Rahvusvahelised ettev tted
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 424 Views
 • Updated On :

Rahvusvahelised ettevõtted. ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE. Käsitletavad teemad. Tähendus Mõisted Tekke põhjused Areng (põlvkonnad) Tegevusvaldkonnad Tagajärjed (pos ja neg; emafirmale, asukohamaale . ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE. Mõisted. Päritolumaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rahvusvahelised ettev tted l.jpg

Rahvusvahelisedettevõtted

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


K sitletavad teemad l.jpg

Käsitletavad teemad

 • Tähendus

 • Mõisted

 • Tekke põhjused

 • Areng(põlvkonnad)

 • Tegevusvaldkonnad

 • Tagajärjed(pos ja neg; emafirmale,

 • asukohamaale

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Slide3 l.jpg

Mõisted

 • Päritolumaa

 • asukohamaa

 • emafirma

 • Tütarfirma

 • Spetsialiseerumine

 • kooperatsioon

 • geograafiline tööjaotus

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Rahvusvahelised ettev tted4 l.jpg
Rahvusvahelised ettevõtted

Rahvusvahelistumise põhjused

 • Konkurentsi tihenemine maailma turgudel

 • Juurdepääs loodusvaradele ja ressurssidele (maagid, põllukultuurid)

 • Laienemine uutele turgudele, oma tegevuspiirkonna suurendamine

 • Tootmiskulude alandamine (näiteks madalamad keskkonnanõuded, odav tööjõud, soodsad maksud)

 • Soov kontrollida teise riigi majandust (tulevikus soov sinna laieneda)

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Slide5 l.jpg

Rahvusvaheliste ettevõtete põlvkonnad I

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILERev tegevusvaldkonnad l.jpg

Kõrgtehnoloogia tooted:ravimid-Nycomed; IT- Microsoft; telekommunikatsioon- NTT, IBM- arvutid jne

Suuremahulised tarbekaubad: General Motors, Ford - autod; Sony, Siemens – elektroonikatooted jne

Masstootmise brändi-tarbekaubad:

Nestle- toiduained; Philip Morris- sigaretid; Procter& Gamble, Henkel- hügieenitarbed, kodukeemia; Coca Cola- karastusjoogid jne

REV tegevusvaldkonnad

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Maailma v rtuslikumad br ndid 200 5 mld l.jpg

COCA-COLA 67,525

MICROSOFT 59,941  

IBM 53,376

GE 46,996

INTEL 35,588

DISNEY 26,441

MCDONALD'S 26,014

NOKIA 26,452  

TOYOTA 24,837

MARLBORO 21,189

http://bwnt.businessweek.com/brand/2005/index.asp

Maailma väärtuslikumadbrändid 2005, mld $

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Firma rahvusvaheliseks muutumise kasu emafirmale l.jpg
Firma rahvusvaheliseks muutumise kasu emafirmale

Odavam tööjõud (eriti arengumaades)

Saab vältida kaubandusbarjääre

Võimalus hõivata potentsiaalseid turge maailma teistes regioonides

Saab vältida siseriiklikke keskkonnaeeskirju, samas saastekoormus omas riigis väheneb

Oma riigi kõrgetest maksudest “kõrvalehiilimine”- maksukoormuse vähendamine

TOOTMISKULUDE ODAVNEMINE, TULUDE SUURENEMINE, PARANEB KONKURENTSIVÕIME

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Firma rahvusvaheliseks muutumise kahju emafirmale ja tema asukohamaale l.jpg
Firma rahvusvaheliseks muutumise kahju emafirmale ja tema asukohamaale

Töökohad emigreeruvad. Oma tööjõudkaotab töö

Lisakulutused vallandamistasude tõttu

Lisakulutused uue tööjõu koolitusele, väjaõppele

Lisakulutused tööprotsessi juhtimisele ja kontrollile (sidekulud, transpordikulud)

Toodangu kvaliteet võib halveneda, keerulisem kontrollida

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Kasu asukohamaale l.jpg
Kasu asukohamaale asukohamaale

Loovad töökohti ja seeläbi aitavad tõsta elukvaliteeti. Tööpuuduse vähenemine, hõive tõus

Võivad paraneda kohaliku tööjõu oskused

Uue tehnoloogia toomine riiki

Kapitalivoolud riiki – majandus elavneb

Infrastruktuuri areng

Paraneb riigi maksebilanss, rohkem makse laekub riigile

Riigi üldine majanduskasv

Meelitab ligi uusi (teisi) suurfirmasid –aglomeratsiooniefekt. Riigi tuntus suureneb

Riik kaasatakse maailmamajandusse

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Kahju asukohamaale l.jpg
Kahju asukohamaale asukohamaale

Sõltuvus välisfirmast ja väliskapitalist, ebakindlus

Ühekülgne areng, tavaliselt algelisemad ja odavamad etapid

Kasum läheb riigist välja

Keskkonnareostus suureneb

Võimalus maksupettusteks

Juhtkond mujalt, oma spetsialistid jäävad rakenduseta

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Ksikettev tte paigutust m jutavad tegurid pik lk 21 l.jpg
Üksikettevõtte paigutust mõjutavad tegurid asukohamaaleõpik lk 21

 • Toormele ja energiale orienteeritud ettevõtted

 • Tööjõule orienteeritud ettevõtted

  • Odav, palju

  • Kvaliteetne (kvalifitseeritud)

 • Tarbijatele ehk turule orienteeritud ettevõtted

 • Aglomeratsioonitööstus

 • Kõrgtehnoloogiline tööstus

 • Kapitalimahukas tööstus

 • Jäätmete ladustamine, oht keskkonnale

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE

GÜMNAASIUMI E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Slide14 l.jpg

Masinaehitus asukohamaale

Pangandus

Koolitus, toote arendus

Metsandus

Transport

Ehitus

Puidu- ja paberitööstus

Ettevõtluse ruumiline korraldusõpik lk 23

Ettevõtlusklastere. –kobaron mingis piirkonnas spetsialiseerunud suur ettevõtlusvõrgustik, mis on keskendunud sarnase või seotud kaubagrupi toodangu valmistamisele.

SELGITA ETTEVÕTETE VAHELISTE SIDEMETE SISU

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Slide15 l.jpg

Koosta skeem asukohamaalepõlevkiviklastri kohta

Seotudtööstusettevõtted

Põlevkivi kaevandamine

Teenindusasutused

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


K simused l.jpg

Küsimused asukohamaale

1. Miks on rahvusvaheliste ettevõtete osakaal

maailmamajanduses väga suur ? (3)

2. Miks hakkasid ettevõtted rahvusvahelistuma ? (3)

3. Millistes tootmisvaldkondades on RVF-d

monopoolses seisundis?

4. Too näiteid, millised RVF-d tegutsevad Eestis (5)

5. Millistes suurtes linnades paiknevad RVF-de

peakorterid ? Miks just neis ?

6. Võrdle maailma eri piirkondade RVF-d (USA, Jaapan,

Lääne-Euroopa, Põhja-Euroopa, Hiina, Venemaa –

iseloomulik tunnus, tegevuspiirkond, tegevusalad)

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE


Slide17 l.jpg

Kaardil on kujutatud Suure- Järvistu piirkonda Põhja-Ameerikas, mida nimetatakse kaTööstuslikuks-Kirdeks.

Too kaardi abil välja kolm eeldust, miks on sinna kujunenud üks maailma tähtsamaid tööstuspiirkondi.

1) ..............................................

2) ...............................................

3) .................................................

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUMILE