Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008. (prvi dio) “Narodne novine” broj 84/08. NOVČANE KAZNE čl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/. Ako kažnjena osoba ne plati izrečenu novčanu kaznu sud će u roku od 15 dana obavijestiti Područni ured PU MF prema: a) mjestu prebivališta (sjedišta) kažnjene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - remedios-dudley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008.(prvi dio)“Narodne novine” broj 84/08


Nov ane kazne l 10 zpp a l 2 zid zpp a
NOVČANE KAZNEčl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

Ako kažnjena osoba ne plati izrečenu novčanu kaznu sud će u roku od 15 dana obavijestiti Područni ured PU MF prema:

a) mjestu prebivališta (sjedišta) kažnjene

osobe

b) mjestu suda ili imovine kažnjene osobe


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

NOVČANE KAZNEčl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

Postupanje PU Ministarstva financija po obavijesti suda:

1.donosi rješenje kojom kažnjenoj osobi naređuje isplatu

2.provodi naplatu prema propisima o prisilnoj naplati poreza


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

 • Ako PU Ministarstva financija ne naplati novčanu kaznu u roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

 • fizička osoba- zamijeniti novčanu kaznu kaznom zatvora uz primjenu pravila kaznenog prava ili

 • pravna osoba-prisilna naplata po pravilima kaznenog prava


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

čl. 34.b ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

1.Personalni kriterij

-sporovi između pravnih osoba

2.Mješoviti personalno kauzalni kriterij

a) sporovi između pravnih osoba i obrtnika uključujući i trgovce pojedince,

b)spor se vodi u vezi s djelatnošću obrtnika i trgovca pojedinca


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

VRIJEDNOST PREDMETA SPORA roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

čl. 40. st. 5.ZPP-a /čl.3.ZID ZPP-a/

Ako vrijednost predmeta spora ostane neutvrđena do zaključenja glavne rasprave smatra se da je vrijednost predmeta spora :

-50.000,00 kn (redovni postupak)

-100.000,00 kn (postupak pred trgovačkim sudovima)


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

ODVJETNICI KAO PUNOMOĆNICI U POSTUPKU roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

čl. 91.a ZPP-a /čl. 5. ZID ZPP-a/

Ovlaštenje za podnošenje revizije:

1.Stranka ili zastupnik stranke ako imaju položen pravosudni ispit

2.Opunomoćenik koji je odvjetnik


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

ODVJETNICI KAO PUNOMOĆNICI U POSTUPKU roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

čl. 95.a ZPP-a /čl. 6. ZID ZPP-a/

1.Privremeno obustavljanje prava na obavljanje odvjetništva

2.Prestanak obavljanja odvjetništva


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

POSTUPANJE SUDA S NEPODOBNIM PODNESCIMA roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

čl.109. st.1.i 2. ZPP-a /čl. 7. ZID ZPP-a/

1.Nalog za ispravak ili dopunu u skladu s danom uputom

2.Vraćanje podneska radi ispravka ili dopune

3.Određivanje roka za ponovno podnošenje podneska


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DOSTAVA PISMENA roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

DOSTAVA PRAVNOJ OSOBI I FIZIČKOJ OSOBI KOJA OBAVLJA REGISTRIRANU DJELATNOST A DOSTAVA SE OBAVLJA U VEZI S TOM DJELATNOŠĆU

čl.134.a st.2.i 3. ZPP-a /čl.11. ZID ZPP-a/

 • Ako je adresa upisanog sjedišta pravne osobe adresa iz tužbe

 • Neuspjela dostava na tu adresu se neće ponavljati

 • Dostava putem oglasne ploče


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

OBIČNA DOSTAVA čl.141. ZPP-a /čl.14. ZID ZPP-a/

Ako se adresat ne zatekne u svome stanu:

1.Dostava pismena članu kućanstva

2.Predaja pismena kućepazitelju ili susjedu (ako pristanu)

3.Dostava na radno mjesto osobi koja na istom mjestu radi (ako pristane)


