Digitalizace televizního vysílání
Download
1 / 148

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Digitalizace televizního vysílání VIII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha prosinec 2011. 1. Obsah. Základní informace o výzkumu Informovanost o digitálním televizním vysílání Technické parametry příjmu televizního vysílání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obsah' - roanna-abbott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digitalizace televizního vysíláníVIII. VlnaZpráva z výzkumu – Kolesárová, TomekSběr data – STEM/MARK, a.s. Praha prosinec 2011

1


Obsah

 • Základní informace o výzkumu

 • Informovanost o digitálním televizním vysílání

 • Technické parametry příjmu televizního vysílání

 • Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání

 • Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání

 • Problémy přechodu na digitální televizní vysílání

 • Celkové hodnocení procesu digitalizace

 • Vybavenost domácnosti

 • Pokrytí obcí televizním signálem

 • Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru

2


1. Základní informace o výzkumu

Přechod na digitální vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu na digitální vysílání.Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji digitálního televizního vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu na digitální televizní vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování.Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl získat informace o potřebách, postojích a znalostech spotřebitelské veřejnosti a přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy jsou realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, přelom listopadu a prosince). Důležitým aspektem výzkumného programu je zajištění srovnatelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo prostřednictvím opakovaně zjišťovaných standardních a ověřených ukazatelů (otázek, či indexů).

Tato předkládaná závěrečná výzkumná zpráva je již osmou realizovanou vlnou výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumuje digitalizace televizního vysílání v České republice,tedy proces přechodu z vysílání analogového na vysílání digitální na všech platformách a rozvoj digitálních platforem televizního vysílání. Digitalizace televizního vysílání by mohla znamenat radikální změnu fenoménu „televize“. Lze očekávat propojování technologií, vyšší mobilitu jednotlivých technologií, interaktivitu atd. Jde o jevy, které budou působit na diváka, který již má zakotvené jisté „divácké návyky“, vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a úroveň gramotnosti využívání informačních a komunikačních technologií. Je důležité zjišťovat tyto návyky a potřeby v jednotlivých etapách přechodu na digitální vysílání a konfrontovat je s očekáváním populace (diváků) i s údaji o rozšíření a dostupnosti jednotlivých platforem.

3


 • Má-li být proces digitalizace úspěšný, musí být naplněny na straně diváků následující předpoklady:

 • informovanost populace o procesu digitalizace

 • zájem o přechod na digitální televizní vysílání

 • kompetence populace k přechodu na digitální televizní vysílání

 • vybavenost populace prostředky umožňujícími příjem digitálního televizního vysílání.

 • Sledované výzkumné cíle:

  • Postihnout počáteční znalosti digitalizace televizního vysílání a jejich proměnu v průběhu přechodu z analogového na digitalizované vysílání.

   • Zjistit názory diváků na poskytované informace o přechodu z analogového na digitální televizní vysílání.

   • Postihnout počáteční očekávání populace od digitální televize a jejich postupnou proměnu.

   • Zmapovat výchozí plošnou diferenciaci v technologické gramotnosti – připravenosti, technologické vybavenosti, televizním chování, očekávání populace.

   • Postihnout proměny technologické vybavenosti populace k příjmu digitalizovaného vysílání.

   • Postihnout počáteční televizní chování populace jako výsledek dvougeneračního soužití s analogovou televizí.

   • Postihnout po zahájení digitálního vysílání proměny televizního chování pod vlivem možností nové technologie.

   • Mapovat průběžné hodnocení digitálního televizního vysílání.

   • Mapovat průběžné využívání jednotlivých možností digitálního televizního vysílání.

   • Zjišťovat náměty diváků k fungování a rozvoji digitální televize.

   • Zjistit a analyzovat diference v postojích, názorech, hodnoceních a chování české divácké populace.

   • Zjistit názory diváků k technické kvalitě digitálního televizního vysílání.

4


Hlavní údaje o výzkumu

Realizátor sběru dat: STEM/MARK, a.s.

Typ výzkumu: kvantitativní

Termín sběru dat: I. Vlna 15.5. – 29.5.2008 II. Vlna 21.11. – 10. 12.2008III. Vlna 22. 5. – 10. 6. 2009

IV. Vlna 13. 11. – 9. 12. 2009

V. Vlna 19. 5. – 10. 6. 2010

VI. Vlna 20.11. – 12. 12.2010

VII. Vlna 18.5. – 5.6. 2011

VIII. Vlna 16.11. – 5.12.2011

Metoda sběru dat: CAPI – osobní dotazování s pomocí notebooků

Cílová skupina:populace starší 15-ti let

Vzorek:I. Vlna 1 859 kompletních rozhovorů

II. Vlna 1 809 kompletních rozhovorůIII. Vlna 1 834 kompletních rozhovorů

IV. Vlna 1797kompletních rozhovorů

V. Vlna 1810 kompletních rozhovorů

VI. Vlna 1704 kompletních rozhovorů

VII. Vlna 1813 kompletních rozhovorů

VIII. Vlna 1834 kompletních rozhovorů

Metoda výběru vzorku:kvótní výběr dle parametrů

5 kvótních znaků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce

5


2. Informovanost o digitálním televizním vysílání

Základní informovanost populace o digitálním televizním vysílání se v aktuální vlně dostala na své maximum. O digitálním televizním vysílání slyšelo 97 % populace. Ve srovnání s rokem 2007 se informovanost zvýšila o 11 procentních bodů (86 % v roce 2007 a 97 % v VIII. vlně v roce 2011). O digitálním televizním vysílání jsou nejinformovanější v kraji Plzeňském, Zlínském a Moravskoslezském. Nejméně informovaný je kraj Středočeský.

Respondentům v nedigitalizovaných oblastech nejčastěji jako informační zdroj o digitálním televizním vysílání posloužila televize (84 %). Druhým, nejvyužívanějším informačním zdrojem (38 %), je rodina/příbuzní a přátelé/známí.

V současné vlně se zvýšila informovanost o všech způsobech digitálního televizního vysílání. Diváci jsou stále nejinformovanější o satelitním digitálním vysílání (76 %). O vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T) slyšelo 72 % a o kabelovém digitálním televizním vysílání 70 %. Nejmenší informovanost (23 %) je o příjmu prostřednictvím pozemních vysílačů do mobilního telefonu (DVB-H).

Nadále se zvyšuje informovanost o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání. O kampani již slyšelo 76 % respondentů. Bezkonkurenčně nejčastěji (96 %) tuto kampaň zaznamenali v televizi. V jiných médiích byla kampaň zaznamenána výrazně méně (24 % Internet, 23 % tištěná média, 22 % rozhlas).

Informace o digitalizaci jsou hodnoceny velmi pozitivně. 82 % respondentů říká, že informace o digitalizaci byly snadno dostupné. Podle 79 % byly informace o digitalizaci srozumitelné a jasné. 78 % respondentů mělo o digitalizaci všechny informace, které potřebovali. Vysoký podíl diváků byl připraven na přechod na digitální televizní vysílání. 82 % diváků uvádí: „Věděl jsem, co dělat, abych/om mohl/i přijímat digitální televizní signál.“ Pouze 11 % říká, že informace o digitalizaci byly rozporné, neshodovaly se.

6


Informovanost o tv. digitálním vysílání v jednotlivých krajích v letech 2007 – 2011

Otázka:Slyšel(a) jste již o digitálním televizním vysílání?

