Právník roku 2006 - PowerPoint PPT Presentation

pr vn k roku 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právník roku 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právník roku 2006

play fullscreen
1 / 28
Právník roku 2006
142 Views
Download Presentation
rolf
Download Presentation

Právník roku 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Právník roku 2006 19. ledna 2007, Top Hotel Praha

 2. Galavečer II. ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2006 proběhl v TOP hotelu Praha za účasti více než 2.100 hostů.

 3. Soutěžilo se o ceny svatého Yva, patrona všech právníků, v kategorii Talent roku také o finanční odměny. Advokáti, kteří poskytli v uplynulých dvou letech nejvíce bezplatných právních pomocí, byli oceněni zlatým advokátním šperkem a grafikou Kaňkova paláce – sídla ČAK.

 4. Celý galavečer slovem provázel s elegancí a vtipem jemu vlastním moderátor Jakub Železný.

 5. V oboru obchodního práva si odnesl cenu sv. Yva Prof. JUDr. Jan Dědič, vysokoškolský pedagog a advokát z AK Kocián Šolc Balaštík. V oboru občanského práva si odnesl cenu sv. Yva Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, vysokoškolský pedagog a advokát.

 6. V oboru rodinného práva získal ocenění Právník roku 2006 a cenu sv. Yva kolektiv Linky právní pomoci Nadace Naše dítě. Cenu přebírala manažerka linky Mgr. Monika Šimůnková a zástupce advokátů na lince pracujících – Mgr. David Strupek.

 7. Organizátoři soutěže Právník roku 2006 – Česká advokátní komora a spol. EPRAVO.CZ věnovali Nadaci Naše dítě sponzorský dar ve výši 50.000 Kč. Šek přebírala ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová.

 8. V oboru veřejného práva si odnesl cenu sv. Yva Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan PF UK a advokát.

 9. V oboru trestního práva získala ocenění Právník roku 2006 a cenu sv. Yva státní zástupkyně JUDr. Jaroslava Novotná z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

 10. V oboru práva duševního vlastnictví získal ocenění Právník roku 2006 Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vysokoškolský pedagog a advokát. Z důvodu jeho nepřítomnosti v ČR za něho cenu převzal JUDr. Petr Poledník.

 11. V oboru občanská a lidská práva získal ocenění Právník roku 2006 JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv. Cenu za nemocného JUDr. Motejla převzal jeho vnuk Michal Kulíšek.

 12. Ocenění za poskytnuté bezplatné právní pomoci převzal z rukou předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska JUDr. Viktor Málek z Mostu.

 13. Ocenění za poskytnuté bezplatné právní pomoci převzal z rukou předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska JUDr. Petr Crha z Mostu.

 14. Ocenění za poskytnuté bezplatné právní pomoci převzala z rukou předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska Mgr. Pavla Frodlová ze Šumperka.

 15. Třetí místo v kategorii Talent roku 2006 získal spolu s finanční odměnou 25.000 Kč, kterou věnovala Notářská komora ČR JUDr. Ondřej Rathouský z  AK Toman Devátý a partneři. Ocenění převzal z rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

 16. Druhé místo v kategorii Talent roku 2006 získala spolu s portfoliem akcií v hodnotě 50.000 Kč od burzovní společnosti FIO JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

 17. První místo, cenu sv. Yva v kategorii Talent roku 2006 a finanční odměnu ve výši 100.000 Kč od České advokátní komory získal JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.,LL.M. z AK JUDr. Bohumily Holubové. Cenu přebíral z rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

 18. Právníkem roku 2006 voleným laickou veřejností se stal JUDr. Tomáš Sokol, advokát z AK Brož Sokol Novák.

 19. Do Právnické síně slávy byl v roce 2006 uveden bývalý předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Zdeněk Kessler – in memoriam. Cenu z rukou prvního držitele tohoto prestižního ocenění za celoživotní přínos právu – JUDr. Karla Čermáka převzala dcera JUDr. Kesslera – JUDr. Dagmar Lastovecká, soudkyně Ústavního soudu ČR.

 20. Po skončení oficiální části galavečera se v kuloárech Top hotelu Praha diskutovalo.

 21. Státní zastupitelství včele s nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renátou Veseckou, jejím náměstkem JUDr. Karlem Černovským a prezidentem Unie státních zástupců JUDr. Petrem Cigánkem se radovalo z dvojnásobného úspěchu v soutěži.

 22. Nikdo – dokonce ani kuchaři – nepochybovali, že se v TOP Hotelu sejde téměř celá česká justice...

 23. V restauraci Zlatá Praha hráli k pohodě Rhythm Desperados.

 24. V restauraci Moravia vyhrávala cimbálovka

 25. Rock´n´rollová show Marcela Woodmanna v Kongresovém sále č.2 rozproudila krev i té nejstarší generaci právníků.