de ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

De ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

De ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie. ‘ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ Dr. Cees Hertogh. Domotica: wat is er werkelijk nieuw?. Domotica: ethische benadering. “woonhuisautomatisering” toegepast op mensen die er niet zelf voor kunnen kiezen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie' - katima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie

De ethiek van domoticain de zorg voormensen met dementie

‘ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’

Dr. Cees Hertogh

domotica ethische benadering
Domotica: ethische benadering
 • “woonhuisautomatisering”
 • toegepast op mensen die er niet zelf voor kunnen kiezen
 • “assistive” technology
 • Ondersteunend?
 • Waarin en waartoe?
 • Voor wie en door wie?
domotica soort technieken
Dwaaldetectie (polszenders, chips)

Alarmering,(bewegingsmelders, infraroodmelders)

Automatisering omgevingsprocessen (verlichting, temperatuur, tv, huishoudelijke apparatuur)

Spreek/luister/video verbindingen

Cameratoezicht

Domotica: soort technieken
domotica soort technieken5
Dwaaldetectie (polszenders, chips)

Alarmering,(bewegingsmelders, infraroodmelders)

Automatisering omgevingsprocessen (verlichting, temperatuur, tv, huishoudelijke apparatuur)

Spreek/luister/video verbindingen

Cameratoezicht

BEWAKEN

SIGNALEREN

COMMUNICEREN

FACILITEREN

Domotica: soort technieken
domotica soort technieken6
Dwaaldetectie (polszenders, chips)

Alarmering,(bewegingsmelders, infraroodmelders)

Automatisering omgevingsprocessen (verlichting, temperatuur, tv, huishoudelijke apparatuur)

Spreek/luister/video verbindingen

Cameratoezicht

BEWAKEN →

SIGNALEREN

COMMUNICEREN

FACILITEREN

Consequenties voor:

Zorgrelatie

Domotica: soort technieken
domotica soort technieken7
Dwaaldetectie (polszenders, chips)

Alarmering,(bewegingsmelders, infraroodmelders)

Automatisering omgevingsprocessen (verlichting, temperatuur, tv, huishoudelijke apparatuur)

Spreek/luister/video verbindingen

Cameratoezicht

BEWAKEN →

SIGNALEREN

COMMUNICEREN

FACILITEREN

Consequenties voor:

Zorgrelatie

Vrijheid

Domotica: soort technieken
domotica soort technieken8
Dwaaldetectie (polszenders, chips)

Alarmering,(bewegingsmelders, infraroodmelders)

Automatisering omgevingsprocessen (verlichting, temperatuur, tv, huishoudelijke apparatuur)

Spreek/luister/video verbindingen

Cameratoezicht

BEWAKEN →

SIGNALEREN

COMMUNICEREN

FACILITEREN

Baby’s

Dieren

Misdadigers

Stalkers

(Winkel)dieven

Stigma!

Consequenties voor:

Zorgrelatie

Vrijheid

Waardigheid (privacy)

