indledning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indledning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indledning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Indledning - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Indledning. Indledning, præsentation af vores opgave Valg af emne, problemformulering.. Metodebeskrivelse, hvordan belyser vi emnet, hvordan gør vi i dag. Motivation foldes ud. Motivation i folkeskolen (uddybelse af EVA, Opgaven belyses, og der henvises til vores teori.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indledning' - ramona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indledning
Indledning
 • Indledning, præsentation af vores opgave
 • Valg af emne, problemformulering..
 • Metodebeskrivelse, hvordan belyser vi emnet, hvordan gør vi i dag.
motivation foldes ud
Motivation foldes ud
 • Motivation i folkeskolen (uddybelse af EVA,
 • Opgaven belyses, og der henvises til vores teori.
 • Motivation og idræt; underviseren skal udvikle og indvie eleverne i de forskellige kompetencer (bilag 3 eller butt s.36) Den indre motivation styrkes ved disse kompetencer, kompetence-motivation fremmer lysten og glæden ved at lære. Fremmer lysten til at være aktiv i forhold til omgivelserne. Det omgivne miljø opfattes som en spændende udfordring som indbyder til handling, leg og nye oplevelser.
 • Det personlige i idrætten, den indre motivation. Den indre glæde og en lykkedes følelse. Et positivt kropsbillede skal udvikles.
 • Hvilke motiver handler mine elever udfra?
 • Maslow behovspyramide(man deltager i undervisning og i gruppeinstallationer med ønsket om at få tilfredsstillet sit behov.Eks. Peter og Mette) En psykologisk indfaldsvinkel til det at dyrke idræt.
vores praktiske program
Vores praktiske program
 • Vores overvejelser. Ideer og grundtanke; vi har tænkt motivation ind i vores program. Vejlederbåndet, medbestemmelse og planlægning. Målsætning for eleven.
 • Basket; færdigheder, varieret arbejde, forskellige bolde, musikkens betydning, breaks som skal bryde det traditionelle spil.
 • Badminton; indarbejde bevægelser u. ketcher, pararbejde, kobling m. fægtning, fokus væk fra det oprindelige, det legende element rundt om nettet, færdigheder med grundslagene
 • Springgym; elevernes forskellige kompetencer, arbejde alene, arbejde sammen, show shifter, progression, tryghed, tillid, udfordring, det vilde, vejlederbåndet, udvikle utraditionelle muligheder, de elever som ikke kan den færdighedsbaserede øvelse, men kan måske den alternative forøvelse.
 • Model s. 44 motivation og personlighed (læreren må være bevidst om elevernes præstationsmotiv)
 • Udskolingen
 • De didaktiske overvejelser
 • Læreren
eva rapport
Eva rapport
 • Eva-rapport: (der deltager 7 folkeskoler i rapporten.) eva skal identificere og vurdere om idræt i folkeskolen, lever op til de krav der bliver stillet. (trinmål, klare mål mm.)
 • Tendens til at spørge hvad skal vi lave i idræt i dag??? Men udgangspunktet må være hvad skal vi lære i dag?
 • Faglig progression for at faget bliver opprioriteret. Et dannelsesfag og kundskabsfag skal idræt være ifølge idrætslæreren
 • Idrætslæreren skal være fagbevidst og systematisk i arbejdet med mål, progression og evaluering. Hvis de ikke favner denne faglighed er de med til at svække faget idræt.
 • Hvis faget skal udvikles sig er man nødt til at kigge på kvaliteten bag planlægningen, og her bliver ledelsen inddraget og gjort til en afgørende faktor for fagets ry.
 • I tråd med Erling Lars Dale
 • Pubertet: ofte en undskyldning, men planlægning, medbestemmelse og klare mål kan afhjælpe de umotiverede elever.
 • Evarapportens anbefalinger har til formål at få undersøgt, hvad der skal til for at motivere flere elever på de ældste klassetrin til at deltage i idrætsundervisningen, herunder om rammer og krav hænger sammen. (eva side 7)
 • Styrk tænkningen om mål, progression og evaluering. Læringsmål. Uden disse ved ingen hvor undervisningen bærer henad.
 • Skab sammenhæng mellem undervisningsmål fra faghæftet idræt og læringsmål. Trinmål og klare mål.. Eva rapporten påpeger integrationen i idrætten. Vigtigt redskab til at integrere forskellige kulturer og udvikle sociale fællesskaber mellem eleverne i klassen.
 • En idrætsundervisning bør tag udgangspunkt i den elevsammensætning man har med at gøre, og de ressourcer der er tilstede. Man kan tolke fælles mål på mange måder, idet man tolker er man nødt til at spørge sig selv hvordan kan jeg få det til at passe på min undervisning og mine elever!?
 • Fælles mål er gode anbefalinger og gode råd og en rettesnor for en faglighed i faget. Egen tolkning og matchning til eleverne. Den er ikke aktivitetspræget, men derimod dannelsesorienteret og målsætningspræget.
 • Hvorfor kan jeg ikke sætte lærings mål? Idræt er et to timers fag, der er ikke tid til at sætte sig individuelle mål. (Medbestemmelse og fælles mål s. 31-36)
 • (Faget idræt s. 41-50)
bev gelsesanalyse 1
Bevægelsesanalyse 1
 • Hovedspring over redskab,(fra redskabsgymnastik)
 • Beskrivelse af tilløb, afsæt og spring; tilløbsfase, afsætsfase, kipfase og landingsfase.
 • Kip; (s 79) i en kippe bevægelse sætter man en del af kroppen i hurtig bevægelse og stopper derefter denne bevægelse aktivt og pludseligt. Ved bevægelsesstoppet overføres bevægelsesmængden til resten af kroppen.
 • Kippet bruges især når afsættet sker fra en anden støtteflade end benene. Benkippet indledes da med en hurtig hoftebøjning ( eksentrisk arbejde i hoftestrækkerne, derefter eksplosiv udretning)
 • Kip ses også; kraftspring, flikflak,
 • Måske komme ind på kropsspændingens betydning i redskabsgymnastik.
 • Fejlretning, (fejlfinding og formidling 87-97 i redskabsbogen)
 • Hvorfor bevægelsesanalyse i undervisningen? – se sig selv, - en bevidsthedsgørelse omkring egne bevægelser, - en mere præcis og visuel fejlretning, få kendskab til muskler og led, - i talesætte teorien, - det anatomiske aspekt, - god mulighed for at koble teori og praksis, - se egen progression, - seriøsitet, - motiverende, - og helhedsorienterende. (Illeris: s.169 , akkomodation kan kun ske ved tryghed og motivation)
konkurrencens betydning for motivationen
Konkurrencens betydning for motivationen
 • Hvordan kan den integreres i folkeskolen?
 • Styrker og svagheder
opprioritering af idr t
Opprioritering af idræt
 • Idræt på trods på mange by-skoler
 • Forsøgsskoler med meget idræt
 • Fx Ballerup og Per Kølle
 • Samfundets indstilling til at dyrke idræt
 • Folkeskolen og idræt i fremtiden