kocaeli niversitesi t p fak ltesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 307 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan. MİSYONUMUZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi' - ronia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kocaeli niversitesi t p fak ltesi

Kocaeli ÜniversitesiTıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Stratejik Plan

m syonumuz
MİSYONUMUZ

Üniversite ve tıp fakültesi misyonu doğrultusunda, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, tıbbi biyoloji, genetik ve moleküler biyoloji bilgilerine ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim vermek, evrensel nitelikte bilim ve teknoloji üretebilen bilim insanları yetiştirmek, klinik tanı ve tedaviye destek vermek için tıbbi biyoloji alanında nitelikli sağlık hizmeti vermek, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

temel de erler m z
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 • Evrensellik
 • İnsan ve hasta haklarına saygılı olma
 • Tutarlılık
 • Açıklık
 • Bilimsellik
 • Eşitlikçilik
 • Ayrımcılığa duyarlılık
 • Çevreye duyarlılık
 • Adalet
 • Katılımcılık
 • Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik
 • İnsancıllık
 • Yenilikçilik
 • Toplumculuk
 • Emeğe saygı
 • Değişime açıklık
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin aşağıda belirtilen değerleri, Anabilim Dalı olarak benimsediğimiz değerlerdir:
temel de erler m z1
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 • Ayrıca;
 • Dürüstlük
 • Akademik özgürlük
 • İdealist olmak
 • Etik değerlere bağlılık
 • İşbirliğine açık olmak
 • Çalışkanlık

Anabilim dalımızın benimsediği diğer değerlerdir.

payda lar
PAYDAŞLAR
 • Lisans ve lisansüstü öğrencileri
 • Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Komisyonu
 • Tıp fakültesi anabilim dalları
 • Kocaeli Üniversitesi BAB, TÜBİTAK, DPT
 • Fakülteler, yüksekokullar, araştırma merkezleri ve araştırma birimleri
 • Diğer üniversite ve araştırma kurumları
 • Hastalar ve hasta yakınları
 • Bilimsel dernekler
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer ilişkili bakanlıklar
gzft swot anal z
GZFT (SWOT) ANALİZİ

Güçlü yönler

 • Bölgenin ekonomik merkezine yerleşmiş bir fakültede olmak,
 • Biyolojik kaynaklara erişim kolaylığı,
 • Çevre kirliliği ve sanayi ortamı koşullarının oluşturduğu sorunlara yakın olmak,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • Tam gün çalışan akademik personel,
 • İstanbul’a yakın olmak
gzft swot anal z1
GZFT (SWOT) ANALİZİ

Zayıf yönler

 • Yetersiz laboratuvar altyapısı
 • Teknisyen ve yardımcı personelin olmayışı
 • Fiziki alan sıkıntısı
 • Sürekli gelişen ve yenilenen teknolojiyi yakalamadaki güçlükler
 • Akademik kadro sıkıntısı
gzft swot anal z2
GZFT (SWOT) ANALİZİ

Fırsatlar

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik gelişmelerin klinik uygulamalarda yer bulması ve deneysel çalışmalara artan ilgi
 • Yeni eğitim binası yapılması
 • Endüstri kuruluşlarınca verilecek desteklerde artış
 • Avrupa Birliği çerçeve programları
 • Erasmus ve Sokrates programları
 • İyi yetişmiş genç mezunların bizi tercih etmesi
 • Yurtdışından lisansüstü programlara talepler
gzft swot anal z3
GZFT (SWOT) ANALİZİ

Tehditler

 • Temel bilimlere ve temel bilim eğitimine gereken değerin verilmemesi
 • Özelliği olan tanısal tetkikler merkezi olma fırsatının kaçırılması
 • Araştırma altyapısı yetersizliğinin araştırmaların önünde engel oluşturması
 • Ülke genelinde ayrıcalıklı ve önemi özümsenmiş bir temel bilim politikasının bulunmaması nedeniyle, mezuniyet sonrası programlar için kısıtlı sayı ve nitelikte öğrenci başvurusu
gzft swot anal z4
GZFT (SWOT) ANALİZİ

Tehditler

 • Yüksek maliyet nedeniyle teknolojik alt yapının yeterince hızlı yenilenememesi ve gelişmelerin zor izlenebilmesi
 • Lisansüstü tezlere ilişkin projelerin destek miktarının yetersizliği
 • Araştırma projelerinin desteklenememesi
 • Öğrenci sayısının artması
v zyonumuz
VİZYONUMUZ

Sürekli güncellenen ve gelişen evrensel bilim kavramını dinamik programlarına ekleyerek eğitim veren ve güncel bilgi ve teknolojiyi araştırma ve hizmet üretimine yansıtan bir birim olmaktır.

