indledning atv 30 okt 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Indledning ATV 30. okt. 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Indledning ATV 30. okt. 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Indledning ATV 30. okt. 2009. Produktion, anvendelse og begrænsninger - Ny Geovejledning. Henrik Olesen, Orbicon. Indledning ATV 30. okt. 2009. Vejledningen kan sammenfattes ved: Definition af potentialekort Fremstilling af potentialekort

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indledning ATV 30. okt. 2009' - zeno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indledning atv 30 okt 2009
Indledning ATV 30. okt. 2009

Produktion, anvendelse og begrænsninger

- Ny Geovejledning

Henrik Olesen, Orbicon

indledning atv 30 okt 20091
Indledning ATV 30. okt. 2009
 • Vejledningen kan sammenfattes ved:
 • Definition af potentialekort
 • Fremstilling af potentialekort
 • Vedligeholdelse af potentialekort
 • Navngivning og datastruktur
definition af et potentialekort atv 30 okt 2009
Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009
 • 4 Potentialekorttyper:
 • Regionalt potentialekort – primære grundvandsmagasiner
 • Regionalt potentialekort – sekundære grundvandsmagasiner
 • Magasinspecifikke potentialekort
 • Lagspecifikt potentialekort
definition af et potentialekort atv 30 okt 20091
Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009

Regionalt potentialekort for det primære grundvandsmagasin:

”Det magasin hvor indvindingen foregår”

”Større regionalt område” (MC, kommune)

”Sammenhængende magasin – både og”

definition af et potentialekort atv 30 okt 20092
Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009

Magasinspecifikt potentialekort:

”Velafgrænset grundvandsmagasin”

definition af et potentialekort atv 30 okt 20093
Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009

Ved anvendelse af potentialekort:

”Hvilket magasin dækker kortet?”

Ved optegning af potentialekort:

”Hvilket magasin skal kortet dække?”

fremstilling af potentialekort atv 30 okt 2009
Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Indledende overvejelser:

”Formål med potentialekortet”

”Afklaring af de geologiske, hydrologiske og indvindingsmæssige forhold”

Anbefaling

Det anbefales, at der med udgangspunkt i formålet med potentialekortet laves en indledende gennemgang/screening af de geologiske og hydrologiske forhold samt det overordnede datagrundlag.

fremstilling af potentialekort atv 30 okt 20091
Fremstilling af potentialekort ATV 30 Okt. 2009

Screening:

slide9

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Databehandlingen kan opdeles i 6 steps:

slide10

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 1: Valg af boringer til potentialekortet:

Anbefaling

Det anbefales, at der som led i optegning af et potentialekort foretages en vurdering og kvalitetssætning af boringsoplysningerne 

slide11

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 2: Optegning af pejletidsserier

NB. Det angives i et kommentarfelt i boringstabellen, såfremt seneste pejling ikke er repræsentativ

slide12

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Kvalitet af pejletidsserier:

slide13

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 3: Valg af pejlinger til potentialekortet

Kvalitet af pejlinger:

D = dårlig kvalitet

M = middel kvalitet

G = god kvalitet

Null (tomt felt) = ukendt

I Jupiter er det angivet, om pejlingen er foretaget i drift eller ro:

1 = drift

0 = rovandsspejl

Null (tomt felt) = ukendt

Anbefaling

Det anbefales, at pejlinger udført som del af en synkronpejlerunde prioriteres højere end den seneste pejling i samme boringer. Det anbefales endvidere, at pejlinger fra boringer med lange tidsserier indgår i potentialekortet.

slide14

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 3: Valg af pejlinger til potentialekortet

Fravalg af pejlinger markeres og bemærkes i et kommentarfelt i pejletabellen

slide15

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 5: Pejlinger + støttepunkter = Samlet punkttema til konturering/gridning

Vandløbskontakt:

Pejlepunkter

Medianminimum

Potentialelinier

Koteforhold

slide16

Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Step 6: Gridning og optegning af potentialelinier

slide17

Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Forbedring og vedligeholdelse af potentialekort:

 • Datasvage områder:
 • Der mangler boringer
 • Der er boringer, men ingen pejlinger
 • Boringerne er ikke indmålt
 • Pejlingerne er gamle og/eller utroværdige

Anbefaling

Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelse af et potentialekort også opstilles forslag til indsamling af yderligere pejledata, som kan forbedre kortet.

slide18

Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Forbedring og vedligeholdelse af potentialekort:

 • Opstilling af pejleprogram:
 • Udvælg præcisionsindmålte pejleboringer
 • Udvælg pejleboringer med lange tidsserier
 • Bestem pejlefrekvens efter fluktuation
 • Anvend kontinuerte pejlinger ved store årstidsvariationer eller indvindinger

Anbefaling

Det anbefales, at der udarbejdes et forslag til et fremtidigt pejleprogram i forbindelse med udarbejdelse af potentialekort.

.

vedligeholdelse af potentialekort atv 30 okt 2009
Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Fremtidigt pejleprogram (overvågning)

navngivning af potentialekort atv 30 okt 2009
Navngivning af potentialekort ATV 30. okt. 2009

Navngivning af kortprodukter:

Datafelter i GIS tabel:

 • Pejlepunkter
 • Tabellen med pejlepunkter navngives XX_pej_YY, hvor XX er referencelaget og YY er områdenavnet:
 • DGU nr
 • Indtagsnr
 • Koordinater
 • Terrænkote
 • Kommentar
 • Dato for pejlingen
 • Vandspejlskoten
 • Data oprindelse (navn og sti til database)
 • Medtag (Tilvalgt/fravalgt pejling)

Anbefaling

Det anbefales, at navngivningen af data- og GIS tabeller følger denne vejledning, og at antallet af datafelter i hver GIS-tabel som minimum følger denne vejledning.

afrunding atv 30 okt 2009
Afrunding ATV 30. okt. 2009

Diskussionsemner/spørgsmål:

Stadig vigtigt med hydrogeologisk videnden

 • Afgrænsningen af magasiner: hvordan?
 • Støttepunkter: hvor og hvor mange?
 • Vandløbskontakt: hvor?
 • Gridningsrutiner: hvilke hvornår?
 • Optegnet potentiale  model potentiale