bastion vukovar okrugli stol n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bastion Vukovar: Okrugli stol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bastion Vukovar: Okrugli stol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Bastion Vukovar: Okrugli stol - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Bastion Vukovar: Okrugli stol. USTAV PO MJERI NACIJE ILI PARTITOKRACIJE Tomislav Nürnberger 30. siječnja 2014 . USTAV PO MJERI NACIJE ILI PARTITOKRACIJE. Hrvatski Ustav nije stvar “ struke ”, anti-elite, nego pravo i dužnost svakog Hrvata!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bastion Vukovar: Okrugli stol' - linus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bastion vukovar okrugli stol
Bastion Vukovar: Okrugli stol

USTAV PO MJERI NACIJE

ILI

PARTITOKRACIJE

Tomislav Nürnberger

30. siječnja 2014

.

ustav po mjeri nacije ili partitokracije
USTAV PO MJERI NACIJEILI PARTITOKRACIJE
 • Hrvatski Ustav nije stvar “struke”, anti-elite, nego pravo i dužnost svakog Hrvata!
  • Anti-elita: ekskluzivni čuvari mističnog spisa
 • Stanje hrvatskog Ustava: nejasnoće, kontradikcije, površnosti, aljkavosti! Kaos!
 • Iskustva i prijedlozi
 • Koristne analogije
 • Nužne promjene

23. sije;nja2014.

ustav po mjeri nacije ili partitokracije1
USTAV PO MJERI NACIJEILI PARTITOKRACIJE
 • Nužne promjene(Interdisciplinarno):
  • U terminologiji
  • U sadržaju
  • U strukturi
  • U proceduri

23. sije;nja2014.

ustav definicija i atributi
Ustav:definicija i atributi
 • Pojam »Ustav« se odnosi na
  • skup pravila o strukturi i funkcioniranju državne uprave iz kojih je jasno da su ta pravila iznad, po svojoj snazi i formirana različitim procesom, od običnih zakona.
 • Dakle, Ustav je:
  • Iznad bilo kojeg zakona
  • Formiran različitim procesom od zakona
american declaration of independence
American Declaration of Independence*
 • Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.
 • Mudrost, zaista, nalaže da governments(trajno) uspostavljeni/utemeljeni ne smiju se mijenjati zbog sitnih i prolaznih razloga; svo je iskustvo pokazalo da čovječanstvo radije trpi/pati, dok je patnja podnošljiva, nego se oslobode ukinućem/mijenjanjem stanja na koje su navikli.

*) Akoučimo košarku i CS, nije loše poznavati i Ustav/Deklaration of Independence/Bill of Rights/Amendments to US Constitution!?

us constitution
US Constitution

Amandman XIV., Section 3. (Lustracija!?)

Passed by Congress June 13, 1866. Ratified July 9, 1868.

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

amendman xxiv ameri kog ustava 1964
Amendman XXIV, Američkog ustava(1964.)
 • Amendman XXIV, Američkog ustava(1964.)
 • Odjeljak 1. Glasačko pravo građana Sjedinjenih američkih država da glasuje u izborima bilo za predsjednika ili podpredsjednika, za senatora ili kongresnika ne će biti zanijekano ili uskraćeno od strane Sjedinjenih država, niti bilo koje ( savezne ) države zbog razloga neplaćanja bilo kojega poreza.
 • Odjeljak 2. Kongres će imati pravo i moć provesti ovaj amandman odgovarajućim zakonom.
 • Amendment XXIV(1964)
 • Section 1. The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any state by reason of failure to pay any poll tax or other tax.
 • Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.
article ii section 2
Article II, Section 2.

Article II.

 • Section 2.
 • The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States, and of the Militia of the several States, when called into the actual Service* (of the United States;
 • Odjeljak2.
 • Predsjednik će biti Vrhovni zapovjenik Vojske i Mornarice ...

..., kada je pozvan na stvarnu dužnost Sjedninjenih Američkih Država;

*) Inače bi bio kralj!

article ii section 3
Article II, Section 3.

Article II.

Section 3.He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union*, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient;

Odjeljak2.