VIII. Vlna 2011 ČR 97 %

VII. Vlna 2011 ČR 95 %

VI. Vlna 2010 ČR 95 % V. Vlna 2010 ČR 96 %

IV. Vlna 2009 ČR 96 %

III. vlna 2009ČR 96 %

II. vlna 2008 ČR 93 %

I. vlna 2008 ČR 89 %

celek 2007 ČR 86 %

Liberecký

98 %

100 %

99 %

95 %

91 %

92 %

92 %

93 %

85 %

Ústecký

98 %

96 %

88 %

97 %

100 %

95 %

94 %

95 %

88 %

Královéhradecký

97 %

92 %

92 %

93 %

96 %

94 %

94 %

86 %

88 %

Praha

98 %

97 %

98 %

96 %

98 %

99 %

96 %

88 %

90%

Karlovarský

93 %

98 %

90 %

100 %

95 %

100 %

88 %

80 %

67 %

Pardubický

93 %

99 %

99 %

95 %

95 %

98 %

93 %

77 %

80 %

Plzeňský

100 %

100 %

100 %

99 %

99 %

96 %

93 %

94 %

87 %

Moravskoslezský

100 %

96 %

97 %

95 %

99 %

98 %

99 %

97 %

88 %

Olomoucký

99 %

98 %

94 %

97 %

95 %

85 %

76 %

71 %

82 %

Středočeský

91 %

86 %

90 %

93 %

97 %

96 %

94 %

86 %

79 %

Jihočeský

95 %

96 %

95 %

97 %

96 %

97 %

95 %

93 %

90 %

Zlínský

100 %

92 %

94 %

93 %

95 %

95 %

90 %

87 %

81 %

Vysočina

96 %

94 %

92 %

91 %

96 %

89 %

90 %

87 %

87 %

Jihomoravský

99 %

95 %

97 %

98 %

94 %

99 %

97 %

94 % 89%

Všichni respondenti

VIII. vlna 2011 N = 1834

VII. vlna 2011 N = 1813

VI. vlna 2010 N = 1704

V. vlna 2010 N = 1810

IV. vlna 2009 N = 1797

III. vlna 2009 N = 1834

II. vlna 2008 N = 1809

I. vlna 2008 N = 1859

2007 N = 5000

Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007

7


Zdroj informací o televizním digitálním vysílání krajích v letech 2007 – 2011

Otázka:Kde či od koho jste slyšel(a) o digitálním televizním vysílání?

97 % respondentů již slyšelo o digitálním televizním vysílání

Respondenti kteří se nacházejí v oblasti, která ještě není digitalizovaná N = 320

8


Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů krajích v letech 2007 – 2011

Otázka:Jste s těmito informacemi … spokojen(a)?

Respondenti, kteří mají informace z daného zdroje

N = 122

N = 97

N = 120

N = 51

N = 270

N = 28 Pozor malý počet respondentů!

N = 78

N = 62

N = 27 Pozor malý počet respondentů!

N = 10 Pozor malý počet respondentů!

N = 7 Pozor malý počet respondentů!

Respondenti kteří se nacházejí v oblasti, která ještě není digitalizovaná a slyšeli o digi. tv. vysílání z daného zdroje

9


Informovanost o jednotlivých způsobech příjmu televizního digitálního vysílání

Otázka:O kterém z následujících způsobů digitálního televizního vysílání jste slyšel(a)? Digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím …

Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání

VIII. vlna 2011 N = 1785

VII. vlna 2011 N = 1720

VI. Vlna 2010 N = 1631

V. Vlna 2010 N = 1730

IV. Vlna 2009 N = 1736

III. vlna 2009 N = 1755

II. vlna 2008 N = 1689

I. vlna 2008 N = 1655

10


Informovanost o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání

Otázka: Zaznamenal(a) jste informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání?

Otázka: Kde byla tato informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání?

Respondenti, kteří slyšeli o digitálním tv. vysílání

VIII. vlna 2010 N = 1785

VII. vlna 2010 N = 1720

VI. Vlna 2010 N = 1631

V. vlna 2010 N = 1730

IV. vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689

Respondenti kteří slyšeli o informační kampani

VIII. vlna 2010 N = 1359

VII. vlna 2010 N = 1109

VI. Vlna 2010 N = 989

V. Vlna 2010 N = 1019

IV. Vlna 2009N = 1153

III. Vlna 2009 N = 1091

II. Vlna 2008 N = 1107

11


Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem digitální televize

Otázka:Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům.Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte?

12

Všichni respondenti N = 1834


3. Technické parametry příjmu televizního vysílání digitální televize

Digitální televizní signál přijímá již 95 % respondentů, z toho 84 % přijímá pouze digitálně a 11 % digitálně i analogově. Příjemců analogového televizního signálu jsou již necelá tři procenta. Výrazně ubylo diváků, kteří televizní signál přijímají zároveň digitálně i analogově. Od druhé vlny z roku 2008 se počet těchto „duálně“ přijímajících diváků držel nad 21 %. V současné vlně je těchto příjemců již pouhých 11 %. Nejvíce diváků přijímajících jak digitálně, tak analogově nalezneme ve Zlínském kraji (37 %).

Jakým způsobem diváci přijímají televizní signál? Nejrozšířenější příjem je příjem prostřednictvím satelitu. Tento způsob příjmu vzrostl od roku 2007 více než trojnásobně (2007 – 9 %, VIII. vlna 2011 – 30 %). Rozšířený je i příjem prostřednictvím antény. Společnou anténu využívá čtvrtina diváků a individuální, vlastní anténu na domě využívá 24 % diváků. Pětina diváků využívá kabelovou televizi. Využívání IPTV je naprosto okrajovou záležitostí. Tento způsob příjmu televizního signálu využívají 3 % diváků. Podíl diváků využívajících IPTV se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 1% až 3 %.

Podíl uživatelů digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači se během posledních tří vln nezměnil. Televizní kartu v počítači pro příjem využívá 9 %.

Docházelo v průběhu přechodu na digitální televizní vysílání k větším změnám platforem příjmu? Pokud se podíváme na uživatele jednotlivých platforem, zjistíme, že nejčastěji platformu změnili ti diváci, kteří dnes televizní signál přijímají prostřednictvím satelitu. 46 % současných uživatelů satelitu před přechodem na digitální televizní vysílání využívalo jinou platformu. Nejčastěji to byla individuální, vlastní anténa na domě (30 %) a 11 % využívalo společnou anténu.

13


Častěji měnili platformu i současní uživatelé pokojové antény. Z uživatelů pokojové antény změnilo způsob příjmu ale již jen 26 % (11 % dříve přijímalo prostřednictvím společné antény a 11 % prostřednictvím individuální, vlastní antény na domě). Naopak nejméně změn najdeme u uživatelů společné antény. Pouze 7 % uživatelů společné antény dříve přijímalo jiným způsobem (nejčastěji individuální, vlastní anténou na domě).

Televizor vlastní skutečně „každá“ domácnost. Bez televizoru je pouhé 1 % domácností. Ve srovnání s předchozí vlnou je v aktuální vlně více domácností, které mají jeden televizor. V poslední vlně má jeden televizor 65 % domácností. V minulé vlně mělo jeden televizor 60 % domácností. Většina obrazovek (46 %) hlavních televizorů je stále ještě skleněných (CRT). LCD obrazovky ovšem již pomalu dohánějí 41 % - skleněné obrazovky. 41 % hlavních televizorů je HD nebo HDTV ready a dvě třetiny umožňují obraz ve formátu 16 : 9. 64 % hlavních televizorů není starších pěti let.

Druhý televizor v domácnosti je podle očekávání o něco starší než první, hlavní televizor domácnosti, nejčastěji je ve věku 6 až 10 let (35 %). Více než šedesát procent druhých televizorů má ještě klasickou, skleněnou obrazovku.

