2011 12
Download
1 / 26

יעדים תשע"ב 2011/12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

יעדים תשע"ב 2011/12. יהושע צדוק מרכז צוות טכנולוגיה. יעדים תשע"ב 2011/12. שם מטרה: מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, שיפור בהישגים ובאיכות החינוכית וצמצום הפערים החברתיים שם יעד: הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי. הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' יעדים תשע"ב 2011/12' - raymond-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 12

יעדיםתשע"ב 2011/12

יהושע צדוק

מרכז צוות טכנולוגיה


2011 121
יעדים תשע"ב2011/12

 • שם מטרה:

  מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, שיפור בהישגים ובאיכות החינוכית וצמצום הפערים החברתיים

 • שם יעד:

  הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצויינותהמדעית-טכנולוגיתמכיתה ז' עד ט'

 • תאור משימה:

  פתיחת כיתות מצויינות בשכבת ז' לעתודה מדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים

  ב- 30 בתי ספר

שלבי התארגנות

מדד תפוקה

מועד סיום: 10/2011


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצויינות המדעית-טכנולוגית מכיתה י' עד יב'

 • תאור משימה:

  פתיחת כיתות מצויינות בשכבת י' לעתודה מדעית טכנולוגית בחטיבה העליונה

  ב- 30 בתי ספר

שלבי התארגנות

מדד תפוקה

מועד סיום: 10/2011


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

בניית כיתות נוספות למגמות העילית בחינוך הטכנולוגי

 • תאור המשימה:

  • פתיחת מגמות טכנולוגיה עילית

   בבתי-ספר נוספים

  • חיזוק מגמות טכנולוגיה עילית קיימות

שלבי התארגנות

מדד תפוקה

מועד סיום: 07/2011


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

חיזוק והרחבת התכנית טו"ב(טכנאים ובגרות)

 • תאור המשימה:

  • פתיחת כיתות במגמות מכונות וחשמל

  • הגברת המודעות לקליטת תלמידים איכותיים

  • גידול במספר הבוגרים בעלי תעודת טכנאי במקצועות שבהם יש צורך לאומי

שלבי התארגנות

מדד תפוקה


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

הרחבת התכנית 'הזנק לתעשייה'-כיתות המשלבות לימודים והתנסות בתעשייה

 • תאור המשימה:

  • הוספת 5 בתי ספר לתוכנית, לימודים והתנסות בתעשייה באמצעות התקשרות חוזית עם מפעלים

  • ליווי בית הספר שבתוכנית

שלבי התארגנות

מדד תפוקה


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

העצמת תחום הרובוטיקה

 • תאור המשימה:

  השתתפות תלמידים בתחרויות:

  רובונר, רובוטראפיק,F.L.L ,First ,מים, עבודות גמר טכנולוגיות מדעיות וכדומה

שלבי התארגנות

מדד תפוקה


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

הקמת מנגנון תיאום עם צה"ל

 • תאור המשימה:

  מיפוי הצרכים של צה"ל והתעשייה והתאמת המערך הטכנולוגי בהתאם

שלבי התארגנות


הגדלת מס' התלמידים בחינוך הטכנולוגי

הגדלת מספר התלמידים בכיתות יג'-יד'

 • תאור המשימה:

  עידוד בתי הספר לפתיחת כיתות יג'-יד' במגמות טכנולוגיות והגדלת מספר התלמידים בכיתות הקיימות

שלבי התארגנות

מדד תפוקה

סיום


תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצויינותהמדעית-טכנולוגיתמכיתה ז' עד ט'

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצויינותהמדעית-טכנולוגיתמכיתה י' עד יב'

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


בניית כיתות נוספות למגמות העילית בחינוך הטכנולוגי

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


חיזוק והרחבת התכנית בחינוך הטכנולוגי טו"ב(טכנאים ובגרות)

