Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mae 66% o’r corff dynol wedi cael ei wneud allan o dd ŵ r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mae 66% o’r corff dynol wedi cael ei wneud allan o dd ŵ r.

Mae 66% o’r corff dynol wedi cael ei wneud allan o dd ŵ r.

228 Views Download Presentation
Download Presentation

Mae 66% o’r corff dynol wedi cael ei wneud allan o dd ŵ r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dwr i'w yfed Mae 66% o’r corff dynol wedi cael ei wneud allan o ddŵr. Os ydych yn ddahydredig o 2% yn unig, bydd eich perfformiad yn dirywio o amgylch 20%. Dylem yfed tua 1½ litr o ddŵr bob dydd.

  2. Afiechydon Dwr Mae 80% o‘r holl glefydau mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael eu hachosi gan afiechydon sy’n ymwneud â dŵr.. Mae 90% o’r dŵr gwastraff mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael ei arllwys yn syth i afonydd a nentydd heb gael ei drin..

  3. Byd o ddwr Mae dŵr yn gorchuddio dau draean o’r blaned Mae 97.5% o’r dŵr yn ddŵr hallt. Mae’r rhan fwyaf o’r dŵr y tu hwnt i’n cyrraedd, mae wedi ‘i gloi yn eira a rhew rhannau pegynol y byd.

  4. Dwr Glan Mae nifer y bobl gyda mynediad at ddŵr glân wedi dyblu yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. FODD BYNNAG Mae1.1 biliwno bobl yn dal heb fynediad at ddŵr glân, bron i 20% o’r boblogaeth.

  5. Y defnydd sy'n cael ei wneud o ddwr yn y Byd Amaethyddiaeth Yn y cartref Diwydiant Y defnydd sy’n cael ei wneud o ddŵr

  6. Arbed Dwr Fyddwch chi’n gadael y tap i redeg pan fyddwch yn glanahau eich dannedd? Rydych yn gwastraffu 5 litr o ddŵr. Dim ond ¼ litr sydd ei angen arnoch – trowch y tap i ffwrdd!

  7. Dwr Bath neu Gawod? Mae bath arferol yn defnyddio 80 litr o ddŵr. Mae cawod arferol yn defnyddio 50 litr yn unig, weithiau lai.

  8. Dyfodol Dwr Mae’r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif y bydd 75% o boblogaeth y byd yn methuâ chael gafael ar ddŵr glân dibynadwy erbyn 2025.