Historia kurs 2 den europeiska m nniskan
Download
1 / 95

- PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

HISTORIA KURS 2 Den europeiska människan. INNEHÅLL: Medeltiden –Nya tiden Uppfinningarna Världsbilden Geografiska upptäckter och följder Absolutismen Europeiska stormakterna 30-åriga kriget Frankrike England Kolonialkrigen Upplysningen Ryssland Franskarevolutionen och Wienkongressen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Historia kurs 2 den europeiska m nniskan
HISTORIA KURS 2Den europeiska människan

INNEHÅLL:

 • Medeltiden –Nya tiden

 • Uppfinningarna

 • Världsbilden

 • Geografiska upptäckter och följder

 • Absolutismen

 • Europeiska stormakterna

  • 30-åriga kriget

  • Frankrike

  • England

  • Kolonialkrigen

 • Upplysningen

 • Ryssland

 • Franskarevolutionen och Wienkongressen

 • Stormakterna på 1800-talet


Medeltid nya tiden
Medeltid - Nya tiden

 • Gränsen flytande men Europa omgestaltas politiskt, socialt, religiöst och ekonomiskt under 1500-talet

 • Typiska ändringar:

  • upptäckter

   • världsalltet

   • världsdelar

  • uppfinningar

  • reformationen

   • Luther, Zvingli, Calvin


Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • stark nationell kungamakt blir allmän

 • handelsvägarna förskjuts västerut och Atlantstaterna blir dominerande

 • italienska handelsrepublikerna förlorar sin position

 • renässansen (pånyttfödelse)

  • riktning inom kost, litteratur och arkitektur i vilken man söker anknyta till antikens ideal

  • benämningen avser även tidsperiod


Ren ssansen
Renässansen

 • Kulturrörelse med rötter i medeltid och antiken

 • Människoidealet uppfattades med beskrivningen:

  • stark, fri, ärelysten, skön och sinnlig, men i det omfattades även den tidens råhet, egoism och grymhet (ont och gott förenat)

 • Renässansidealet personifieras hos Machiavelli i hans bok Il Principe


Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Tidstypiska regenter var:

  • Frans I, Henrik VIII, Gustav Vasa och Cesare Borgia alla hänsynslösa och utan moraliska värden men handlingskraftiga och målmedvetna

 • Inom litteraturen

  • Dante Divina Comedia

   Vita Nuova


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Boccaccio Decamerone

  • Petrarca lyriska dikter

  • Ludovico Ariosto Den rasande Roland

  • Torquato Tasso Det befriade Jerusalem

 • Inom arkitekturen

  • Bramante Peterskyrkan

 • Inom konsten

  • Michelangelo

   • utsmyckningen av Peterskyrkan

   • Sixtinska kapellet

   • David

  • Rafael

   • madonnor, porträtt

   • Stanzerna


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan


  Uppfinningarna
  Uppfinningarna

  • Boktryckarkonsten av tysken Gutenberg

   • bokstavstyper som sattes till text (först i trä)

   • trycksvärta, pressar

    billigare boktillverkning

    stora upplagor

    nya grupper fick kunskap

    snabb spridning av nya idéer


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Krut

   • några hundra år gammalt men kom att få betydelse nu

   • riddararméernas tid var ute

  • Navigeringsmöjligheter

   • Kompassen

    • uppfinningen fullbordad och en förutsättning för upptäcktsfärderna

   • Sextanten

    • dess föregångare konstruerad som gjorde det möjligt att få en viss uppfattning om läget


  V rldsbilden
  Världsbilden

  • Medeltid

   • geocentriska världsbilden

    • jorden universums medelpunkt

    • uppfattningen omhuldades av kyrkan och stödde dess uppfattning om skapelsen och människan som guds avbild

   • uppfattningen bestreds av

    • Kopernikus

    • Kepler

    • Galilei

    • Bruno som stödde den heliocentriska uppfattningen och som bevisades genom de geografiska upptäckterna


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan


  De geografiska uppt ckterna
  De geografiska upptäckterna verkliga iakttagelser)

  • Varför

   • finna ny väg till Indien p.g.a. oroligheter i Asien

   • bevisa att jorden är rund

   • missionsiver

   • expansionssträvanden

  • Förutsättningar

   • havsgående skepp

   • kompass

   • navigationsförmåga


  F rderna
  Färderna verkliga iakttagelser)

  • Portugal

   • Henrik Sjöfararen sände expeditioner längs Afrikas västkust. 1460 hade man nått

    • Guineabukten

    • Goda Hoppsudden, Diaz 1487

    • Indien, Vasco da Gama 1498

    • senare Bortre Indien och Kina

    • Sydamerika, Vespucci 1499

    • Jorden runt , Magalhaes 1521

  • Spanien

   • Isabella firade segern över morerna genom att ge Kolumbus tre skepp


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Amerika, Kolumbus 1492 verkliga iakttagelser)

  • Conqvistadorer Cortez o. Pizarro erövrade mellan och Sydamerika för Spanien

  • Amerigo Verspucci gav namn åt världsdelen (kartlade sydamerikanska kusten)

 • England

  • Nordamerikas kust, Cabot 1497

  • Kanada, Frobisher 1576

  • Jorden runt, Drake 1579

  • Norra Ishavet, Barents 1597

 • Frankrike

  • New Foundland, Cartier 1534


 • F ljder av uppt ckterna
  Följder av upptäckterna verkliga iakttagelser)

  1. De tidiga kolonialväldena

  • Portugal

   • Handelsstationer (faktorier) längs Afrikas kust

   • lika i Indien, Bortre Indien, Moluckerna och Kina

   • koloni i Brasilien

   • behärskade tidvis Indienhandeln och Lissabon var en tid världens handelscentrum


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Spanien verkliga iakttagelser)

   • erövrade Sydamerika (utom Brasilien), Mellanamerika och Florida samt sydvästra USA

   • aztekernas och mayafolkens välde krossades

   • rikedomar fördes till Europa

   • ivrigt missionsarbete

   • negerslavar infördes från Afrika som arbetskraft 1516

   • bråk mellan Spanien och Portugal undveks genom fördraget i Tordesillas 1494 som delade världen i en östlig (portugisisk) och västlig (spansk) del


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  2. Nya handelsleder verkliga iakttagelser)

  • Atlantstaterna fick betydelse först

  • Nederländerna som

   • kom att blomstra som leverantör av produkter till Portugal och Spanien (bl.a. virke och tyg)

   • förmedlade produkter till europeiska marknaden och blev ledande sjönation i Europa (bl.a. Nordsjön och Östersjön)

   • senare måste holländarna själv hämta sina produkter


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • England & Frankrike

  • blev ledande sjömakter på 1700- talet

  • tävlade om kolonialvälden i Amerika och Indien


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  3. Nya produkter (emigration = boer)

  • Till Europa

   • Från Amerika

    • majs

    • kakao

    • tobak

    • potatis

    • ädelmetaller (skapade inflation)

    • fisk, pälsverk

   • till Amerika

    • sockerrör

    • husdjur

    • sädesslagen

    • kaffe

    • sjukdomar


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Från Asien (emigration = boer)

   • kryddor

   • siden

   • färgämnen

   • te


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  4. Kapitalismen (emigration = boer)

  • Anläggningar och produktion krävde tillgångar i stor omfattning (skepp, gruvor, masugnar, hamnar, lager, personal, väntetider etc.)

  • finansiering genom:

   • storköpmän (stor betydelse)

   • handelshus

    • Fugger

    • Medici

   • organisationer

    • Hansan

  • Medförde att dessa fick ökad politisk betydelse


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  5. Sociala följder (emigration = boer)

  • Ökade sociala motsättningar:

   • hantverkare - köpmän (hantverkarna blev ofta lönearbetare till köpmännen)

   • myndigheterna motsatte sig kamp för dräglig utkomst

   • bönderna i Västeuropa fick det något bättre p.g.a. högre priser

   • bönderna i Östeuropa i djup livegenskap och misär

   • generellt ökat skattetryck p.g.a.:

    • dyr hovhållning

    • krigisk utrikespolitik (sold, underhåll)

    • rutningskostnader (kanoner fästningar)


  Absolutuismens tillkomst
  Absolutuismens tillkomst (emigration = boer)

  • Förutsättningar

   • penninghushållningen

   • uppfinningar

   • förbättrad förvaltning

   • ny syn på kungamakten

    Genomförande

  • Merkantilism (gav pengar)

   Ekonomisk politik som gynnar penninghanterande verksamhet

   Mål: Aktiv handelsbalans


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Medel (emigration = boer)

  • gynna handel, hantverk

   • subsidier , tullar

   • bidrag

  • begränsa import

  • gynna förädling

  • gynna nya branscher

  • monopolkompanier

  • kommunikationer (kanaler)

 • Försvaga adeln

  • kungliga domstolar

  • avlönade ämbetsmän

  • moderna arméer

  • reduktioner


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Förbättrad förvaltning (emigration = boer)

   • rådgivarorgan av experter

   • centrala ämbetsverk

   • centraliserad förvaltning

   • kungliga övervakare (kontroll)

  • Likriktning inom kultur

   • konsten i regentens tjänst

    (barocken skulle förhärliga regenten allegoriskt)