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA

čl. 142. ZPP-a /čl.15.ZID ZPP-a/

1.zakonom određenih pismena (tužba, platni nalog, presuda, rješenja protiv kojeg je dopuštena posebna žalba te pravni lijek)

2.drugih pismena po odluci suda


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA DJELATNOST

čl. 142.ZPP-a /čl.15.ZID ZPP-a/

Ako se adresat ne zatekne u svome stanu:

1.Dostavljač će se obavijestiti kada bi i na kojem mjestu mogao adresata zateći i ostaviti kod člana porodičnog domaćinstva, kućepazitelja ili susjeda te osobe koja radi na radnom mjestu sa adresatom pisanu obavijest da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu odnosno radnom mjestu.

2.Ako se adresat ne zatekne na mjestu i vremenu iz pisane obavijesti naredna se dostava obavlja prema pravilima o običnoj dostavi ( čl. 141. ZPP-a).


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

NEUSPJELA OBIČNA DOSTAVA ILI OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

čl. 143. st.1.i 2.ZPP-a /čl. 16.ZID ZPP-a/

1.Dostava na adresu iz tužbe

2.Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a

3. Iznova pokušati obaviti dostavu na adresi prebivališta prema podacima iz evidencije MUP-a

4.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 30 dana

5.Dostava putem oglasne ploče


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DOSTAVA U SLUČAJU PROMJENE BORAVIŠTA ILI PRIJAVE MJESTA DOSTAVE

čl.143 st.3.ZPP-a /čl.16. ZID ZPP-a/

 • Dostava na adresu iz tužbe

 • Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a

 • Pokušati dostavu na adresu upisanog boravišta odnosno drugog prijavljenog mjesta ili na drugi prijavljeni način (prema evidenciji MUP-a)

 • 2.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 30 dana

 • 3.Dostava putem oglasne ploče


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DOSTAVA U SLUČAJU ISTOVJETNOSTI ADRESE IZ TUŽBE I ADRESE PREBIVALIŠTA, A ADRESAT MUP-U NIJE PRIJAVIO BORAVIŠTE NITI MJESTO DOSTAVE

čl. 143 st.4.ZPP-a /čl. 16.ZID ZPP-a/

1.Pokušati dostavu na adresu iz tužbe 2.Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a 3.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 15 dana

4.Dostava putem oglasne ploče


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

ZABILJEŽBA MJESTA DOSTAVE U EVIDENCIJI MUP-A PREBIVALIŠTA, A ADRESAT MUP-U NIJE PRIJAVIO BORAVIŠTE NITI MJESTO DOSTAVE

čl.143.a ZPP-a/čl. 17 ZID ZPP-a/

 • Svaka fizička osoba može tražiti da se njezina izjava o mjestu dostave u sudskim postupcima zabilježi u evidencijama prebivališta građana i obavlja:

 • Na određenoj adresi

 • Određenim osobama (javni bilježnik, odvjetnik, bilo koja poslovno sposobna fizička osoba, pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe)


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

ODBIJANJE PRIMITKA PREBIVALIŠTA, A ADRESAT MUP-U NIJE PRIJAVIO BORAVIŠTE NITI MJESTO DOSTAVE

čl.144. ZPP-a /čl.18. ZID ZPP-a/

Kada adresat, poslovno sposobni član domaćinstva adresata odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez opravdanog razloga odbije primiti pismeno:

1.dostavljač će odbijanje primitka naznačiti na pismenu

2.vratiti pismeno sudu

3.u stanu, prostorijama il sandučiću ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi sa upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

POKUŠAJ MIRNOG RJEŠENJA SPORA U KOJIMA KAO STRANKA SUDJELUJE RH

čl. 186.a ZPP-a /čl. 19. ZID ZPP-a/

Obveza podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora koji mora imati sadržaj tužbe.

