slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medici PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medici

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medici - PowerPoint PPT Presentation


 • 683 Views
 • Uploaded on

Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog. Patronažna skrb. ...je medicinsko socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca obitelji i zajednice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medici' - ronald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Patronažna skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja

Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog

patrona na skrb
Patronažna skrb...
 • ...je medicinsko socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca obitelji i zajednice.
 • ...provodi se uglavnom izvan zdravstvenih ustanova, na “terenu”, gdje ljudi žive, rade i uče.
 • ...je edukativna djelatnost, usmjereno prvenstveno osobama i skupinama s povećanim rizikom za zdravlje.
 • ...je preventivna djelatnost usmjerena na rano otkrivanje bolesti,anomalija i rizičnog ponašanja kroz posjete obiteljima,školama i vrtićima.
patrona nu skrb
Patronažnu skrb...
 • ...provode patronažne sestre - više medicinske sestre sa završenim dvogodišnjim studijem sestrinstva u sustavu domova zdravlja ili trogodišnjim studijem sestrinstva (prvostupnice sestrinstva)
 • ...financira HZZO, za korisnike je besplatna.
 • ...provodi jedna patronažna sestra na 5100/5800 stanovnika određenog lokaliteta

(teritorijalna organizacija).

ciljevi patrona ne skrbi
Ciljevi patronažne skrbi
 • Provođenje zdravstvene zaštite izvan zdravstvenih ustanova.
 • Aktivno pronalaženje osoba kojima treba zdravstvena ili socijalna skrb.
 • Pomoć pojedincima, obiteljima i drugim skupinama u provedbi mjera zaštite.

Prioritet imaju: zaštita zdravlja djece i žena , briga o starima, nemoćnima i samima,te kroničnim bolesnicima.

vrste preventivne za tite u patrona noj djelatnosti
Vrste preventivne zaštite u patronažnoj djelatnosti
 • Primarna prevencija – zdrava populacija, promicanje zdravog načina života, izgrađivanje pozitivnih stavova o očuvanju zdravlja.
 • Sekundarna prevencija – rano otkrivanje bolesti, kod osoba koje još nemaju simptome, ali postoje čimbenici rizika (screening metode). Održavanje zdravlja i sprječavanje komplikacija (npr. hipertoničari, dijabetičari)
 • Tercijarna prevencija – teži kronični bolesnici ( srčani infarkt, cerebrovaskularni inzult, malignomi)

sprječavanje daljnjih komplikacija i invaliditeta

povijest patrona e u rh
Povijest patronaže u RH
 • 1921g. je u Zagrebu osnovana prva Škola za sestre pomoćnice.
 • 􀁺Prve medicinske sestre su radile monovalentnu patronažu, usmjerenu ka jednoj bolesti(TBC,trahom, venerične bolesti) ili skupini (dojenčad, trudnice)–radile su u dispanzerima i posjećivale štićenike na terenu.
povijest patrona e u rh7
Povijest patronaže u RH
 • Medicinska sestra Lujza Wagner Janović – zaslužna za osnivanje Središta za socijalno - higijenski rad sestara 1930.
 • 1933. sestre preuzimaju ulogu prvih socijalnih radnika u nas.
 • 1935. patronažne sestre provode sistematsko odgojni rad (tečajevi “Majka i dijete”, “Njega bolesnika u kući”)
povijest patrona e u rh8
Povijest patronaže u RH
 • 1952. osnivaju se Domovi zdravlja, patronažne sestre postupno preuzimaju polivalentni način rada.
 • Od 1961. sestre rade na određenom lokalitetu u sastavu tima liječnika opće medicine.
 • Osniva se Viša škola za medicinske sestre pri MF u Zagrebu
povijest patrona e u rh9
Povijest patronaže u RH
 • 1997. dolazi do osnivanja ustanova za kućnu njegu, koje su privatne i imaju ugovore sa HZZO, dok patronažna djelatnost ostaje pri domovima zdravlja.
patrona na medicinska sestra
Patronažna medicinska sestra
 • Lat. patronus = zaštitnik, pokrovitelj, branitelj, zagovornik.
 • Dio šireg tima primarne zdravstvene zaštite.
 • Djelokrug rada:

􀁺

 • procjena zdravstvenih potreba pojedinca, obitelji i skupina korisnika zdravstvene zaštite.
 • utvrđivanje čimbenika koji utječu na zdravstveno stanje pojedinca i obitelji.
 • provođenje mjera patronažne prevencije
 • u suradnji s obiteljskim liječnikom utvrđivuje potrebu, predlaže postupke i nadzire provođenje zdravstvene njege u kući.
djelokrug rada
Djelokrug rada:
 • zdravstveni odgoj (promicanje zdravlja pojedinca,obitelji i zajednice).
 • pomoć pri zbrinjavanju bolesnih, nemoćnih i ugroženih.
 • poticanje samozbrinjavanja i samokontrole kroničnih bolesnika.
 • izvješćivanje obiteljskog liječnika o stanju korisnika zdravstvene zaštite.
 • komunikacija između zdravstvenih, socijalnih i prosvjetnih ustanova.
skupine stanovni tva prema kojima je posebno usmjerena patrona na skrb
Skupine stanovništva prema kojima je posebno usmjerena patronažna skrb:
 • Trudnice, babinjače
 • Novorođenčad i dojenčad
 • Mala i predškolska djeca
 • Školska djeca, adolescenti
 • Kronični bolesnici (hipertenzija, dijabetes i njihove komplikacije, malignomi...)
 • Ovisnici
 • Socijalno ugrožene osobe i obitelji
 • Osobe s posebnim potrebama (invalidi)
planiranje patrona nih posjeta
Planiranje patronažnih posjeta
 • Dio patronažnih posjeta obavlja se nakon obavijesti voditeljice patronažne skrbi, koja je smještena u upravi Doma zdravlja, a koja svakodnevno prikuplja informacije iz rodilišta i drugih zdravstvenih ustanova.
 • U posjet se odlazi i po obavijesti obiteljskoga liječnika, na poziv obitelji, susjeda ili samog korisnika. Dio posjeta provodi se vlastitim pronalaženjem i praćenjem određene vulnerabilne populacije, a prema programu HZZO-a.  
patrona na sestra naj e e u radu komunicira sa slijede im subjektima
Patronažna sestra najčešće u radu komunicira sa slijedećim subjektima:
 • liječnikom (timom) obiteljske medicine
 • centrima za kućnu njegu
 • centrom za socijalnu skrb
 • udrugama bolesnika
 • karitativnim ustanovama (Crveni križ, Caritas i sl.)
radni dan patrona ne sestre
Radni dan patronažne sestre
 • Radi lakše dostupnosti, patronažne sestre raspoređene su po centrima primarne zaštite, gdje imaju svoje prostorije i opremu.
 • Radno je vrijeme na svim lokalitetima ujutro ( 7-15h), a podijeljeno je u dva dijela. Prvi dio (7-9h) sestra provodi u ambulanti, u patronažnoj sobi, kada je dostupna za telefonske kontakte i dogovore, a zatim odlazi na teren. U sobi patronažne sestre provode se i preventivne kontrole i savjeti za korisnike koji dolaze sami ili po uputi liječnika.
patrona na skrb u svjetlu brojki
Patronažna skrb u svjetlu brojki
 • Prema najnovijim podacima u Republici Hrvatskoj djeluje 845 patronažnih sestara. Za rad u patronaži sestra mora završiti trogodišnju višu sestrinsku školu (prvostupnica sestrinstva). U skrbi ima oko 5100/5800 stanovnika koji stanuju na definiranom području (kriterij obuhvata je prebivalište).
 • Godišnji opseg rada:1 286 021 patronažnih posjeta. Od toga posjeti trudnicama 30 602, babinjačama 138 723, ostalim ženama 36 587, novorođenčadi 149 975, djeci 113 096, školskoj djeci 1 652, zbog higijenskih prilika 5 648, kroničnim bolesnicima 714 229, te ostalima 38 129.

(istraživanje Visoke zdravstvene škole u Zagrebu)