   • litteraturen blev hyllningsberättelser

  • Stärkning av regenten

   • arvkungadöme

   • kontroll av kyrkan


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • censur (emigration = boer)

  • avskaffa särbestämmelser

  • minska folkrepresentationens rätt

   Absolutismen genomdrivs under 1500 och 1600 - talen i de flesta europeiska länder


  De europeiska stormakterna vid nya tidens b rjan
  De europeiska stormakterna vid nya tidens början (emigration = boer)

  HABSBURGSKA VÄLDET

  Karl V 1519 - 1556

  • väldet omfattade:

   • Österrike

   • Nederländerna , Franche-Comté (burg. arvet)

   • Spanien

   • Syditalien, Sicilien, Sardinien

   • Amerika (sp. kol.)

  • Mål:

   • skapa universalmonarki under kejsaren


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Problem:

  Omgivningen expansiv och fientlig

  • Suliman II anföll från öst (slogs 1529 utanför Wien)

   • Ungern i förbund som varade till 1918

  • Barbareskstaterna anföll från syd (havet osäkert, Tunis togs)

  • flera krig mot Frans I som eftersträvade jämvikt

  • inre strid mot protestanter och Schmalkaldiska förbundet


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • religionsfreden i Augsburg 1555

  • cujus regio, ejus religio

 • Karl abdikerade och riket delades mellan sönerna

  • Filip II fick Spanien och Italien med besittningar + burg. arvet

  • Ferdinand resten

   Spanien

   Dominerade under sent 1500- tal

 • Filip II stark p.g.a.:

  • inkomster från kolonier

  • burg. arvet rikt


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Mål:

  • rekatolisera

  • stärka Habsburg

 • Medel:

  • inkvisition

  • utrikespolitik

 • Krig

  • Frankrike

  • Turkiet (Lepanto 1571)

  • tog Portugal med kolonier

  • Florida, Filippinerna

 • Problem

  • resurserna för små


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Nederländerna (emigration = boer)(inkl. Belg.)

  Typiskt:

  • Rikt p.g.a.:

   • handel,sjöfart

   • utvecklat jordbruk

   • stor befolkning

   • textilproduktion

   • kalvinism fanns i norr

  • Bestod av 17 provinser i pers. union med Sp.

  • Filip bröt mot fördragen

   • egna ämbetsmän och skatter

   • förföljelse av kalvinister

    vilket ledde till oro


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • krigståg och avrättningar (emigration = boer)

   uppror 1572

   Ledare Wilhelm av Oranien

  • hjälp från England

  • landet dränktes

  • sju provinser ingick unionen i Utrecht 1579 (Holland)

  • sydprovinserna återgick till Sp.

  • Sp. andra problem och Holland formellt självständigt först 1648

   Holland

   Storhetstid på 1600-t p.g.a.:

  • jordbruksutveckling

  • fiske


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • handel & sjöfart (emigration = boer)

   • nya fartygstyper

   • nytt byggnadssätt

   • dominerade europeisk utrikeshandel

    Skaffade kolonier t.ex. :

   • Moluckerna, Sundaöarna

   • Kaplandet

   • Nya Nederländerna

    Kulturell storhetstid:

   • Hals, van Delft, Rembrandt

   • 17 universitet

   • Hugo Grotius


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Frankrike (emigration = boer)

   Under slutet av medeltiden ganska stark riksregering som fortsatte på 1500-talet under Frans I och Henrik II.

   Men medeltida rester kvar:

   • ingen gemensam lag

   • rikligt med provinsiella särrättigheter

   • lokala tullar o. avgifter

   • adelsprivilegier

  • Frans I (1515-47)

   Utrikespol. mål:

   • bekämpa Habsburg

    Medel:


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • konkordat med påven 1516 (emigration = boer)

   • katolsk statskyrka

   • kungligt inflytande

  • stöd till alla Habsburgs fiender

   Under Frans kulturellt uppsving.

   Hustrun Katarina av Medici styrde under efterträdarna:

   Oro (9 inb.krig) p.g.a. :

  • sociala & ekon. problem

  • provinsiella olikheter

  • statens makt

  • religion (hugenotter)

  • tronföljden oklar

   Henrik av Navarra (hugenott) giftes med Katarinas dotter.


