slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beth sy’n cael ei ddweud ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beth sy’n cael ei ddweud ?

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Beth sy’n cael ei ddweud ? - PowerPoint PPT Presentation

river
139 Views
Download Presentation

Beth sy’n cael ei ddweud ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beth sy’ncaeleiddweud? Beth syddyneumeddyliau? HawlfraintLlyfrgellGanologCaerdydd

 2. Sutmae’rgwelliannauargyfermenywodynystod y RhyfelBydCyntafwedicaeleudehongli? Pa ddehongliadaugwahanolsy’nbodoliynghylchgwelliannauifenywodynystod y RhyfelBydCyntaf? A wnaeth y rhyfelnewidbywydaumenywodergwellneuaiychydig a wnaethdrosfenywod? Dymagwestiynau y byddwchyngallueuhatebarôli chi gwblhau’rdasg hon. Clicioeiconaui: Symud ymlaen i’r sleid nesaf Symud ymlaen at ddeunydd ffynhonnell Clicio am help Diwedd PPT Ffynhonnell A gadael

 3. Sutmae’rgwelliannauargyfermenywodynystod y RhyfelBydCyntafwedicaeleudehongli? Felly, beth a ddisgwyliri chi eiwneud? Ysgrifennudisgrifiadau o ddehongliadaugwahanol am y gwelliannauargyfermenywodynystod y RhyfelBydCyntaf. (WILF) Beth rwy’n chwilio amdano? Esbonio pam mae dehongliadau hanesyddol gwahanol yn cael eu cyflwyno o bosib. Defnyddio dyddiadau a thermau hanesyddol priodol. Clicio i ddangos Strwythuro eich gwaith yn briodol.

 4. Sutmae’rgwelliannauargyfermenywodynystod y RhyfelBydCyntafwedicaeleudehongli? Clicio i ddangos Beth yw’rdasg?Sut a phammaentynrhoi barn gyferbyniol am gwelliannauargyfermenywodynystod y RhyfelBydCyntaf? Disgrifiwch sutmae’rdehongliadauyngwahaniaethu a rhowchresymauiesboniopammaehynynbod. Clicio i ddangos Ffynhonnell A Ffynhonnell B

 5. Disgrifiwch y dehongliad. Beth mae’r ffynhonnell yn ei ddweud wrthyf am fenywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf? Ynystod y RhyfelBydCyntafdechreuoddgwaith a statwsmenywodnewid. Cafoddmenywodeurecriwtio’nweithredoliwneudgwaithrhyfel a gwirfoddoloddnifer o raieraill…Arddiwedd y rhyfelroeddhi’namlwgfodmenywoda’ugwaithwedibodynhanfodoliymdrech y rhyfel. Pryd ysgrifennwyd y ffynhonnell? Beth a ddylanwadodd ar yr awdur o bosib? Pwy yw’r awdur? Beth mae yn ei wneud? [O adranaddysggwefanAmgueddfaRhyfel yr Imperial, www.iwm.org.ukynedrycharfywydaumenywodyn yr 20fedganrifa’r 21ainganrif (2008) Ffynhonnell A Ffynhonnell B Pa dystiolaeth a astudiwyd a sut gall esbonio’r modd y cafodd y dehongliad ei gyflwyno o bosib?

 6. Disgrifiwch y dehongliad. Beth mae’r ffynhonnell yn ei ddweud wrthyf am fenywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf? Gydol y rhyfel … parhaodd y rhanfwyaf o swyddi a ddominyddwydganddynionargauifenywod. Hydynoedmewnmeysyddlleroeddentyncaeleucyflogimewnniferoeddmawr, megisarfaurhyfel a thrafnidiaeth, cawsanteutrinyneilraddynaml, gweithwyrdrosdroynllegwŷroeddwedilistio. At hynny, roeddcyflogmenywod, a gafoddeibortreadu’nrheolaiddfel ‘cyfloguchel’ yn y wasgamserrhyfel, yndalynarwyddocaol is nachyflogeucymheiriadgwrywol. Pryd ysgrifennwyd y ffynhonnell? Beth a ddylanwadodd ar yr awdur o bosib? Pwy yw’r awdur? Beth mae yn ei wneud? O’r sylwebaeth i gyfres ddogfen teledu’r BBC, Out of the Doll’s House, oedd yn edrych ar hanes menywod yn yr ugeinfed ganrif [1988]. Ffynhonnell A Ffynhonnell B Pa dystiolaeth a astudiwyd a sut gall esbonio’r modd y cafodd y dehongliad ei gyflwyno o bosib?

 7. Disgrifiwch y dehongliad. Beth mae’r ffynhonnell yn ei ddweud wrthyf am fenywod yn ystod y rhyfel? Ynystod y RhyfelBydCyntafdechreuoddgwaith a statwsmenywodnewid. Cafoddmenywodeurecriwtio’nweithredoliwneudgwaithrhyfel a gwirfoddoloddnifer o raieraill … Arddiwedd y rhyfelroeddhi’namlwgfodmenywoda’ugwaithwedibodynhanfodoliymdrech y rhyfel. Menywod a gwaith Sutgwnaeth y rhyfelnewidpethauifenywod? Pa dystiolaethsyddgennychigefnogi’rhynrydychyneiddweud? Newid Tystiolaeth Ffynhonnell A Cofnodwcheichsyniadau

 8. Beth a newidioddifenywodynystod y rhyfel? Cyn 1914 Ynystod y rhyfel Cyn, ynystod ac wedi Clicio i wirio atebion Rhanfwyafmewngwasanaethdomestig Rhan fwyafmewngwasanaethdomestig Rhanfwyafmewngwasanaethdomestig Gwaith mewn ffatrïoedd arfau rhyfel Gwaithmewn ffatrïoeddarfaurhyfel Gwaith mewn ffatrïoedd arfau rhyfel Ni ddisgwylid i fenywod priod weithio Ni ddisgwylid i fenywod priod weithio Ni ddisgwylid i fenywod priod weithio Ymgyrchodd menywod am y bleidlais Ymgyrchodd menywod am y bleidlais Ymgyrchodd menywod am y bleidlais Cafodd menywod llai o dâl na dynion Cafodd menywod llai o dâl na dynion Cafodd menywod llai o dâl na dynion Cymerodd menywod at swyddi ‘dynion yn unig’ Cymeroddmenywod at swyddi ‘dynionynunig’ Cymerodd menywod at swyddi ‘dynion yn unig’ Ymunodd menywod â Byddin y Tir Ymunodd menywod â Byddin y Tir Ymunodd menywod â Byddin y Tir Roedd llawer o ddynion yn ystyried menywod yn eilradd Roeddllawer o ddynionynystyriedmenywodyneilradd Roeddllawer o ddynion ynystyriedmenywodyn eilradd Ymunodd menywod â’r lluoedd arfog Ymunodd menywod â’r lluoedd arfog Ymunodd menywod â’r lluoedd arfog Menywod yn nyrsys Menywod yn nyrsys Menywod yn nyrsys Cliciwch y saethau i symud y datganiadau o dan y pennawd cywir

 9. Disgrifiwch y dehongliad. Beth mae’r ffynhonnell yn ei ddweud wrthyf am fenywod yn ystod y rhyfel? Darllenwch yr wybodaeth isod i geisio eich helpu i ddeall ychydig yn fwy am waith menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Menywodynystod y rhyfel WrthiddynionadaeleuswyddiiwirfoddoliiymladddrosFrenin a gwlad, cawsanteudisodliganfenywod. O ganlyniad, cynyddoddnifer y menywod a gyflogwyd o 3,224,600 yngNgorffennaf, 1914 i 4,814,600 ynIonawr 1918. Cymeroddmenywod at rolaumewnadrannaullywodraeth, gwnaethantwaithclercio. gweithiofeltocynnwyrardramiau a bysiau, gweithioar y tir, yn y diwydiantarfaurhyfel, a gwneudgwaithtrwmmegisdadlwythoglo, cynnalffwrneisi ac adeiladullongau. Roeddmenywodhefydyngwasanaethufelrhainadoeddentynbrwydroyn y GwasanaethLlyngesBrenhinoliFenywod (WRNS), CorffluAtegolByddin I Fenywod (WAAC) a LlyngesAwyrBrenhinolMenywod (WRAF). Daetheraillynnyrsysneufewnaethantymuno â MintaiCymorthGwirfoddol (V.A.D.). Menywod yn docynnwyr bysiau ar dram yng Nghaerdydd Ffynhonnell: Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 10. Pwy yw’r awdur? Beth mae ef yn ei wneud? [O adranaddysggwefanAmgueddfaRhyfel yr Imperial, www.iwm.org.ukynedrycharfywydaumenywodyn yr 20fedganrifa’r 21ainganrif (2008) Beth allwch chi eiddysgu am yr awdur? Amgueddfa a neilltuwyd at ymwneud Prydainmewnbrwydrauarfog. AdranAddysg Cynlluniwydiddarparudeunyddiau argyfer plant ysgol ac felly gall arwain at adnoddau syddynfwycyffredinol ac ynllaipenodol. AmgueddfaRhyfel Imperial Amgueddfa a neilltuwyd at ymwneud Prydainmewnbrwydrauarfog. Gall fodynannibynadwyoherwydd gall unrhyw un gynhyrchugwefan, ondyn yr achoshwncafoddeichynhyrchuganawdurgwybodus. Cynlluniwydiddarparudeunyddiau argyfer plant ysgol ac felly gall arwain at adnoddau syddynfwycyffredinol ac ynllaipenodol. Gwefan Gall fodynannibynadwyoherwydd gall unrhyw un gynhyrchugwefan, ondyn yr achoshwncafoddeichynhyrchuganawdurgwybodus. Cliciwch y tabiauigydweddu’rtermauar y chwithgydagesboniadar y dde Atebion Ffynhonnell A

 11. Pryd ysgrifennwyd y ffynhonnell? Beth allai fod wedi dylanwadu ar yr awdur? [O adranaddysggwefanAmgueddfaRhyfel yr Imperial, www.iwm.org.ukynedrycharfywydaumenywodyn yr 20fedganrifa’r 21ainganrif (2008)] Pam y gallai’rdyddiadfodynbwysig? Byddai’r safbwyntiau a roddwyd yn seiliedig ar y dystiolaeth ddiweddaraf. Byddai ffeithiau’n cael eu hystumio i ddangos un ochr y ddadl yn unig. Byddai’n ei wneud yn ffynhonnell wreiddiol ac yn adlewyrchu barn un person. Bwriad yr amgueddfa oedd gwneud plant yn fwy ymwybodol o rôl menywod yn ystod y ddau Ryfel Byd. Roedd Amgueddfa Rhyfel Imperial yn cael ei chydnabod am ei chywirdeb ac roedd ganddi enw da. Adroddiadaumwygwrthrycholyn caeleucynhyrchuoherwydd bodhynymhellwedi’rdigwyddiadau. Cywir Anghywir Atebion Ffynhonnell A Cliciwchar y tabiauinewidi’rlliwcywir.

 12. Pa dystiolaeth a astudiwyd o bosib a sut gallai hyn esbonio’r modd y cafodd y dehongliad ei gyflwyno? [O adran addysg gwefan Amgueddfa Rhyfel yr Imperial, www.iwm.org.uk yn edrych ar fywydau menywod yn yr 20fed ganrif a’r 21ain ganrif (2008)] Pam y gallai’rdehongliadhwnfodwedieigyflwyno o bosib? Mae’r rhai sy’n gyfrifol am y casgliadau amrywiol yn archifwyr a haneswyr sy’n darllen yn eang. Safbwyntiau nifer o haneswyr. Mae gan y Llywodraeth reol 30 mlynedd ar dystiolaeth ond nid oes yn rhaid iddi ryddhau popeth. Cofnodion swyddogol oedd ar gael. Mae gan yr amgueddfa nifer o gofnodion o ddyddiaduron i gyfweliadau. Adroddiadau a roddwydganfenywod oeddyngweithioadeg y rhyfel. Mae gan yr amgueddfa nifer o gofnodion o ddyddiaduron i gyfweliadau. Adroddiadaudynionoeddyngwasanaethugydamenywod ynystod y rhyfel. Cliciwch ar y datganiadau y credwch eu bod yn gywir. Ffynhonnell A

