Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva
Download
1 / 22

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA. Demografske i epidemiološke promene Unapređenje zdravlja Uloga medicine i zdravstvene službe. Demografska tranzicija. Starost populacije zavisi od nataliteta, mortaliteta i neto migracije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA' - reeves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Demografska tranzicija
Demografska tranzicija ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

 • Starost populacije zavisi od nataliteta, mortaliteta i neto migracije

 • Poboljšanje ishrane, sanitarnih uslova, vakcine, antibiotici i drugi lekovi, poboljšanje standarda stanovništva dovelo je do opadanja stopa mortaliteta

 • Smanjenje fertiliteta i nataliteta zbog primene mera kontrole rađanja

 • Starenje stanovništva


Epidemiolo ka tranzicija
Epidemiološka tranzicija ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

 • I u razvijenim i u zemljama u razvoju rastuće opterećenje nezaraznim bolestima (kardiovaskularne bolesti, karcinomi, povrede)

 • U zemljama u razvoju još uvek visok morbiditet i mortalitet od zaraznih bolesti • KONFERENCIJA U ALMA ATI 1978 - životnog veka vodi daljem starenju populacije i povećanim zahtevima za zdravstvenom i socijalnom zaštitom

 • MULTISEKTORSKA SARADNJA

 • UKLJUČIVANJE ZAJEDNICE

 • KANADA 1982 –

 • KONCEPT ZDRAVE JAVNE POLITIKE

 • EVROPSKA STRATEGIJA

 • “ZDRAVLJE ZA SVE”

 • OTAVA POVELJA – 1986.


Promocija zdravlja je
PROMOCIJA ZDRAVLJA JE: životnog veka vodi daljem starenju populacije i povećanim zahtevima za zdravstvenom i socijalnom zaštitom

 • Zajednički teorijski okvir za objašnjenje nove filozofije unapređenja zdravlja

 • Niz strateških opredeljenja i aktivnosti organizovanih sa ciljem da dovedu do zdravlja

 • Složen i sveobuhvatan sociopolitički proces okrenut ka individui i zajednici kao i ka determinantama zdravlja


Razvoj koncepta
RAZVOJ KONCEPTA životnog veka vodi daljem starenju populacije i povećanim zahtevima za zdravstvenom i socijalnom zaštitom

 • OTAVA 1986, KANADA

 • ADELAIDA 1988, AUSTRALIJA

 • SUNDSVAL 1991, ŠVEDSKA

 • DŽAKARTA 1997, INDONEZIJA

 • MEKSIKO SITI 2000, MEKSIKOModel promocije zdravlja
MODEL PROMOCIJE hrana, prihod, stabilni eko sistem, održivi resursi, socijalna pravda) ne može osigurati sam zdravstveni sektor već je neophodna zajednička akcija različitih sektora ZDRAVLJA

ZDRAVSTVENO VASPITANJE

PREVENCIJA

OSTALE MERE


Prevencija
Prevencija hrana, prihod, stabilni eko sistem, održivi resursi, socijalna pravda) ne može osigurati sam zdravstveni sektor već je neophodna zajednička akcija različitih sektora

 • Smanjivanje rizika pojave patološkog procesa, bolesti, povrede, nesposobnosti, hendikepa ili nekog drugog neželjenog stanja ili fenomena.

 • Downie, Fyfe, Tannahill 1993


 • Prevencija početka ili prve manifestacije patološkog procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Prevencija progresije patološkog procesa ili drugog neželjenog stanja, kroz ranu detekciju kada ovo deluje poželjno na ishod.

 • Prevencija komplikacija koje se mogu izbeći kod ireverzibilne, manifestne bolesti ili nekog drugog neželjenog stanja.

 • Prevencija remisije bolesti ili nekog drugog neželjenog fenomena.


Zdravstveno vaspitanje
Zdravstveno vaspitanje procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Aktivnost usmerena na unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovihposledica kod pojedinaca i grupa putem organizovanih napora na menjanju verovanja, znanja, stavova i ponašanja.

  (Downie, Fyfe, Tannahill, 1993)


Ostale mere promocije zdravlja
Ostale mere promocije zdravlja procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Mere zakonske ili fiskalne kontrole, druge regulative i politike i dobrovoljne kodekse ponašanja sa ciljem da se podstakne pozitivno ponašanje i prevenira bolest.

  (Downie, Fyfe, Tannahill, 1993)


Akcija za zdravlje
Akcija za zdravlje procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • FORMULISANJE ZDRAVE JAVNE POLITIKE

 • STVARANJE OKOLINE KOJA PRUŽA PODRŠKU

 • JAČANJE AKCIJA U ZAJEDNICI

 • RAZVOJ LIČNIH VEŠTINA

 • PREORJENTACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE


Formulisanje zdrave javne politike
FORMULISANJE ZDRAVE JAVNE POLITIKE procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Upućivanje onih koji kreiraju politiku da budu svesni zdravstvenih posledica svojih odluka

 • Kombinacija zakonskih, finansijskih mera, porezima, organizacionim promenama – način delovanja u promociji zdravlja


Stvaranje okoline koja pru a podr ku
STVARANJE OKOLINE KOJA PRUŽA PODRŠKU procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Odgovornost svih i obuhvata očuvanje prirodnih resursa svuda u svetu

 • Promocija zdravlja omogućava stvaranje životnih i radnih uslova koji su bezbedni, stimulativni, adekvatni i pružaju zadovoljstvo


Ja anje akcija u zajednici
JAČANJE AKCIJA U ZAJEDNICI procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Osnaživanje zajednica – njihovog vlasništva i kontrole nad sopstvenim nastojanjima i sudbinama

 • Potpun i kontinuiran pristup informacijama, mogućnost učenja za zdravlje i finansijska podršaka


Razvoj li nih ve tina
RAZVOJ LIČNIH VEŠTINA procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Kroz obezbeđivanje informacija, edukaciju za zdravlje i razvoj veština neophodnih za život

 • Odvija se u školama, kući, na poslu, u zajednici


Preorjentacija zdravstvene slu be
PREORJENTACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Korak ka promociji zdravlja

 • Veća osetljivost za kulturalne potrebe i potrebe individua i zajednice za zdravim životom

 • Stvaranje bolje komunikacije zdravstvenog sektora i komponenata šire socijalne, političke, ekonomske i fizičke okoline

 • Reorjentacija istraživanja u zdravstvu i profesionalne edukacijePromocija zdravlja
PROMOCIJA ZDRAVLJA obezbeđuju pouzdane informacije za sve koji su uključeni u proces unapređenja zdravlja

 • OSPOSOBLJAVANJE LJUDI DA POVEĆAJU KONTROLU NAD SVOJIM ZDRAVLJEM I DA GA UNAPREDE

  • (Ottawa Charter, 1986)


ad