 • On (Predsjednik)će od vremena do vremenadavatiKongresuobavijesti o StanjuNacije, ipreporučitimjerekoje smatra nužnim i hitnim;

*) Godišnji izvještaj (Saboru, Parlamentu, Kongresu)!

kontradikcije preambule
Kontradikcije preambule
 • …općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje …
 • – u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.)
 • Dakle, hrvatski suverenitet je temeljennaodlukamaonih (ZAVNOH/AVNOJ), kojisu se boriliprotivsuverenitetai opstanka postojeće države HrvatskogaNaroda, a ne na već ostvarenom suverenitetu ipostojećoj državi, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj!
paradox zakonodavno tijelo mijenja ustav
Paradox:Zakonodavno tijelo mijenja Ustav!
 • Članak 144.
  • O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika
 • Aritmetička početnica
  • 1 + 1 = 9
hds nema ovlasti mijenjati hrvatski ustav
HDS nema ovlasti mijenjati Hrvatski Ustav!
 • Kada bi HDS imao ovlasti mijenjati Ustav,
  • onda bi HDS mogao pretvoriti RH u Monarhiju( recimo s Engleskom kraljicom kao monarhom! )!
  • onda bi imao ovlast ukinuti instituciju Predsjednika Republike
  • onda bi imao ovlast ukinuti samog sebe, HDS
  • onda bi imao ovlast ukinuti Republiku Hrvatsku!
 • HDS je zakonodavno tijelo, a ne ustavotvorno!
  • Ustav se ne može mijenjati, nego mu se mogu dodavati amandmani.
  • Amandmane moraju prihvatiti sve županije, recimo REFERENDUMOM ili ¾ većinom svake Županijske Skupštine!
mekani dr avni udar
Mekani Državni udar
 • Ukidanje Županijskog doma
  • Hrvatski Državni Sabor ukida instituciju istog ranga, kontrolnu instituciju!
 • Brisanje riječi Državni!
  • HDS je degradiran na bilo koju razinu, recimo, Sabora stranke, udruge ili čak kućnog savjeta.
 • Predsjednik (virtualni) fikus
  • Smanjene ovlasti i dužnosti Predsjednika Države.
podjela rh jedinstvene i nedjeljive na regije povreda je lanka 1
Podjela RH jedinstvene i nedjeljivena “regije” povreda je članka 1. !!!!!

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 • Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
 • U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Podjela jedinstvene i nedjeljiveRH na “regije” je protuustavna! Dakle, HDS prema članku 144., priprema državni udar!

terminologija
Terminologija

Nacija – Narod koji je ostvario državu.

“Nacionalna manjina”!!!!!! Valjda etnička manjina!

“građanin/građani”– nije pravni pojam! Podvala protuhrvatske anti-elite.

Državljan – pravni pojam. Zakonski definirani atributi i procedure! Dužnoti i prava, stjecanje i gubitak.

Dakle, postoje samo državljani, a ne “građani”!

Svi hrvatski državljani su jednaki u pravima i dužnostima!

“Birač/birači” – Svi/Svaki hrvatski državljan ima pravo biratii biti biran, dakle je svaki državljan ujedno i “Birač”!

“popis birača”– ??? Cash memory skupa svih hrvatskih državljana!

“ predstavlja i zastupa” – kao i miss Hrvatske, nogometaši, rukometaši

“ brine se” – tko i kako mjeri “brigu” Predsjednika RH?

“ odgovara” – tko odgovara za Dunavske Ade, Savudrijsku Valu,

terminologija primjer
Terminologija:primjer

I. IZVORIŠNE OSNOVE

... nacionalnih manjina: ..., Čeha, Slovaka, ... Turaka, Vlaha, ... i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti*

*) Dakle, Hrvati su “hrvatske narodnosti”, a etničke manjine su “nacionalne manjine”!!!!

konsistentnost
Konsistentnost

Članak 86. (stari)

 • Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za pro­mjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

Clanak 86.(novi)

 • ZastupniciHrvatskogasaboraimajupravopostavljatiVladiRepublike
 • Hrvatske i pojedinim ministrima zastupnicka pitanja.

Članak 87.(novi)

Na referendumu se odlučujevećinombirača koji su pristupili referendumu.

