elektronski sistem pla anja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronski sistem plaćanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronski sistem plaćanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Elektronski sistem plaćanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Elektronski sistem plaćanja. Pojedine zemlje razvile su posebne sisteme usluga interbankarskog transfera sredstava , u okviru mreže unutrašnjeg platnog prometa . Pored toga razvijen je: ‰- Bezgotovinski transfer na mikro nivou i ‰- Elektronski transfer sredstava na mestu prodaje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronski sistem plaćanja' - rayya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pojedinezemljerazvilesuposebnesistemeuslugainterbankarskogtransferasredstava, uokvirumrežeunutrašnjegplatnogprometa.

Pored toga razvijen je:‰- Bezgotovinski transfer namikronivoui‰- Elektronski transfer sredstavanamestuprodaje.

bankarske tehnologije
Bankarske tehnologije
 • Elektronska trgovina
 • Samouslužno bankarstvo
 • Kućno ili kancelarijsko bankarstvo
 • Pozivni centri
 • Platne kartice
elektronska trgovina
Elektronska trgovina
 • Omogućavaklijentukupovinuiplaćanjeprekokućnog PC-a
 • Prilikomplaćanjaklijent se pozivanasvojuplatnukarticu
 • Pogodnaiefikasnazbogrelativnoniskihtroškovaodržavanja
samouslu no bankarstvo
Samouslužno bankarstvo
 • Omogućujekorisnicimaautomatskuuslugu u ekspozituri, bezljudskeintervencije
 • Ekspoziture treba da su opremljene ″self service terminalima″
 • Terminalisupovezanisainformacionimsistemimabanke, takodazamenjujušalterskeslužbenike
bankomati ili samouslu ni alteri
Bankomati ili samouslužni šalteri

Koriste se odstranebanakasaciljemdapovećajukvalitetsvojihusluga, orijentisanihpremaklijentima, koje se uglavnomodnosenarutinskebankarske operacije:

 • podizanje gotovine (cash dispenser)
 • polaganjedepozita
 • transfer sredstava sa računa na račun
 • uplatenaračune
 • naručivanjeiprimanjeizveštaja
ku no ili kancelarijsko bankarstvo telebanking
Kućno ili kancelarijsko bankarstvo(telebanking)
 • Vrstasamouslužnogbankarstva, razvijenonakonrazvojaiprimenesamouslužnihšalteraiprodajnihterminala
 • Nastalo je saželjomda se komitentiizsvojihstanovaili poslovnih prostorija direktnouključe u elektronski transfer sredstava
pozivni centar
Pozivni centar
 • Pružakomitentumogućnostdapozivanjembankedobijenizinformacijatelefonom, bezkontaktasaslužbenicimabanke
platne kartice
Platne kartice
 • Kartica se definisekaomalikomadkartonailiplastikekojisadrzinekosrestvozaindetifikaciju, stoomogucavaosobinakojukarticaglasidakupujerobuiliuslugenateretsvogracuna
 • Prvuuniverzalnukarticuizdao je Diners Club 1950 godine
slide10

Debitne kartice

 • Kada se služite debitnimkarticamapopravilumoratenaračunuimatinovackojiželitedapotrošite

Kreditne kartice

 • Po pravilunematenovackojitrošite, većnakrajumeseca (ilinekogdrugogperiodaplaćanjakojibankaodredi) plaćateiznoskojistepotrošili u potpunostiilidelimično
smart kartica
Smart kartica
 • Posedujeintegrisanokoloiličipnakojem se nalaziprocesorimemorija. Na čipu se nasigurannačinmogučuvatiodredjenipodaci
 • Zahvaljujućiinteligencijikartice, moguće je razvitiraznovrsneaplikacije u oblastimakaoštosu: zaštitapristuparačunaruilimreži, indetifikacija, mobilnatelefonija, digitalanpotpis, kupovina, zaštitaautorskihprava, elekronskakupovina…
istorijat razvoja pla anja karticama
Istorijat razvoja plaćanja karticama
 • 1947. u Americi jedna Nacionalna banka je izdala kartice svojim klijentima
 • 1950.DINERS club
 • 1958.American Express
 • Glavniizdavaociiakceptantidanas su VISA i MASTERCARD
zloupotreba i za tita platnih kartica
Zloupotreba i zaštita platnih kartica
 • Pod zloupotrebom platnih kartica podrazumeva se bilo koja krađa ili prevara korisćenjem platnih kartica ili nekog sličnog mehanizma plaćanja. Pri zloupotrebi platnih kartica takođe postoji i krađa identiteta korisnika.
 • Prevara počinje ili fizičkom krađom platne kartice ili ugrožavanjem podataka koji su vezani sa računom platne kartice, uključujući tu broj računa ili bilo koju informaciju koja je dostupna trgovcu prilikom transakcija
slide14

Postoje višestruke mere zaštite platnih kartica. Na samoj kartici postoji zaštita u vidu napisanog imena i prezimena i svojeručnog potpisa korisnika radi identifikacije. Takođe prilikom pristupanja bankomatu postoji četvorocifren PIN kod koji jedino korisnik zna, tako da mu samo on moze pristupiti. U slucaju gubljenja kartice potrebno je što pre prijaviti bancinestanak i kartica će odmah postati neaktivna i beskorisna.