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • hugenottkrigen 15622-1594 (emigration = boer)

  • 1572 Bartlomeinatten

  • Henrik kung 1594 ( Henrik IV) ätten regerade till 1789

   Inre ordning:

   • ediktet i Nantes

   • adeln kvästes

   • stöd till näringslivet (höna söndag)

   • handelsavtal

   • kommunikationer, broar

    yttre tillväxt:

   • fred med Filip II

   • aktiv utrikespol

   • Canada franskt

    Under efterträdaren styrde Richelieu


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Mål: (emigration = boer)

  • stärka kungamakten

  • stärka Frankrike

   Medel:

  • merkantilism

  • adeln fick handla

  • adelsprivilegier kunde köpas

  • inga privatkrig

  • intendenter kontrollerade ämbetsmännen i provinserna

  • befästningar som inte var kungliga revs (hugenotter)

  • stöd till protestanter mot H.

  • med i trettioåriga kriget


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  England (emigration = boer)

  Med rosornas krig kom Tudorerna till makten 1485

  Henrik VIII (1509-1547)

  • stärkte kungamakten ytterligare genom kamp med kyrkan (giftermålen)

   • suprematiakten 1534

   • klostrens egendom drogs in

   • kalvinism vann inträde

  • efterträddes av bl.a. Maria (Bloody Mary) gift med Filip II

   • rekatoliseringsförsök

    Elisabeth I (1558-1603)

  • gjorde E. till stormakt


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • godkändes inte av katolska kyrkan varför hon införde episkopalkyrkan

   • trosartiklarna luddiga varför de kunde omfattas av de flesta (dock ej av puritaner)

   • administrationen protestantisk liksom läran men formen katolsk

  • näringslivet utvecklades

   • textilindustri & fårhållning

   • järnindustri

   • handel

  • sociala förhållanden

   • ordnad fattigvård med skild skatt

  • utrikespolitik

   • expansivt med kolonier (Virginia)

   • kamp mot Spanien


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • kaperier episkopalkyrkan

  • stöd till Holland

  • fängslig fristad för Maria Stuart som sedan avrättades = raseri i Rom. Filip II skulle straffa

   Stora armadan 1588

   England vann och blev en sjömakt att räkna med

 • kulturell blomstring

  • Thomas Moore

  • William Shakespeare

   Under efterträdarna Jakob I och Karl I oroligheter p.g.a.:

 • maktkamp

  • kung - parlament

 • ekon. & social nedgång


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Uppror i Skottland mot Karl = det långa parlamentet

  • Karl måste godkänna maktinskränkning

  • ville kuva motståndet med våld = inbördeskrig

   • kavaljerer &

   • rundhuvuden

  • rundhuvuden segrade

   • England blev republik under Cromwell 1649

   • Karl avrättades


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • efterträddes av sonen som avgick och kungadömet återinfördes (restaurationen) 1660


 • Trettio riga kriget 1618 1648
  Trettioåriga kriget episkopalkyrkan1618-1648

  • Orsaker:

   • religion

    • katolskt - protestantiskt

   • kampen kejsare - furstar

    • Böhmen (Fredrik av Pfalz)

   • kampen Habsburg- Frankrike

   • Nederländernas ställning


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Krigets skeden: episkopalkyrkan

   • Böhmiska skedet 1618 - 25

   • Danska skedet 1625 - 29

   • Svenska skedet 1630 - 35

   • Svensk-franska skedet 1635-48

 • Westfaliska freden 1648

  Osnabruck & Munster

  • motreformationen stoppades

  • Augsburgska freden förnyades

  • Holland Schweiz självständiga

  • Holland fick kolonier

  • Frankrike fick M,T & V

  • Brandenburg expanderade


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Bayern blev kurfurstendöme episkopalkyrkan

  • Alla över 300 furstendömen fick så gott som full suveränitet

   • kejsarn måste få bifall till allt

  • Habsburg var krossat

  • Sverige blev stormakt och fick

   • Bremen

   • Verden

   • Vismar

   • västra Pommern med Stettin


  Frankrike under ludvig xiv 1661 1715
  Frankrike under Ludvig XIV 1661-1715 episkopalkyrkan

  • Tog vid efter Mazarins död 1661

  • F.ledande inom:

   • ekon., kultur, förvaltning, diplomati, militär (le grand siécle)

  • Mål:

   • kungligt envälde (Létat cést moi)

  • Medhjälpare:

   • Colbert (ekon)

   • Louvois (armé)

   • Vouban (fortifikation)


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Metoder episkopalkyrkan

   • Parisregeringen beslöt i allt

   • intendenter kontrollerade

   • censur

   • politiska fångar

   • adeln blev beundraradel

   • tjänster enligt duglighet

   • provinsparlamenten förbjöds

  • Handelspolitik

   • kolonier i Indien

   • Amerika

   • Västindien

  • Kultur

   • arkitektur, Mansard, Versaille


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Armén

  • kungen högsta befäl

  • strikt rangordning

  • stående armé i kaserner

  • förenhetligad utrustning

  • krigsministerium övervakade

 • Utrikespolitiska mål:

