slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ (CHÚA NHẬT 27/5/2012) *** PowerPoint Presentation
Download Presentation
GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ (CHÚA NHẬT 27/5/2012) ***

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ (CHÚA NHẬT 27/5/2012) *** - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ (CHÚA NHẬT 27/5/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ SÁCH GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ . SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN TH ƯỞ NG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM. TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA. RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ (CHÚA NHẬT 27/5/2012) ***


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ

 • (CHÚA NHẬT 27/5/2012)
 • ***
 • ĐỐ TOÀN BỘ SÁCH GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔ.
 • SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 • TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA.
 • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA!
 • HTTL VIỆT NAM JUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH

slide2

PHẦN 1

 • TÔI LÀ AI?
 • TÌM NHÂN VẬT CÓ ĐẶC TÍNH GIỐNG NHƯ PHẦN GỢI Ý.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • PHẦN ĐỐ GỒM 8 CÂU.
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY; MỖI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG ĐƯỢC 10 ĐIỂM.
slide4

TÔI LÀ AI?

Câusố 1

slide5

TÔI LÀ AI?

 • Tôi đã bị đóng đinh nhưng vẫn sống.
 • ?
slide6

TÔI LÀ AI?

 • Tôi đã bị đóng đinh nhưng vẫn sống.
 • Tôi tiếp nhận Đạo Tin lành trực tiếp từ Chúa Jêsus Christ.
 • ?
slide7

TÔI LÀ AI?

 • Tôi đã bị đóng đinh nhưng vẫn sống.
 • Tôi tiếp nhận Đạo Tin lành trực tiếp từ Chúa Jêsus Christ.
 • ĐÁP:SỨ ĐỒ PHAO-LÔ
 • (Ga-la-ti 1:12; 2:20)
slide8

TÔI LÀ AI?

Câu số 2

slide9

TÔI LÀ AI?

 • Truyền một Tin lành khác, khác với Tin lành của Đấng Christ.
 • ?
slide10

TÔI LÀ AI?

 • Truyền một Tin lành khác, khác với Tin lành của Đấng Christ.
 • Vì muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ.
 • ?
slide11

TÔI LÀ AI?

 • Truyền một Tin lành khác, khác với Tin lành của Đấng Christ.
 • Vì muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ.
 • ĐÁP:KẺ LÀM RỐI TRÍ ANH EM
 • (Ga-la-ti 1:6-7)
slide12

TÔI LÀ AI?

Câu số 3

slide13

TÔI LÀ AI?

 • Tôi tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể tôi là người công bình.
 • ?
slide14

TÔI LÀ AI?

 • Tôi tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể tôi là người công bình.
 • Ai thuộc về Đấng Christ, người đó là dòng dõi của tôi.
 • ?
slide15

TÔI LÀ AI?

 • Tôi tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể tôi là người công bình.
 • Ai thuộc về Đấng Christ, người đó là dòng dõi của tôi.
 • ĐÁP: ÁP-RA-HAM
 • (Ga-la-ti 3:6, 29)
slide16

TÔI LÀ AI?

Câu số 4

slide17

TÔI LÀ AI?

 • Được ví sánh như thành Giê-ru-sa-lem tự do ở trên cao, là mẹ của người tin.
 • ?
slide18

TÔI LÀ AI?

 • Được ví sánh như thành Giê-ru-sa-lem tự do ở trên cao, là mẹ của người tin.
 • Là người nữ tự chủ.
 • ?
slide19

TÔI LÀ AI?

 • Được ví sánh như thành Giê-ru-sa-lem tự do ở trên cao, là mẹ của người tin.
 • Là người nữ tự chủ.
 • ĐÁP: SA-RA (MẸ Y-SÁC)
 • (Ga-la-ti 4:22-31)
slide20

TÔI LÀ AI?

Câu số 5

slide21

TÔI LÀ AI?

 • Được ví sánh như thành Giê-ru-sa-lem tự do ở trên cao, là mẹ của người tin.
 • ?
slide22

TÔI LÀ AI?