Výzkum, kromě aktuálního televizního připojení domácnosti, zjišťoval i zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu. Zatímco v předchozích vlnách diváci měli největší zájem o příjem prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T), v současné vlně zájem o příjem prostřednictvím satelitu (19 %) mírně předstihl zájem o DVB-T (18 %). Nejmenší zájem (6 %) mají diváci o příjem prostřednictvím IPTV.

14


Televizních diváků jsme se zeptali, zda uvažují o změně způsobu příjmu televizního signálu. Tuto otázku jsme položili dvěma skupinám respondentů.

První skupinu tvořili uživatelé společné, individuální nebo pokojové antény. V této skupině dlouhodobě roste podíl těch diváků, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu televizního signálu. 85 % neuvažuje o změně. Pouhé 2 % říkají, že určitě změní způsob televizního příjmu a 6 % o změně uvažuje. Plynule klesá počet nerozhodnutých diváků. Zatímco v třetí vlně využila odpověď nevím téměř čtvrtina diváků, v současné vlně tuto odpověď zvolilo již jen 7 %.

Druhou skupinu tvoří uživatelé televizního signálu prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty či obdobného zařízení v počítači nebo notebooku. Změny v jednotlivých vlnách byly v této skupině méně výrazné. Od IV. do VII. vlny se zájem o změnu příjmu digitálního televizního příjmu měnil pouze minimálně. V poslední vlně se zájem o změnu snížil o 11 procentních bodů, 93 % nemá zájem. Zároveň ubylo diváků, kteří nemají jasno v otázce změny způsobu televizního příjmu. 1 % se určitě chystá změnit způsob televizního příjmu a 3 % o tom uvažují.

Nyní se podívejme na všechny diváky (bez ohledu na to, jakým způsobem v současnosti přijímají televizní signál), kteří uvažují o změně způsobu televizního příjmu. O jaký způsob příjmu mají tito diváci zájem? Největší zájem je o satelit. Satelit by zvolila více než polovina. Na druhém místě je kabelová televize. I když ve srovnání se zájmem o satelit je zájem malý – 15 %. Oproti minulé vlně narostl podíl těch, kdo by využili příjem prostřednictvím rychlostního připojení k Internetu.

15


Způsob příjmu televizního signálu domácností na všech televizích v domácnosti

Otázka: Přijímáte televizní signál na této/těchto televizi/televizích … ?

Respondenti kteří vlastní televizor VIII. vlna 2011 N = 1808 VII. vlna 2011 N = 1773