  • naturliga gränser

  • ett flertal krig som gav vinster speciellt mot nord och ost


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Frankrike episkopalkyrkan

   • absolut dominerande och stilbildande i Europa

  • På 1700-talet nedgång pga :

   • de främsta dör

   • Ludvig Gammal

   • fel i samhället

    • hovadeln privilegier utan skyldigheter

    • ämbeten såldes

    • ämbeten i arv

    • byråkrati

   • statsskulden

    • hovhållning

    • krig

    • subsidier

   • skatterna ojämnt fördelade


  England under sent 1600 tal
  England under sent 1600-tal episkopalkyrkan

  • Karl II ville stärka kungamakten

   Problem:

   • penningnöd

   • utrikespolitiken

   • sympatierna för katolicismen

   • tronföljden

    Krigisk och inför toleranspolitik mot katoliker

    opposition och testakten 1673

   • partisplittring; whigs - tories


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Jakob II 1685-88 episkopalkyrkan

   Mål:

   • envälde

   • rekatolisera

    Stöd från Frankrike

    opposition

    Wilhelm III inkallas till regent

    (den ärorika revolutionen)

   • 1689 Declaration of Rights

   • Från 1707 realunion med Skottland

   • GB+Holland mot F till 1815


  Kolonierna
  Kolonierna episkopalkyrkan

  Från 1600-talet engelsk och fransk expansion i Nordamerika

  England Frankrike

  • ostkusten - New Foundland

  • Jamaica - Canada, Lousiana

   Näringar:

   • jordbruk * jakt fiske

   • handel * handel

   • hantverk * plantager

    Främre Indien

  • handel -handel


  Kolonialkrigen 1739 63
  Kolonialkrigen 1739-63 episkopalkyrkan

  • Orsaker

   • engelskt intrång på franskt område

   • engelsk expansion västerut

   • konkurrens i Indien

  • Fred 1748 utan ändringar

  • Andra kriget förs i Nordamerika och leder till:

   • F. förlorar allt i Nordamerika

   • F. förlorar allt i Indien


  Nordamerikanska frihetskriget
  Nordamerikanska frihetskriget episkopalkyrkan

  • Orsaker:

   • Skatterna

   • Parlamentsrepresentationen

   • Guvernör folkförsamling

   • Canadafrågan

   • Annat:

    • aristokrati - demokrati

    • kyrkliga motsättningar

    • upplysningsideér

     kolonisternas krav godtogs med undantag av tetullen


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Motsättningarna ledde till episkopalkyrkan

  Boston Tea Party

  • England mötte med våld

  • ombud på kongress i Philadelpia avgav 1776 (4.7) oavhängighetsförklaringen

  • USA hade uppstått av tretton delstater


  Upplysningen
  Upplysningen episkopalkyrkan

  • Bakgrund:

   • Världsbilden

   • Naturlagarna

   • Vetenskapernas utveckling

    tro på förnuft och empirism

    Naturrätten:

   • det finns naturlagar oberoende av människan ex. rätt till liv, frihet ,egendom

    Mål:

   • ändra samhället enligt det


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Staten episkopalkyrkan

   • överenskommelse mellan fria individer där en fått rätt att styra (inte av Gud)

    Uppfattningar om styrelsen:

   • upplyst despotism

   • konstitutionalism

    • monarki

    • republik

     upprorsrätten garanterade att missbruk kunde undvikas

  • Tankarna spreds i Europa genom lärda sällskap, filosofer och encyclopedisterna


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Företrädare: episkopalkyrkan

   John Locke 1632-1704

   tolerans, maktfördelning,mot privilegier, upprorsrätt

   Charles de Motesqieu 1689- 1755

   klimatläran, maktfördelning

   Jean-Jaques Rousseau 1712-1778

   direkt folkstyre, republikan, sökte återgång till naturtillståndet

   Francois Marie Arouet (Voltaire) 1694-1778

   mot kyrkan, upplysning med våld, maktfördelning


  Ryssland
  Ryssland episkopalkyrkan

  • Kännetecken :

   Hade varit isolerat från Europa pga.:

   • religion

   • tatarinvasionen

   • hamnbristen

   • avståndet

    Peter I byggde upp det mäktiga självhärskardömet (1682- 1725)

    Mål:

   • modern västerländsk stat

    Medel:


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Armé

  • moderniserades

  • standardiserades

  • ordnat underhåll

  • flotta enligt holländskt mönster

 • Förvaltning

  • folkrepresentationen försvann

  • av tsaren beroende senat (råd)