 • Được ví sánh như thành Giê-ru-sa-lem tự do ở trên cao, là mẹ của người tin.
 • Là người nữ tự chủ.
 • ?
slide23

TÔI LÀ AI?

 • Tôi là thầy giáo dẫn người ta đến với Đấng Christ.
 • Khi người ta có đức tin nơi Đấng Christ, thì họ không phải phục tôi nữa.
 • ĐÁP: LUẬT PHÁP MÔI-SE
 • (Ga-la-ti 3:24-25)
slide25

TÔI LÀ AI?

Câu số 6

slide26

TÔI LÀ AI?

 • ‘Người’ được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.
 • ?
slide27

TÔI LÀ AI?

 • ‘Người’ được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.
 • Là ‘người’, mà bất kể ai tin Chúa chân thành, họ sẽ được trở thành.
 • ?
slide28

TÔI LÀ AI?

 • ‘Người’ được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.
 • Là ‘người’, mà bất kể ai tin Chúa chân thành, họ sẽ được trở thành.
 • ĐÁP: NGƯỜI MỚI
 • (Ê-phê-sô 4:24)
slide29

TÔI LÀ AI?

Câu số 7

slide30

TÔI LÀ AI?

 • Bị người ta lừa đảo.
 • ?
slide31

TÔI LÀ AI?

 • Bị người ta lừa đảo.
 • Bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc.
 • ?
slide32

TÔI LÀ AI?

 • Bị người ta lừa đảo.
 • Bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc.
 • ĐÁP: TRẺ CON
 • (Ê-phê-sô 4:14)
slide33

TÔI LÀ AI?

Câu số 8

slide34

TÔI LÀ AI?

 • Đấng Christ là đầu của tôi.
 • ?
slide35

TÔI LÀ AI?

 • Đấng Christ là đầu của tôi.
 • Tôi phục dưới Đấng Christ.
 • ?
slide36

TÔI LÀ AI?

 • Đấng Christ là đầu của tôi.
 • Tôi phục dưới Đấng Christ.
 • ĐÁP: HỘI THÁNH
 • (Ê-phê-sô 5:23-24)
slide37

PHẦN 2

 • TRẢ LỜI THEO CÂU HỎI
 • BẠN HÃY TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.
 • PHẦN ĐỐ GỒM 17 CÂU, MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide39

CÂU 9

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Người chỉ làm đẹp lòng loài người, thì người đó chẳng phải là .............................?

ĐÁP: tôi tớ của Đấng Christ.

(Ga-la-ti 1:10)

slide40

CÂU 10

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Người chẳng biết Đức Chúa Trời thì làm tôi các thần vốn không .......................?

ĐÁP: phải là thần.

(Ga-la-ti 4:8)

slide41

CÂU 11

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Hãy lấy lòng yêu thương làm ...............................?

ĐÁP: đầy tớ lẫn nhau.(Ga-la-ti 5:13)

slide42

CÂU 12

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều.................................?

ĐÁP: ưa muốn của xác thịt.

(Ga-la-ti 5:16)

slide43

CÂU 13

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy ......................mà sửa họ lại.

ĐÁP: lòng mềm mại. (Ga-la-ti 6:1)

slide44

CÂU 14

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sứ đồ Phao-lô không khoe về chính mình, nhưng ông chỉ khoe về ..............................?

ĐÁP: thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ.

(Ga-la-ti 6:14)

slide45

CÂU 15

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Luật pháp đãđặt thêm là vì cớ .........................?

ĐÁP: những sự phạm phép (tội lỗi).

(Ga-la-ti 3:19)

slide46

CÂU 16

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Thời gian là bao lâu kể từ khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham cho đến khi ban luật pháp Môise ?

ĐÁP: 430 năm.

(Ga-la-ti 3:17)

slide47

CÂU 17

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình ........................?

ĐÁP: dối lấy mình.

(Ga-la-ti 6:3)

slide48

CÂU 18

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc ....................?

ĐÁP: luật pháp.

(Ga-la-ti 2:16)

slide49

CÂU 19

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là.........?

ĐÁP: con trai của Đức Chúa Trời.

(Ga-la-ti 3:26)

slide51

CÂU 20

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đấng Christ nhân đức tin mà ............................?

