs központ - koordinálja az orvostudományi és egészségügyi felsőoktatási könyvtári hálózatokat és az orvostudományi szakterületi együttműködési köröket.


Dr benda m ria szepike
Dr. Benda Mária (Szepike)

 • 1950-1993, ODK, fordító, könyvtáros,osztályvezető, főigazgató-helyettes,nyugdíjas szaktanácsadó

  Könyvtár- és hálózatalapító

  Egyetemi doktori cím (1969), kandidátus (1980)

  1988-1990 MKE orvosi könyvtáros csoportelnök

  Műveiből:

  Tájékozódás az orvosi szakirodalomban (társszerző), Bp. Medicina. 1971.

  Gonobolin, F.N.: A figyelem fejlesztése (fordító), Bp. Tankönyvk. 1976, 1979


Dr sz kely s ndor 1913 1991
Dr. Székely Sándor1913-1991

 • 1958. október – ODK igazgatóhelyettese

 • 1960-1972. igazgató

 • Orvosi könyvtári hálózat megszervezése, orvos-

 • tudományi informatikai és dokumentációs szolgáltatás kialakítása

 • Orvosi terminológia és ETO oktatás

 • Tudománynépszerűsítés

 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1963-1972 titkár, 1972-1978 elnök

  Monográfiáiból:

 • Hermann Ottó, Bp. Művelt Nép, 1955.

 • Az orvostudomány története. Bp. Medicina, 1960.

 • Az orvostudomány terminológiája. Bp. OOKDK-KMK, 1963.


1980 1989
1980-1989

 • 13/1980.sz. eü.min. utasítás: az OOKDK a hálózati központ - ellátja a hálózatban működő könyvtárak szakmai-módszertani irányítását és összehangolja tevékenységüket

 • 14/1980.sz. eü.min. utasítás: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (OOIIK). Közismert néven: MEDINFO

  • Egyetemek, gyógyszergyárak, tudományos intézmények (MTA) és a határterületek intézményeinek könyvtárai

 • 1987-ben az Egészségügyi Minisztériumban működő ESZTIK könyvtár hozzácsatolása – két telephelyen működik a könyvtár, Egészségügyi Világszervezet letéti könyvtára, kábítószerügyi külön-gyűjtemény


1990 1999
1990-1999

 • 1990 MICRO-CDS-ISIS

 • A könyvtár a földszintre költözik

 • 1995 ADONIS folyóirat-archiváló rendszer

 • 1996 ORACLE OLIB KIR

 • A hálózati munka megszűnik (20/1992. korm. rend.)

 • 1997. VII. 1. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár(4/1997. (MK. 12.) NM. Utasítás)

 • 1997. évi CXL „kulturális” törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – országos szakkönyvtár


2004 2010
2004-2010

 • 2004. III. 1.: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI)(Egészségügyi közlöny, 2004. 49.évf. 5. sz. 1501-1503.p)

 • 2005. II. 1.: Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár

  Változások:

 • Új gyűjtőkör

 • MOB, katalógus és a bibliográfia ketté vált, nyomtatásban megszűnik

 • HMB megszűnt

 • Új külön-gyűjtemény: az EU-s

 • Elektronikus könyvtári funkciók növelése, új honlap-oldalak

 • Szentkirályi utcai épület elhagyása - 2006. szeptember beköltözés az Arany János utcában

 • SZIKLA IKR 2010. novemberében


60 v a t nyek t kr ben
2011-

 • Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – (GYEMSZI) 2011. május elsején, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött létre

  • 3 könyvtár feladatainak összehangolása:

   • Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (EFF)

   • Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Főigazgatóság és

   • IRF Egészségpolitikai Szakkönyvtár

 • Irodákkal és külön-gyűjteményekkel költözés a Hold utcába

 • 2013. március Egészségtudományi Szakkönyvtár


Jdons gok
Újdonságok

MOB-ban:

 • Új funkció: kosár

 • A folyóirat címek alatt weblinkek

 • Az egyszerre megjeleníthető tételek számát növeltük, most már listánként 50 tétel jelenik meg, maximum 40 oldalon (2000 tétel).

 • RIS formátum

 • MTMT

  Könyvajánló rovat

  Lelőhelyjegyzék – magyar folyóiratok feldolgozása

  Facebook


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom

Akadémiai Levéltár, MTA elnöke (Rusznyák) 62/1/8.

Benda Mária: Dr. Székely Sándor. = Könyvtáros, 1992, 42, 3, 163-165.

Hatályos törvények és rendeletek, 1945-1963. Bp. KJK, 1965. 408.

Jehoda Imola: Kőtáblától a világhálóig. Az orvos- és egészségtudományi szakirodalmi információs rendszer fejlődése. Bp. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2004 .

Könyvtárak 50 éve az egészségügy szolgálatában. Jubileumi emlékkönyv. Bp. MOKSZ, 1999.

Magyar könyvtártörténeti kronológia. 996-2007. 1-3. köt. Összeáll. Gerő Gyula. Bp. OSZK, 2009.

A magyar orvosi könyvtárügy és dokumentáció 20 éve. Szerk. Szepesi Zoltánné. Bp. OOKDK, 1969.

A magyar orvostudományi könyvtárügy és információ harmadik évtizede. Szerk. Székely Sándor. Bp. OOKDK, 1979.

Palotai Mária: Korszakok egy könyvtár életében. Az Orvostudományi Dokumentációs Központtól az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetig. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2005. 7-8. 355-358.

Sebestyén Géza: A hálózat útján. = Orvosi Könyvtáros, 1961. 1, 1, 6-9.

Székely Sándor: Létrejött az Országos Orvostudományi Könyvtár. = Orvosi Könyvtáros, 1961, 1, 1, 10-19.


K sz n m a megtisztel figyelmet
Köszönöma megtisztelő figyelmet!