 13. Disgrifiwch y dehongliad. Beth mae’r ffynhonnell yn ei ddweud wrthyf am fenywod yn ystod y rhyfel? Gydol y rhyfel … parhaodd y rhanfwyaf o swyddi a ddominyddwydganddynionargauifenywod. Hydynoedmewnmeysyddlleroeddentyncaeleucyflogimewnniferoeddmawr, megisarfaurhyfel a thrafnidiaeth, cawsanteutrinyneilraddynaml, gweithwyrdrosdroynllegwŷroeddwedilistio. At hynny, roeddcyflogmenywod, a gafoddeibortreadu’nrheolaiddfel ‘cyfloguchel’ yn y wasgrhyfel, yndalynarwyddocaol is nachyflogeucymheiriadgwrywol. Menywodmewngwaith Beth mae’rawduryneigredu am welliannauifenywod? Pa dystiolaeth a ddefnyddirgan yr awdurigefnogieisafbwynt? Ffynhonnell B Cofnodwcheichsyniadau

 14. Faint newidioddpethauifenywod? Dangosllawer o newid Dangosrhywfaint o newid Heb ddangosnewid o gwbl Cynnydd o 1.6 m yn nifer y menywod oedd mewn gwaith Cynnydd o 1.6 m yn nifer y menywod oedd mewn gwaith Cynnydd o 1.6 m yn nifer y menywod oedd mewn gwaith 700,000 yn gweithio mewn ffatrïoedd arfau rhyfel 700,000 yn gweithio mewn ffatrïoedd arfau rhyfel 700,000 yn gweithio mewn ffatrïoedd arfau rhyfel Menywod yn dod yn docynnwyr ar fysiau a thramiau Menywod yn dod yn docynnwyr ar fysiau a thramiau Menywod yn dod yn docynnwyr ar fysiau a thramiau Cyflogwyryntalumenywod ynllainadynion Cyflogwyryntalumenywod ynllainadynion Cyflogwyr yntalumenywod ynllainadynion Mwy o fenywod yn ymuno ag undebau llafur Mwy o fenywod yn ymuno ag undebau llafur Mwy o fenywod yn ymuno ag undebau llafur Roeddynrhaidi’rllywodraeth berswadioUndebauiganiatáu menywod ii mewni’rffatrïoedd Roeddynrhaidi’rllywodraeth berswadioUndebauiganiatáu menywodimewni’rffatrïoedd Roeddynrhaidi’rllywodraeth berswadioUndebauiganiatáu menywodimewni’rffatrïoedd Ymunodd 23,000 o fenywod â Byddin y Tir Ymunodd 23,000 o fenywod â Byddin y Tir Ymunodd 23,000 o fenywod â Byddin y Tir Ymunoddmenywodâ’rlluoedd arfogmewnroliaunaolygai frwydro Ymunoddmenywodâ’rlluoedd arfogmewnroliaunaolygai frwydro Ymunoddmenywodâ’rlluoedd arfogmewnroliaunaolygai frwydro Cafodd menywod oedd dros 30 y bleidlais yn1918 Cafodd menywod oedd dros 30 y bleidlais yn 1918 Cafodd menywod oedd dros 30 y bleidlais yn 1918 Arddiwedd y rhyfelcafodd menywod eugorfodio’uswyddi Arddiwedd y rhyfelcafodd menywod eugorfodio’uswyddi Arddiwedd y rhyfelcafodd menywod eugorfodio’uswyddi Darllenwch y datganiadau a phenderfynwch faint a newidiodd mewn gwirionedd i fenywod

