antiv rusov program avg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antiv írusový program AVG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antiv írusový program AVG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Antiv írusový program AVG - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Antiv írusový program AVG. Prezentácia v rámci školení IKT. Martin Marušák, Centrum výpočtovej techniky FHPV PU Anna Biľová, Oddelenie IKT FHPV PU Prešov, 2002. Typy vírusov. Z hľadiska nebezpe č nosti: napádajú a ni č ia len spustiteľné (systémové) súbory,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Antiv írusový program AVG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antiv rusov program avg

Antivírusový programAVG

Prezentácia v rámci školení IKT

Martin Marušák, Centrum výpočtovej techniky FHPV PU

Anna Biľová, OddelenieIKTFHPVPU

Prešov, 2002

typy v rusov
Typy vírusov
 • Z hľadiska nebezpečnosti:
  • napádajú a ničia len spustiteľné (systémové) súbory,
  • sú schopné zničiť údaje (napr. databázy, textové súbory) na disku jeho zablokovaním, prekódovaním alebo naformátovaním,
  • modifikujú údaje bez iných vedľajších príznakov,
pravidl pr ce s disketami a cd
Pravidlá práces disketami a CD
 • Podozrivá disketa:
  • každá cudzia disketa
  • vlastná disketa, ktorá bola použitá v cudzom počítači
 • PodozrivéCD
  • napálené, pribaľované k časopisom (prípadne aj oficiálne inštalačné CD)
 • Pred použitím skontrolovať antivírusovým programom!!!

!

pravidl pr ce s elektronickou po tou
Pravidlá práce s elektronickou poštou
 • Podozrivá elektronická pošta
  • od neznámeho odosielateľa

Neotvárať/Nečítať – ZMAZAŤ!!!

  • od známeho odosielateľa, ale
    • písaná cudzím jazykom
    • stará
    • inak podozrivá

Opýtať sa, či bola skutočne odosielateľom odoslaná, ak nepotvrdí – ZMAZAŤ!!!

!

!

pravidl pr ce s elektronickou po tou1
Pravidlá práce s elektronickou poštou
 • Zrušenie zobrazenia okna s ukážkou v Outlook Express

1) Zobraziť/Vzhľad

2)Zrušiť Zobraziť okno s ukážkou

pravidl pr ce s elektronickou po tou2
Pravidlá práce s elektronickou poštou
 • Zrušenie zobrazenia okna s ukážkou v Outlook Express
 • (pošta bez zobrazenia okna s ukážkou)
pravidl pr ce s internetom
Pravidlá práce s Internetom
 • Potencionálni nositelia vírusov:
  • verzie komerčných programov stiahnuté

z neoficálnych stránok

  • akékoľvek programy stiahnuté z WWW stránky
  • hackerské WWW stránky (ich prezeranie stačí na zavírenie)
 • Nesťahovať, neinštalovať, neprezerať!!!

!

v eobecn pravidl
Všeobecné pravidlá
 • nepoužívajte cudzie, neznáme diskety,
 • neotvárajte neočakávané dokumenty vo svojej emailovej schránke,
 • pravidelne zálohujte údaje (kopírujte na diskety....).
 • záložné diskety chráňte proti zápisu,
 • snažte sa používať originálny software od autorizovaných distribútorov,
 • urobte občas štart systému z nezavírenej diskety a kontrolujte.
antiv rusov programy
Antivírusové programy
 • AVG, SOLOMON, Kaspersky, Dr. WEB, NOD, AVAST, Norton AntiVirus, Panda, McAffee
 • Stále sa objavujú nové typy vírusov, preto je potrebné aktualizovať vírusovú databázu!!!