Domotica: soort technieken
ethische grondvraag toepassing domotica
Ethische grondvraag toepassing domotica:
 • Op grond van welke normen gerechtvaardigd?
 • Positieve bijdrage aan kwaliteit van leven?
 • Relevante stap in de richting van bandeloze zorg?
ethische grondvraag toepassing domotica10
Ethische grondvraag toepassing domotica:
 • Minder kwaad ≠ goed
 • Probleem van ‘adaptieve preferenties’
 • ERGO:
  • ‘alternatief’ moet op eigen merites beoordeeld worden!
  • Ook vanuit gebruikers-/cliëntenperspectief!
een normatief vacu m
Een normatief vacuüm???
 • Adequate normering ontbreekt: toepassing is inderdaad BANDELOOS!!
 • Toepassing gaat voor de normering uit
  • Ageism?
  • Niet overal!!
 • Ook het recht zwijgt sinds debâcle van de Wet Bopz……
  • Maar niet overal!!
bundesgesetz stenreich
Bundesgesetz Östenreich:
 • “Eine Freiheitsbeschränkung in Sinn dieses Bundesgesetzes liegt for, wenn eine Ortsveränderung einer betreuten oder gepflegten Person (…) gegen oder ohne ihren Willen mit physischen Mitteln (…), Elektronische oder medikamentöse Maßnahmen, oder durch deren Androhung unterbunden wird.”
conclusie
Conclusie:
 • Nadere reflectie en ethisch onderzoek is dringend aangewezen
 • Doel: ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn
onderzoeksproject afdeling verpleeghuisgeneeskunde vumc
Onderzoeksproject Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde VUmc
 • Vrijheidsbeperkingen en domotica in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke handicap: ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor veilige zorg
 • Projectgroep:
  • Alistair Niemeijer
  • Brenda Frederiks
  • Jan Eefsting
  • Johan Legemaate
  • Cees Hertogh
drie vragen
Drie vragen:
 • Domotica i.r.t. waardigheid?
 • Domotica i.r.t. de zorgrelatie?
 • Domotica i.r.t. vrijheidsbeperkingen?
 •  Moreel referentiekader: ethiek van de zorg voor mensen met dementie
achtergronden
Achtergronden:
 • Onvrede met de dominante ethiek, gebaseerd op de emancipatie van de ‘competente’ patiënt
 • Emancipatie van mensen met dementie, gebaseerd op (her)ontdekking belevingswereld
dominante ethiek
Dominante ethiek
 • Kerngedachte:
  • “Val me niet lastig met je paternalistische bemoeizucht, over mijn eigen zaken beslis ik zelf”(Manenschijn, 1999)
 • Kerndilemma:
  • Autonomie versus paternalisme
dominante ethiek18
Dominante ethiek
 • Op patiëntenrechten gebaseerd => zorg wordt contract
 • Respect voor autonomie centraal
 • Primaat principe van non-interferentie
 • “Goede zorg” = autonomie respecterende zorg
 • Achtergrond: politieke theorie
 •  negatieve vrijheid :
  • vrijheid als ‘onbelemmerdheid’
  • Vrijheid van….
 •  grondmetafoor: (publieke) relatie burger - overheid
uitwerking
Uitwerking:
 • Recht boven goed!
  • “Rights language implies that ethical obligations are satisfied whenever rights are honored”
 • “..the right to be left alone.”
 • Staat haaks op ‘zorg’ voor kwetsbare mensen
 • Dreiging van inmenging  de dreiging van verlatenheid
emancipatie en dementie een contradictio in terminis
Emancipatie en dementie: een contradictio in terminis?
 • ‘Emancipatio’ = ‘Vrijmaken uit het gezag van de vader’
 • ‘Vrijmaken' = erkenning van ruimte voor ‘eigenheid’
 • ‘Eigenheid’ impliceert geen vanzelfsprekend focus op zelfbeschikking(s)ethiek)
 • Wat leert ‘dementie’ ons in dit opzicht?
her ontdekking belevingswereld van mensen met dementie
(her)ontdekking belevingswereld van mensen met dementie
 • Een ziekte is nooit alleen maar een verlies of een overmaat, er is altijd een reactie van de kant van het getroffen individu om de eigen identiteit te herstellen, te vervangen, aan te vullen en te bewaren, op welke vreemde manier dan ook…”
    • (Oliver Sacks, De man die zijn vrouw voor een hoed aanzag)
de bittere kern van dementie
De bittere kern van dementie:
 • Geen geheugenziekte maar ziekte van het ‘zelf’
 • Verlies van vanzelfsprekendheid
 • “retrograde ontwikkelingscrisis”
 • Patiënt niet passief, maar actief tot ver in ziekteproces:
  • “holding on to who we are”
 • Rol van ander + omgeving cruciaal!
 • Tragiek: progressief verlies gemeenschappelijk gedeelde wereld
centrale ethische waarden in de zorg voor mensen met dementie
Centrale ethische waarden in de zorg voor mensen met dementie:
 • Autonomie (relationeel)
  • Bevorderen van een gevoel van identiteit en eigenwaarde
  • ‘Identity work’: ondersteunen bij constructie en reconstructie ‘eigen’ verhaal
  • Bieden van betekenisvolle keuzen
 • Veiligheid en geborgenheid
  • RUIMTE: gevoel van wonen boven privacy / beleefde ruimte boven objectieve ruimte
  • ZORGRELATIE: nabijheid, zorgverlener als veilige ander, ‘comfort-care’ in alle fasen
   • (Hertogh et al, 2004)
goede zorg voor mensen met dementie
“Goede zorg” voor mensen met dementie
 • is zorg die mensen met dementie ondersteunt in een gevoel van identiteit, competentie en eigenwaarde,
 • die hen veiligheid en geborgenheid biedt