VI. Vlna 2010N = 1681 V. Vlna 2010N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772

III. Vlna 2009 N = 1825

II. Vlna 2008 N = 1793

I. Vlna 2008 N = 1853

Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007

16


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích I. Vlna 2008

Celek ČR

A = analogově 76 %

D = digitálně 10 %

A + D = analogově i digitálně 14 %

Liberecký 75 % A

7 % D

16 % A + D

Ústecký

62 % A

20 % D

19 % A + D

Karlovarský

75 % A

25 % A + D

Královéhradecký 80 % A

10 % D

10 % A + D

Praha 71 % A

8 % D

21 % A + D

Plzeňský 61 % A

26 % D

13 % A + D

Pardubický 93 % A

7 % A + D

Středočeský 70 % A

16 % D

15 % A + D

Moravskoslezský 81 % A

7 % D

12 % A + D

Olomoucký 91 % A

1 % D

7 % A + D

Vysočina 87 % A

2 % D

10 % A + D

Jihočeský 70 % A

14 % D

17 % A + D

Jihomoravský 74 % A

12 % D

12 % A + D

Zlínský 80 % A

3 % D

17 % A + D

17

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1853


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích II. Vlna 2008

Celek ČR

A = analogově 58 %

D = digitálně 21 %

A + D = analogově i digitálně 21 %

Liberecký 75 % A

13 % D

12 % A + D

Ústecký

43 % A

30 % D

27 % A + D

Karlovarský 60 % A 20 % D

20 % A + D

Královéhradecký 61 % A

18 % D

21 % A + D

Praha 41 % A

29 % D

29 % A + D

Plzeňský 31% A

41 % D

28 % A + D

Pardubický 64 % A 8 % D

28 % A + D

Středočeský 43 % A

34 % D

23 % A + D

Moravskoslezský 52 % A

23 % D

25 % A + D

Olomoucký 84 % A

6 % D

10 % A + D

Vysočina 84 % A

3 % D

13 % A + D

Jihočeský 49 % A

16 % D

36 % A + D

Jihomoravský 72 % A

15 % D

13 % A + D

Zlínský 95 % A

3 % D

2 % A + D

18

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1793


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích III. Vlna 2009

Celek ČR

A = analogově 41 %

D = digitálně 34 %

A + D = analogově i digitálně 24 %

Liberecký 52 % A

23 % D

25 % A + D

Ústecký

15 % A

58 % D

26 % A + D

Karlovarský 40 % A 30 % D

28 % A + D

Královéhradecký 46 % A

31 % D

20 % A + D

Praha 10 % A

68 % D

19 % A + D

Plzeňský 16 % A

54 % D

29 % A + D

Pardubický 60 % A 13 % D

26 % A + D

Středočeský 16 % A

53 % D

29 % A + D

Moravskoslezský 44 % A

28 % D

27 % A + D

Olomoucký 80 % A

3 % D

12 % A + D

Vysočina 74 % A

17 % D

9 % A + D

Jihočeský 36 % A

26 % D

37 % A + D

Jihomoravský 56 % A

19 % D

24 % A + D

Zlínský 71 % A

10 % D

15% A + D

19

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1825


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích IV. Vlna 2009

Celek ČR

A = analogově 31 %

D = digitálně 44 %

A + D = analogově i digitálně 24 %

Liberecký 35 % A

29 % D

35 % A + D

Ústecký

22 % A

57 % D

21 % A + D

Karlovarský

12 % A

58 % D

25 % A + D

Královéhradecký 44 % A

32 % D

23 % A + D

Praha

8 % A

73 % D

14 % A + D

Plzeňský 6 % A

77 % D

17 % A + D

Pardubický 48 % A 33 % D

19 % A + D

Středočeský 9 % A

59 % D

30 % A + D

Moravskoslezský 38 % A

32 % D

28 % A + D

Olomoucký 61 % A

18 % D

16 % A + D

Vysočina 58 % A

6 % D

36 % A + D

Jihočeský 18 % A

48 % D

34 % A + D

Jihomoravský 44 % A

35 % D

20 % A + D

Zlínský 78 % A

14 % D

8 % A + D

20

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1772


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích V. Vlna 2010

Celek ČR

A = analogově 21 %

D = digitálně 50 %

A + D = analogově i digitálně 26 %

Ústecký

5 % A

75 % D

21 % A + D

Liberecký 17 % A

36 % D

43 % A + D

Karlovarský

6 % A

74 % D

12 % A + D

Královéhradecký 23 % A

45 % D

31 % A + D

Praha

4 % A

74 % D

11 % A + D

Plzeňský 0 % A

85 % D

12 % A + D

Pardubický 36 % A 37 % D

25 % A + D

Středočeský 9 % A

75 % D

11 % A + D

Moravskoslezský 24 % A

37 % D

38 % A + D

Olomoucký 58 % A

20 % D

19 % A + D

Vysočina 30 % A

22 % D

46 % A + D

Jihočeský 11 % A

49 % D

39 % A + D

Jihomoravský 24 % A

52 % D

24 % A + D

Zlínský 63 % A

11 % D

25 % A + D

21

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1783


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VI. Vlna 2010

Celek ČR

A = analogově 12 %

D = digitálně 60 %

A + D = analogově i digitálně 26 %

Ústecký

6 % A

73 % D

21 % A + D

Liberecký 7 % A

69 % D

24 % A + D

Karlovarský

0 % A

82 % D

16 % A + D

Královéhradecký 16 % A

42 % D

42 % A + D

Praha

2 % A

84 % D

13 % A + D

Plzeňský 0 % A

94 % D

6 % A + D

Pardubický 17 % A 43 % D

38 % A + D

Středočeský 3 % A

74 % D

15 % A + D

Moravskoslezský 15 % A

49 % D

33 % A + D

Olomoucký 22 % A

45 % D

29 % A + D

Vysočina 19 % A

49 % D

30 % A + D

Jihočeský 1 % A

65 % D

29 % A + D

Jihomoravský 19 % A

59 % D

21 % A + D

Zlínský 40 % A

18 % D

41 % A + D

22

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1681


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VII. Vlna 2011

Celek ČR

A = analogově 8 %

D = digitálně 64 %

A + D = analogově i digitálně 24 %

Ústecký

3 % A

84 % D

11 % A + D

Liberecký 15 % A

59 % D

23 % A + D

Karlovarský

5 % A

79 % D

16 % A + D

Královéhradecký 18 % A

33 % D

39 % A + D

Praha

2 % A

80 % D

16 % A + D

Plzeňský 2 % A

87 % D

11 % A + D

Pardubický 16 % A 59 % D

19 % A + D

Středočeský 5% A

73 % D

10 % A + D

Moravskoslezský 13 % A

50 % D

36 % A + D

Olomoucký 10 % A

48 % D

38 % A + D

Vysočina 6 % A

72 % D

21 % A + D

Jihočeský 1 % A

77 % D

22 % A + D

Jihomoravský 5 % A

63 % D

28 % A + D

Zlínský 22 % A

31 % D

46 % A + D

23

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1773


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VIII. Vlna 2011

Celek ČR

A = analogově 3 %

D = digitálně 83 %

A + D = analogově i digitálně 11 %

Ústecký

3 % A

84 % D

10 % A + D

Liberecký 2 % A

88 % D

7 % A + D

Karlovarský

87 % D

13% A + D

Královéhradecký 84 % D

11 % A + D

Praha

1 % A

85 % D

10 % A + D

Plzeňský 1 % A

87 % D

9 % A + D

Pardubický 10 % A 78 % D

6 % A + D

Středočeský 1 % A

91 % D

1 % A + D

Moravskoslezský 4 % A

86 % D

9 % A + D

Olomoucký 4 % A

73 % D

19 % A + D

Vysočina 4 % A

82 % D

14 % A + D

Jihočeský 2 % A

84 % D

13 % A + D

Zlínský 5 % A

58 % D

37 % A + D

Jihomoravský 3 % A

88 % D

8 % A + D

24

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1808


Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta

Otázka: Jakým způsobem v současné doběpřijímáte televizní signál na Vaší/Vašich televizi/televizích?

Respondenti kteří vlastní televizor VIII. Vlna 2011N = 1808 VII. Vlna 2011N = 1773

VI. Vlna 2010N = 1681 V. Vlna 2010N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772

III. Vlna 2009 N = 1825

II. Vlna 2008 N = 1793

I. Vlna 2008 N = 1853

Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007

25


Způsob příjmu televizního signálu na v domácnosti respondentahlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu

Otázka: Jakým způsobem v současné doběpřijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi?

26

Respondenti kteří vlastní televizor N = 1808


Způsob příjmu televizního signálu na v domácnosti respondentahlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu I.

Otázka: Jakým způsobem v současné doběpřijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1853

N = 1793

N = 1825

27

Respondenti kteří vlastní televizor


Způsob příjmu televizního signálu na v domácnosti respondentahlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu II.

Otázka: Jakým způsobem v současné doběpřijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi?

IV. Vlna 2009

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

N = 1772

N = 1681

N = 1773

N = 1808

28

Respondenti kteří vlastní televizor


Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači I.

Otázka:Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači?

Všichni respondenti N = 1834

III. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1809

II. Vlna 2008

Všichni respondenti N = 1859

I. Vlna 2008

pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny

29


Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači II.

Otázka:Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači?

Všichni respondenti N = 1834

VIII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1813

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1704

VI. Vlna 2010

Všichni respondenti N = 1797

IV. Vlna 2009

pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny

30


Změna platformy prostřednictvím televizní karty v počítači II.během přechodu na digitální televizní vysílání

Otázka:Řekl jste, že na Vaší hlavní první televizi přijímáte televizní signál …, změnil jste při přechodu na digitální televizní vysílání způsob příjmu na této televizi? Pokud ano, jakou platformu jste dříve používal?

