obsah n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obsah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Obsah. Ako fungujú Štrukturálne fondy Kontext pre intervencie zo ŠF v 2007-2013 Disparity rozvoja informačnej spoločnosti Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti Harmonogram prípravy dokumentov pre 2007-2013 Priority 2007-2013 Zásobník projektov Témy pre projekty Systém implementácie ŠF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obsah' - ronia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Ako fungujú Štrukturálne fondy
 • Kontext pre intervencie zo ŠF v 2007-2013
 • Disparity rozvoja informačnej spoločnosti
 • Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti
 • Harmonogram prípravy dokumentov pre 2007-2013
 • Priority 2007-2013
 • Zásobník projektov
 • Témy pre projekty
 • Systém implementácie ŠF
ako funguj f v 2007 2013 z poh adu t tu a pr jemcu pomoci
Ako fungujú ŠF v 2007-2013 z pohľadu štátu a príjemcu pomoci
 • ŠF uhradia do 95% nákladov na projekt
  • Refundácia
  • Predfinancovanie
  • Úver
  • Garancia

Jediné objektívne kritérium pre výber projektov je hodnota jeho finančnej, alebo ekonomickej návratnosti – kritérium udržateľnosti.

k ov disparity rozvoja informa nej spolo nosti
Kľúčové disparity rozvoja informačnej spoločnosti
 • Neefektívne fungujúci model pre poskytovanie konektivity a využívanie infraštruktúry IKT
 • Neexistujúci, neprístupný, nekvalitný digitálny obsah
 • Digitálne negramotní a nezruční užívatelia
harmonogram pr pravy strategick ch dokumentov
Harmonogram prípravy strategických dokumentov
 • Úlohy MDPT na rok 2006 (SI):
 • Pred schválením NSRR (ver.2):
  • 1. Obsah pre budúci operačný program (usmernenie 1,4/2005) _ spolupráca s ITAS, ZMOS, VUC
  • 2. Zásobník projektov (3/2005) _ spolupráca s ITAS, ZMOS, VUC
 • Po schválení NSRR:
  • 1. Obsah pre operačný/é program/y (analýzastratégiaimplementácia)
  • 2. Národné projekty
  • 3. Zásobník projektov
priority nsrr ver 1 obsah pre bud ci opera n program
Priority NSRR (ver.1)_obsah pre budúci operačný program

NSRR bude v rámci ŠF podporovať rozvoj informačnej spoločnosti nasledovne:

3 OP PRIAMO (400 MEUR)

28 OP NEPRIAMO (1200MEUR)

z sobn k projektov
Zásobník projektov

Infomačné zdroje:

 • ITMS
 • Online dotazník (mdpt_01 a ITAS_01)
 • k 16.01.2006 takmer 4 mld. EUR
    • infraštruktúra a technológie IKT (97%)
    • digitálny obsah a procesy (1,62%)
    • ľudské zdroje pre znalostnú spoločnosť (1,35%)
 • Klasifikácia projektov:
    • Národné projekty
    • Dopytovo orientované projekty
    • Komplexné projekty
t my na projekty pre region lnu a lok lnu verejn spr vu
Témy na projekty pre regionálnu a lokálnu verejnú správu
 • INFRAŠTRUKTÚRA
  • Metropolitné optické siete
  • Regionálne širokopásmové siete
  • Unifikované SW+HW riešenia (štandardizácia verejnej regionálnej a lokálnej správy)
  • Interkonektivita a operabilita sietí
 • OBSAH
  • eGovernment, eLearning, eCulture, eHealth, eTourism
  • Zavádzanie systémov riadenia kvality, transfer poznatkov
  • Infomačné portály, infomačné kiosky, networking inštitúcií
  • Pamäťové a fondové inštitúcie
  • Databázy, aplikácie...
 • ĽUDIA
  • eLearning, eCulture, eHealth
  • Odborné kurzy, školenia, semináre
  • Zavádzanie systémov riadenia kvality
  • PR, marketing IKT
syst m implement cie alternat va 4
Systém implementácie_alternatíva 4
 • rSORO = VUC
 • Informujú KP/PP(infokampane, marketing programu)
 • Prijímajú / registrujú projekty (ITMS)
 • Hodnotia a vyberajú projekty (regionálneho a lokálneho charakteru)
 • Kontrolujú priebeh realizácie projektov (fyzický a finančný monitoring)
 • SORO = MDPT a MK
 • Riadia implementáciu národných projektov
 • Overujú správnosť postupov rSORO
 • Schvaľujú výber projektov VUC
 • Uhrádzajú finančné náklady
 • Kontrolujú a hodnotia realizáciu projektov