m dahale deneysel ara tirmalari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÜDAHALE (DENEYSEL) ARA Ş TIRMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÜDAHALE (DENEYSEL) ARA Ş TIRMALARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
gen

MÜDAHALE (DENEYSEL) ARA Ş TIRMALARI - PowerPoint PPT Presentation

208 Views
Download Presentation
MÜDAHALE (DENEYSEL) ARA Ş TIRMALARI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MÜDAHALE (DENEYSEL) ARAŞTIRMALARI Hastalık etyolojisi Analitik Araştırmalar Korunma önlemleri  Koruyucu önlemlerin etkinliğiDeneysel Araştırmalar Neden-sonuç ilişkisinin incelenmesi İzlem SüresiKohort ve Deneysel Araştırmaların ortak yönü Kohort Gözleme dayalı DeneyselAmaç sorunun çözümü olduğu için bir önlemin (tedavi, hizmet sunma v.b.) etkinliği denenir.

  2. Amaçlarına Göre 1-Primer Korunma Önlemlerine Yönelik Müdahele Araştırmaları: Sağlığınkorunması için alınan önlemler, erken tanı metodları, rehabilitasyon çalışmaları. 2-Klinik Deneyler: Sekonder ve tersiyer korunma önlemlerine yöneliktir. Hastalara değişik tedavi yöntemleri uygulanır. 3-Sağlık Hizmet Araştırmaları: AÇS-AP gibi hizmetlerin etkinliğini saptamak için uygulanır.

  3. Araştırma ve Kontrol Grupları Araştırma Grubu :Etkinliği ölçülecek yönteminuygulandığı grup. Kontrol Grubu :Yöntem uygulanmayan grup. Referans Populasyon :Deney grubu + Kontrol grubu (Evren) Deney Populasyonu:Referans populasyondan seçilen, araştırmanın uygulanacağı grup (deney ve kontrol gruplarını inceler).

  4. Referans Populasyon (uygun bir örnekleme yöntemi ile) Deney Populasyon  Randomizasyon (katılanları gruplara ayırma)  Deney grubuİZLEME Kontrol grubu (koruyucu ve tedavi edici yöntemin uygulanması) ParametreParametre * Sonuç biliniyor-olumlu * Sonuç biliniyor-olumlu * Sonuç biliniyor-olumsuz * Sonuç biliniyor-olumsuz * Sonuç bilinmiyor (ölüm, terk) * Sonuç bilinmiyor (ölüm,terk)

  5. Kullanılan Ölçütler Müdahale Grubunda “X” Hst. İnsidansı= (Müdahale grubunda “X” hst. yakalanan kişi sayısı/Müdahale gru. toplam kişi sayısı) Kontrol Grubunda “X” Hst. İnsidansı= (Kontrol gru. “X” hast. yakalanan kişi sayısı/Kontrol gru. top. kişi sayısı) Rölatif Etkinlik = (Kontrol gru. “X” hst. insidansı / Müdahale gru. “X” hst. insidansı) Atfedilen Etkinlik = (Kontrol gru. “X” hst. insidansı) - (Müdahale gru. “X” hst. insidansı)

  6. Müdahale Araştırmalarının Yararları ve Sakıncaları 1- Planlama, veri toplama ve analizler çok dikkatli yapılmalıdır. Yoksa sonuçlar yanıltabilir. 2- Nadir görülen hastalıklarda yeterli sayıda vakaya ulaşmak için uzun süre beklemek gerekebilir. 3- Müdahele yönteminin kesi sonuçlarını ölçebilmek için uzun yıllar beklemek gerekebilir. 4- Uygulamayı standardize etmek çok güçtür. 5- Araştırmayı terk sorunu vardır. 6- Etikal sorunlar (ana kural insan sağlığına zarar vermemektir).