stratej k ama lar
STRATEJİK AMAÇLAR
 • Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek,
 • Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek,
 • Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak,
 • Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak,
 • Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak,
 • Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak,
stratejik ama 1 lisans e itimini s rekli g ncelleyerek seviyesini y ksek tutmaya gayret etmek
Stratejik amaç 1.Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek

Hedefler:

 • Yurtiçi ve dışındaki benzer eğitim programları incelenerek lisans eğitimi programının güncelleştirecek değişiklikleri yapmak,
 • Çağdaş tıp eğitimi prensiplerini benimseyen ve uygulayan bir eğitim için anabilim dalı olarak ideal katkıyı sunmak,
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik eğitimini, tıp fakültesinin dönem I üstündeki dönemlerine yaymak,
stratejik ama 1 lisans e itimini s rekli g ncelleyerek seviyesini y ksek tutmaya gayret etmek1
Stratejik amaç 1.Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek

Performans kriterleri

 • Anabilim dalı içi ve Eğitim Komisyonu ile yıllık eğitim toplantıları
 • Güncelleştirilen ders programları
 • Diğer anabilim dalları ile eğitim toplantıları
stratejik ama 2 uluslararas standartlarda lisans st e itim vermek
Stratejik amaç 2.Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek

Hedefler:

 • Yüksek lisans ve doktor öğrencileri için teorik ve pratik bilgileri aktarabilecek güncelliği korunan eğitim programları düzenlemek,
 • Üniversitemiz ve kurum dışı mali kaynaklardan yararlanarak lisans üstü tez çalışmalarını en üst kaliteye ulaştırmak,
 • Nitelikli lisansüstü öğrenci başvuru sayısını arttırmak,
stratejik ama 2 uluslararas standartlarda lisans st e itim vermek1
Stratejik amaç 2.Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek

Performans kriterleri

 • Anabilim dalı içi ve enstitü ile yıllık eğitim toplantıları
 • İçeriği güncelleştirilen ders programları
 • Tez çalışmaları için, kurum içi/dışı kaynaklardan desteklenen proje sayısı ve destek miktarı
 • Tezlerden çıkan yüksek etkili yayın sayısı/tez sayısı
stratejik ama 3 ara t rma niteli ini ve niceli ini y kseltecek altyap g lendirmesini sa lamak
Stratejik amaç 3. Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak

Hedefler:

 • Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarlarının fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi
 • Araştırma laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanın teknolojik yeniliklere uygun yapılanmasını desteklemek ve güncellemek,
 • Erasmus ve Sokrates benzeri programlara katılımı sağlamak ve lisansüstü araştırmalar için burs olanakları sağlamak,
 • Genç öğretim üyesi kadrosunu genişletmek,
 • Kurum içi/dışı multidisipliner araştırmaları teşvik etmek ve bu yolla teknolojik yetkinliği yükseltmek,
stratejik ama 3 ara t rma niteli ini ve niceli ini y kseltecek altyap g lendirmesini sa lamak1
Stratejik amaç 3. Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak

Performans kriterleri

 • Fiziksel alan genişlemesi
 • Yeni sağlanan donanım miktarı
 • Teknolojisi güncellenen aygıt ve cihaz sayısı
 • Öğretim üyesi sayısı
 • Alınan proje sayısı
 • Planlanan multidisipliner proje sayısı
 • Araştırmaya yönelik ulusal/uluslararası yayın sayısı
 • Atıf sayısı
 • Araştırmaya yönelik ulusal/uluslar arası bildiri sayısı
stratejik ama 4 b lgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katk da bulunmak
Stratejik amaç 4. Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak

Hedefler:

 • Özgün konular için laboratuvarlar oluşturulması için gerekli fiziki alanlar araç-gereç ve araştırıcı sağlamak,
 • Anabilim Dalında genetik epidemiyolojiye yönelik çalışmalar için laboratuvarların altyapısını güçlendirilmesi
 • Araştırma laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanı güncellemek,
 • Kurum içi/dışı multidisipliner araştırmaları teşvik etmek ve bu yolla genetik epidemiyolojiye yönelik çalışmaları artırmak,
stratejik ama 4 b lgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katk da bulunmak1
Stratejik amaç 4. Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak

Performans kriterleri

 • Özgün konular için sağlanan fiziksel alan
 • Yeni sağlanan ve teknolojisi güncellenen donanım miktarı
 • Genetik epidemiyolojiye yönelik alınan proje sayısı
 • Genetik epidemiyolojiye yönelik ulusal/uluslararası yayın sayısı
 • Genetik epidemiyolojiye yönelik ulusal/uluslararası bildiri sayısı
stratejik ama 5 tan hizmetlerinde nitelikli ve e itli i olan yap lanmay sa lamak
Stratejik amaç 5.Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak

Hedefler:

