Download
wedi cael llond bola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wedi cael llond bola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wedi cael llond bola

Wedi cael llond bola

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Wedi cael llond bola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wedi cael llond bola Gwasanaeth cynradd Cymorth Cristnogol

 2. Brecwast Ffrwythau a llysiau Proteinau Braster a siwgrau syml Grawn Cynnyrch llaeth Delwedd:Wikimedia Commons 2

 3. Prif grwpiau bwyd •Cig, pysgod, wyau a ffasy’ndarparu’r protein syddeiangen i gadw’rcorffmewncyflwr da. • Grawn a bwydyddstartsh(reis, bara, pasta) ynffynonellau da o egni. • Ffrwythau a llysiauyncynnwysfitaminau a mwynausy’nhelpuamddiffyneincyrffrhagafiechydon. • Llaeth a chynnyrchllaethsyddhefydyncynnwys protein, ynghyd â chalsiwm, sy’nbwysigiawni’nhesgyrn. • Braster a siwgrausymlsy’nbwysig am egni, er bod llawerohonomyn y wladhonweithiau’nbwytagormodohonynt.

 4. Archfarchnad Delwedd:Wikimedia Commons

 5. Gwastraff bwyd IWikimedia Commons/Muu-karhu

 6. Haul a glaw Wikimedia Commons

 7. Pridd Wikimedia Commons

 8. Hadau Wikimedia Commons

 9. Offer Cymorth Cristnogol/Antoinette Powell

 10. Marchnad stryd yn Peru, De America Cymorth Cristnogol/Hannah Richards

 11. Ffermwyr reis yn Sierra Leone, gorllewin Affrica Cymorth Cristnogol/Heidi Bradner

 12. Millicent Wawira, 9 oed, Kenya Cymorth Cristnogol/Antoinette Powell

 13. Chea Sahon, Cambodia, de ddwyrain Asia Cymorth Cristnogol/Amanda Farrant

 14. Digon o fwyd Wikimedia Commons