Download
kristi haas 12mes 2a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Twitter PowerPoint Presentation

Twitter

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Twitter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kristi Haas 12MESÕ2A Twitter

  2. Sisukord • Mis on Twitter? • Twitteri logo • Ajalugu • Omadused • Sõnumid • Twitter Eestis • Reiting • Kasutatud kirjandus Twitter

  3. Mis on Twitter? • Twitter on suhtlemisvõrgustikjamikroblogimiseveebisait. Twitter võimaldabomakasutajateledastadalühisõnumeid, midakutsutaksesäutsudeks (inglisekeelestweet). Säutsud on kuni 140 tähemärkipikadja need ilmuvadautoriprofiilil. Profiilvõib olla avalik, agasedasaabmuutaprivaatseks, et vaidsõpradenimekirjasolevadinimesedsedanäeks. Twitter

  4. Twitteri logo Twitter

  5. Ajalugu • Twitterisotsiaalvõrgustikkuulubettevõttele Twitter Inc. • Twitteri lõi Jack Dorsey 2006. aastal • EttevõttepeakorterasubSan BrunosCalifornias. Samuti on TwitterilserveridjakontoridSan Antonios, Texases, Bostonis, Massachusettsis. Twitter

  6. Omadused • Säutsud on vaikimisinähtavadkõikidele, kuidautoridsaavadsiiskipiiratasõnumitelugemistainultendajälgijatele. • Kasutajadvõivadtellidateistekasutajatesäutsud – sedanimetataksegijälgimiseksningtellijad on jälgijad. Twitter

  7. Sõnumid • Postitusisaab grupeerida teema, tüübivõiteemaviidete (inglisehashtags') järgi • Ühe säutsu pikkuselimiit on 140 tähemärki. Piirang sundis kasutama slängi ja lühendeid. • Sisaldab kõmulisi sündmusi Twitter

  8. Twitter Eestis • Eesti Twitteri kasutajad jagavad oma mõtteid emakeeles • Nädalas teeb Eestis Twitteri konto kuni 150 inimest • Iga päevaselt on Eestis 6000 aktiivset kasutajat • Päevas tehakse Eestis 40 000 säutsu Twitter

  9. Reiting • Twitter on ükskümnestenimkülastatuimastveebilehestmaailmas • 2011. aastal kasutas seda umbes 200 miljonit inimest. • Twitteriaktsiarallibedasi - New Yorgibörs on ehitud juba Twitterilipujabänneriga. Twitter

  10. Kasutatud kirjandus • http://et.wikipedia.org/wiki/Twitter 3.12.2013 • http://www.e24.ee/1243488/eestis-tehakse-paevas-40-000-sautsu25.12.2013 • http://www.e24.ee/2627508/twitteri-aktsia-rallib-edasi 09.01.2014 Twitter