1 / 17

KOREMA 3. Okrugli stol, Zagreb, 24.rujna 2014.

KOREMA 3. Okrugli stol, Zagreb, 24.rujna 2014. „ULOGA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU GRADA ZAGREBA I OKRUŽENJA“. mr . Zoran Tomšić, dipl. ing. Dražen Vinšćak, dipl. ing. HŽ Infrastruktura d.o.o. Razvoj i investicijsko planiranje. Uvod.

rasul
Download Presentation

KOREMA 3. Okrugli stol, Zagreb, 24.rujna 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KOREMA 3. Okrugli stol, Zagreb, 24.rujna 2014. „ULOGA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU GRADA ZAGREBA I OKRUŽENJA“ mr. Zoran Tomšić, dipl. ing. Dražen Vinšćak, dipl. ing. HŽ Infrastruktura d.o.o. Razvoj i investicijsko planiranje

 2. Uvod Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Osnovna strateška odrednica razvitka željezničke infrastrukture je ostvarivanje optimalnih uvjeta za pružanje prometnih usluga. Gradski i prigradski promet najviše je razvijen na području grada Zagreba, a u manjem obliku postoji u gravitacionom području većih gradova u Hrvatskoj. Za razvitak gradskog i prigradskog prometa bitno je, sa stajališta infrastrukture, osigurati potrebne kapacite pruga i potrebnu brzinu odvijanja prometa, kapacitete u službenim mjestima za opsluživanje putnika i za omogućavanje pristupa vlaku, te informacijski sustav koji omogućava dostupnost informacija korisnicima usluga. U funkciji poboljšanja uvjeta za odvijanje gradskog i prigradskog prometa na području grada Zagreba i okruženja prikazat će se realizirani i projekti u tijeku te razvojni planovi za razvitak željezničke infrastrukture 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 3. Završeni projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Rekonstrukcija signalno-sigurnosnih uređaja na Zagreb Glavnom kolodvoru Projekt završen 2013. godine Vrijednost projekta: 11,4 milijuna € 85% sredstava osigurano iz fonda IPA Radovima je obuhvaćena zamjena preko 70 godina staroga signalno-sigurnosnog uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru , a u cilju podizanja pouzdanosti i raspoloživosti prometa, podizanja kvalitete usluge, racionalizacije, postizanja konkurentnosti na transportnom tržištu i povećanja kapaciteta u cilju modernizacije najvećeg čvorišta u Hrvatskoj na RH1 (bivšem X ) i RH2 (bivšem Vb) koridoru. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 4. Završeni projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Obnova dionice Zagreb Klara-(Zagreb GK), pruga Zagreb GK –Sisak-Novska Dužina dionice 6,5 km Projekt završen 2014. godine Vrijednost projekta: 66 milijuna kuna Obnovom dionica kolodvor Klara (uklj.) – kolodvor Zagreb GK (isklj.) osposobljena je za osovinsku masu 22,5 t/os, 8 t/m i građevinsku brzinu 90 km/h. Projekt obnove i modernizacije obuhvaćao je radove na gornjem i donjem ustroju pruge, te na izmjeni i usklađenju signalno sigurnosnih, telekomunikacijskih uređaja i postrojenja KM-a. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 5. Projekti u izvedbi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Obnova dionice Zagreb Borongaj-Dugo Selo, pruga Zagreb GK-Dugo Selo Dužina dionice : 2 x 15,4 km Projekt završava : 2014. godine Vrijednost projekta: 250 milijuna kuna Obnovom se dionica osposobljava za brzinu od 80 do 140 km/h, osovinski pritisak 22,5 t/os i opterećenje 8,0 t/m. Građevinski radovi obuhvaćaju radove na strojnoj ugradnji tampona pružnim postrojenjem, zamjenu kolosiječne rešetke pružnim postrojenjem, prateće radove na gornjem ustroju, te radove na pružnim građevinama. U kolodvoru Zagreb Borongaj predviđena je zamjena 8 skretnica novima. Radovi na pružnim građevinama obuhvaćaju rekonstrukciju perona na stajalištima Trnava i Sesvetski Kraljevec Elektrotehnički radovi obuhvaćaju radove na usklađenju kontaktne