raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA. NIWNICA, 15.06.2012r. Zakres badań.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA' - ranee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

NIWNICA, 15.06.2012r.

zakres bada
Zakres badań

Uczniowie ZSP w Niwnicy w ramach projektu „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” przeprowadzili badania w miejscowościach: Kubice, Niwnica, Wyszków Śląski. Badania dotyczyły opinii mieszkańców na temat:

 • Stanu dróg
 • Możliwości spędzania czasu wolnego
 • Dbałości o tereny zielone
 • Działalności na rzecz ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwa mieszkańców
 • Lokalnej komunikacji
edukacja przedszkolna
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Ankietowani oceniali miejsca opieki nad dziećmi (place zabaw, przedszkola, świetlice).

organizacja pracy szko y
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Przy ocenie pracy szkoły brano pod uwagę: plan lekcji, dowozy dzieci, zajęcia pozalekcyjne.

czas wolny
CZAS WOLNY

W badaniu brano pod uwagę dostępność i możliwości spędzania czasu wolnego( oferty klubów, świetlic, ośrodków sportowych i rekreacyjnych).

dba o o tereny zielone
DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE

Ankietowani wypowiadali się na temat dbałości o tereny zielone na terenie swoich miejscowości ( skwery, parki, ukwiecenie terenu).

dzia alno na rzecz ochrony rodowiska
Działalność na rzecz ochrony środowiska

Przedmiotem badań była gospodarka odpadami oraz wywóz i segregacja śmieci w poszczególnych miejscowościach.

bezpiecze stwo mieszka c w
Bezpieczeństwo mieszkańców

Oceniając bezpieczeństwo mieszkańców brano pod uwagę stan oświetlenia miejscowości oraz chodniki.

lokalna komunikacja
Lokalna komunikacja

Analizując ten problem brano pod uwagę stan dróg, rozwiązania komunikacji miejskiej oraz stan przystanków autobusowych.

najwa niejsze sprawy do za atwienia w pierwszej kolejno ci na terenie gminy
NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA TERENIE GMINY
 • CHODNIKI
 • NOWE DROGI
 • SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZSP W NIWNICY
 • OZNAKOWANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
podsumowanie
PODSUMOWANIE

MOCNE STRONY NASZYCH MIEJSCOWOŚCI:

 • Edukacja przedszkolna
 • Organizacja pracy szkoły

SŁABE STRONY:

 • Stan dróg
 • Tereny zielone
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwo mieszkańców
 • Lokalna komunikacja
 • Organizacja czasu wolnego
slide28
Dane zebrali wszyscy uczestnicy projektu, a opracowały i przedstawiły w formie prezentacji uczennice: Dominika Błaszczyszyn, Martyna Kasperowicz, Sara Kowacz, Katarzyna Marczuk, Martyna Sołtysik oraz Natalia Szofer.

Nad całością prac czuwał nauczyciel ZSP Niwnica mgr Robert Lis.

ad