!

antiv rusov program avg1
Antivírusový program AVG
 • Základné rozhranie
  • pre bežného užívateľa
   • množstvo ovládacích prvkov a nastavovanie obmedzené na minimum. Výkon testov a programu je 100%.
 • Pokročilé rozhranie
  • možnosť nastaviť testy
   • k dispozícii jemaximum - všetky funkcie, ich konfigurácia prostredníctvom rady pokročilých položiek.
 • Prepnutie z menu:
  • Program/Prepnúť do Základného rozhrania
  • Program/Prepnúť do Pokročilého rozhrania
antiv rusov program avg z kladn rozhranie1
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Kontroladiskiet
 • 1) Spustiť AVG

2) Spusť Testvýmennýchzariadení

3) Vybrať[A:] Floppy Drive

antiv rusov program avg z kladn rozhranie2
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Kontroladiskiet

4) Prebieha testovanie

5) Test dokončený, nebol nájdený vírus

antiv rusov program avg z kladn rozhranie3
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Kontrolapevnýchdiskovnavyžiadanie
 • 1) Spustiť AVG

2) Spusť Kompletný test

3) Prebieha testovanie

antiv rusov program avg z kladn rozhranie4
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Kontrolapevnýchdiskov včasovýchintervaloch

2) Zadať čas autom. spustenia

(v daný čas musí byť počítač zapnutý)

1) Stlačiť tlačidlo Plánovač

antiv rusov program avg z kladn rozhranie5
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Rezidentný štít
 • z hlavného menu cez Program/AVG Control Center spustiť AVG Control Center
 • prepnúť sa na kartuRezidentný štít
 • zaškrtnúť príslušné položky
antiv rusov program avg z kladn rozhranie6
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Nastavenie kontroly elektronickej pošty
 • z hlavného menu cez Program/AVG Control Center spustiť AVG Control Center
 • prepnúť sa na kartuAVG pre E-mail
 • zaškrtnúť všetky položky
antiv rusov program avg aktualiz cia update datab zy
Antivírusový program AVGaktualizácia(update) databázy
 • Automaticky
 • Z hlavného menu cez Program/AVG Control Center spustiť AVG Control Center
 • prepnúť sa na kartuUpdate Manažér
 • nastaviť čas, kedy sa aktualizácia má vykonať (v tom čase musí byť počítač zapnutý)
 • Nastaviť Aktualizovať, ak je databáza staršia ako na 2 dni
antiv rusov program avg update aktualiz cia datab zy
Antivírusový program AVGupdate (aktualizácia) databázy
 • Ručne
  • stiahnúť súbor s najnovšou verziou antivírového programu AVG

(napr. z http://www.fhpv.unipo.sk/cvt/avgupgrade/)

  • uložiť do adresára c:\Program Files\Grisoft\AVG6\Update
  • opäť spustiť program AVG
  • prebehne automatická aktualizácia
 • Bližší popis na www adrese:
 • http://www.fhpv.unipo.sk/cvt/avgupgrade/postup_aktualizacie.htm
antiv rusov program avg z kladn rozhranie7
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Upozornenienavírus
  • ak v priebehu testovania bol nájdený vírus
antiv rusov program avg z kladn rozhranie8
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Liečeniezavírenejdiskety

Stlačiť Áno

Po ukončení testu sa AVG opýta

antiv rusov program avg z kladn rozhranie9
Antivírusový program AVGZákladné rozhranie
 • Vírusový trezor
 • - adresár, v ktorom sú uložené napadnuté súbory vírusmi, ktoré AVG nevie vyliečiť.
 • Z hlavného menu cez Program/Vírusový trezor AVG
antiv rusov program avg spr vny postup odv rovania
Antivírusový program AVGsprávny postup odvírovania
 • Čistý počítač (resp. vždy po aktualizácii databázy)
  • vytvoriť Záchrannú disketu
 • Zavírený počítač
  • vypnúť počítač
  • vložiť Záchrannú disketu do počítača
  • naštartovať z diskety
antiv rusov program avg spr vny postup odv rovania1
Antivírusový program AVGsprávny postup odvírovania
 • VytvorenieZáchrannejdiskety

1) Servis/Vytvoriť záchrannú disketu

2) Vložiť prázdnu naformátovanú disketu

3) Stlačiť Vytvor Záchr.disketu

4) Potvrdiť tlačidlom Vytvoriť

in antiv rusov program y
Iné antivírusové programy
 • http://www.kasperski.com/
 • http://www.mcaffee.com/
 • http://www.norton.com/
 • http://www.avast.com/
 • http://www.drweb.sk/
 • http://www.pronetix.sk/
antiv rusov program avg2
Antivírusový program AVG
 • Ďakujeme za pozornosť