centrum innowacji technologicznych cit rybnik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK. Rybnik 14.01.2014. Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego MUTAG Polska Sp. z o.o. Temat: Organizacja na terenie miasta Rybnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK' - ron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Organizatorzy:Urząd Miasta Rybnika

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

MUTAG Polska Sp. z o.o.

Temat:Organizacja na terenie miasta Rybnika

Centrum Innowacji Technologicznych

CIT RYBNIK

Rybnik 14.01.2014

slide3

MUTAG Polska Sp. z o.o. - główne obszary działalności:

 • Projektowanie i wykonywanie kompletnych oczyszczalni ścieków, części instalacji lub optymalizowanie już istniejących w różnych gałęziach przemysłu:
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł koksowniczy i stalowy,
 • składowiska odpadów/termiczna utylizacja odpadów,
 • instalacje do produkcji biogazu

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide4

Na dzień dzisiejszy posiadamy sporą bazę klientów na całym świecie, dla których realizowaliśmy różnego typu instalacje przemysłowe.

Wśród naszych klientów obecni są między innymi:

China Steel, Mittal Stell, ArcelorMittal, ISD Huta Częstochowa, PKN Orlen, PCC Rokita, Nord Zucker, Packprofil, Enea S.A.

Biogazownia - Ankara Turcja

ISD Huta Stali Częstochowa

Biogazownia - ENEA SA , Polska

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide5

Inni nasi klienci, to:

Akzo Nobel, Bhushan Steel, Posco, Perlen Papier, SCA Laakirchen, Fabryka

Papieru Myszków

China Steel, Tajwan

ArcelorMittal, Dillingen, Niemcy

Perlen Papier AG, Szwajcaria

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide6

CIT Rybnik – założenia wstępne

Nowa perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 stwarza szansę na pozyskanie środków finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć. W szczególności preferowane będą projekty innowacyjne, podnoszące konkurencyjność gospodarki oraz pozytywnie wpływające na środowisko naturalne.

Stworzenie w Rybniku Centrum InnowacjiTechnologicznych w pełni wpisuje się w założenia polityki Unii Europejskiej.

Celem Centrum Innowacji Technologicznych będzie skupienie innowacyjnych kompetencji technologicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa i innych gałęzi przemysłu.

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide7

Oferta CIT Rybnik skierowana będzie do:

PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • audyty i opinie o innowacyjności,
 • Audyt technologicznywskaże obszary w działalności przedsiębiorstw, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. To identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firm. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb.
 • Opinie o technologii lub maszynie/procesie, którą przedsiębiorca zamierza wdrożyć. To dowód na to, że efektem planowanej inwestycji będzie nowy produkt lub proces, którego tworzenie opiera się o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Opinia może być wykorzystywana do uzyskania finansowania ze strony funduszy unijnych, przy ubieganiu się o kredyt technologiczny lub dla własnych celów marketingowych przedsiębiorstwa. 
 • współpraca biznesowo-technologiczna,
 • System współpracy umożliwiający poszukiwanie kontaktów handlowych, pomoc w poszukiwaniu dystrybutora, przedstawiciela czy agenta biznesu za granicą, wspieranie w stawianiu pierwszych kroków w handlu międzynarodowych przez wskazanie pewnych partnerów zagranicznych, stworzenie profilu handlowego, promowanie oferty za granicą, pomoc w negocjacjach handlowych, doradztwo prawne.

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide8

analiza rynków krajowych i zagranicznych,

 • Ocena rynków zarówno pod kątem handlowym jak i również technologicznym.
 • pośrednictwo w zakupie/sprzedaży technologii,
 • Pomoc w procesie sprzedaży lub zakupu technologii i know-how. Poszukiwanie sprawdzonych dostawców i kupców technologii zarówno z firm jak i uczelni oraz instytutów badawczych. Poszukiwanie dopasowanych technologii, ekspertów oraz know-how, wspieranie w procesie negocjacji umów transferu technologii, zapewnienie analizy prawnej oraz dbałość o prawa własności intelektualnej w trakcie procesu, tworzenie profilu technologicznego.
 • wsparcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami naukowymi,
 • Współpraca w zakresie prac badawczych i badawczo-wdrożeniowych, obsługa laboratoryjna, możliwość pozyskania kierunkowo wykształconego personelu.
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój,
 • Horyzont 2020 to kolejny Program Ramowy obejmujący lata 2014-2020 o łącznym budżecie około 70 mld euro.
 • prowadzenie, organizacja szkoleń,
 • Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową oraz osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Możliwość wymiany doświadczeń z podobnymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide9

Oferta CIT Rybnik skierowana będzie do:

PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • - ocena pomysłu na nowy biznes,
 • Czy pomysł jest gotowy do wdrożenia, czy wymaga jeszcze modyfikacji? czy jest nowością na rynku regionalnym, krajowym, zagranicznym? czy będzie popyt na rynku na dany produkt, czy usługę? czy znajdą się chętni, żeby zakupić towar lub usługę? jaką lukę rynkową wykorzystać w promocji i dystrybucji?
 • doradztwo w procesie zakładania firmy, promocja firmy,
 • Doradztwo dla przyszłych przedsiębiorców w zakresie formalnych wytycznych zakładania firm, a w fazie rozwoju firmy propozycja promocji dostosowana indywidualnie.
 • tworzenie biznesplanu i strategii rozwoju,
 • Biznesplan jest przewodnikiem w funkcjonowaniu firmy na najbliższe lata. Biznesplan nie będzie potrzebny tylko do własnych celów, ale również konieczny w momencie, gdy chcemy ubiegać się o kredyt, czy też dofinansowanie ze środków unijnych. 

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide10

Planowany zakres działalności CIT Rybnik :

 • pełnienie roli brokera innowacji i technologii,
 • rozwój nowych produktów i usług powiązany z komercjalizacją i transferem technologii,
 • rozwój rynków dla nowych technologii,
 • finansowanie i ekonomika innowacyjnych przedsięwzięć – pozyskiwanie dotacji unijnych,
 • rozwój kadr przedsiębiorstw, samorządów i uczelni,
 • budowanie modeli biznesowo - organizacyjnych wspomagających rozwój nowych technologiii ich wprowadzanie na rynek,
 • uzyskanie wsparcia naukowego uczelni wyższych działających na terenie kampusu,
 • organizacja spotkań, konferencji, seminariów tematycznie związanych z profilem działalności.

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide11

Zakładane cele CIT Rybnik

to przede wszystkim:

 • kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw
 • naukowe zaplecze doradcze
 • szeroka gama usług proinnowacyjnych
 • 600m2 powierzchni biurowych
 • sala konferencyjna
 • specjalistyczne laboratoria
 • nowe kierunki kształcenia na uczelniach wyższych

Budynek D (CUTI) Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014

slide12

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Zapraszamy do dyskusji

Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych

Rybnik 14.01.2014