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


הרחבת התכנית 'הזנק לתעשייה בחינוך הטכנולוגי '-כיתות המשלבות לימודים והתנסות בתעשייה

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


העצמת תחום הרובוטיקה בחינוך הטכנולוגי

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


הגדלת מספר התלמידים בכיתות בחינוך הטכנולוגי יג'-יד'

*המספר המירבי של מושא המדד (למשל סך בתיה"ס במחוז; סך תלמידי שכבה ה' במחוז)

חזרה


תוכנית בחינוך הטכנולוגי עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצוינות המדעית-טכנולוגיתמכיתה ז' עד ט'

 • שלבי התארגנות:

  • קיום מפגשי דיאלוג עם 60 צוותי ניהול בבתי הספר בהם יש פוטנציאל לפתיחת כיתות לעתודה מדעית טכנולוגית

  • קבלת החלטה בית ספרית

  • בחירת בתי הספר ע"פ קריטריונים ע"י המינהל למדע וטכנולוגיה

חזרה

מועד סיום: 10/2011


תוכנית בחינוך הטכנולוגי עתודה מדעית טכנולוגית-חיזוק המצויינות המדעית-טכנולוגית מכיתה י' עד יב'

 • שלבי התארגנות:

  • קיום מפגשי דיאלוג עם 60 צוותי ניהול בבתי הספר בהם יש פוטנציאל לפתיחת כיתות לעתודה מדעית טכנולוגית

  • קבלת החלטה בית ספרית

  • בחירת בתי הספר ע"פ קריטריונים ע"י המינהל למדע וטכנולוגיה

חזרה

מועד סיום: 10/2011


בניית כיתות נוספות למגמות העילית בחינוך הטכנולוגי

 • שלבי התארגנות:

  • קיום 3 מפגשי דיאלוג עם 30% ממנהלי בתי הספר בהם יש פוטנציאל לפתיחת מגמות טכנולוגיות חדשות

  • קיום מפגש עם 50% מרכזי מגמות קיימות להגדלת היקף הלומדים בתחומים הנדרשים

חזרה

מועד סיום: 07/2011


חיזוק והרחבת התכנית בחינוך הטכנולוגי טו"ב(טכנאים ובגרות)

 • שלבי התארגנות:

  • מפגש עם מנהלי בתי ספר וצוותי מורים מובילים בבתי ספר בהם פועלת התוכנית

  • שיחות עם תלמידי התוכנית בבתי הספר

  • מעקב אחרי הישגיהם של התלמידים

חזרה


הרחבת התכנית 'הזנק לתעשייה בחינוך הטכנולוגי '-כיתות המשלבות לימודים והתנסות בתעשייה

 • שלבי התארגנות:

  • מפגש עם מנהלי בתי ספר וצוותי מורים מובילים בבתי ספר להצטרפות לתוכנית

  • שיחות עם תלמידי התוכנית בבתי הספר

  • מעקב אחרי הישגיהם של התלמידים

חזרה


העצמת תחום הרובוטיקה בחינוך הטכנולוגי

 • שלבי התארגנות:

  • איסוף נתוני השנים תש"ע, תשע"א שהשתתפו בתחרויות ברובוטיקה בתחומים שונים

  • תקצוב בתי ספר ועידודם להצטרפות לתחומי הרובוטיקה

חזרה


הקמת מנגנון תיאום עם צה"ל בחינוך הטכנולוגי

 • שלבי התארגנות:

  • מפגש עם קצין חימוש ראשי וצוות הפיקוד שלו

  • יצירת שיתופי פעולה לקידום תלמידים וקליטתם בצבא בתפקידים משמעותיים

חזרה


הגדלת מספר התלמידים בכיתות בחינוך הטכנולוגי יג'-יד'

 • שלבי התארגנות:

  • קיום מפגשים עם מובילי המכללות בבתי הספר

  • דיאלוג עם מנהלי בתי ספר לפתיחת כיתות יג'

חזרה


ad