terapi p hjul n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
”Terapi på hjul”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

”Terapi på hjul” - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

”Terapi på hjul”. Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS Jon R. Skotte/Asle Dal. Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Terapi på hjul”' - rollo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terapi p hjul

”Terapi på hjul”

Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig

Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS

Jon R. Skotte/Asle Dal

slide2
Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker

Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler

Jon R. Skotte/Asle Dal

kjennetegn ved brukergruppen
Kjennetegn ved brukergruppen
 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Blandingsmisbruk
 • Kognitiv svikt
 • Dårlig somatisk helse
 • Undermedisinert/feilmedisinert
 • Kasteballer i systemet
 • UFB

Jon R. Skotte/Asle Dal

noen sentrale utfordringer
Noen sentrale utfordringer:
 • Klarer ikke å overholde forpliktelser som leietaker
 • Mangler grunnleggende boferdigheter
 • Klarer ikke å ivareta eget behov for sikkerhet
 • Skaper utrygghet i nabolaget
 • Avtale brytere

Jon R. Skotte/Asle Dal

noen felles holdninger
Noen felles holdninger:
 • Fleksibilitet/ tilgjengelighet
 • Kontinuitet/ regelmessighet
 • Medansvarlighet
 • Nettverk fremfor kjede
 • Gjøre i stand til å bruke øvrig beh.apparat
 • Kontinuerlig evaluering av tilbudet
 • Langsiktig perspektiv

Jon R. Skotte/Asle Dal

klargj ring av ansvar
Klargjøring av ansvar
 • ROP har behandlingsansvaret
 • OT følger pasienten i det daglige
 • Koordinator rollen der det er mest hensiktmessig
 • Det stabile element over tid
 • Følge pas før,under,og etter innleggelser.
 • Gjensidig, hyppig utveksling av info

Jon R. Skotte/Asle Dal

slide7
”ANNE”, 33 år

Schizofreni, blandingsmisbruk, alvorlig kognitiv svikt,manglende sykdommsinnsikt

Metadon, antipsykotisk medikasjon

UFB siden 90 tallet

11 akuttinnleggelser i akuttpsykiatrien fra juni 2003- sept 2004

Flyttet inn i kommunal bolig okt 2004

To og et halvt år i ROP, et og et halvt år med OT

Case:
konkret om tilbudet
Konkret om tilbudet:
 • Daglig til ROP for samtale, medisiner
 • OT hyppige hjembesøk
 • OT personalbase
 • Følge til avtaler
 • Ansvarsgruppemøter etter behov
 • Drahjelp for å komme i gang med aktiviteter
 • Legge til rette for kontakt med familien
indirekte pasientarbeid
Indirekte pasientarbeid
 • Hyppige samarbeidsmøter, formelle og uformelle
 • Hyppig kontakt og oppdatering pr. mobil, SMS, e-post, ”stikke innom ved anledning”
 • Oppdatere hverandre om dagligdagse hendelser, ikke bare ved ”kriser”
 • Kontinuerlig evaluering
evaluering veien videre
Evaluering/veien videre
 • Ingen tvangsinnleggelser i psykiatrien
 • Hyppig bruker av frivillige, gatenære tilbud
 • Oppsøker i større grad hjelpen selv
 • Større innsikt
 • bedret somatisk helse
 • Mister nøkler/ id-kort
 • slipper stoffmisbrukere inn i leiligheten
 • knyttes opp mot dagavdelingen på DPS

Jon R. Skotte/Asle Dal

slide11
|

jonragnar.skotte@lds.no

asle.dal@bgo.oslo.kommune.no

www.dobbeltdiagnose.no

www.lds.no