Dakle, ako pristupe trojica, dvojica su dovoljna da, recimo, se “presajedinimo” s balkanskom republikom ...

ne preglednosti i neto nost
(ne)preglednosti i netočnost
 • Nema broja/oznake revizije
 • Nema broja stranice
 • Nema header/footer
 • Nema broj linije (Line number)
 • Na (PDF) linku: (NN 85/10)
 • U PDF-u: (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98 – procišceni tekst, 113/2000, 124/2000 – procišceni tekst, 28/2001, 41/2001 – procišceni tekst, 55/2001 – ispravak)
 • U PDF-u:* Članak 87. označen je u NN 76/10. kao "članak 86."
kontradikcija nejednakost
Kontradikcija:Nejednakost

Članak 45.

 • Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
 • U izborima za Hrvatski sabor i Predsjednika Republike * ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica** tako da mogu glasovati i u državama u kojim ...

*) A referendum????!!!!! A lokalni izbori!?

**) Ako je univerzalno onda je ovo suvišno i ne spada u Ustav!

kontradikcija nejednakost1
Kontradikcija:Nejednakost

Članak 45.

(nastavak)

 • U izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu*biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, pri čemu birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih**predstavništava Republike Hrvatske ...

*) Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

**) Dakle, 30000 Hrvata (birača) iz Vancouvera bi moralo putovati oko 3500km, 1000km dalje nego od Zagreba do Teherana!

ne preglednosti i neto nost1
(ne)preglednosti i netočnost
 • Nema broja/oznake revizije
 • Nema broja stranice
 • Nema header/footer
 • Nema broj linije (Line number)
 • Na (PDF) linku: (NN 85/10)
 • U PDF-u: (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak)
 • U PDF-u:* Članak 87. označen je u NN 76/10. kao "članak 86."
trodioba vlasti
Trodioba vlasti?

Naslijeđena praksa:

“ne držitese zakonakaopijaniplota”

iliti

“snađi se druže”

Formalno, prema zakonu:

 • Zakonodavna
 • Izvršna
 • Sudska
trodioba vlasti1
Trodioba vlasti?

Stvarno:

Izabran u Sabor (zakonodavno),

postaje Ministar (izvršno)!

predsjednik
Predsjednik

Članak 93.

 • Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.
 • Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.
 • Predsjednik Republike odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.
tko je nadle an ustavni sud
Tko je nadležan? Ustavni sud!?
 • Tko su sudci Ustavnog suda?
  • Bivši stupovi jugo-komunističkog sustava!
 • Što je jugo-komunistima značio Ustav?
  • Komad papira, koji se može tumačiti po volji i mijenjati po potrebi!
 • Što je jugo-komunistima značila Država?
  • Ako je njihova, sustav opresije
  • ako nije, treba ju rušiti!
eutaniziraju e promjene ustava
EUtanizirajuće promjene Ustava
 • Delegiranje dijela hrvatskog suvereniteta na tijela EU.
  • Hrvatska postaje polu-država, na putu nestanka.
 • »Likvidacija« referenduma
  • Umjesto odredbe o natpolovičnoj podršci svih upisanih birača, dovoljna je većina izašlih*! Znači, ako izađu trojica, dvojica su dovoljna da referendum »uspije«, recimo potvrdi pristup Hrvatske EU!
 • Državljanima Unije s prebivalištem u Hrvatskoj mogu glasovati na lokalnim izborima.
  • Znači da slijedeći gradonačelnik Dubrovnika, Opatije ili Visa može biti Lord Owen ili princeza Ana!
nastavak eutanizije
... Nastavak EUtanizije
 • Od Hrvatske samostalni HNB!
  • Definiranje HNB-a i Državnog ureda za reviziju kao samostalnih institucija Znači da nas HNB, po direktivi IMF-a i(li) Svjetske Banke, može gurnuti u financijsku propast, bez ikakvog državnog obrambenog mehanizma. Glavne Državne insitucije, Predsjednik, Vlada i Sabor ostaju nemoćne pred odlukama HNB-a.
 • Izručivanje hrvatski državljana
  • Omogućiti izručivanje hrvatskih državljana pravosudnim tijelima članica Unije. Znači da Norac i Gotovina mogu biti po odluci Bruxellesa zatočeni u srbskom zatvoru, jednostavnim delegiranjem nadležnosti Beogradu.
tko je nadle an
Tko je nadležan?
 • Predsjednik?
  • Što ako je Predsjednik dio problema, a ne rješenja?
 • Predsjednik HDS?
  • Pa on je dozvolio ilegalni proces promjena!
 • Ustavni sud?
  • Pa oni su prešutno prihvatili »promjene« Ustava!
koristne analogije pradoksi i nejasno e ambiguities
Koristne analogije:Pradoksi i nejasnoće (ambiguities)
 • Sintaksa Ustava i zakona
  • Vrlo slična sintaksi »neproceduralnih jezika«

(NON PROCEDURAL LANGUAGES)

  • Wikipedia:NPL (for NonProcedural Language) was a relational database language developed by T.D. Truitt et al.[1][2] in 1980 for Apple II and MS-DOS.
  • Krivo! Čak smiješno! TN je napiso(dizajnirao i implementirao) gramatiku i semantičke routine u General Syntax Analyzer-u 1978. u Roseville, MN na projektu Integrated Recovery!
 • Od koga možemo učiti
  • NASA( The Journal of Defense Software Engineering): Writing Effective Natural Language Requirements Specifications, William M. Wilson
  • Source control, S/W development
  • S/W development tools
pomo znanosti i tehnologije context free gramatik e bnf production rules ambiguities
Pomoć znanosti i tehnologije:context-free gramatike, BNF, production rules, ambiguities
 • In computer science, BNF (Backus–Naur Form) is … main notation techniques for context-free grammars, often used to describe the syntax of languages used in computing, such as computer programming languages, document formats, instruction sets and communication protocols;
 • U CS BNF (Backus–Naur Form) je tehnikanotacijecontext-free gramatika, čestoupotrebljavana u opisusintaksejezika u “računarstvu”…
 • Primjer:

<identifier> ::= <letter> |

<identifier> [ <letter> | <digit> ]

U FORTRANU ( kojegsviznaju!): N, NN, N35K, MAX53A, …

<letter> ::= "A" | "B" | "C" | … | "X" | "Y" | "Z" ;

<digit> ::= "0" | "1" | "2" | … | "8" | "9" ;

Note: Derivatives contracts are written in formal language (kao HTML)

pomo znanosti i tehnologije uprava po ta registracija vozila
Pomoć znanosti i tehnologije:Uprava, Pošta, Registracija vozila, ...

Poštanka adresa u BNF

<postal-address> ::= <name-part> <street-address> <zip-part>

<name-part> ::= <personal-part> <last-name> <opt-suffix-part> <EOL>

| <personal-part> <name-part>

<personal-part> ::= <first-name> | <initial> "."

<street-address> ::= <house-num> <street-name> <opt-apt-num> <EOL>

<zip-part> ::= <town-name> "," <state-code> <ZIP-code> <EOL>

<opt-suffix-part> ::= "Sr." | "Jr." | <roman-numeral> | ""

<opt-apt-num> ::= <apt-num> | ""

pomo znanosti i tehnologije nasa s w development
Pomoć znanosti i tehnologije:NASA, S/W development

Od koga možemo (moramo!) učiti

 • NASA( The Journal of Defense Software Engineering): Writing Effective Natural Language Requirements Specifications, William M. Wilson
 • S/W development
  • U produkciji EXEC-a sudjeluje preko 100 processora!
 • Source control (Controlirana promjena simboličkog codea)
 • S/W development tools
 • Tracing corrections and trouble reports DB
ustav pisan formalnim jezikom
Ustav pisan formalnim jezikom?
 • Loša formulacija:
  • Članak 143. Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj*.
 • Bolja formulacija:
  • Članak 143. Referendum je važeći, ako je glasovalo više od polovice ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
  • Ako je referendum važeći onda se odlučuje većinom birača koji su glasovali.

*) “birača u Hrvatskoj”!!???? A oni izvan Hrvatske???

referendum
Referendum

Članak 86.

 • . . .
 • O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
 • Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
 • Odluka donosena na referendumu obvezatna je*.

