Pr vn p edpisy v oblasti oce ov n
Download
1 / 20

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ. Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B. Základní právní předpisy. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Vyhláška č. 03/2008 Sb. 40/1964 Sb., občanský zákoník 183/2006 Sb., stavební zákon 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ' - sera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr vn p edpisy v oblasti oce ov n

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ

Ing. David Slavata, Ph.D

Oceňování majetku B


Z kladn pr vn p edpisy
Základní právní předpisy

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

 • Vyhláška č. 03/2008 Sb.

 • 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • 183/2006 Sb., stavební zákon

 • 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí ČR

 • 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových prostor.

 • Vyhl. č. 37/1967 Sb.

 • Zákon 563/1991 Sb. , o účetnictví

 • Zákon 89/2012 Sb.


Z kon 89 2012 sb
Zákon 89/2012 Sb.

 • Stavba je součástí pozemku

 • Právo stavby

 • Bytové vlastnictví498 noz
§ 498 NOZ

 • Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.


1084 noz
§ 1084 NOZ

 • (1) Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku.

 • (2) Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady.


1086 noz
§ 1086 NOZ

 • (1) Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu.

 • (2) Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.


Z kon 151 1997 sb
Zákon č. 151/1997 Sb.

 • stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb

 • rozčleňuje nemovitosti do samostatných skupin

 • rozčleňuje trvalé porosty

 • určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku


Nemovitosti
Nemovitosti

 • Stavby

 • Pozemky

 • Trvalé porosty


Stavby
Stavby

 • Stavby pozemní

 • Stavby inženýrské

 • Vodní nádrže a rybníky

 • Jiné stavby


Zp sob ocen n staveb
Způsob ocenění staveb

 • Nákladová metoda

 • Výnosová metoda

 • Porovnávací metoda


Pozemky
Pozemky

 • Stavební

 • Zemědělské

 • Lesní

 • Vodní nádrže a vodní toky

 • Jiné pozemky


Zp sob ocen n pozemk
Způsob ocenění pozemků

 • Podle cenové mapy

 • Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008

 • Podle BPEJ

 • Podle SLT


Trval porosty
Trvalé porosty

 • Lesní porosty

 • Ovocné dřeviny

 • Vinná a chmelová réva

 • Okrasné rostliny


Zp sob ocen n trval ch porost
Způsob ocenění trvalých porostů

Podle:

 • Druhu dřevin

 • Rozloze

 • Věku dřevin

 • Bonitního stupně

 • Pěstebního tvaru

 • Obmýtí

 • Zakmenění


Vyhl ka 3 2008 sb
Vyhláška č. 3/2008 Sb.

 • Oceňování staveb

 • Oceňování pozemků

 • Oceňování trvalých porostů

 • Oceňování majetkových práv


Oce ov n staveb n kladov m zp sobem
Oceňování staveb nákladovým způsobem

 • Budovy a haly

 • Inženýrská a speciální stavba

 • Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek

 • Rekreační chata a zahrádkářská chata

 • Vedlejší stavba

 • Garáž

 • Studna

 • Venkovní úprava


 • Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

 • Kulturní památka

 • Byt a nebytový prostor

 • Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

 • Rozestavěná stavba

 • Stavba určená k odstranění

 • Jiná stavba

 • Stavba bez základů

 • Stavba z více konstrukčních systémů

 • Stavba s víceúčelovým užitím


Oce ov n staveb kombinac n kladov ho a v nosov ho zp sobu
Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu

 • Je – li stavba pronajata

 • Je-li stavba částečně pronajata


Oce ov n staveb porovn vac m zp sobem
Oceňování staveb porovnávacím způsobem způsobu

 • Garáž samostatná, řadová…

 • Byt ve vícebytovém domě

 • Rekreační chata a zahrádkářská chata

 • Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek


ad