slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla. I. WIETNAM - Kraj, Naród, Kultura, Historia i Gospodarka. Powierzchnia: 132 tys. km 2 , w tym ok. 60% powierzchni to tereny górzyste. Długość wybrzeży: ok. 3,2 tys. km.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla' - rhoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla

slide2

I. WIETNAM - Kraj, Naród, Kultura, Historia i Gospodarka

 • Powierzchnia: 132 tys. km2, w tym ok. 60% powierzchni to tereny górzyste.
 • Długość wybrzeży: ok. 3,2 tys. km.
 • Wietnam znajduje się całkowicie w strefie klimatu sub-tropikalnego, podzwrotnikowego. W ciągu roku istnieją dwa wyraźne sezony: deszczowy i suchy.
 • Ludność: 96 mln, w tym ponad 30% ludności to ludzie w wieku do 30 lat.
slide3

I. WIETNAM - Kraj, Naród, Kultura, Historia i Gospodarka

 • Ludność Wietnamu to zbiór 54 mniejszości narodowościowe, wśród których niektóre posiadają własne pisma. Językiem urzędowym jest Viet.
 • Naród wietnamski kultywuje własną kulturę z wieloma jednak naleciałościami chińskimi.
 • Wietnam posiada ok. 4 tys. lat historii.
 • Udział ludności zajmującej się rolnictwem: ok. 75 % (ponad 10 lat temu: ok. 90%).
 • Gospodarka Wietnamu, do niedawna bazowała na rolnictwie. Dziś na świecie Wietnam jest : II eksporterem kawy, II eksporterem ryżu, dużym eksporterem innych płodów rolnych i artykułów spożywczych.
 • Przemysł zajmuje coraz większy udział w gospodarce narodowej.
 • PKB sięga obecnie ok. 200 mld USD. Polska natomiast ma ok. 800 mld USD, z ludnością ponad dwa razy mniej liczną, więc jest bogatsza od Wietnamu kilkanaście razy ! (licząc na głowę mieszkańca).
slide4

II. Górnictwo węgla – Stan obecny

Przemysł węglowy znajduje się bezpośrednio „pod patronatem” ministerstw takich jak: Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska Naturalnego,… a sam się organizuje w jeden Centralny Organizm pn. Wietnamska Grupa Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych – skrótowo: VINACOMIN (a po wietnamsku: TKV).

slide5

II. Górnictwo węgla – Stan obecny

Z kolei VINACOMIN ma swoje firmy – córki coś na kształt Holdingów, np. Holding Zakładów (górniczych) Viet-Bac,…

slide6

II. Górnictwo węgla – Stan obecny

Odpowiednikiem takich górniczych Uczelń jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, lub Politechnika Śląska w Gliwicach (gdzie a ‘propos były szef Vinacomu: Doan Van Kien, był jej absolwentem z roku 1974) jest Hanojski Uniwersytet Górnictwa i Geologii.

Natomiast odpowiednikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach to Instytut Nauki i Technologii Górniczej – Vinacomin. W wietnamskim przemyśle wydobywczym pracuje liczna grupa inżynierów i techników wykształconych w polskich uczelniach. Nieoficjalnie istnieje „Stowarzyszenie polskich wietnamczyków”.

Zagłębie węglowe Quang Ninh (woj. Quang Ninh) znajduje się w północno-wschodniej części Wietnamu, na granicy z Chinami. To zagłębie węglowe – prawie jedyne w Wietnamie – stanowi ok. 90 % zasobów węgla kamiennego Wietnamu. Zasoby węgla, liczone do głębokości -300 m p.p.m., oszacowane na 3,5 mld ton. Przeważnie jest to węgiel antracyt.

slide7

II. Górnictwo węgla – Stan obecny

Górnictwo węglowe Wietnamu ma tradycje ok. 150 lat (od czasów kolonialnych, francuskich). Do lat 2000-cznych eksploatowano prawie wyłącznie metodą odkrywkową. Poziom wydobycia w tamtych czasach wynosił ok. 10 mln ton/ rok.

