Download
kathy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KATHY PowerPoint Presentation

KATHY

157 Views Download Presentation
Download Presentation

KATHY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KATHY KANSALAINEN-TIETOYHTEISKUNTA-HYVINVOINTI –KEHITTÄMISPROJEKTI 2001-2003

  2. KATHY • KATHY-projekti toimii 2001-2003 tasa-arvoisemman tietoyhteiskunnan rakentajana Pohjois-Karjalassa. Kathy on P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima projekti ja hanketta rahoittaa RAY.

  3. TAVOITTEET • Edistää kolmannen sektorin, erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, tietoyhteiskuntavalmiuksia • Tukea kansalaisten sekä erilaisten ryhmien (esim. vammaiset, iäkkäät, työttömät ja maahanmuuttajat) tietoyhteiskuntavalmiuksia • Etsiä ja kehittää kansalaisten mahdollisuuksia käyttää hyvinvointipalveluja verkossa • Rakentaa alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa lisäämällä verkkoviestinnällä kansalaisten ja alueellisten hyvinvointistrategioiden vuorovaikutusta

  4. OPASTUSTA, TUKEA JA KOULUTUSTA • Kathy tarjoaa opastusta ja mikrotukea yksittäisille kansalaisille, ryhmille sekä järjestöille • Järjestää edullisia atk-kursseja ja koulutuksia • Ylläpitää Joensuun Kansalaistalon Nettikahvilaa sekä asukastupien tietotekniikkaympäristöjä ja tarjoaa käytännön apua verkotusasioissa (esim. lähiverkotus) • Huolehtii mm. järjestöjen www-palvelu Jellin ja Kansalaistalon sivujen päivityksestä • Toimii yhteistyössä muiden tietoyhteiskuntaprojektien, julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa • Toteuttaa luovia kokeiluja, esim. Nettitori

  5. YHTEYSTIEDOT • Marjut Arola, kehittäjä Niskakatu 21050-570 7632 marjut.arola@kolmassektori.net • Sami Meriläinen, projektipäällikkö,050-326 1674 sami.merilainen@kolmassektori.net • Jarkko Rissanen, mikrotukihenkilö050-3788 527 jarkko.rissanen@kolmassektori.net • Mari Kontkanen, mikrotukihenkilö050-3788 526 mari.kontkanen@kolmassektori.net • Katja Kiiskinen, projektityöntekijäLieksan toimipiste050-3788 525 katja.pyykko@kolmassektori.net