computer confluence 6 e n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Computer Confluence 6/e

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Computer Confluence 6/e - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Computer Confluence 6/e. Bacteriophage E6. Petak , 14 januar 2005 Huygens se spu šta na Saturnov mesec Titan. Cassini Huygens. Poglavlje 1 Ra zvoj računara : od kalkulatora do mrežnog povezivanja. Poglavlje 1 Ciljevi. Šta je računar i šta može da uradi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Computer Confluence 6/e' - ramya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide10

Petak, 14 januar 2005

Huygens se spušta na Saturnov mesec Titan

poglavlje 1 ra zvoj ra unara od kalkulatora do mre nog povezivanja
Poglavlje 1

Razvoj računara: od kalkulatora do mrežnog povezivanja

poglavlje 1 ciljevi

Poglavlje 1Ciljevi

Šta je računar i šta može da uradi

Načini na koje računar ima presudan uticaj u savremenom životu

Istorija razvoja savremenih računara

Trendovi razvoja savremenih računara

Fundamentalne razlike izmedju računara i drugih vrsta mašina

Odnos izmedju hardvera i softvera

poglavlje 1 ciljevi1

Poglavlje 1Ciljevi

Pet osnovnih klasa računara u današnjoj upotrebi i njihova osnovna upotreba

Kako Internet menja način upotrebe računara i informacionih tehnologija uopšte

Današnje informaciono doba

Socijalni i etički uticaj informacionih tehnologija na društvo

poglavlje 1 charles babbage lady lovelace i majka svih ra unara

Poglavlje 1 Charles Babbage, Lady Lovelace i majka svih računara

Charles Babbage (1791-1871)

Profesor matematike sa Kembridža iz 19. veka

Analitička mašina, Lady Lovelace (1823)

Majka svih računara, zamisao Charles Babbage-a

Programabilna pomoću perforiranih kartica

Izvodjenje bilo kog računa sa tačnošću do 20 cifara

poglavlje 1 charles babbage lady lovelace i majka svih ra unara1

Poglavlje 1 Charles Babbage, Lady Lovelace i majka svih računara

Augusta Ada King, kontesa od Lovelace

Interpretator i promoter Babbage-ovih vizionarskih radova

Napisala je plan upotrebe Analitičke mašine za računanje niza Bernoulli-jevih brojeva

Često se naziva prvim računarskim programom

poglavlje 1 ivot bez ra unara

Poglavlje 1Život bez računara

Računari više nisu luksuz nego potreba

Računari i njihova primena su uključeni u sve aspekte svakodnevnog života

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Svaki današnji računar sledi osnovni plan projektovan od strane Babbage-a i Lady Lovelace

Računar je neverovatno mnogostrano i prilagodljivo sredstvo

Može da sabira brojeve, ali istovremeno i da lansira interkontinentalne balističke rakete

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija1

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Svi računari uzimaju na ulazu neke ulazne informacije tzv. ulaze i daju izlazne informacije tzv. izlaze

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija2

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Mnogostranost računara se zasniva na:

Hardveru: Fizički deo računara

Softveru: Instrukcije koje “govore” hardveru kako da transformišu ulazne podatke u zahtevani izlaz

slide24

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Prvi realni računari:

1939: Konrad Zuse je kompletirao prvi programabilni digitalni računar opšte namene

slide25

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

U gotovo isto vremeBritanska vlada je formirala super tajni tim matematičara i ineženjera za razbijanje nacističkih vojnih šifra

1943: Tim predvodjen matematičarem Alan Turing-omje kompletirao Kolos, koji su mnogi smatrali za prvi elektronski digitalni računar

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija3

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

1939: John Atanasoff sa Ajova Stejt Univerzitetaje razvio uredjaj koji se mogao smatrati za prvi elektronski digitalni računar, Atanasoff-Berry Computer (ABC)

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija4

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

1944: Zahvaljujući grantu IBM vrednom jedan milion dolara,profesor sa Harvarda, Howard Aiken je razvio računar Mark I

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija5

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

John Mauchly i J. Presper Eckert su pomogli Americi da u toku II svetskog rata konstruiše mašinu za računanje tabela ttrajektorija za nove topove; mašina se zvala ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

Posle rata, Mauchly i Eckert su startovali privatnu kompaniju Sperry i napravili UNIVAC I, prvi komercijalni računar opšte namene

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija6

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Evolucija i ubrzanje

Elektronske cevi su korišćene u prvim računarima

Tranzistorizamenjuju elektronske cevi počev od 1956

Od sredine 60 tih godina tranzistorezamenjuju integralna kola

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija7

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Integrisana kola omogućavaju:

Povećanje pouzdanosti

Smanjenje dimenzije

Veću brzinu

Veću efikasnost

Niže cene

poglavlje 1 ra unar u p erspe k tiv i ideja koja se neprekidno razvija8

Poglavlje 1Računar u perspektivi: ideja koja se neprekidno razvija

Mikroračunarska revolucija

1971: Intelovi inženjeri su konstruisali prvi mikroprocesor

Mikroračunarska revolucijapočinje 1970:

Apple

Commodore

Tandy

Stolni (desctop) računari nisu u potpunosti zamenili velike računare, koji takodje doživljavaju promenu

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Mainframesi Supercomputer-i

Mainframes

Koriste se u velikim organizacijama, kao što su banke i avioprevoznici za velike računarske poslove

