17 4 sosiale forhold p 1700 tallet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet PowerPoint Presentation
Download Presentation
17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet. ..og en god del om politikk og økonomi. Enevoldskongene. Fredrik 3 1648-1670 Christian 5 1670-1699 Fredrik 4 1699-1730 Christian 6 1730-1746 Fredrik 5 1746- 1766 Christian 7 1766-1808 Fredrik 6 1808-1814. Dyrvik (1978) om enevoldskongene 1700-1808:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet' - raleigh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
17 4 sosiale forhold p 1700 tallet

17.4: Sosiale forhold på 1700-tallet

..og en god del om politikk og økonomi

enevoldskongene
Enevoldskongene
 • Fredrik 3 1648-1670
 • Christian 5 1670-1699
 • Fredrik 4 1699-1730
 • Christian 6 1730-1746
 • Fredrik 5 1746- 1766
 • Christian 7 1766-1808
 • Fredrik 6 1808-1814
dyrvik 1978 om enevoldskongene 1700 1808
Dyrvik (1978) om enevoldskongene 1700-1808:
 • Den første må kalles normal
 • Den andre var en middelmådighet som ble holdt oppe av sine moralske kvaliteter
 • Den tredje var et ryggesløst alkoholvrak
 • Den fjerde var kort og godt vanvittig

Perioden 1720-1807 var stabil og fredelig

Hvorfor?

1)Statsstyret (administrasjonen)

2)Forholdet til fremmede stater

erfarne hoffmenn og statsr der styrte for kongene
Erfarne hoffmenn og statsråder styrte for kongene
 • Hoffmarskalken Adam Gottlob Moltke (1710-1792) styrte under Fredrik 5
 • Johan Bernstorff (1712-72) og Andreas Bernstorff (1735-1797) førte en fredelig utenrikspolitikk
 • Christian Ditlev Reventlow (1748-1827)styrte reformene av det danske landbruket
 • Dominerte kongens råd (Geheimekonseillet)
 • Av og til tilsidesatt av kabinettstyre (Struensee, Guldberg)
kollegiestyret i k benhavn
Kollegiestyret i København
 • Kollegiene (Rentekammeret, danske kanselli, kommersekollegiet m.m.)
 • Utførte kontrolloppgaver og løpende sentraladministrasjon
danmark norge blant europas makter 1720 1807
Danmark-Norge blant Europas makter 1720-1807
 • Danmarks revansjelyst knukket
 • Sveriges stormaktstid over
 • Russland ønsket å holde Sverige nede
 • 1720-46: Allianser m England og Frankrike
 • Fra 1746: Danmark nøytralt i Russlands skygge
 • En 80-årig fredstid for Danmark
krigserfaringene skremte
Krigserfaringene skremte
 • Krigen i Skåne 1675-79

8000 soldater falt i salget ved Lund 1676

Norske hæren klarte å holde Båhuslen

Stormaktene dikterer fredsavtalen: Skåne forble svensk

store nordiske krig
Store nordiske krig
 • 1701-1721 (1701 og 1709-18)
 • Karl 12 beleirer København i 1701
 • Karl 12 slått av russerne v. Poltava i 1709
 • Vender tilbake i 1714
 • Karl 12 skutt ved Fredriksten festning i Halden i 1718
 • Armfelts felttog i Trøndlag – 5000 mann fryser i hjel Tyldalsfjella
 • Stormaktene dikterer fred: Skåne forblir svensk
 • Sverige er krigstrett
 • Den svenske ”Frihetstiden” 1721-71 innledes:

Riksdagsstyre avløser det karolinske eneveldet

de milit re byrdene i danmark norge
De militære byrdene i Danmark-Norge
 • Hæren og flåten i 1680
 • Norge: 12 000 mann i den norske hæren, N. ,( i D. 5000 mann, flåten 2/3 norske matroser, )
 • Danmark: 9000 vervede soldater og 2500 ryttere.
 • Under store nordiske krig:
 • Danmark; 22 000 vervede og 14 000 utskrevne
 • De utskrevne soldatene i Danmark var fra 1701 under godseiernes administrasjon
 • Flåten: 13 000 matroser, mest norske sjøfolk
eneveldets maktgrunnlag i danmark
Eneveldets maktgrunnlag i Danmark
 • Den danske godseierstanden og de store handelsmennene
 • Ikke lengre et adelig privilegium å ha gods, også borgerlige kunne kjøpe gods.
 • Kongen opprettet en ny adel av grever og baroner og alle som eide nok gods kunne søke å bli et grevskap eller baroni
 • Godseierne ivaretok statens administrative oppgaver lokalt.
i christian vs tid 1670 99
I Christian Vs tid (1670-99)..
 • Krigen i Skåne 1675-79
 • Danske og Norsk lov 1683 og 1687
i fredrik 4s tid 1699 1730
I Fredrik 4s tid (1699-1730)
 • Store nordiske krig
i christian 6s tid 1730 46
I Christian 6s tid 1730-46
 • Pietismen gjør sitt inntog v. hoffet
 • Teatrene stenger
 • En ny økonomisk politikk i kommersekollegiet
pietismen inderlig tro
Pietismen: inderlig tro
 • Avløser ortodoksien
 • Misjonskollegium fra 1714
 • Thomas von Westen
 • Hans Egede
 • Konfirmasjon 1736
 • Skoleforordningene 1739/1741
 • Pontoppidan: ”Sannhet til Gudfryktighet”
 • Konventikkelplakaten 1741
ny konomisk politikk
Ny økonomisk politikk
 • Utnytte landenes ressurser:
 • Kornmonopolet 1733-1788
 • Jernmonopolet 1730-
 • Saltverk
 • Glassverk (Hadeland, Biri, Hurdal)
 • Manufakturer (Moss)
 • Juridisk embetseksamen 1736
og for hjelpe danske godseiere
…og for å hjelpe danske godseiere
 • Innføres også stavnsbånd på danske gods 1733-88
 • For menn 14-36
 • Så 4-40 år!
den konomiske politikken er blitt kalt
Den økonomiske politikken er blitt kalt:
 • ”Merkantilisme” – betegnelsen Adam Smith (1776) ga den økonomiske politikken i Europa som støttet de store ”merchants” (handelsmenn) med proteksjonisme
 • ”Helstatspolitikk” har danske og norske historikere kalt programmet om å utnytte rikenes ressursser
 • ”Kameralvitenskap” var samtidas betegnelse på tiltakene for å øke statens inntekter og ”det heles vel” – sto sterkt ved tyske universitet
i fredrik 5s tid 1746 66
I Fredrik 5s tid 1746-66..
 • Blir teatrene åpnet igjen

.