Způsob příjmu televizního signálu před přechodem na digitální televizní vysílání

Aktuální způsob příjmu

Respondenti kteří na hlavním televizoru domácnosti přijímají digitálně N = 1706

31


Počet televizorů v domácnosti a způsob příjmu signálu na těchto televizorech

Žádný televizor

1 %

23 % společná anténa

21 % individuální, vlastní anténa na domě

4 % pokojová anténa

20 % kabelová televize

28 % satelit

3 % rychlostní připojení k internetu - IPTV

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1808

1 televizor

65 %

Způsob příjmu signálu 1. televizoru

19 %společná anténa

21 % individuální, vlastní anténa na domě

7 %pokojová anténa

21 %kabelová televize

29 %satelit

2 %rychlostní připojení k internetu - IPTV

Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = 617

2 televizory

25 %

Způsob příjmu signálu 2. televizoru

3 televizory

6 %

4 a více televizorů

2 %

32


Charakteristika televizorů v domácnosti na těchto televizorech

Stáří televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formátu 16 : 9

41 % ano

49 % ne

10 % neví

66 % ano

25 % ne

9 % neví

1. televizor

31 % do 2 let

33 % 3 až 5 let

26 % 6až 10 let

8 % 11až 15 let

2 % 16 let a více

46 % klasická, skleněná CRT obrazovka

41 % LCD

12 % plazmová

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1808

29 % ano

64 % ne

7 % neví

49 % ano

46 % ne

5 % neví

2. televizor

24 % do 2 let

28 % 3 až 5 let

35 % 6 až 10 let

10 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

62 % klasická, skleněná CRT obrazovka

31 % LCD

6 % plazmová

Respondenti kteří vlastní dva televizory N = 617

33


Charakteristika televizorů v domácnosti I. na těchto televizorech

Stáří televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formátu 16 : 9

24 % do 2 let

33 % 3 až 5 let

31 % 6až 10 let

9 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

65 % klasická, skleněná CRT obrazovka

27 % LCD

8 % plazmová

29 % ano

63 % ne

8 % neví

50 % ano

44 % ne

6 % neví

IV. Vlna 2009

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1772

22 % do 2 let

30 % 3 až 5 let

34 % 6až 10 let

10 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

67 % klasická, skleněná CRT obrazovka

25 % LCD

8 % plazmová

27 % ano

65 % ne

8 % neví

44 % ano

50 % ne

6 % neví

III. Vlna 2009

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1825

25 % ano

72 % ne

3 % neví

44 % ano

54 % ne

2 % neví

22 % do 2 let

29 % 3 až 5 let

35 % 6až 10 let

10 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

74 % klasická, skleněná CRT obrazovka

20 % LCD

6 % plazmová

II. Vlna 2008

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1793

21 % ano

76 % ne

3 % neví

18 % do 2 let

31 % 3 až 5 let

36 % 6až 10 let

11 % 11až 15 let

4 % 16 let a více

79 % klasická, skleněná CRT obrazovka

16 % LCD

5 % plazmová

40 % ano

59 % ne

2 % neví

I. Vlna 2008

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1853

34


Charakteristika televizorů v domácnosti II. na těchto televizorech

Stáří televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formátu 16 : 9

31 % do 2 let

33 % 3 až 5 let

26 % 6až 10 let

8 % 11až 15 let

2 % 16 let a více

46 % klasická, skleněná CRT obrazovka

41 % LCD

12 % plazmová

41 % ano

49 % ne

10 % neví

66 % ano

25 % ne

9 % neví

VIII. Vlna 2011

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1808

31 % do 2 let

31 % 3 až 5 let

28 % 6až 10 let

7 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

51 % klasická, skleněná CRT obrazovka

37 % LCD

11 % plazmová

38 % ano

51 % ne

11 % neví

62 % ano

28 % ne

10 % neví

31 % do 2 let

31 % 3 až 5 let

28 % 6až 10 let

7 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

VII. Vlna 2011

1. televizor

51 % klasická, skleněná CRT obrazovka

37 % LCD

11 % plazmová

38 % ano

51 % ne

11 % neví

62 % ano

28 % ne

10 % neví

VII. Vlna 2011

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773

34 % do 2 let

30 % 3 až 5 let

27 % 6až 10 let

7 % 11až 15 let

2 % 16 let a více

53 % klasická, skleněná CRT obrazovka

35 % LCD

10 % plazmová

39 % ano

55 % ne

5 % neví

61 % ano

34 % ne

5 % neví

VI. Vlna 2010

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1681

29 % do 2 let

31 % 3 až 5 let

30 % 6až 10 let

7 % 11až 15 let

3 % 16 let a více

58 % klasická, skleněná CRT obrazovka

31 % LCD

10 % plazmová

32 % ano

59 % ne

10 % neví

54 % ano

38 % ne

8 % neví

V. Vlna 2010

1. televizor

Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1783

35


Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu I.

Otázka:Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu?

IV. Vlna 2008

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1797

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

36


Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu II.

Otázka:Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu?

V. Vlna 2008

VIII. Vlna 2011

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

37


Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu

Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím společné, individuální nebo pokojové antény. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti?

I v této vlně se potvrdil trendový růst těch, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu signálu.

Současně plynule klesá počet nerozhodnutých

Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím antény

VIII. Vlna 2011 N = 951

VII. Vlna 2011 N = 1032

VI. Vlna 2010N = 998

V. Vlna 2010N = 1054 IV. Vlna 2009 N =1119

III. Vlna 2009 N = 1219

38


Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu

Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty či obdobného zařízení v počítači nebo notebooku. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti?

Od IV. do VII. vlny se zájem o změnu příjmu digitálního televizního příjmu měnil pouze minimálně. V poslední vlně se zájem o změnu snížil o 11 procentních bodů, 93 % nemá zájem. Zároveň se snížil počet diváků, kteří nemají jasno v otázce změny způsobu televizního příjmu.

Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty v počítači

VIII. Vlna 2011 N = 994

VII. Vlna 2011 N = 906

VI. Vlna 2010N = 853 V. Vlna 2010N = 881 IV. Vlna 2009 N = 807

III. Vlna 2009 N = 762

39


Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu

Otázka: O jaký způsob příjmu televizního vysílání máte především zájem?

Jen odpovědi těch, kteří odpověděli na předchozí otázku, že uvažují o změně příjmu

Oproti minulé vlně narostl podíl těch, kdo by využili příjem prostřednictvím rychlostního připojení k Internetu.

Respondenti kteří uvažují o změně televizního příjmu VIII. Vlna 2011 N = 112

VII. Vlna 2011 N = 213

VI. Vlna 2010N = 216 V. Vlna 2010N = 250

IV. Vlna 2009 N = 271

III. Vlna 2009 N = 292

40


HDTV vysílání signálu

Otázka: Měl(a) byste zájem o televizní vysílání ve formátu HDTV?

Klesl zájem jak o bezplatné HDTV vysílaní, tak i placené HDTV vysílání a zvýšil se nezájem o HDTV vysílání. Zároveň tentokrát téměř nepoklesl počet lidí, kteří neví, o co jde.

Všichni respondenti VII. Vlna 2011 N = 1813

VI. vlna 2010 N = 1704

V. vlna 2010 N = 1810

IV. vlna 2009 N = 1797

III. vlna 2009 N = 1834

41


4. Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání (nepřijímají digi. tv.)

Kapitola zabývající se těmi diváky, kteří se teprve chystají přejít na digitální televizní vysílání, má v současné vlně spíše orientační charakter neboť počet respondentů, kterých se tato kapitola týká, je již velmi malý. Zatímco na začátku výzkumu se tato kapitola týkala více než tří čtvrtin respondentů (1400) v současnosti se týká 3 %, což představuje pouhých 50 respondentů.

42


Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání I.

Otázka:Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

43

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání II.

Otázka:Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor malý počet respondentů!

N = 1400

N = 555

N = 207

N = 142

N = 50

N = 380

44

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I.

Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

45

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II.

Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor malý počet respondentů!

N = 555

N = 1400

N = 380

N = 207

N = 142

N = 50

46

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání I.

Otázka:Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

47

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání II.

Otázka:Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor malý počet respondentů!

N = 1400

N = 555

N = 380

N = 207

N = 142

N = 50

48

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.


Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání

Ochota investovat Set-top-box

Otázka:Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …?

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor malý počet respondentů!

49


Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání

Ochota investovat Úprava nebo koupě antény

Otázka:Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …?

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor malý počet respondentů!

50


Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání

Ochota investovat Digitální nahrávací zařízení

Otázka:Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …?

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor malý počet respondentů!

51


Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání

Ochota investovat Digitální televizor

Otázka:Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …?

Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor malý počet respondentů!

52


5. Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání (příjemci digi. tv.)

Zkušenost s digitálním televizním vysíláním má již většina diváků – 95 %. Pro přechod na digitální televizní vysílání byly nejdůležitější roky 2009 a 2010, ve kterých na digitální televizní vysílání přešlo 60 % respondentů – 31 % v roce 2009 a 29 % v roce 2010. V roce 2011 na digitální televizní vysílání přešlo již jen 10 % diváků.

Při přechodu na digitální televizní vysílání se diváci nejčastěji spoléhají na svou rodinu. Třetině diváků tak přechod na digitální televizní vysílání zajistil některý z členů rodiny. V posledních vlnách se zvýšil počet diváků, kteří přešli na digitální televizní vysílání sami (VI. Vlna 23 %, VII. Vlna 26 %, VIII. Vlna 30 %). Naopak klesl počet diváků, kteří si při přechodu vyžádali pomoc odborníka (VII. Vlna 19 %, VII. Vlna 15 %).

Jednorázový výdaj v souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání mělo 62 % domácností. U téměř poloviny diváků se tento výdaj vešel do tří tisíc korun. Čtvrtina diváků zaplatila mezi třemi až deseti tisíci korun. Nadále se snižuje počet diváků, kteří s digitalizací neměli jednorázový výdaj, protože platí pravidelné poplatky za televizní příjem. Zatímco v III. Vlně v roce 2009 bylo takovýchto diváků 23 %, v současné vlně jich je pouze 9 %. Necelá čtvrtina diváků za přechod nic neutratila.

Představovala částka vynaložená na digitalizaci domácnosti zátěž pro rodinný rozpočet? V aktuální vlně se zvýšil počet diváků, pro které vynaložená částka představovala zátěž. Téměř pětina diváků říká, že tato částka velmi zatížila rodinný rozpočet (v předchozí vlně 16 %). Polovina diváků uvádí, že daná částka trochu zatížila rodinný rozpočet.