  • länsindelning infördes

  • centrala ämbetsverk inrättades

  • kyrkan underställdes den heliga synoden och prokuratorn

  • duglighet framom börd


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Ekonomi episkopalkyrkan

   • merkantilismen infördes

  • Kultur

   • Europa skulle efterliknas

    • arkitektur (byggnader)

    • bildkonst (konstnärer)

  • Finansiering

   • nya skatter

   • bondens ställning skärptes (total livegenskap)

    • tillgången på skattebetalare och

    • soldater säkrades

  • Resultat

   • motståndet krossades och greppet om riket stärktes


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Ryssland expanderade episkopalkyrkan

   • Stora nordiska kriget 1700-21

    • anfall mot Sverige-Finland 1700

    • 1703 grundades Petersburg

    • 1713-14 Finland ockuperat

    • 1721 freden i Nystad (Ryssland fick tillträde till Östersjön bl.a. Kexholms län och Karelska näset)


  Fysiokratin
  Fysiokratin episkopalkyrkan

  Mål

  • Ekonomi som stämde överens med förnuft och naturlagar

 • Bakgrund:

  • upplysningsideérna

  • befolkningsökningen på 1700-t

 • Naturliga näringar

  • lantbruk

  • jakt

  • fiske

  • gruvdrift

   Dessa nyskapande (borde vårdas)


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Hantverk & handel är endast bearbetande och förmedlande och därmed sekundära

  • Ekon. pol. = förbättra förutsättningar för bönder

   • avskaffa livegenskap

   • ny beskattningsmodell

    • ägare inte odlare borde beskattas

   • ökad produktion genom

    • ökad avkastning (intensivbruk)

     • omskiftning

     • nya växter

      • potatis

      • rotfrukter

      • foder

     • husdjursförädling


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Adam Smith:

  • Wealth of Nations 1776

   Agerade mot regleringen och monopolismen och ansåg att ekonomins naturlagar borde gälla:

   utbud efterfrågan

   bästa resultat

  • välstånd = mängden varor & tjänster som bjuds ut


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan


  Franska revolutionen
  Franska revolutionen begränsningar inom näringslivet

  Orsaker:

  • Ståndssamhället

   • adel

   • präster

   • tredje ståndet

  • Jordegoförhållanden

   • bönder 2/5

   • adel 2/5

   • krona 1/5

  • Finanskrisen

   utgifter större än inkomster pga.:

   • krig

   • hovhållning


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Förvaltningen

  • stor, dyr, ineffektiv

   riksständerna inkallades

   (första gången sen 1617)

   Ständerna:

   adel 300

   präster 300

   tredje st. 600

  • 3:dje ståndet krävde nytt röstningssystem

  • övriga sa nej


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Tredje ståndet tågade ut och bildade en konstituerande nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  Beslut:

  • privilegierna avskaffades

  • likhet inför lagen

  • feodala rättigheter bort

  • mänskliga rättigheter

  • egendom indrogs till staten

  • ny författning

   1791 års författning:

  • F. konstitutionell monarki

  • nationalförsamling (riksdag)

  • valcensus

  • kungen suspensiv veto

 • borgerskapet blev mäktigt


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Lagstiftande nationalförsamlingen 1791 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • radikalare sammansättning

   • politiska begreppen tillkommer (vänster-höger)

   • höger - konst. monarki

   • vänster - republik

    girondister berget (jakobiner)

    fick makten

    • krig mot Ö.

    • kungen fängslas

    • fienden avvisas

    • nyval med allmän rösträtt för män


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Nationalkonventet 1792 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • Frankrike republik

   • Kungen döms till döden

    Makten till jakobinernas välfärdsutskott som upprättar diktatoriskt skräckvälde

    • angiveri (MA)

    • övervakning

    • likriktning

    • även reformer (m)

     Inre maktkamp och nationalkonventet vände sig mot maktmissbruket

     Ny författning: Direktorialförfattningen 1795

    • 5 direktorer verkställde


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • tvåkammarriksdag nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • hög valcensus

  • liten representation

  • revolutionen hade gått för långt

  • fienderna slogs (NP)

  • 1789 återstod England

  • skulle besegras genom fälttåg till Egypten (misslyckades)

   statskupp (Brumairekuppen)

 • Konsulatet (1799 författning)

  • tre konsuler verkställde

  • första mäktigast

   • befälhavare

   • utrikespol

   • förordningar

   • kand till folkrep


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

 • Napoleontiden

  • Inre styrelsen

   • partierna försonades

   • lugn och ordning proklamerades

   • konkordat med påven

   • undervisningsreform

    • bonapartister

    • officerare

   • förvaltningsreform

   • Code Napoleon

   • finansreform

    • enhetlig beskattning

    • riksbank


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Resultat: nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • ordning och reda