Podnošenjem zahtjeva zastaje zastarjevanje


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

MIRENJE TIJEKOM PARNIČNOG POSTUPKA SUDJELUJE RH

čl.186.d ZPP-a /čl. 20. ZID ZPP-a/

1.Mirenje pred sudom prvog stupnja

-stranke mogu suglasno predložiti ili prihvatiti prijedlog rješenja spora mirnim putem pred sudom

2.Mirenje pred sudom drugog stupnja

-stranke mogu nakon podnošenja pravnog lijeka suglasno podnijeti prijedlog za postupak mirenja

3.Mirenje pri centru za mirenje

-stranke mogu tijekom parničnog postupka priložiti sporazum kojim predlažu mirenje pri centru za mirenje


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

TROŠKOVI U SLUČAJU OBUSTAVE POSTUPKA SUDJELUJE RH

čl.215.b st. 6. ZPP-a (čl.21.ZID ZPP-a)

1.U rješenju o obustavi postupka sud odlučuje da svaka stranka snosi svoje troškove postupka

2.Troškove postupka u povodu rješenja o obustavi snosi ona stranka koja je dala povod za provedbu tog postupka


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

KAŽNJAVANJE VJEŠTAKA SUDJELUJE RH

čl. 255 ZPP-a /čl. 22.ZID ZPP-a/

Sudće kazniti novčanom kaznom vještaka koji:

1.Ne dođe na ročište iako je uredno pozvan, a izostanak ne opravda

2.Bez opravdanog razloga odbije vještačiti

3.Bez opravdanog razloga svoj nalaz i mišljenje ne podnese u roku koji mu je odredio sud


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

KAŽNJAVANJE SUDIONIKA U POSTUPKU ODRŽAVANJA GLAVNE RASPRAVE

čl. 318. ZPP-a / čl. 24. ZID ZPP-a/

 • Sankcije prema sudionicima u postupku koji u podnesku ili na ročištu vrijeđaju sud ili druge sudionike, ometaju rad ili se ne pokoravaju naredbama suda su:

 • opomena ili

 • novčana kazna od 500,00-10.00,00 kn ili

 • udaljenje i novčana kazna


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

SUDSKA NAGODBA RASPRAVE

čl.321. ZPP-a /čl. 26. ZID ZPP-a/

Stranke mogu u tijeku cijelog postupka pred parničnim sudom (ne samo pred sudom prvog stupnja) zaključiti nagodbu o predmetu spora.


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

ODLUKE DRUGOSTUPANJSKIG SUDA O ŽALBI RASPRAVE

čl. 373.a ZPP-a /čl. 27. ZID ZPP-a/

Dodatni razlozi za odbijanje žalbe i potvrdu prvostupanjske presude ili preinaku prvostupanjske presude i u slučaju postojanja bitne povrede postupka iz čl. 354.st. 2. t. 11., ako prema stanju spisa nađe:

1.da bitne činjenice među strankama nisu sporne ili

2. da ih je moguće utvrditi na temelju isprava ili posredno izvedenih dokaza koji se nalaze u spisu neovisno o tome je li prvostupanjski sud prigodom donošenja svoje odluke uzeo u obzir i te isprave odnosno posredno i izvedene dokaze

Sud je ovlašten uzeti u obzir i činjenice u pogledu kojih je izveden nepravilan zaključak na temelju drugih činjenica koje su pravilno utvrđene


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

RASPRAVA PRED DRUGOSTUPANJSKIM SUDOM RASPRAVE

čl.373 b. ZPP-a /čl. 27 ZID ZPP-a/

(1)Drugostupanjski sudu odlučuje o žalbi u pravilu bez rasprave.

(2)Mogućnost rasprave- kada sud drugog stupnja nađe da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostupanjskim sudom ponove već izvedeni dokazi.


Novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

DODATNI SADRŽAJ DRUGOSTUPANJSKOG RJEŠENJA RASPRAVE

čl. 375. st 4.ZPP-a / čl. 28.ZID ZPP-a/

*ne primjenjuje se na postupke u kojima je donesena prvostupanjska presuda prije 1.listopada 2008.

U slučaju ukidanja prvostupanjske presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka ili radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja dužan je navesti i:

-radnje koje treba prvostupanjski sud izvesti u ponovnom postupku i za to dati razloge

-naznačiti i shvaćanja o primjeni materijalnog prava