*) A “SKOJ-evac” odbijao u imeSaboraprovesti!!

referendum1
Referendum …

Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu.

Članak 141.*

 • . . .
 • Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi*.

*) To je stara fromulacija:“ukupnog broja birača” (ne izašlih!)

*) Stari!

ustav pisan formalnim jezikom1
Ustav pisan formalnim jezikom?
 • Bolja formulacija:
  • Članak 143. Referendum je važeći, ako je glasovalo više od polovice ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
   • “Ukupanbrojbirača”! To je u kontradikciji sa člankom da su svi građani RH jednaki u pravima.! Svi građani stariji od 18 godina imaju pravo glasa! “Popis birača” je nepotreban!
   • Znači, nekim građanima je oduzeto biračko pravi!
  • Ako je referendum važeći onda se odlučuje većinom glasova.
   • Problem: A nevažeći glasovi? Većinom važećih?
kontradikcije i nekonsistentnosti ustava rh
Kontradikcije i nekonsistentnosti Ustava RH
 • Članak 143:
  • Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet *da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
 • Članak 118:
  • Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.
 • Članak 14.
  • Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
  • Svi su pred zakonom jednaki.
 • Članak 45.
  • Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

*) Referendum se NE provodi na temelju općeg i jednakoga biračkog prava , jer na njemu glasuju samo birači u Republici Hrvatskoj!!!

kontradikcije i nekonsistentnosti ustava rh1
Kontradikcije i nekonsistentnosti Ustava RH
 • Članak 141.
 • Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Repub­like Hrvatske.
 • Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
 • O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hr­vat­ski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
 • Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi.
 • Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora.
 • Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske..
referendom o eu i ustav
Referendom o EU i Ustav
 • Referendum proveden po Ustavu iz 2010., iako se to moralo učiniti po Ustavu iz 2003. kada su predali zahtjev za članstvom u EU.
 • Prema DIP-u je izašlo 1.960.231 birača, a što je svega 43,5% biračkog tijela, a za legitimnu i legalnu odluku nuždan je > 50% izlazak birača.
 • Protuustavnost je artikulirala i sama predsjednica Ustavnog suda, Jasna Omejec, ovim riječima:

„Čvrsto je opće pravno pravilo prema kojem se postupak vodi po onom propisu po kojem je započet, čak i kad je riječ o Ustavu!“!

 • Mijenjanje pravila za vrijeme utakmice!
minority rights act
MINORITY RIGHTS ACT

CROATIAN PARLIAMENT

2275

Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the following

DECISION

PROMULGATING THE CONSTITUTIONAL ACT AMENDING THE CONSTITUTIONAL NATIONAL MINORITY RIGHTS ACT

I hereby promulgate the Constitutional Act Amending the Constitutional National Minority Rights Act, as enacted by the Croatian Parliament at its session of 16 June 2010.

Class: 011-01/10-01/50 Reg. no.: 71-05-03/1-10-2 Zagreb, 18 June 2010

Prof. Ivo Josipović, Ph.D., President of the Republic of Croatia (m.p.)

CONSTITUTIONAL ACT

AMENDING THE CONSTITUTIONAL NATIONAL MINORITY RIGHTS ACT

minority rights act1
MINORITY RIGHTS ACT

Article 1

Article 19 of the Constitutional National Minority Rights Act (as published in Narodnenovine/Official Journal of the Republic of Croatia/, no. 155/03 and 47/10) shall be amended to read as follows:

“(1) The Republic of Croatia shall guarantee members of national minorities the right to representation in the Croatian Parliament.

“(2) A minimum of three seats in the Croatian Parliament shall be reserved for representatives of those national minorities which, on the effective date of this Constitutional Law, account for more than 1.5 percent of the population of the Republic of Croatia and which achieve their right to representation on the basis of universal suffrage, by election from the party slates of such minorities or slates proposed by voters belonging to such minorities, in compliance with legislation governing the election of deputies to the Croatian Parliament.

minority rights act2
MINORITY RIGHTS ACT

. “(2) A minimum of three seats in the Croatian Parliament shall be reserved for representatives of those national minorities which, on the effective date of this Constitutional Law, account for more than 1.5 percent of the population of the Republic of Croatia and which achieve their right to representation on the basis of universal suffrage, by election from the party slates of such minorities or slates proposed by voters belonging to such minorities, in compliance with legislation governing the election of deputies to the Croatian Parliament.