   Napoleon förste konsul på livstid 1802 och

   Kejsare Napoleon I 1804

  • Utrikespolitiken

   Mål:

  • Frankrike Europas ledande makt

   krig

  • F. expanderade och napoleontrogna regenter insattes i erövrade länder


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • 1807 höll Napoleon ett möte i Tilsit och delade Europa. nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • endast England återstod som fiende. Skulle krossas genom

   Kontinentalblockaden

   Ryska kriget 1812 misslyckades

   Uppror i Europa

  • befrielsekriget 1813 fällde Napoleon som fick Elba som tillflyktsort

   F blev monarki under Ludvig XVIII . 1792 års gränser


  Wienkongressen 1814 15
  Wienkongressen 1814-15 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  Mål

  • Reorganisera Europa

  • Undvika framtida krig

   Kongressen avbröts av N:s 100 dagar och fortsatte efter Waterloo

   • Napoleon fördes till S:t Helena var han avled 1821 (mord)

    Principer

  • Legitimitetsprincipen

   • tidigare härskare återkom

   • undantag: Tyska förbundet 38


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Jämviktsprincipen nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • stormakternas intressen åt olika håll

  • garantier mot framtida fransk expansion

   • Frankrike omgavs med buffertstater

 • Reaktionära Europa

  • Stormakterna skulle bistå varandra och krossa orosrörelser och opposition

  • vägledande blev censur och förtryck för att förhindra olämpliga åsikter att spridas


 • Industriella revolutionen
  Industriella revolutionen nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • Inleddes mitten av 1700-t. i GB. Nydaning av prod.

  • Förutsättningar:

   • råvaror - kolonierna

   • arbetskraft - tidigare lantarbetare, bef. ökning

   • kapital - slavhandel, köpenskap, banker

   • uppfinningar

    • ångmaskin (Watt)

    • spinnmaskin (Hargraves)

    • vävstolar (flygande skytteln)

    • nya järnframställningsmetoder


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Påskyndades av : nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • am. frihetskriget (varubrist)

   • efterfrågan på tyg

   • liberala lagstiftningen

  • Faser

   • första 1750-1830

   • andra 1830-70

   • tredje 1870-

  • Spridning

   • Storbritannien

   • Belgien, Holland

   • Frankrike

   • Tyskland

  • Länderna producerade det de var lämpliga för


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Följder: nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • Sociala

    • koncentration av bebyggelse till städer och fabriker (urbanisering)

    • ny socialgrupp

    • motsättningar arb.giv. - arb.tag.

    • förslumning

     • dåliga bostäder

     • dålig hygien

     • hög mortalitet

     • superi

     • kriminalitet

    • konjunkturarbetslöshet

    • dåliga arb. förhållanden

     • låga löner

     • barn- och kvinnoarbete

     • långa arbetsdagar (14)


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • tekniska följder nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • accelererad utveckling

    • mer maskiner

    • bättre teknik

   • billigare produktion

    • massproduktion för masskonsumtion

   • bättre utbildning

   • nya uppfinningar

  • övriga följder

   • kapplöpning om kolonier

    • råvaror

    • marknader

   • fackföreningsväsendets tillkomst

   • arbetarrörelsen

   • ny näringsstruktur

   • stark befolkningsökning


  Nationalismen
  Nationalismen nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • Orsaker till uppkomsten:

   • reaktion mot Napoleonväldet

    • Spanien

    • Tyskland

    • Holland

   • reaktion mot reaktionära rörelser

   • Englands och Frankrikes exempel visade att nationalstater klarade sig bra

  • Uttrycksformer

   • kulturell nationalism

    • etniska grupper skulle ges känsla för det egna språket, kulturen, historien etc...


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • politisk nationalism nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • varje folk bildar en stat

   • kulturell nationalism kan inte bevaras om inte politisk nationalism nås

 • Nationalismens ideella upphovsmän är filosoferna

  • HEGEL

  • HERDER

 • Följder av nationalismen

  • sönderfall av stater

   • Österrike, Ryssland, Turkiet

   • dessa motarbetade nationalismen och sökte i stället likriktning ex. förryskning

  • uppkomst av enhetsstater

   • Italien, Tyskland


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • De första frihetsrörelserna nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • 1810-26 Latinamerika frigör sig som en följd av Napoleonväldet

    • England &USA hindrade inblandning

   • Grekerna gör uppror mot turkarna 1820

    • England, Frankrike, Ryssland hindrar inblandning

    • Grekland fritt 1830


  Frankrike efter 1815
  Frankrike efter 1815 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • 1814 Ludvig XVIII kung