Od kilkunastu lat, a w szczególności w ostatnich latach, gospodarka Wietnamu się rozwija dynamicznie. Z rocznym przyrostem gospodarczym rzędu ok. 7 ÷ 8 %

slide8

II. Górnictwo węgla – Stan obecny

Wraz z rozwojem gospodarczym rozwija się dynamicznie górnictwo węglowe. Zadbano o nowe, nowoczesne technologie; o nowe maszyny i urządzenia górnicze; o nową jakościowo kadrę zarządzającą. Wdrożono zmechanizowane kompleksy ścianowe. A do niedawna w pracach dołowych roboty ręczne stanowiły aż ponad 60 % ogółu robót.

 • Na początku lat 2000-cznych wydobycie wynosiło ok. 10 mln ton/ rok.
 • Pod koniec lat 2000-cznych wydobycie wynosiło ok. 15 mln ton/ rok.
 • W roku 2010 wydobycie ogółem wynosiło ok. 25 mln ton/ rok.
 • A w roku 2011 wydobycie ogółem wynosiło ok. 45 mln ton/ rok.
slide9

III. Górnictwo – Perspektywy

Dla Wietnamu źródło bezpieczeństwa energetycznego Kraju w głównej mierze to górnictwo węglowe.

Planuje się do lat 2015 – 2020 poziom wydobycia miałby być ok. 75 mln ton/ rok.

W roku 2011 wydobycie ogółem wynosiło ok. 45 mln ton. W tym udział kopalń odkrywkowych wynosił ok. 50 %. W następnych latach udział wydobycia z kopalń podziemnych będzie wzrastał. Gdyż kopalnie odkrywkowe osiągają głębokość granicy opłacalnej eksploatacji. Poza tym, zaplanowany wysoki poziom wydobycia wymaga budowy nowych kopalń podziemnych, jednocześnie rozbudowy kopalń odkrywkowych o część podziemną.

Wraz z górnictwem podziemnym pojawiają się nowe problemy takie jak: szyby, poziomy, rozcinki pokładów, wentylacja, transport podziemny, systemy eksploatacyjne, bezpieczeństwo pracy podziemnej, zagrożenia naturalne i metody ich zwalczania, systemy kontrolne, systemy nadzorujące, szkody górnicze, ochrona obiektów budowlanych i środowiska naturalnego,…

slide10

III. Górnictwo – Perspektywy

Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Kraju rozwój górnictwa podziemnego w Wietnamie staje się koniecznością. Tym bardziej w minionych latach przyrost gospodarczy osiągał średni poziom ok. 7 ÷ 8 % / rok. Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie ogólne zapotrzebowanie Kraju na energię elektryczną.

slide11

III. Górnictwo – Perspektywy

Zasoby węgla kamiennego w Wietnamie oszacowano na ok. 3,5 mld ton. A to tylko do poziomu -300 m. Na dzień dzisiejszy te zasoby wystarczyłby na ok. 35 lat. W dalszych latach będzie można eksploatować pokłady niżej zalegające. To pociągnie za sobą konieczność dalszych dużych inwestycji.

Deską ratunkową dla bezpieczeństwa energetycznego Kraju może być nowe zagłębie węgla brunatnego, tzw. Niecka Rzeki Czerwonej. Gdzie występują pokłady, których zasoby oszacowano wstępnie na ok. 210 mld ton.

slide12

III. Górnictwo – Perspektywy

Zdaje się, że jedną właściwych technologii eksploatacji tych pokładów węgla brunatnego, zalegających pod Rzeką Czerwoną będzie metoda tzw. gazyfikacja pokładów.

Od roku 2010 japońska firma NEDO uzyskała zezwolenie na doświadczalne zgazowanie pokładów węgla brunatnego na pewnej ograniczonej parceli, należącej do Zagłębia Niecka Rzeki Czerwonej.

slide13

Seminarium nt. współpracy polsko-wietnamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla

M. Sc. Eng. Van Hai DANG