 15. Pwy yw’r awdur? Beth mae ef yn ei wneud? [O’r sylwebaeth i gyfres ddogfen teledu’r BBC Out of the Doll’s House, oedd yn edrych ar hanes menywod yn yr ugeinfed ganrif (1988)] Beth allwch chi eiddysgu am yr awdur? Rhaglendeledu a fwriedirigyflwyno barn ar ddigwyddiadau’rgorffennolneu’rpresennol drwygyfweld â phobl. Teledu BBC Sefydliadsy’ncaeleibarchu ac sy’nadnabyddus am gynhyrchurhaglennisyddwedi’uhymchwilio’nofalus. Dogfen Rhaglendeledu a fwriedirigyflwyno barn ar ddigwyddiadau’rgorffennolneu’rpresennol drwygyfweld â phobl. Rhaglendeleduoeddyncanolbwyntioar fywydaumenywodynystod yr ugeinfedganrif. Sefydliadsy’ncaeleibarchu ac sy’nadnabyddus am gynhyrchurhaglennisyddwedi’uhymchwilio’nofalus. Out of the Doll’s House Rhaglendeleduoeddyncanolbwyntioar fywydaumenywodynystod yr ugeinfedganrif. Cliciwch y tabiau i gydweddu’r termau ar y chwith gydag esboniad ar y dde. Atebion Ffynhonnell B

 16. Pryd ysgrifennwyd y ffynhonnell? Beth allai fod wedi dylanwadu ar yr awdur? [O’r sylwebaeth i gyfres ddogfen teledu’r BBC Out of the Doll’s House, oedd yn edrych ar hanes menywod yn yr ugeinfed ganrif (1988)] Pam y gallai’rdyddiadfodynbwysig? Cynhyrchwyd gan fod menywod yn dal i gael eu trin yn wael ym Mhrydain. Ysgrifennwyd amser maith wedi’r digwyddiadau ac felly roedd yn llai emosiynol. Ysgrifennwyd dros wyth deg o flynyddoedd wedi’r digwyddiadau ac felly’n llai dibynadwy. Cynhyrchwyd ar adeg pan oedd pobl yn ymwybodol o effaith tymor hir y rhyfel. Cynhyrchwyd pan roedd llawer o haneswyr oedd yn fenywod eisiau dangos bod y Rhyfel wedi cael effaith ar fwy na’r milwyr Roedd y cynhyrchwyr yn dal i allu siarad â rhai menywod oedd wedi gweithio adeg y rhyfel. Cywir Anghywir Atebion Ffynhonnell B Cliciwch ar y tabiau i newid i’r lliw cywir.

 17. Pa dystiolaeth a astudiwyd o bosib a sut gallai hyn esbonio’r modd y cafodd y dehongliad ei gyflwyno? [O’r sylwebaeth i gyfres ddogfen teledu’r BBC Out of the Doll’s House, oedd yn edrych ar hanes menywod yn yr ugeinfed ganrif (1988)] Pam y gallai’rdehongliadhwnfodwedieigyflwyno o bosib? Y rhaisy’ngyfrifol am y casgliadauamrywiolynarchifwyr a haneswyrsy’ndarllenyneang. Safbwyntiau nifer o haneswyr. Mae gan y Llywodraethreol 30 mlyneddardystiolaethondnidoedynrhaididdiryddhaupopeth. Cofnodionswyddogoloeddargael. Mae gan yr amgueddfa nifer o gofnodion o ddyddiaduron i gyfweliadau. Adroddiadau a roddwydganfenywodoeddyngweithio adeg y rhyfel. Mae gan yr amgueddfa nifer o gofnodion o ddyddiaduron i gyfweliadau. Adroddiadaudynionoeddyngwasanaethugyda menywodynystod y rhyfel. Cliciwch ar y datganiadau y credwch eu bod yn wir Ffynhonnell B