   • revolutionens resultat står fast

   • landet konst. monarki

  • 1824 Karl X regent

   • reaktionär

   • för en politik som väcker opposition

   • Karl försöker betvinga folket

   • revolution 1830 och Karl flyr (julirevolutionen 1830)

  • Ludvig Filip regent 1830 -48

   • näringar gynnas och utvecklas

   • 1848 lågkonjunktur som leder till revolution


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Andra republiken 1848-51 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • Ludvig Napoleon Bonaparte president

    • inför gunstlingsvälde och gör kupp 1851

    • utropas till kejsare 1852

    • kallas Napoleon III till 1871

  • Kejsardömet

   • stark expansion 1850 -70

    • järnväg

    • bankväsende

    • bolagsformer

    • flera frihandelsavtal

    • sjukhusväsende

   • tekniskt ledande

    • Suez-kanalen

    • Eiffel


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Följder av julirevolutionen nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • spreds över Europa och orsakade oro

   • belgarna uppror mot Holland

    • Belgien fritt

   • England valreform till underhuset

  • Följder av februarirevolutionen

   • spreds över Europa

   • uppror i de flesta stora städer

   • enväldet bort

   • adelsprivilegier bort

   • bönderna befriades från feodala rester


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  MARXISMEN nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • Upphovsmän: Karl Marx och Friedrich Engels

  • Viktigaste källa: Kapitalet 1848

  • Bakgrund:

   • ind.rev. --- ny samhällsklass -- sociala problem

   • franska revolutionen

   • upplysningen (tankens befrielse)

   • urbaniseringen

  • Påverkare:

   • utopister

   • Hegel (dialektiken)


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Marxismen vann gehör pga. att den uppfattades: nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • vetenskaplig

   • den innehöll en filosofi

    ENGLAND PÅ 1800 - talet

    Victoria regent 1837-1901

  • Kännetecken:

   • ledande sjömakt

   • Ledande kolonialmakt

   • Napoleons besegrare

  • Liberala reformer under 1800-t:

   • lindringar i dödsstraffet

   • yrkespoliskår (Bobbies)


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • fackföreningar tilläts 18511 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • sänkta tulltaxor (fritt 1860)

  • navigationsakten hävdes (48)

  • testakten hävdes

  • religionsfrihet

 • Parlamentsreform 1832

  • 143 platser till nya industriorter

  • rika medelklassen vann inflytande

 • Spannmålsslagarna hävdes 1846

  • Englands livsmedelsförsörjning beroende av import

  • flottan måste kunna trygga leveranserna


 • Usa 1800 talet
  USA 1800-talet nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • Växte kraftigt genom:

   • anslutningar

   • köp

   • krig

  • Befolkningsexplosion

   1800 5 milj

   1860 31 milj

   1900 80 milj

   1950 150 milj.

   Orsaker:

   • hög nativitet

   • immigration

    • före 1880 från England, Irland

    • efter från Tyskland, Norden


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  Lockelse: nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • arbete

  • pol. & rel. frihet

   Partier:

   Republikaner Demokrater

  • stark union - svag union

  • protektionism - frihandel

  • ej slavar - slaveri

   Näringsliv:

   Nord Syd

  • jordbruk - plantager

  • industri - bomull, tobak

  • lönearbetare - slavarbete

  • skydd för prod. -frihandel


  Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Lincoln president 1860 nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • 11 sydstater drar sig ur unionen och bildar Amerikas konfedererade stater 1861

    Resultat:

   • Inbördeskriget 1861 - 65

    • syd förlorade och ingick i unionen igen

    • slaveriet upphävdes

    • ekon expansion

    • USA ledande industristat vid sekelskiftet


  Tysklands enande reell nationalism
  Tysklands enande (reell nationalism) nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

  • Bakgrund: Två synsätt

   • Lilltyska lösningen (exkl. Ö-U)

   • Stortyska lösningen (inkl. Ö-U)

  • Wilhelm I 1861-88

   Mål: ena Tyskland

   Medel: Militär styrka

  • Otto von Bismarck 1862

   • ministerpresident

   • arméreform = överlägsenhet

 • Enandet:

  • Fas I

   • krig med Ö-U mot DK 1864


 • Historia kurs 2 den europeiska m nniskan

  • Fas II nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

   • krig mot Ö-U 1866

   • Preussen vinner och

   • P får skapa nordtyskt förbund

   • Ö-U eliminerat

  • Fas III

   • krig mot Frankrike 1870-71

   • Preussen & co segrar och

   • Wilhelm I utropas till kejsare över Tyskland i Versailles