Dr. Rifat EMRAL Ankara niversitesi Tip Fak ltesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali - PowerPoint PPT Presentation

oshin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Rifat EMRAL Ankara niversitesi Tip Fak ltesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Rifat EMRAL Ankara niversitesi Tip Fak ltesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Dr. Rifat EMRAL Ankara niversitesi Tip Fak ltesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali
990 Views
Download Presentation

Dr. Rifat EMRAL Ankara niversitesi Tip Fak ltesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  13. Diabetes Insipidus Yetersiz AVP sekresyonu (santral veya nrojenik) ya da AVPye renal cevabin yetersizligi sonucu (nefrojenik) gelisir Poliri-polidipsi ve hipotonik idrar ikimiyla ortaya ikan bir hastaliktir Santral DI her iki cinsde esit oranda ve her yasta grlr; komplet form, parsiyal forma gre daha nadirdir Idrar ozmolalitesi <250 mosmol/kg

  14. POLIRI Gnlk idrar miktarinin 2,5-3 litreden fazla olmasidir. Ozmotik poliride idrar dansitesi 1010 civarindadir ve idrar erimis maddelerden zengindir. Su polirisinde idrar dansitesi 1010un altindadir ve su erimis ierige oranla daha fazladir.

  16. Polidipsi ve Hipotonik Polirinin Etyolojik Nedenleri Santral (Nrojenik) Diabetes Insipidus -Konjenital= Konjenital malformasyonlar; otozomal dominant: AVP-nrofizin gen mutasyonlari -Ila/toksinlere bagli= Etanol, difenilhidantoin, yilan isirmasi -Granlomatoz= Histiyositozis, sarkoidoz -Neoplastik= Kranyofaringioma, meningioma, germinoma, hipofiz tmrleri veya metastazlari -Infeksiyz= Menenjit, ensefalit -Inflamatuvar/otoimmun= Lenfositik infundibulonrohipofizit -Travma= Beyin cerrahisi sonrasi, sap kesisi -Vaskler= Serebral hemoraji veya infarkt Artmis AVP Metabolizmasi -Gebelik Primer Polidipsi -Psikojenik= Sizofreni -Dipsojenik= Susama hissi esiginin dsmesi, santral DIa benzer lezyonlarin varligi Nefrojenik Diabetes Insipidus -Konjenital= Xe bagli ressesif: AVP V2 reseptr gen mutasyonlari; otozomal ressesif: Akuaporin-2 su kanallari gen mutasyonlari -Ilalara bagli= Demeklosiklin, lityum, sisplatin, metoksifluran -Hiperkalsemi -Hipokalemi -Infiltratif lezyonlar= Sarkoidoz, amiloidoz -Vaskler= Orak hcreli anemi Osmoreseptr disfonksiyonu -Granlomatoz= Histiositozis, sarkoidoz -Neoplastik= Kranyofaringioma, pinealoma, meningioma, metastazlar -Vaskler= n kominikan arter anevrizmasi/ligasyonu, intrahipotalamik hemoraji -Diger= Hidrosefalus, travma ventrikler/suprasellar kist, dejeneratif hastaliklar, idiyopatik

  18. Komplikasyonlar Hipernatremik dehidratasyon Nrolojik sekel Byme geriligi Hidronefroz (asiri idrar ikimina bagli)

  19. Teshis Iyi bir hikaye ve fizik muayene, Idrarda dansite, sodyum, ozmolalite, Serum elektrolitleri, plazma ozmolalitesi, 24 saatlik idrar miktari, Su kisitlama testi, Desmopressin testi.

  21. Hipofiz-hipotalamus cerrahisini takiben de akut baslangili geici veya kalici DI gelisebilir. Cerrahiyi takiben fazli bir durum gzlenir: Cerrahiden hemen sonra DI gelisir ve birka gn srebilir. Bunu ani bir antidirez atagi izler. Bu 2-14 gn srebilir. Hasarli arka hipofizden depo AVP salinmasina baglidir. Dikkat edilmezse hiponatremiye yol aar. Nrohipofizdeki kalici hasara bagli kalici DI gelisebilir.

  22. Su Kisitlama Testi Yapilisi Kisitlamanin baslangi sresi DIun ciddiyetine baglidir; rutinde hastadan aksam yemegi sonrasinda agizdan hibir sey almamasi sylenirken daha ciddi poliri ve polidipsisi olan vakalarda bu uzun bir sre olacagi iin su kisitlamasina sabahin erken saatinde (06.00) baslanmalidir Saat basi hasta tartilir, kan basinci ve nabzi llr, idrar hacmi ve ozmolalitesine bakilir; iki saatte bir serum sodyum konsantrasyonu ve ozmolalitesi llr Vcut agirliginin %3nn kaybinda, hastada ortostatik hipotansiyon bulgulari olustugunda, idrar ozmolalitesi plato yaptiginda (pes pese en az 3 lmde %10dan az degisim gsterdiginde) veya serum sodyumu >145 mmol/L oldugunda test sonlandirilmalidir Plazma ozmolalitesi ykseldiginde, zellikle 300 mOsm/kg H2O zerine iktiginda plazma AVP dzeyi llmelidir Eger serum sodyum dzeyi <146 mmol/L veya plazma ozmolalitesi <300 mOsm/kg H2O ise, bu hedef degerlere ulasmak iin hipertonik salin infuzyonu (%3 NaCl, 1-2 saatte 0.1 ml/kg/dk seklinde verilir) dsnlebilir AVP (5 ) veya dDAVP (1 g) sc yapilir ve idrar ozmolalitesi ile hacmi, 2 ssat daha takip edilir

  23. Su Kisitlama Testi Yorumlanmasi AVP/dDAVP sonrasi idrar konsantrasyonunun >%50 artisi nrojenik DI ile, idrar konsantrasyonundaki artisin <%10 olmasi ise nefrojenik DI veya primer polidipsi ile uyumludur AVP sonrasi idrar ozmolalitesi %10-50 arasinda artanlarda ve nefrojenik DI ile primer polidipsi arasinda ayirici taniya gidis iin en iyi yntem dehidratasyon periyodunu takiben llen plazma AVP dzeylerini kullanmak ve/veya bazal kosullarda hipertonik salin infzyonu yaparak plazma AVP dzeyleri ile idrar ozmolalitesi arasindaki iliskiye bakmaktir

  25. POLIRIK SENDROMLARDA TANI TESTLERI