 • Građani kojih je 1.5% imaju garantirano 3 mjesta u Saboru! Dakle NISU svi građani RH jenaki!
  • Ukupan broj Sabornika 151, manjina od 30% imala bi 60 sabornika! Sa samo 39 SDP-ovih i HNS-ovih mogu ukinuti Republiku Hrvatsku! !
 • “Population” je statističkakategorija, ne pravna! Ovo je grubapovredajednakostisvihhrvatskih građanadržavljana!
pretra ivanja hrvatski narod narod
Pretraživanja:Hrvatski Narod, Narod
 • Članak 33.
 • Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti uto­čiš­te u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava.
 • I. IZVORIŠNE OSNOVE: Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo.
 • Članak 1.
 • Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
 • U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
 • Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.
i was told so
I was told so
 • Ovaj Ustav je skoro najgorje što sam ikada vidio!
 • Jedino gorje od ovoga je kada je tijekom Code Review-a u Roseville-u na projektu Mercury jedan kolega-došljak upotrijebio R registar za aritmetičku instrukciju i kao opravdanje rekao:

... I was told so...

kanonski zakoni
KANONSKI ZAKONI
 • Samo trajni pojmovi spadaju u Ustav
 • Dugotrajnom teroru, kao što je Turski i Jugoslavenski, ipak nije mjesto u Ustavu
 • Zato su KANONSKI ZAKONI
kanonski zakoni1
KANONSKI ZAKONI
 • Ustav Republike Hrvatske
  • Formiran različitim procesom od zakona
  • Iznad bilo kojeg zakona
 • Kanonski zakoni Republike Hrvatske
  • Iznad bilo kojeg zakona
  • Niti jedan zakon ne može biti u suprotnosti
  • Niti jedan zakon ne može mimoići, ignorirati kanonski zakon
 • Zakoni Republike Hrvatske
  • U hijejarhijskom skladu s Ustavom i Kanonskim zakonima
  • Ne mogu uređivati ili kontrolirati procese stvaranja i razvoja hijejarhijski viših, Ustava i Kanonskih zakona
 • Međunarodni zakoni i ugovori
  • Najviša politička instanca Republike Hrvatske(HD Sabor) uvijek ih može poništit, suspendirati ili staviti izvan snage.

Napomena: To je definicija SUVERENITETA! Niti jedan međunarodni ugovor ili zakon nije iznad Kongresa( Congress ) US. Toćka!

kanonski zakoni o jugoslaviji prijedlog za razmi ljanje
KANONSKI ZAKONI o JugoslavijiPrijedlog za razmišljanje
 • Hrvatska je okupirana 1918. na prijevaru
  • Pripadnici okupatorskih snaga su zločinci
 • Svaka jugoslavija je zločinačka
  • Institucije Jugoslavije su zločinačke, služe zločinu
 • Jugoslavija je obnovljena 1945. genocidom nad hrvatskim narodom i ponovno okupirana
  • Legalizacija okupacije je legalizacija genocida
 • Svaka obnova jugoslavije je zločin protiv čovječanstva
kanonski zakoni o jugoslaviji
KANONSKI ZAKONI o Jugoslaviji
 • Sve Institucije Jugoslavije su zločinačke, jer su svijesno služile zločinu
  • SKJ i SKH su zločinačke organizacije
  • JNA je zločinačka organizacija i okupator
  • Sve službe opresije su zločinačke
  • Diplomatske službe su zločinačke
  • Sve kulturne i znanstvene institucije služile su zločinu
lustracija j ugoslavenskog aparata
LUSTRACIJAjugoslavenskog aparata
 • Od lustracije su oslobodjeni samo dragovoljci, očevi i djedovi dragovoljaca.
 • Hrvatski Narod i Hrvatska Država su u opasnosti od griješnih struktura bivše versailleske tvorevine. Zato je nužna LUSTRACIJA pripadnika
   • političkog,
   • medijskog,
   • opresivnog,
   • sveučilišnog(akademskog)
   • pseudo-umjetničkog aparata.
 • Lustracija akademskog aparata je daleko najvažnija i najopsežnija, jer se radi o desecima tisuca bezvrijednih doktorata i lažnih doktora pseudoznanosti: marksizma, samoupravljanja i nesvrstanosti.
zahtjevi na izborni zakon requirements
ZAHTJEVI NA IZBORNI ZAKON(requirements)