mreže, te usklađenju signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 6. Projekti u izvedbi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Izgradnja stajališta Buzin na željezničkoj pruzi Zagreb GK – Sisak – Novska u km 415+251. Vrijednost projekta:12,1 milijun kuna Projekt završava 2014. godine Projekt uključuje : izgradnju pothodnika, nadstrešnice i bočnog perona, izgradnju parkirališta i pristupne ceste odvodnju oborinskih voda 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 7. Projekti u izvedbi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Ojačanje željezničkog mosta preko Save u Zagrebu -„Zeleni most” Vrijednost projekta: 20 milijuna kuna Projekt završava 2014. godine Projekt ojačanja i sanacije obuhvaća gornji ustroj (rasponsku čeličnu konstrukciju) i donji ustroj mosta (stupove, temelje). Ojačanje mosta se provodi za kategoriju nosivosti D4 (22,5/8,0 t/m) 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 8. Planirani projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Obnova dionice Savski Marof-Zaprešić- Zagreb GK Dužina dionice: 2x 21,3 km Projekt započinje 2015. godine , završava 2016. godine Vrijednost projekta: 380 milijuna kuna Dionica će biti osposobljena za kategoriju opterećenja D4 i građevinsku brzinu 120 km/h. Projekt obnove i modernizacije obuhvaća radove na gornjem i donjem ustroju pruge, te na izmjeni i usklađenju signalno sigurnosnih, telekomunikacijskih uređaja i postrojenja KM-a te ugradnji uređaja za obostrani promet 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 9. Planirani projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić-Zabok pruga Zaprešić – Čakovec Duljina dionice: 23,8 km Planirani početak radova: 2015., završetak 2018. godine Vrijednost investicije: 486,3 milijuna kn Planira se rekonstrukcija cijele pružne dionice za brzinu od 120 km/h, elektrifikacija sustavom AC 25kV/50Hz, ojačanje za promet vlakova mase 22,5 t/o te opremanje odgovarajućim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kolodvora i stajališta (posebno opsežna u kolodvoru Zabok, gdje će se razdvojiti dijelovi kolodvora namijenjeni putničkom i teretnom kolodvoru) te rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza osiguravanjem, svođenjem i denivelacijom. Ovim projektom navedena pružna dionica želi se rekonstruirati i obnoviti za siguran i učinkovit željeznički promet te uskladiti sa zahtjevima za željezničke pruge od značaja za regionalni promet. Elektrifikacijom i postizanjem nazivne projektirane brzine od 120 km/h omogućit će se njeno cjelovito uključivanje u sustav prigradskoga željezničkog prometa na širem području grada Zagreba, a ojačanjem za promet vlakova mase od 22,5 t/o ukinuti današnja ograničenja u teretnom prometu. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 10. Planirani projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Podsused Tvornica - Samobor – Perivoj Duljina dionice: 14km Početak radova:?., završetak ?godine Vrijednost investicije: 90 milijuna EUR; Planira se izgradnja nove elektrificirane jednokolosiječne željezničke pruge za prigradski promet Podsused Tvornica - Samobor Perivoj, koja uključuje rekonstrukciju postojećega kolodvora Podsused Tvornica te izgradnju 3 nova kolodvora i 7 novih stajališta. Nazivna projektirana brzina iznossit će od 100 do 120 km/h. To je prva faza projekta kojim je predviđena izgradnja nove željezničke pruge Podsused Tvornica - Samobor - Bregana. Ovaj projekt osigurat će priključivanje grada Samobora na željezničku mrežu Republike Hrvatske, a prije svega uključivanje grada Samobora u sustav prigradskoga željezničkog prometa na širem području grada Zagreba. Na taj način udovoljit će se potrebama velikoga broja putnika koji svakodnevno zbog posla i školovanja putuju iz Samobora u Zagreb. Posredno, povećanjem broja putnika u željezničkom prometu, u velikoj mjeri rasteretit će se cestovne prometnice na širem području grada Zagreba. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 11. Planirani projekti Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Rekonstrukcija i dogradnja željezničke pruge na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, pruga Zagreb Gk - Rijeka Duljina dionice: 43 km Početak radova: 2018., završetak 2022. godine Vrijednost investicije: 550 milijuna EUR; 85% financiranje iz EU fondova planira se rekonstrukcija i obnova postojeće željezničke pruge i izgradnja drugoga kolosijeka uz postojeći na pod dionicama Hrvatski Leskovac - Horvati i Goljak - Karlovac (ukupne duljine 16 km), izgradnja potpuno nove elektrificirane dvokolosiječne željezničke pruge na pod dionici Horvati - Goljak (ukupne duljine 26,5 km) te izgradnja priključnih elektrificiranih jednokolosiječnih dionica između rekonstruiranih dijelova i dijelova postojeće željezničke pruge koji ostaju u funkciji za potrebe regionalnoga prometa (ukupne duljine 7,5 km). U sklopu navedenih radova izgradit će se novi kolodvori Horvati i Goljak, a napustiti postojeći kolodvori Horvati i Draganići, dok će se kolodvori Hrvatski Leskovac i Karlovac rekonstruirati. rekonstrukcija željezničke pruge uključuje i obnovu i modernizaciju stabilnih postrojenja električne vuče, signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. U prvoj fazi predviđeno je da se novim dijelom željezničke pruge odvija promet najvećom dopuštenom brzinom od 160 km/h, a u drugoj fazi od 200 km/h, a na rekonstruiranom dijelu do 160 km/h. Najveća dopuštena masa vlakova bit će 25 t/o, a u kolodvore moći će se primati interoperabilni teretni vlakovi duljine 750 m. 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 12. Razvojni planovi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Dodatna dva kolosijeka od Savskog Marofa do Dugog Sela Radi odvajanja gradsko – prigradskog prometa od regionalnog i daljinskog te teretnog na području čvora Zagreb Izgradnja novih stajališta Izgradnja novih stajališta Sesvetska Sela, Sesvetska Sopnica, Savski Most, Trnsko, Savski Gaj Izgradnja teretne obilaznice Izgradnja teretne obilaznice na dionici Zaprešić –Dugo Selo (Božjakovina) sa spojem na pruge prema Rijeci, Sisku i Novskoj 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 13. Razvojni planovi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Denivelacija željezničke pruge na užem području grada Zagreba Dizanje željezničke pruge na razinu +1 na užem području grada na dionicama Savski most – Zagreb Gk, Zagreb Borongaj – Zagreb Zapadni kolodvor Povezivanje Zračne luke Zagreb željezničkom infrastrukturom Izgradnja željezničke pruge od kolodvora Velika Gorica do terminala Zračne luke Zagreb sa mogućim spojem sa Zagreb Gk preko Domovinskog mosta 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 14. Razvojni planovi Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Potrebne aktivnosti Usuglašavanje razvojnih planova između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Grada Zagreba na zajedničkim koridorima radi modernizacije, rekonstrukcije, dogradnje postojeće infrastrukture te izgradnje nove željezničke infrastrukture Izgradnja intermodalnih terminala za potrebe integriranog prijevoza putnika Izmjene i dopune prostornog plana grada Zagreb i Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 15. Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 16. Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

 17. Uloga željezničke infrastrukture u javnom gradskom i prigradskom prometu grada Zagreba i okruženja Hvala na pažnji 3.Okrugli stol, Zagreb, 24. rujna 2014

More Related