53


Stejně tak jako ve vlně předchozí, pravidelné poplatky za digitální televizní vysílání neplatí většina diváků (67 %). Podíl diváků platících za digitální televizní vysílání se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 30 % až 36 %. Více než třetina z diváků, kteří platí za digitální televizní vysílání, platí mezi 201 až 300 Kč.

Diváků, kteří platí za příjem digitálního televizního vysílání pravidelné poplatky, jsme se zeptali, zda se tyto poplatky po přechodu na digitální televizní vysílání změnily. Většina diváků dlouhodobě říká, že poplatky zůstaly stejné (61 % v aktuální vlně). Zatímco v předchozí vlně čtvrtina diváků uváděla, že se poplatky zvýšily (platí více než dříve), v aktuální vlně vzrostl počet diváků se zvýšenými poplatky na 30 %. Stejně jako v předchozí vlně 7 % diváků uvádí, že se poplatky snížily.

Diváci jsou s digitálním vysíláním velmi spokojeni. V aktuální vlně je spokojeno 87 % diváků (41 % je rozhodně a 46 % spíše spokojeno).

54


Termín přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání za digitální televizní vysílání neplatí většina diváků (67 %). Podíl diváků platících za digitální televizní vysílání se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 30 % až 36 %. Více než třetina z diváků, kt

Otázka:Kdy Vaše domácnost přešla na digitální televizní vysílání?

Respondenti kteří přijímají digi. tv. N = 1709

55


Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I.

Otázka:Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 444

N = 750

N = 1045

56

Respondenti kteří přijímají digi. tv.


Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II.

Otázka:Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

N = 1191

N = 1191

N = 1352

N = 1435

N = 1570

N = 1709

57

Respondenti kteří přijímají digi. tv.


Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Náklady domácnosti na přechod na digitální televizní vysílání

Otázka:Dokázal(a) byste prosím odhadnout, kolik Vaše domácnost celkem utratila za přechod na digitální televizní vysílání? Například za úpravu či koupi antény, set-top-boxu nebo digitálního televizoru.

Výdaje za přechod na digitální televizní vysílání

Celková částka vynaložená na přechod

Respondenti kteří přijímají digi. TV., III. Vlna 2009 N = 1045., IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem, III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011N = 958, VII. Vlna 2011N = 1053

58


Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Zatížení rodinného rozpočtu náklady na digitalizaci

Otázka:Co tato částka, kterou Vaše rodina za přechod na digitální televizní vysílání utratila, znamenala pro Váš rodinný rozpočet?

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011N = 958 VIII. Vlna 2011N = 1053

59


Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání

Otázka:Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)?Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná.

Pravidelné poplatky

Výše pravidelných poplatků

Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011N = 491, VIII. Vlna 2011N = 521

60


Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání

Otázka:Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)?Uvedl(a) jste, že na digitální vysílání vysílání přešla Vaše domácnost v roce … Změnily se pravidelné poplatky (nemáme na mysli koncesionářský poplatek), které za televizi platíte, po tomto přechodu Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání?

Pravidelné poplatky

Změna poplatků

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011N = 491, VIII. Vlna 2011N = 521

Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

61


41 % UPC televizní vysílání

6,1 % O2

6,1 % O2

Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Typ služby, za kterou domácnost platí pravidelné poplatky

Otázka:Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)?Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná.

V. Vlna 2010

8,3 % Kabelové vys. obecně

2,7 % Satelitní vys. obecně

19,0 % Digi TV

2,5 % Skylink

10,4 % UPC

8,8 % UPC Standard

4,6 % UPC Starter

2,3 % UPC Supreme

8,1 % UPC Direct

3,3 % UPC Kabel

0,8 % UPC Rodina

2,1 % UPC Rodina + Plus

0,2 % UPC Pohoda

3,8 % O2 TV

0,4 % O2 Duo

0,6 % O2 Trio

1,0 % O2 TV zábava

0,6 % O2 balíček

1,3 % netbox

0,6 % CS Link

0,8 % K plus K

2,1 % NEJ TV

1,0 % Karneval kabelová TV

0,8 % Elsat kabelová TV

1,0 % Kabelová tv. Přerov

0,4 % Centria

4,6 % Jiné

7,7 % Neví

VI. Vlna 2010

11,2 % Kabelové vys. obecně

2,7 % Satelitní vys.obecně

17,8 % Digi TV

2,1 % Skylink

10,4 % UPC

10,4 % UPC Standard

4,6 % UPC Starter

2,1 % UPC Supreme

6,2 % UPC Direct

2,9 % UPC Rodina

1,4 % UPC Rodina +Plus

0,4 % UPC Sport

0,4 % UPC Mini

3,9 % O2 TV

0,2 % O2 Duo

1,4 % O2 Trio

0,6 % O2 balíček

1,2 % HBO

0,2 % TKR Jašek

0,2 % netbox

1,9 % CS Link

0,2 % K plus K

1,0 % NEJ TV

0,4 % Karneval kabelová TV

1,2 % Elsat kabelová TV

2,1 % Kabelová tv. Pťerov

0,6 % Centria

0,4 % Starnet

0,6 % Kabelová TV Ostrov

2,1 % Jiné

13,0 % Neví

38,8 % UPC

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky V. Vlna 2010 N = 480

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VI. Vlna 2010 N = 483

62


8,5 % O2 televizní vysílání

6,4 % O2

Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání

Typ služby, za kterou domácnost platí pravidelné poplatky

Otázka:Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)?Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná.

VII. Vlna 2011

5,7 % Kabelové vysílání obecně

3,9 % Satelitní vysílání obecně

11,4 % Digi TV

3,5 % Skylink

13,2 % UPC

7,9 % UPC Standard

3,7 % UPC Starter

1,2 % UPC Supreme

2,9 % UPC Direct

3,1 % UPC kabel

2,4 % UPC Rodina

2,9 % UPC balíček

1 % UPC Rodina +Plus

0,2 % UPC Mini

7,5 % O2 TV

0,6 % O2 Trio

0,4 % O2 balíček

0,8 % TKR Jašek

0,2 % Netbox

3,1 % CS Link

0,2 % K plus K

3,3 % NEJ TV

2,4 % Elsat kabelová TV

1,6 % Kabelová televize Přerov

0,4 % Centria

0,6 % Rio média

1,8 % Kabelová TV Ostrov

0,4 % T-mobile satelitní tv

0,6 % IPTV obecně

3,9 % balíček služeb obecně (kombinace tv+internet)

3,9 % Jiné

8,8 % Neví

VIII. Vlna 2011

5,6 % Kabelové vysílání obecně

2,1 % Satelitní vysílání obecně

13,6 % Digi TV

3,6 % Skylink

17,9 % UPC

6,5 % UPC Standard

3,5 % UPC Starter

3,6 % UPC Direct

1,9 % UPC Rodina

2,1 % UPC balíček

0,8 % UPC Rodina +Plus

5,4 % O2 TV

0,2 % O2 Trio

0,8 % O2 balíček

1 % TKR Jašek

0,8 % Netbox

1,9 % CS Link

1,7 % NEJ TV

1,9 % Elsat kabelová TV

1,3 % Kabelová televize Přerov

0,2 % Centria

0,8 % Rio média

1,2 % Kabelová TV Ostrov

0,4 % T-mobile satelitní tv

5,6 % balíček služeb obecně (kombinace tv+internet)

5,6 % Jiné 10,7 % Neví

38,5 % UPC

36,3 % UPC

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VII. Vlna 2010 N = 491

Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VIII. Vlna 2011 N = 524

63


Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu I.

Otázka:Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu?

