basisvorming sensibilisatie van mensen raken tot activeren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Updated on

Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’. Dinsdag 17 maart 2009. Inleiding. Kennismakingsronde Doel basisvorming sensibilisatie: Wat is sensibilisatie? Doel sensibilisatie? Verschillende facetten aan sensibilisatie? Praktijkvoorbeelden? Succesfactoren – knelpunten?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
basisvorming sensibilisatie van mensen raken tot activeren

Basisvorming Sensibilisatievan mensen ‘raken’ tot ‘activeren’

Dinsdag 17 maart 2009

inleiding
Inleiding
 • Kennismakingsronde
 • Doel basisvorming sensibilisatie:
  • Wat is sensibilisatie?
  • Doel sensibilisatie?
  • Verschillende facetten aan sensibilisatie?
  • Praktijkvoorbeelden?
  • Succesfactoren – knelpunten?
  • Nieuwe ideeën?
  • Uitwisseling praktijkvoorbeelden
wat is sensibilisatie
Wat is sensibilisatie?

Sensibilisatie omvat eigenlijk 4 begrippen:

 • “Sensibilisatie”: het stimuleren van contacten en ontmoetingen, aanbrengen van informatie en leerervaringen het ‘raken’ van mensen
 • “Bewustmaking”: het bijbrengen van inzicht, het stimuleren van reflectie en abstractie

het ‘motiveren’ van mensen tot engagement

Deel 1 van de voormiddag…

wat is sensibilisatie1
Wat is sensibilisatie?

…Deel 2 van de voormiddag

 • “Activering”: mensen stimuleren zich actief in te zetten mensen ‘mobiliseren’
 • “Waarborging”: het borgen of behouden van kennis, vaardigheden, attitudes, waarden

het ‘verankeren’ van een engagement

Voorbeeld als rode draad

doel sensibilisatie
Doel sensibilisatie
 • Mensen informeren, kennis bijbrengen, bewustmaken, activeren tot engagement
 • Thema op de politieke agenda plaatsen
 • Niet langer de ‘overtuigden overtuigen’

komen tot breed draagvlak

 • Boodschap verbreden, maar ook verdiepen (correct informeren, achtergrond geven,…)
 • Betrokkenheid verhogen
verschillende facetten
Verschillende facetten

Naast de vier gradaties die het concept

sensibilisatie invulling geven, onderscheid

maken tussen:

 • Interne sensibilisatie

Gericht op het personeel, politiek bestuur,…

 • Externe sensibilisatie

Gericht op de bevolking

sensibilisatie
Sensibilisatie

Informeren: aanbrengen van informatie, laten kennismaken met het leven in het Zuiden (land, thema, stedenband,…) en genuanceerd beeld bieden

Gevoelig maken: stimuleren van contacten en ontmoetingen met andere culturen, dialoog stimuleren, ervaringsuitwisseling mogelijk maken

sensibilisatie1
Sensibilisatie
 • ‘Knappe kop’
 • Eerlijke handel
 • Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie
 • Sensibiliserend naar personeel
 • Sensibiliserend naar externen
bewustmaking
Bewustmaking
 • Meningsvorming: achtergronden en oorzaken NZ-verhouding kenbaar maken, nadenken stimuleren over begrippen in OS en de rol van het Noorden hierin
 • Deelnemers motiveren: tot het opnemen van een mogelijk engagement, bereidheid stimuleren om zich in te zetten en zich goed te informeren
bewustmaking1
Bewustmaking
 • ‘Knappe kop’
 • Eerlijke handel
 • Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie
 • Wedstrijd: achtergrond- informatie “Fair Trade”
 • Pamflet in vergaderzalen (extern)
bewustmaking2
Bewustmaking
 • Wereldspel – vormingen personeel
 • Van lama’s en bakfietsen
 • Weerspiegelingen van over het water
 • Glokale dag
praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeelden
 • Praktijkvoorbeelden deelnemers
 • Vergelijkbare voorbeelden?
 • Voorbeelden die passen onder sensibilisatie of bewustmaking?
 • Waar hoort deze activiteit thuis?
 • Is dit intern of extern?
 • Ervaringsuitwisseling
activering
Activering
 • Positief handelingseffect: aanbod speelt in op leefwereld, expertise, talent van deelnemers
 • Engagement stimuleren: aanbod geeft ruimte tot voorbeelden van mogelijk engagement, deelnemers worden aangezet tot actie en maatschappelijke participatie
activering1
Activering
 • ‘Knappe kop’
 • Eerlijke handel
 • Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie
 • Wedstrijd: personeel mocht logo ontwerpen
activering2
Activering
 • Wereldspel – Duurzaamheidsspel
 • Schrijven van gedichten ‘dichten de kloof’
 • Jongeren schrijven computerprogramma voor bib stedenband
 • Inleefreizen (jongeren, volwassenen,…)
 • Rol stedenband – link met het Zuiden
waarborging
Waarborging
 • Blijvend engagement: overtuigde deelnemers blijven geëngageerd, het aanbod stimuleert actieve deelnemers tot intensiever engagement
 • Het ‘verankeren’ van personen in het lokaal Noord-Zuidbeleid

Garantie verbreding en verdieping

waarborging1
Waarborging
 • ‘Knappe kop’
 • Eerlijke handel
 • Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie
 • Pamflet in vergaderzaal zorgt voor doorlopende communicatie naar bezoekers toe
waarborging2
Waarborging
 • Diensten nemen ‘eigen’ thema’s op in planning
  • Milieudienst rond DO (met NZ-invalshoek)
  • Aankoopbeleid en FairTrade
  • Cultuurdienst met oog voor het Zuiden
 • Rol stedenband ook hier van belang
 • Link met capaciteitsopbouw

(Vorming 31 maart 2009)

praktijkvoorbeelden1
Praktijkvoorbeelden
 • Praktijkvoorbeelden deelnemers
 • Vergelijkbare voorbeelden?
 • Voorbeelden die passen onder activering of waarborging?
 • Waar hoort deze activiteit thuis?
 • Is dit intern of extern?
 • Ervaringsuitwisseling
wat is goede communicatie
Wat is goede communicatie?
 • Knelpunten in kaart brengen
 • Doelgroep(en) bepalen
 • Doel van de boodschap
 • Boodschap aanpassen aan doelgroep
 • Media en pers

Na bepalen van de activiteit volgt uiteraard procedure uitvoering en bekendmaking