 • Den økonomiske politikken fortsetter, og en ønsker mer åpen debatt:
 • 1755: Danmark-Norges økonomiske magasin. Trykkefrihet for økonomisk litteratur
i christian 7s tid tok struensee makten
I Christian 7s tid tok Struensee makten
 • Johann Fridrich Struensee, kongens livlege, tar makten som kabinettsekretær 1770-177, avsetter gamle ministre og styrer i den syke kongens navn
 • Dronningens elsker
 • Gjennomfører en rekke reformer:
 • Trykkefrihet
 • Arverett for uekte barn
 • Regulert hoveri for festebøndene
struensee forts
Struensee forts.
 • Blir fanget og henrettet og lagt på steile og hjul, sammen med Enevold Brandt
guldbergs tid 1772 1784
Guldbergs tid 1772-1784
 • Enkedronning Juliane Marie styrer sammen med kabinettsekretær Høegh-Guldberg
 • De fleste av Struensees reformer oppheves
1784 kronprins fredriks statskupp
1784:Kronprins Fredriks statskupp
 • Igjen styrer Bernstorff og Reventlow
 • Landboreformene settes i gang
 • Stavnsbåndet oppheves 1788
 • Kornmonopolet oppheves 1788
 • Et sportelreglement innføres 1788
 • En liberal tollforordning 1797
jens arup seip teorien om det opinionsstyrte eneveldet
Jens Arup Seip:Teorien om det opinionsstyrte eneveldet
 • Eneveldet av Guds nåde var erstattet med en teori om at eneveldet kunne heve seg over særinteressene og styre til allmenes beste.
 • Et opplyst enevelde som hørte hva folket mente.
 • Kanskje mest en apologi – et forsvar, et håp
en konomisk forklaring
En økonomisk forklaring…
 • … på at landboreformene i Danmark lot seg gjennomføre:
 • Det var oppgangskonjunkturer:
 • Handelen ble kalt den ”florisante periode”
 • Godseierne ønsket å utnytte oppgangskonjunkturene, ønsket utskifting, ville selge
 • Bøndene ønsket å kjøpe og utnytte oppgangskonjunkturer
tilbake til norge litt repetisjon fra sist gang
Tilbake til Norge - litt repetisjon fra sist gang
 • Folkeveksten fortsetter
 • Sosiale skiller, husmennene – et landbruksproletariat vokste fram
 • Økonomiske kriseår 1741-43 – nød og sult
 • En rekke politiske bevegelser blant bønder
 • Opprøret mot ekstraskatten 1762-70
 • Lofthusreising 1786-87
 • Haugerørsla 1796-1804
 • En ny selvbevisst elite
folkevekst
Folkevekst
 • 1660: 440 000
 • 1769: 723 000
 • 1801: 883 000
 • Jevn vekst på Østlandet (fra 33% av folketallet til 44%) Husmannsvesenet ga flere levebrød
 • Lav vekst i kyst-Norge (fra 67% av folketallet til 56%)
 • Demografiske kriseår rammet Østlandet hardest
 • Utflytting og utskriving til flåten kan være årsak til lavere vekst på Vestlandet.
husmannsvesenet vokser fram
Husmannsvesenet vokser fram
 • 1660: 57 000 gardsbruk
 • 1801: 77 000 gardsbruk 40 000 husmannsplasser
 • Mest på Østlandet (særlig Hedemarken)og i Trøndelag, minst i Agder (ingen i vest for Lindesnes i Vest Agder)og i Nord Norge.
 • Husmannen leide en uskyldsatt plass av bonden.
 • Bonden var ansvarlig for skatt av hele gården.
 • Forholdene for husmennene varierte, men de hadde ikke den samme sikkerheten og rettslige beskyttelsen i leieforholdet som en leilending på et matrikulert bruk.
lover som p virket husmannsvesenet
Lover som påvirket husmannsvesenet
 • Matrikuleringen 1660-åra fastsatte skylda (verdien) på hver gård.
 • Christian Vs Norske Lov (1687) forbød å dele gårder til for små bruk. (Unntak for bruk ved sjøen og til fjells)
 • 1764 – bruksdeling lov hvis flere enn én familie kan ernære seg på gården
 • Husmannsforordningen 1750: Påbød livsfeste og kontrakt, men østlandsbøndene reagerte
 • Husmannsforordningen 1752. Livfeste og kontrakt kun for plasser som var ryddet i utmark.
husmannsvesenets funksjon
Husmannsvesenets funksjon
 • For husmannen: Grunnlag for å stifte familie
 • For bonden: Arbeidskraft og hjelp til nydyrking
 • Husmannsvesenet intensiverte jordbruket og skaffet arbeidskraft til nye næringer
 • Dyrvik s. 132 om husmennene: ”Dei representerte nyvinngar og auka arbeidsdeling i økonomien. Dette gir husmannsvesenet ei meir positiv rolle i samfunnsutviklinga enn når ein oppfattar det som eit system for å skaffe gardbrukaren billig arbeidskraft, for ikkje å snakke om når ein ser det som sympotom på overfolking og armod”