 Positieve vrijheid: vrijheid tot…

 Grondmetafoor: goed ouderschap (parentalisme)

accentverschillen rechtenethiek zorgethiek
Primaat individu

Negatieve vrijheid

Contact tussen ‘vreemden’

Model: burger/overheid

Onafhankelijkheid

Gelijk(waardig)heid

Symmetrie

Primaat relaties

Positieve vrijheid

Mensen gaan elkaar aan

Model: ouderschap

Afhankelijkheid

Ongelijkheid

Asymmetrie

Accentverschillen:RechtenethiekZorgethiek
slide26
Antiphon:

“Oude mensen worden als kinderen en worden daarom als kinderen behandeld. Het leven begint en eindigt met afhankelijk zijn van mensen die sterker zijn.”

slide27
Wat doet domotica met waardigheid?
 • Wat doet domotica met de zorgrelatie?
 • Wat doet domotica met vrijheid?
 •  nauw gerelateerd!
domotica en waardigheid
Domotica en waardigheid
 • Aansluiten bij belevingswereld is hier cruciaal!
 • Fase-afhankelijk
 • Is hier sprake van een ‘gedeelde betekenis’?
  •  kans op stigmatisering!
 • Onderzoek gebruikersperspectief: wat vinden mensen met (beginnende) dementie zelf?
domotica en waardigheid29
Domotica en waardigheid
 • “Ik wil niet de hele tijd gevolgd worden!”
 • “Géén elektronische koebel!”
 • “Niet elektronisch aangelijnd!”
 • “Hang af van wie het doet.”
domotica en de zorgrelatie
Domotica en de zorgrelatie
 • Bezuinigingsinstrument of anticipatie op de toekomst?
 • Zorgverlener meer op afstand: meer monitoren dan direct zorgcontact.
 • Trade-off van objectieve en subjectieve veiligheid.
 • Gedrag (dwalen): niet iets om te managen, maar om te begrijpen!
domotica en de zorgrelatie31
Domotica en de zorgrelatie
 •  technologie mag niet de plaats innemen van multidisciplinaire medische, zorgkundige en psychosociale deskundigheid!
 •  welke zorgtaken mogen overgenomen worden door domotica?
 • …..en wie bepaalt dat???
domotica en vrijheid
Domotica en vrijheid
 • Beter alternatief dan fixatie, maar toch…
 • Kan gepaard gaan met ervaring van inperking
 • Fase-afhankelijk!
 • Paradox: vrijheidsvergroting door vrijheidsbeperking
 •  Vrijheidsbegrip dominante ethiek en recht wordt hier problematisch
naar een goede vrijheidsbeperking
Naar een ‘goede’ vrijheidsbeperking…
 • Zorg zonder vrijheidsbeperking is illusie!
 • Van paternalisme naar parentalisme:
  • een ‘goede’ vrijheidsbeperking begrenst én faciliteert
  • geeft veiligheid en bevordert gevoelens van autonomie en competentie
  • maakt maatvoering mogelijk op basis van individuele mogelijkheden en beperkingen
 • Nader onderzoek moreel referentiekader en richtlijnontwikkeling!
slide34
“damn it we’re people too! And we want to be talked to and respected as if we were honest to God real people”

(Henderson, 1998)