slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Príprava doma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Príprava doma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Príprava doma - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza Katechetické oddelenie Moja cesta zmierenia pre 3.ročník ZŠ Ing. Peter Šiška 2012. Poprosím rodičov o odpustenie za to, že som ich hneval Spytujem si svedomie podľa Desatora Božích prikázaní:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Príprava doma' - rasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecézaKatechetické oddelenieMoja cesta zmiereniapre 3.ročník ZŠIng. Peter Šiška2012
pr prava doma
Poprosím rodičov o odpustenie za to, že som ich hneval

Spytujem si svedomie podľa Desatora Božích prikázaní:

Ja som Pán tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Cti svojho otca i svoju matku

Príprava doma
pr prava doma1
Príprava doma
 • Nezabiješ.
 • Nezosmilníš.
 • Nepokradneš.
 • Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 • Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 • Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Spáchané hriechy si zapíšem na papier, ale si ich zapamätám.

pr prava v kostole
Príprava v kostole

Pri vstupe do kostola sa prežehnám svätenou vodou. Potom sa pomodlím nasledovné modlitby:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

pr prava v kostole1
Príprava v kostole

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť nad tým, že som hriechmi urazil svojho nebeského Otca, a posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie. Amen.

Potom sa postavím k spovednici a čakám na svätú spoveď.

samotn spove
Samotná spoveď
 • Pri vstupe do spovednice pozdravím: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Kňaz odpovie: „Naveky amen“.
 • Kľaknem si na kľakátko a prežehnám sa znakom kríža: „V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“
 • Začnem sa spovedať nasledovnou formulou:
samotn spove1
Samotná spoveď

Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný otče, že som od poslednej spovede spáchal tieto hriechy. Naposledy som bol pri svätej spovedi ....(pred mesiacom, rokom a pod.)

Potom vymenujem všetky spáchané hriechy, pričom pri ťažkých hriechoch poviem aj ich počet a nakoniec poviem: „Na viac hriechov sa už nepamätám“.

samotn spove2
Samotná spoveď
 • Kňaz môže dať ešte nejakú otázku, rozobrať niektorý hriech a zároveň dá hriešnikovi ponaučenie. Nakoniec mu určí pokutu za spáchané hriechy. Potom vyzve hriešnika, aby oľutoval spáchané hriechy.
 • Hriešnik sa pomodlí modlitbu ľútosti:

„Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

samotn spove3
Samotná spoveď
 • Kňaz na to dá hriešnikovi rozhrešenie.
 • Hriešnik sa prežehná znakom kríža.
 • Kňaz povie: „Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý“.
 • Hriešnik odpovie: „Lebo je milosrdenstvo trvá naveky“.
 • Kňaz povie: „Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji!“
 • Hriešnik odpovie: „Bohu vďaka“.
 • A odíde zo spovednice s pozdravom: „S Pánom Bohom“.
v kostole
V kostole
 • Hriešnik sa pomodlí tie modlitby, ktoré dostal ako pokutu za svoje hriechy. (Ak dostal za pokutu nejaký kajúci skutok, tak sa ho snaží vykonať čo najskôr.)

Potom sa pomodlí aj ďakovnú modlitbu po svätej spovedi:

“Bože, môj Otče, ty si taký dobrý. Ty si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Som šťastný, lebo som čistý a som v tvojom náručí. Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som bol vždy lepší, aby som bol láskavý voči ľuďom a robil im radosť. Daj mi na to svoje požehnanie. Amen.“

v kostole1
V kostole

Keď kajúcnik toto všetko vykonal, môže zostať na svätej omši a pristúpiť k svätému prijímaniu, alebo ak nie je v tom čase svätá omša, tak odíde domov a pokiaľ nespácha ťažký hriech môže pristupovať k svätému prijímaniu.