tre politiske bevegelser i norge
Tre politiske bevegelser i Norge
 • Kampen mot ekstraskatten
 • Lofthusreisinga
 • Haugerørsla
oppr ret mot ekstraskatten 1765 1772
Opprøret mot ekstraskatten1765-1772
 • Ekstraskatten var en ”koppskatt” på 1 riksdaler i året for alle over 12 år. Innført i 1762
 • ”Strilekrigen” – Bønder og byfolk rundt Bergen gjør opprør og overfaller stiftamtmannen i 1765
 • Politisk samling på tingene i Stavanger amt
 • Betalingsnekt mange steder i landet
 • Klageferder til København
 • Resultat: skatten opphevet i 1772 for Norge
 • – i Danmark stående til etter 1800
2 lofthusreisinga 1786 1787
2. Lofthusreisinga 1786-1787
 • Christian Lofthus (1750-1797) – bonde og skipper fra Vestre Moland
 • Klageferder til København i 1786, samlet stor støtte i Nedenes, Telemark og Setesdal
 • Kommisjon nedsatt for å undersøke klagene
 • Fengslet i 1787, døde i fengselet
 • Resultat av reisinga: Sportelreglement regulerte hva embetsmennene kunne ta for embetsgjerninger
 • Kornmonopolet ble opphevet i 1788
3 hauger rsla 1796 1804
3. Haugerørsla 1796-1804-
 • Hans Nielsen Hauge, (1771-1824)
 • Vekkelsesbevegelse med politiske protest mot embetsmenn og borgerskapets privilegier.
 • Skrev en rekke bøker
 • En landsomfattende bevegelse
 • Fengslet i 1804
en ny elite
En ny elite
 • Embetsmenn (1200-1800)og borgere
 • 300-400 prester, 100 futer og sorenskrivere, 500-800 militære offiserer,
 • Patrioter – etter hvert mange norskfødte
 • Topografiske skrifter
 • 1767: Det kongelige Norske Videnskabers selskab
 • Historie og folkediktning
 • Embetsmenn med utdannelse fra Danmark
 • Internasjonalt orientert storborgerskap engasjert i oversjøisk handel
den florisante periode i norge
Den florisante periodei Norge
 • Pga. nøytraliteten gjorde norsk eksporthandel det godt og borgerskapet gjør store penger
 • Den amerikanske uavhengighetskrigen (1776-1783)
 • Revolusjonskrigen fra 1793 og fram til Danmark-Norge ble trukket med på franske side fra 1807
 • Norges tonnasje – 3 ganger så stor som den danske i 1806
bernt anker 1746 1805
Bernt Anker 1746 - 1805
 • Skal ha hatt 20 000 mann i sitt brød..
 • Eide 50 skip
myndigheter og lokalsamfunn
Myndigheter og lokalsamfunn
 • Bygdetinget, fogd, sorenskriver, lagrettemenn
 • Skolekommisjoner fra 1741. Prest og bønder
 • Forlikskommisjoner fra 1797. Prest og bonde i hvert sogn, en gang i måneden på prestegarden
 • En fellesinteresse i å holde orden, sikre tjenestefolk.
 • Myndighetene tok hensyn til bøndene i noen saker:
 • - husmannsforordningen etter bøndenes ønske 1752
 • - skoleforordning til minst mulig kostnader 1741
 • - ekstraskatten ble opphevet 1770
 • 500-1000 supplikker i året til København fra norske undersåtter
elitens ambivalens til b ndene
Elitens ambivalens til bøndene
 • Fellesinteresse: Opprør mot ekstraskatt 1762-1770
 • Frykt: Lofthus opprør 1786-1787
 • Hån/Oppgitthet: Hans Nilsen Hauges vekkelse 1796-1804
 • Beundring: den norske odelsbonden
 • Hån/Oppgitthet: elendige jordbruket og kombinasjonsøkonomien
patriotisme
Patriotisme?
 • ”Norsk” ?
 • - norsk lov
 • - norsk hær
 • Eliten krevde:
 • universitet
 • bank
norge 1536 1814 lydrike
Norge 1536-1814, lydrike?
 • Historikerne har interessert seg for:
 • 1536-1660 – politiske underordning
 • 1660-1814 – politisk sidestilt, men økonomiske underordning
 • København hadde slott, regjeringskontor m.m.universitet, flåten
 • Omslag i skattlegginga under Gyldenløve- nødvendig med tilbakeholdenhet for å kunne få lojale soldater? Eller var skatteskruen alt dratt så hardt til som mulig?
 • Store nordiske krig som vendepunkt –
 • Deretter fredspolitikk og helstatspolitikk –
 • Byrdenes fordeling:
 • Statsinntektene: Norge: 25-30% Danmark: 35-40 %, Norges folkemengde var om lag 40%. Men hva med sportler og den norske legdshæren?
 • Danske og norske historikere har vært uenige om vurderingen
neste gang bakgrunnen for 1814
Neste gang: bakgrunnen for 1814
 • Nasjonal vekst, patriotisme?
 • Storpolitikken, krigen
 • Svensk Norgespolitikk