Prije same formulacije izbornog zakona, nužno je znati »što hoćemo«, dakle moraju biti poznati ZAHTJEVI i(li) NAČELA( IZBORNOG ZAKONA ):

 • Biračko pravo je univerzalno

Nije i ne može biti vezano uz materijalno stanje pojedinca.

Besmislica( i smicalica! ) kojom se isključuje iz procesa izbora dva

milijuna Hrvata »koji ne plaćaju porez u Hrvatskoj« time je okončana.

 • Mogućnost DOPISNOG GLASOVANJA.

Sprečava obstrukciju i sabotažu raseljene Hrvatske koja je

nekad morala putovati tisuću milja do glasačkog mjesta.

 • Jednoznačna asocijacija kandidata i birača:

Svaki izabrani predstavlja točno određenu grupu i broj građana. Svaki građanin ima svog predstavnika u Saboru

 • Minimalni uvijeti pravovaljanosti:

Izbori se PONIŠTAVAJU, a kandidati otpadaju, ako je( bar jedno istina):

   • Odaziv ispod zakonskog minimuma!
   • Postotak nevažećih glasova iznad zakonskog maksimuma!
zahtjevi na izborni zakon requirements1
ZAHTJEVI NA IZBORNI ZAKON(requirements)...
 • Izbori su isključivo HRVATSKI POLITIČKI DOGAĐAJ:

Stranci ne mogu sudjelovati, pomagati, savjetovati ili na bilo koji drugi način utjecati na izbore, izborni proces ili birače.

 • Nepristranost ANKETA:

Ankete se mogu provoditi i rezultati objaviti samo pod najstrožim

kriterijima nepristranosti i profesionalne etike!

 • Tajnost:

Asocijacija glasa(čkog listića) i glasača poznata samo glasaču!

 • Osobnost kandidata:

Bira se OSOBA. Ime stranke( ako postoji ) je uz ime kandidata.

 • Jednakost na izbornom listiću:

Poredak( redni broj ) kandidata određuje se slučajnim procesom.

Sva su imena pisana istom vrstom, istom veličinom i istom bojom slova.

 • Glasanje protiv:

Mogućnost glasovanja PROTIV jednaka je mogućnosti glasovanju ZA.

Glasovi PROTIV se odbijaju od glasova ZA.

zahtjevi na izborni zakon requirements2
ZAHTJEVI NA IZBORNI ZAKON(requirements)...
 • Tajnost glasovanja:

Svaki glasački listić ima šifru, koju zna samo glasač, koji poslije može

provjeriti korektnost ZAPISA i BROJANJA glasa.

 • Javnost podataka:

Podatci svakog biračkog mjesta su JAVNI u što kraćem roku. Izvorni

podatci objavljeni su na INTERNETU 30 minita nakon zatvaranja izbornog mjesta. (Time svatko s osobnim računalom može sam izračunati rezultate! )

 • Nepromjenjivost izvornih podataka:

Izvorni podatci s biračkog mjesta su NEPROMJENJIVI.

Sve korekcije moraju biti u obliku KOREKCIJA na IZVORNE podatke.

 • Provjerljivost do jednog glasa:

Svi izborni podatci moraju biti objavljeni na INTERNETU(i novinama ),

za svaku šifru kako je glasala( osoba pod tom šifrom ). Time svaka

osoba može provjeriti da je njen glas TOČNO ZABILJEŽEN.