V. Vlna 2010

N = 1352

IV. Vlna 2009

N = 1191

I. Vlna 2008

N = 444

pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání

64

Respondenti kteří přijímají digi. tv.


Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu II.

Otázka:Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu?

VIII. Vlna 2011

N = 1709

VII. Vlna 2011

N = 1570

VI. Vlna 2010

N = 1435

pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání

65

Respondenti kteří přijímají digi. tv.


6. Problémy přechodu na digitální televizní vysílání

Problémy při přechodu na příjem digitálního vysílání zaznamenala jen malá část lidí

15 % lidí mělo problémy s kvalitou digitálního signálu

Cca 14 % lidí pocítilo finanční problémy spojené s přechodem.

Pokračuje pokles obav z digitalizace

V roce 2011 už je mezi těmi, kdo ještě digitální obraz nepřijímají, více těch, kteří nemajíobavy ani z finančních nákladů spojených s přechodem na digitální vysílání a následným příjmem pořadů, než těch, kdo je mají. Obavy má 38 %, naopak nemá 42 %.

Na druhém místě jsou obavy ze složitosti používání nových zařízení, mírně častěji u žen a starších občanů.

66


Problémy s instalací antény nebo satelitu na dům

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání problémy s umístěním antény nebo satelitu na Váš dům? Máme tím na mysli, že majitel nebo správce domu měl výhrady vůči jejímu umístění na dům.

Pokračuje pokles výskytu problémů

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. II. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570, VIII vlna N = 1709

67


Problém s vypnutím analogového signálu

Problémy s vypnutím analogové ČT2

Otázka:Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s vypnutím analogové ČT2?

Problémů ubývá a pokud jsou, jsou častěji již vyřešeny a klesá i pociťovaná vážnost problémů

68


Problémy s přeladěním programů

Otázka:Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s přeladěním programů?

Drtivá většina neměla problém s přeladěním kanálů po vypnutí analogového vysílání.

69


Problémy s nutností otočit anténu – jediné čeho přibývá

Otázka:Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s otočením antény?

Většina neměla problém s otočením antény po vypnutí analogového vysílání. V čase ale přibývá těch, kdo problémy měli

70


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

24 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 22 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

71

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 1400


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – III. Vlna 2009

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

18 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

72

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 747


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. Vlna 2009

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

19 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 18 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

73

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 554


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – V. Vlna 2010

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

74

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 380


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. Vlna 2010

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

Tak jako v minulé V. vlně, 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 17 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

75

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 207


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání –

VII. vlna 2011

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

Obavy mírně klesají – méně než 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání , 15 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání

76

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 142


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání –

VIII. vlna 2011

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

Zvyšuje se počet diváků, kteří nemají z jednotlivých možných problémů obavu.

77

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 50


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně mám obavu“ a „spíše mám obavu“

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

Pokračuje pokles obav.

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207 , VII vlna 2011 N = 142, VIII vlna 2011 N = 50

78


Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně nemám obavu“ a „spíše nemám obavu“

Otázka:Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání?

Mírný pokles obav je vidět i zde.

Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207 , VII vlna 2011 N = 142, VIII vlna 2011 N = 50

79


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

5 % respondentů mělo velké problémy s s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál)

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. 2008 N = 444

80


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – III. vlna 2009

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Jen 4 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1045

81


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. vlna 2009

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Již jen 3 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení.

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1191

82


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – V. vlna 2010

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál)

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1352

83


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. vlna 2010

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

3 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) a s dodatečnými finančními náklady.

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1435

84


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VII. vlna 2011

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) – celkem 14 % a s dodatečnými finančními náklady – celkem 16 %.

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1570

85


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VIII. vlna 2011

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) – celkem 15 % a s finančními náklady – celkem 14 %.

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1709

86


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ano“ a „spíše ano“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Oproti minulé vlně pokles pocitu, že byly problémy

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

87


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

88


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

89


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

90


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

91


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

92


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

93


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

94


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

95


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

96


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

97


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

98


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

99


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

100


Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání

Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“

Otázka:Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …?

Po první vlně dlouhodobě roste podíl odpovědí „bez problémů“

Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

101


7. Celkové hodnocení procesu digitalizace vysílání

Digitalizace televizního vysílání se pomalu chýlí ke konci. Z tohoto důvodu byl do výzkumu nově vložen blok otázek celkově hodnotících proces digitalizace.

Nejprve jsme respondenty požádali o porovnání digitálního televizního příjmu s analogovým televizním příjmem: „Zamyslete se prosím nad tím, jak jste přijímali dřív televizní signál (takzvaný analogový) a jak dnes digitální. Řekl byste, že je to z následujících hledisek lepší nebo horší?“ Výrazně převažuje názor, že došlo ke zlepšení, zejména pokud jde o šíři nabídky (80 %), kvalitu obrazu (72 %) a zvuku (65%). Pětina až třetina diváků má v jednotlivých vlastnostech a možnostech vysílání pocit, že je to stejné. To, že se situace z určitého hlediska zhoršila, uvádí maximálně 6 % obyvatel.

Po porovnání situace následovala otázka zjišťující spokojenost s jednotlivými vlastnostmi digitálního televizního vysílání. Diváci hodnotí digitální televizní vysílání velmi pozitivně. S jednotlivými vlastnostmi je spokojeno mezi 46 % až 86 %. Vysoká je zejména spokojenost s kvalitou zvuku a obrazu, dále s šíří nabídky a pokrytím signálem, kde je 80 – 90 % spokojených. Menší spokojenost je s možností nahrávání, informační kampaní a s obsahovou rozmanitostí programů. I zde ale výrazně převažuje pozitivní hodnocení. O něco spokojenější jsou muži, lidé s vyššími příjmy (asi i kvůli pořízené technice), lidé ve městech (ale ne velkoměstech, ti bývají kritičtější i u jiných oblastí).

Většina lidí je toho názoru, že je lepší informovanost o pořadech, polovina lidí vnímá i vytvoření jednotného digitálního prostředí. Skoro polovina souhlasí i s tím, že je jednodušší TV příjem, přes 40 % pociťuje i vyšší mobilitu příjmu.

102


Diváků jsme se také zeptali, jak vnímají televizní konkurenci: „A řekl byste, že úroveň konkurence TV stanic která se na trhu vytvořila, je …?“ Téměř tři čtvrtiny považují konkurenci za přiměřenou. Stejný podíl diváků (13 %) si myslí, že konkurence je příliš malá a příliš velká. Rozdíly v názorech na televizní konkurenci jsou jen malé. Ani vzdělání, příjmy, věk apod. nehrají velkou roli.

A nakonec celkové hodnocení digitálního televizního vysílání: „A když se ještě jednou zamyslíte nad přechodem na digitální vysílání, jakou známku jako ve škole byste mu dal(a)?“. Téměř polovina respondentů ohodnotila digitalizaci „za dvě - chvalitebně“. Výbornou, stejně tak jako dobrou, přidělilo digitalizaci 22 % diváků. Průměrná známka je 2,10 – tedy dvojka, 70 % dává 1 + 2. Spokojenost výrazně roste se vzděláním (což nebývá v ČR zvykem) – jedničku dává 19,7 % lidí se základním, ale 27,3 % s vysokoškolským vzděláním. Jejich průměr je 1,97. Podobně jsou spokojenější lidé s vyššími příjmy. Nižší je spokojenost na venkově (průměr 2,3), i zde je ale přes padesát procent jedniček a dvojek.

103


Celkové hodnocení procesu digitalizace konkurenci

Srovnání s dřívějškem

Otázka:Zamyslete se prosím nad tím, jak jste přijímali dřív televizní signál (takzvaný analogový) a jak dnes digitální. Řekl byste, že je to z následujících hledisek lepší nebo horší?