ĐÁP: ngự trong lòng anh em.

(Ê-phê-sô 3:17)

slide52

CÂU 21

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Hãy lợi dụng thì giờ, vì............?

ĐÁP: những ngày là xấu.

(Ê-phê-sô 5:16)

slide53

CÂU 22

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Hãy kính sợ Đấng Christ mà ...........................?

ĐÁP: vâng phục nhau.

(Ê-phê-sô 5:21)

slide54

CÂU 23

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Người chồng phải yêu vợ mình, còn vợ thì phải...............?

ĐÁP: kính chồng.

(Ê-phê-sô 5:33)

slide55

CÂU 24

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Hỡi kẻ làm con cái, hãy ...........?

ĐÁP: vâng phục cha mẹ mình trong Chúa.

(Ê-phê-sô 6:1)

slide56

CÂU 25

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ .....................?

ĐÁP: sức toàn năng của Ngài.

(Ê-phê-sô 6:10)

slide57

CÂU 26

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đừng.............?

Nhưng phải ....................?

ĐÁP: -say rượu.

-đầy dẫy Đức Thánh Linh

(Ê-phê-sô 5:18)

slide58

CÂU 27

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên ............?

ĐÁP: thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

(Ê-phê-sô 1:4)

slide59

CÂU 28

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ................?

ĐÁP: thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

(Ê-phê-sô 1:7)

slide60

PHẦN 3

 • ĐIỀN CHỮ VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH!
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY
 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU, TRẢ LỜI TRỌN CÂU MỚI ĐƯỢC ĐIỂM. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide62

CÂU 29

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được .................; vậy hãy ................., chớ lại để mình dưới ách ....................... nữa.”

( Ga-la-ti 5:1)

tự do

đứng vững

tôi mọi

slide63

CÂU 30

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Chớ hề ....................; Đức Chúa Trời không chịu ...................... đâu; vì ai gieo giống chi, lại ................. ấy.”

(Ga-la-ti 6:7)

dối mình

khinh dể

gặt giống

slide64

CÂU 31

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là ........................ sự vui mừng, bình an, ......................, nhân từ, hiền lành, ......................, mềm mại, tiết độ.”

(Ga-la-ti 5:22)

lòng yêu thương

nhịn nhục

trung tín

slide66

CÂU 32

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng ................................., bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của ........................................ nầy, cùng các ..................................ở các miền trên trời vậy.”(Ê-phê-sô 6:12)

thịt và huyết

thế gian mờ tối

thần dữ

slide67

CÂU 33

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy ........................, hãy ......................... từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ ..................... ngươi”(Ê-phê-sô 5:14)

thức

vùng dậy

chiếu sáng

slide68

CÂU 34

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vả, ấy là nhờ .........................., bởi ..........................., mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ........................ của Đức Chúa Trời”(Ê-phê-sô 2:8).

ân điển

đức tin

ban cho

slide69

PHẦN 4

 • SUY TƯỞNG
 • NHÌN HÌNH ẢNH SUY TƯỞNG VÀ TÌM RA NỘI DUNG CÂU CHUYỆN, CÂU KINH THÁNH.
 • BẠN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • THỜI GIAN MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.
 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide71

C ÂU 35

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.”

(Ê-phê-sô 5:9)

slide72

C ÂU 36

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:17).

slide73

C ÂU 37

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

ĐÁP: Biết sự yêu thương của Đấng Christ là trổi hơn mọi sự thông biết.

(Ê-phê-sô 3:19)

slide74

C ÂU 38

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

ĐÁP: Trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.

(Ga-la-ti 3:28)

slide75

C ÂU 39

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

Người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt (Ê-phê-sô 5:31).

slide76

C ÂU 40

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

Dùng sự sẳn sàng của Tin lành bình an làm giày dép.

(Ê-phê-sô 6:15)

slide77

HẾT

 • THÁNG 17/6, CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH PHI-L ÍP 4 ĐOẠN & CÔ-L Ô-SE 4 ĐOẠN
 • CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 • XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO HẾT THẢY CHÚNG TA!
 • 사랑해요!