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija1

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Superračunari

Za moćne korisnike kojima je potreban pristup najbržim i najmoćnijim računarima

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija2

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Serveri, Radne stanice i PC (personalni računari)

Serveri

Računari namenjeni za obezbedjivanje softverske podrške i drugih računarskih resursa drugim računarima u okviru date mreže

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija3

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Radne stanice

Moćni stolni računari sa masivnom računarskom snagom koji su prevashodno namenjeni krajnjim interaktivnim aplikacijama

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija4

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

PC:Opslužuju jednog korisnika u datom trenutku

Uobičajene primene obuhvataju:

obrada teksta, računovodstvo, igre, slušanje muzike i gledanje video sadržaja

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija5

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Prenosivi računari: mašine koje nisu vezane za stolove

Notebooks (laptops)

Handheld computers (PDAs)

poglavlje 1 ra unari danas kratka taksonomija6

Poglavlje 1Računari danas: kratka taksonomija

Ugradjeni računari

Računari posebne namene: računari namenjeni isključivo za unapred specificirane zadatke

Kontrola temperature i vlažnosti

Monitorisanje rada srca

Monitorisanje kućnog sistema obezbedjenja

od provale

poglavlje 1 povezivanje ra unara internet r evolu c i ja

Poglavlje 1Povezivanje računara: Internet revolucija

Pojava računarskih mreža

Local-Area Networks (LANs) lokalne mreže

Wide-Area Networks (WANs) regionalne mreže

Eksperimentalna mreža formirana 1969, nazvana ARPANET, u narednom periodu se transformiše u Internet

poglavlje 1 povezivanje ra unara internet r evolu c i ja1

Poglavlje 1Povezivanje računara: Internet revolucija

Eksplozija Interneta

Elektronska pošta

E-mail softver

World Wide Web

Transformacija Interneta od tekstualnog u multimedijalno okruženje, koje obuhvata slike, animacije, zvuk i video.

Web browseri - programi koji služe kao navigacioni prozori na Web-u

poglavlje 1 povezivanje ra unara internet r evolu c i ja2

Poglavlje 1Povezivanje računara: Internet revolucija

Hipertekst linkovi

Povezuju milione Web stranica kreiranih od različitih autora

Intranet

Privatne unutar-organizacijske mreže zasnovane na Internet tehnologiji

Mrežni računari

Osiromašeni računari namenjeni uglavnom za terminalski rad

Set-top boksovi

Omogućavaju pristup Internetu preko TV aparata

poglavlje 1 u informacionom dobu

Poglavlje 1U informacionom dobu

U toku istorije društva imali smo:

Poljoprivredno doba

Industrijsko doba

Sada imamo novo, informaciono doba:

Sve više ljudi zaradjuje za život radeći na računarima

poglavlje 1 iveti sa ra unarima

Poglavlje 1Živeti sa računarima

Obrazloženje: Razjašnjenje tehnologije

Računarska pismenost već unapredjuje naš svakodnevni život i profesionalni rad

Primene: Računari u akciji

Aplikacije: omogućavaju upotrebu računara za specificirane namere

poglavlje 1 iveti sa ra unarima1

Poglavlje 1Živeti sa računarima

Aplikacioni programi

Obrada teksta i stolno izdavaštvo

Spreadšitovi i druge računski intenzivne primene

Baze podataka

Računarska grafika i digitalna fotografija

Digitalni audio, digitalni video i multimedija

Telekomunikacje i mreže

Veštačka inteligencija

Zabava

Opšte metode rešavanja problema

poglavlje 1 iveti sa ra unarima2

Poglavlje 1Živeti sa računarima

Implikacije: Socialna i etička pitanja

Personalna privatnost ugrožena centralizovanim bazama podataka i računarskim mrežama

Rizik od kriminala zasnovanog na visokoj tehnologiji i teškoćama zaštite osetljivih podataka

Teškoće u definisanju i zaštiti intelektualne svojine u uslovima digitalnog doba

Rizik od otkaza računarskih sistema

poglavlje 1 iveti sa ra unarima3

Poglavlje 1Živeti sa računarima

Opasnost od automatizacije i dehumanizacije rada

Zloupotreba informacija u političke i ekonomske svrhe

Opasnost zavisnosti od kompleksne tehnologije

Kraj privatnosti

Zamagljivanje realnosti

Evolucija inteleigencije

Pojava bio-digitalne tehnologije

poglavlje 1 pronala enje budu nosti

Poglavlje 1Pronalaženje budućnosti

Hardver: osnova svakog novog projekta

Softver: naredni korak, koji daje vrednost hardveru

Servisi: najsuspešniji sadašnji poslovni pristup

Način života: računari postaju deo našeg načina života

poglavlje 1 rezime

Poglavlje 1 Rezime

Računari su evoluirali u neverovatan uredjaj startujući od Charles Babbage-ovog plana za Analitičku mašinu

Računari se danas pojavljuju u svim oblicima i veličinama, sa specifičnostima prilagodjenih partikularnim zadacima

Povezivanje u mrežu poboljšava vrednost i snagu računara:

Internet

WWW

E-mail

poglavlje 1 rezime1

Poglavlje 1Rezime

Računari i informacione tehnologije su preomenile svet temeljno i nepovratno

Nove tehnologije, kao što su veštačka inteligencija, obećavaju nove primene u budućnosti

Računari ugrožavaju privatnost, bezbednost, i možda, naš individualni način života