Výrazně převažuje názor, že došlo ke zlepšení, zejména pokud jde o šíři nabídky (80 %), kvalitu obrazu (72 %) a zvuku (65%).

Pětina až třetina má pocit, že je to stejné.

To, že se situace z určitého hlediska zhoršila, uvádí maximálně 6 % obyvatel

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

104


Celkové hodnocení procesu digitalizace konkurenci

Otázka:A když se ještě jednou zamyslíte nad přechodem na digitální vysílání, jak jste celkově spokojen s

Vysoká je zejména spokojenost s kvalitou zvuku a obrazu, dále s šíří nabídky a pokrytím signálem,

kde je 80 – 90 % spokojených.

Menší spokojenost je s možností nahrávání, informační kampaní a s obsahovou rozmanitostí programů.

I zde ale výrazně převažuje pozitivní hodnocení.

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

105


Celkové hodnocení procesu digitalizace – průměry a odlišnosti

Otázka:A když se ještě jednou zamyslíte nad přechodem na digitální vysílání, jak jste celkově spokojen s

O něco spokojenější jsou muži, lidé s vyššími příjmy (asi i kvůli pořízené technice), lidé ve městech (ale ne velkoměstech, ti bývají kritičtější i u jiných oblastí).

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

106


Celkové hodnocení procesu digitalizace odlišnosti

Otázka:A řekl byste, že přechodem na digitální vysílání došlo k:

Většina lidí je toho názoru, že je lepší informovanost o pořadech, polovina lidí vnímá i vytvoření jednotného digitálního prostředí.

Skoro polovina souhlasí i s tím, že je jednodušší TV příjem, přes 40 % pociťuje i vyšší mobilitu příjmu.

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

107


Celkové hodnocení procesu digitalizace odlišnosti

Značná je i spokojenost s úrovní konkurence, která vznikla:

Otázka:A řekl byste, že úroveň konkurence TV stanic která se na trhu vytvořila, je

Rozdíly v názorech jsou jen malé, ani vzdělání, příjmy, věk apod. nehrají velkou roli.

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

108


Celkové hodnocení procesu digitalizace odlišnosti

Průměr je 2,10 – tedy dvojka, 70 % dává 1 + 2

Otázka:A když se ještě jednou zamyslíte nad přechodem na digitální vysílání, jakou známku jako ve škole byste mu dal?

Spokojenost výrazně roste se vzděláním (což nebývá v ČR zvykem) – jedničku dává 19,7 % lidí se základním, ale 27,3 % s vysokoškolským vzděláním. Jejich průměr je 1,97.

Podobně jsou spokojenější lidé s vyššími příjmy.

Nižší je spokojenost na venkově (průměr 2,3), i zde je ale přes padesát procent jedniček a dvojek.

Všichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

109


8. Vybavenost domácnosti odlišnosti

Shrnutí

Došlo k nárůstu vybavení domácnosti o TV s digitálním příjmem, jejíž penetrace roste s každou vlnou. Ostatní změny jsou jen malé.

Oproti minulé vlně dochází pravděpodobné v důsledku z obav z dopadu ekonomické krize k poklesu zájmu. Lidé šetří. Souvisí to ovšem i se saturací základních potřeb v této oblasti - proto malý zájem o set top boxy apod.

Výrazně klesl i zájem o PC/notebooky, (kde se hodně nakupovalo letos po poklesu cen), mobily a digi kamery.

110


Současné vybavení domácnosti odlišnosti

 • Otázka:Řekněte mi prosím, zdali Vaše domácnost vlastní následující vybavení…

Nárůst vybavení domácnosti o TV s digitálním příjmem..

Ostatní změny jsou jen malé.

Všichni respondenti III. vlna N = 1834, IV. vlna N = 1797, V. vlna N = 1810, VI. vlna N = 1685, VII vlna 2011 N = 1790, VIII vlna = 1834

111


Plánovaný nákup vybavení domácnosti odlišnosti

 • Otázka:Chystáte se v budoucím roce ke koupi nějakého ze zařízení, o kterém jsme tu mluvili? Může jít jak o koupi nového zařízení, které již v současnosti vlastníte, ale i o koupi zařízení, které zatím nevlastníte.

Oproti minulé vlně dochází pravděpodobné v důsledku z obav z dopadu ekonomické krize k poklesu zájmu. Lidé šetří. Souvisí to ovšem i se saturací základních potřeb v této oblasti - proto malý zájem o set top boxy apod.

Výrazně klesl i zájem o PC/notebooky, (kde se hodně nakupovalo letos po poklesu cen), mobily a digi kamery

Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 747

VII vlna 2011 N = 636

VIII vlna N = 742

112


Připojení k Internetu odlišnosti

 • Otázka:Jaký způsob připojení k Internetu využívá Vaše domácnost?

Trvá dominance wifin

Respondenti, kteří mají Internet: I. vlna 2008 N = 911, III. vlna 2009 N = 980, IV. vlna 2009 N = 1022, V. vlna 2010 N = 1153, VI. vlna 2010 N = 1112 VII vlna 2011 N = 1154, VIII vlna n = 1200

113


Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - odlišnosti VI. Vlna 2010

 • Otázka:Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat?

Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV.

Respondenti, kteří mají Internet: VI. vlna 2010 N = 1153

114


Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - odlišnosti VII. Vlna 2011

 • Otázka:Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat?

Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV.

Respondenti, kteří mají Internet: VII. vlna 2011 N = 1121

115


Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - odlišnosti VIII. Vlna 2011

 • Otázka:Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat?

Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV.

Respondenti, kteří mají Internet:, ale nevyužívají jednotlivé možnosti v řádcích VIII. vlna 2011 N = 1200

116


Jaká je rychlost připojení k Internetu odlišnosti

 • Otázka:Jaká je rychlost Vašeho Internetového připojení?

Nejčastější rychlost připojení je v rozmezí 2 až 10 Mb/s

Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = 1154 VII. Vlna 2011 N = 1112, VIII vlna N = 1200

117Pokrytí obce respondenta televizním signálem odlišnosti

119

Všichni respondenti N = 1834


Pokrytí obce respondenta televizním signálem I. odlišnosti

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

120


Pokrytí obce respondenta televizním signálem II. odlišnosti

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

121


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

122


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

123


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

124


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

125


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

126


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

127


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

128


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

129


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 I.

III. Vlna 2009

II. Vlna 2008

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

130


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

131


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

132


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

133


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

134


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

135


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

136


Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

137


Pokrytí obcí respondentů Síť 1 I. II.

III. Vlna 2009

II. Vlna 2008

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

138


Pokrytí obcí respondentů Síť 1 II. II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

139


Pokrytí obcí respondentů Síť 2 I. II.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

140


Pokrytí obcí respondentů Síť 2 II. II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

141


Pokrytí obcí respondentů Síť 3 I. II.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

142


Pokrytí obcí respondentů Síť 3 II. II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

143


Pokrytí obcí respondentů Síť 4 I. II.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Všichni respondenti N = 1859

Všichni respondenti N = 1809

Všichni respondenti N = 1834

Všichni respondenti N = 1797

144


Pokrytí obcí respondentů Síť 4 II. II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Všichni respondenti N = 1810

Všichni respondenti N = 1704

Všichni respondenti N = 1813

Všichni respondenti N = 1834

145


10. Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru

Pohlaví respondentů

Věkové skupiny respondentů

Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů

Rodinný stav

146

Všichni respondenti N = 1834


Počet členů domácnosti

Velikost místa bydliště

147

Všichni respondenti N = 1834


Povolání

Kraj

148

Všichni respondenti N = 1834


ad