 • Kurum içi/dışı birimlerin gereksinim duyduğu tanı amaçlı laboratuvar analizlerinde hizmet üretmeye devam etmek,
 • Klinik bilimlerden talep edilecek tanı ve araştırmaya yönelik yeni analizlerin çalışılmasını sağlamak,
 • Anabilim dalı olarak yaptığımız bütün tetkiklerde en üst kaliteyi sağlamak,
stratejik ama 5 tan hizmetlerinde nitelikli ve e itli i olan yap lanmay sa lamak1
Stratejik amaç 5.Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak

Performans kriterleri

 • Hizmet amaçlı üretilen testlerin sayısı
 • Her testin yıllık sayısı
 • Klinik dallardan gelen isteklere dayalı başlatılan yeni test sayısı
slide23
Stratejik amaç 6.Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak

Hedefler:

 • Anabilim Dalımız tanı laboratuvarlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
 • Tanı laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanın teknolojik yeniliklere uygun olarak yapılanmasını desteklemek ve güncellemek,
 • Tanı amaçlı çalışan laboratuvarlarda destek personel istihdamı sağlamak,
slide24
Stratejik amaç 6.Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak

Performans kriterleri

 • Tanı laboratuvarı amaçlı fiziksel alan genişlemesi
 • Yeni sağlanan donanım miktarı
 • Teknolojisi güncellenen aygıt ve cihaz sayısı
 • İstihdam edilen teknisyen ve sekreter sayısı
altyapi ve etk nl kler
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

1-Personel

A- Akademik personel

 • Profesör 3
 • Yardımcı Doçent 1
 • Araştırma Görevlisi 5 (Sağlık Bilimleri

Enstitüsü kadrosunda)

Doktora 3

Yüksek Lisans 2

B- İdari ve teknik personel

 • Biyolog -
 • Teknik personel -
 • Sekreter -
altyapi ve etk nl kler1
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

2- Fiziksel altyapı

A- Dershane ve eğitim laboratuvarları

 • Tıp Fakültesi Dönem I dersliği 85 saat/25 hafta
 • Tıp Fakültesi öğrenci laboratuvarları 16 saat/4 hafta

B- Anabilim dalı laboratuvarları

 • Moleküler Genetik Araştırma ve Tanı Laboratuvarı
 • Sitogenetik Laboratuvarı
 • Hücre Kültürü Laboratuvarı
altyapi ve etk nl kler2
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

3- Eğitim etkinlikleri

A- Mezuniyet öncesi eğitim

 • Tıbbi Biyoloji Genetik dersi (teorik) 85 saat
 • Tıbbi Biyoloji Genetik dersi (uygulama) 16 saat

Toplam eğitim yükü

101 saat/25 hafta/3 öğretim üyesi

*Ayrıca Toplumsal Duyarlılık Projesi

altyapi ve etk nl kler3
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

B- Mezuniyet sonrası eğitim

a- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı

Tezler

Tamamlanan: 3

Devam eden: 2

b- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Doktora Programı

Tezler

Tamamlanan: 3

Devam eden: 1

Lisansüstü zorunlu ders yükü: 54 saat/hafta/3 öğr. üyesi

altyapi ve etk nl kler4
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

4- Araştırma etkinlikleri

A- Kongrelerde sunulan bildiri ve posterler

Ulusal Uluslararası 2007: - 2007: 8

2006: 1 2006: 7

2005: - 2005: 1

2004: 1 2004: 5

2003: 5 2003: 5

altyapi ve etk nl kler5
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

B- Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

SCI ve SCI exp Ulusal

2007: 3 1

2006: 4 1

2005: 6 1

2004: 7 -

2003: 3 -

altyapi ve etk nl kler6
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

Yapılabilen tanı testleri:

Analiz, >50 hücre DNA, izolasyon, doku

Analiz, 20 hücre PCR, multiplex

Analiz, kırık sendromlar Poliakrilamid jel elektroforezi

Analiz, marker kromozom (>100) Restriksiyon enzim kesimi (1 enzim)

Kromozom bantlama, GTG Restriksiyon enzim kesimi (2 enzim)

Periferik kan kültürü Restriksiyon enzim kesimi (3 enzim)

Agaroz jel elektroforez RFLP

Analiz, PCR (2 primer) Saflaştırma, PCR

Analiz, PCR (4 primer) SSCP analizi, 2 primer

DNA, izolasyon, amniyon sıvısı SSCP analizi, 4 primer

DNA, izolasyon, CVS SSCP analizi, 8 primer

DNA, izolasyon, kan

altyapi ve etk nl kler7
ALTYAPI VE ETKİNLİKLER

Gerçekleştirilen tanı amaçlı testler:

2006 yılı: 650 test

2007 yılı: 1486