 • Nadgledanje:

Strani građani i udruge finacirane stranim novcem ne mogu sudjelovati u

procesu izbora, a pogotovo nadgledanja.

zahtjevi na izborni zakon requirements3
ZAHTJEVI NA IZBORNI ZAKON(requirements)...
 • Prijedlog za razmišljanje:

»Aktivno pravo glasa imaju svi građanidržavljani Republike Hrvatske. Za djecu do osamnaest godina glasuju njihovi roditelji, odnosno njihovi skrbnici. Pojedinosti određuje izborni zakon.«( Edvin Bukulin, 1990. )

sje anje kako se stvarao monstrum me unarodne zajednice
SJEĆANJE:kako se stvarao monstrum »međunarodne zajednice«
 • Kopitar i Vuk Karađić »izmislili« jugo-jezik. British Bible Society financira Vukov prijevod Katančićeve biblije pisan ikavicom!
 • Srbobran iz 1903., »do istrage vaše...« našla je ostvarenje u likvidaciji hrvatskih ratnih zarobljenika u Prvom Svjetskom ratu, (o)trovanih od strane srpskih stražara na francuskom brodu na putu za Marseille(Mile Budak: Ratno roblje)
 • Pokolj na Jelačić placu 5. prosinca 1918. koji je naredio i organizirao Grga Budislav Anđelinović
 • Hrvatski je sabor 1918. godine, nakon odluke o odvajanju od Austrije i Mađarske, donio odluku o uspostavi Nezavisne države Hrvatske u koju su uključene i Istra i Bosna i Hercegovina.
 • Hrvatski Sabor nikada nije potvrdio nelegalnu odluku kontroverznog(čitaj izdajničkog) Narodnog vijeća (Vlade) o pristupanju Hrvatske Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je uspostava te države, kao i sama država, ilegalna, što samim time vrijedi i za njezinu slijednicu Titovu ju...
 • Hrvatska vojska i civili se povlače iz Zagreba 7.5. 1945. pod prijetnjom »dresdenskog udesa«, a Zagreb i cijela Hrvatska su okupirane 8.5.1945. čime je NDH fizički uništena.
 • Svaka sličnost ilegalne odluke Narodnog vijeća iz 1918. i procesa pristupa EU (ni)je slučajna! Akteri su isti, »međunarodna zajednica« i domaći izdajnici!
ustav rh ponovo
Ustav RH ponovo
 • Ovaj Ustav je skoro najgorje što sam ikada vidio!
 • Jedino gorje od ovoga je kada je tijekom Code Review-a u Roseville-u na projektu Mercury jedan kolega-došljak upotrijebio R registar za aritmetičku instrukciju i kao opravdanje rekao:

... I was told so...

 • Možda najbolja usporedba:

kao kad englezki tekst pustite kroz hrvatski spelling checker!

kic okrugli stol aktualna promjena ustava identitetske osnove
»KIC Okrugli stol:AKTUALNA PROMJENA USTAVA - IDENTITETSKE OSNOVE «

Iz ovako napisanog Ustava RH slijedi da:

 • Hrvatski Narod nije Nacija

ali

 • “Nacionalne manjine” jesu!Čaki “Romi”!

23. sije;nja2014.

poraz u ratu
Poraz u ratu ?

Pravna pitanja:

Da se Hrvatska Vojska povukla iz Zagreba 10., a ne 7. svibnja 1945. bi li onda Hrvatskabila “poražena u miru”?!

Da je HrvatskiSaborotkazaosavezništvo s Njemačkom u trenutku odlaska zadnjeg Njemačkog vojnika s teritorija Hrvatske, bi li Hrvatska bila smatrana “poraženom”?!

Englezi bi se borili za Jugoslaviju, a protiv Hrvatske, do zadnjeg Srbina i Hrvata!

constitution law
Constitution law
 • law that relates to the constitution, as a permanent system of political and juridical government, as distinguished from statutory and common law, which relate to matters subordinate to such constitution.
 • Body of law derived from a country's written constitution. It lays down and guides the duties and powers of the government, and the duties and rights of its citizens and residents.http://www.businessdictionary.com/definition/constitution-law.html#ixzz2qaNZL3lz
05 o ujka 2009
05. Ožujka 2009.

HAKAVE.ORG

Ususret ustavnim promjenama

Objavljeno na HKV portalu, 5. ožujka 2009.

(Jauk očajnika!)

Bez odjeka do listopada 2010!

(Tomislav Stockinger)