slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
treść w dobrej formie PowerPoint Presentation
Download Presentation
treść w dobrej formie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

treść w dobrej formie - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

treść w dobrej formie. opracowali: Joanna Marlicka – (język polski) Krzysztof Dzierbicki – (informatyka).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'treść w dobrej formie' - rajah-soto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

treść w dobrej formie

opracowali: Joanna Marlicka – (język polski)Krzysztof Dzierbicki – (informatyka)

slide2

Dłuto, pióro, prasa drukarska, maszyna do pisania i edytor tekstutak można w skrócie podsumować dotychczasową historię utrwalania najważniejszego nośnika informacji naszej cywilizacji, jakim jest pismo.

slide3

Dzisiajpiszemy „na komputerze”, drukujemy „z komputera”umożliwiają to programy komputerowe zwaneedytorami tekstunajpopularniejsze to:

Word – element pakietu Office firmy Microsoft

Writer – element pakietu OpenOffice firmy Sun

Pages– element pakietu iWork firmy Apple

slide4

Różnica między mechanicznymi maszynami do pisania a komputerami polega na tym, że tekst pisany na maszynie do pisania jest od razu zamieniany na obraz, natomiast edytor tekstu przechowuje go w pamięci komputera w postaci ciągu liter. Obraz tych liter – wyświetlany na ekranie lub drukowany na papierze, z podziałem na strony, łamaniem linii itp. jest rzeczą wtórną, która może ulegać zmianie podczas formatowania tekstu, czyli nadawania mu stosownego wyglądu.

slide5

Trzeba podkreślić, że edytory wykonują „czarną robotę”, realizując wiele zadań dotyczących technicznej obróbki tekstu, które dla człowieka są bardzo pracochłonne i trudne do bezbłędnego wykonania.

slide6

CZCIONKI

Używanie czcionek do tworzenia tekstu ma długą, bo ponad 500-letnią historię. Początkowo używano czcionek drewnianych, które z czasem zostały zastąpione czcionkami metalowymi. Skład odbywał się w drukarni bez udziału autora. Pokolenia poligrafów wypracowały zasady „dobrej edycji”, które sprawiały, że tekst był łatwiejszy w odbiorze dla czytelnika i zgodny z zasadami estetyki. Użycie komputera i zaawansowanego edytora tekstu umożliwia tworzenie przez autora publikacji w ostatecznej, gotowej do druku formie. Jednak, pomimo zmiany narzędzia, zasady „dobrej edycji” pozostają nadal aktualne i dlatego warto je poznać.

slide7

CZCIONKI

Podstawową zasadą obowiązującą przy formatowaniu tekstu jest czytelność.

Powinny jej służyć zastosowane rodzaje czcionek, odstępy i wyróżnienia.

slide8

CZCIONKI

W komputerowych edytorach tekstu dostępnych jest wiele rodzajów czcionek,

m.in. czcionki:

szeryfowe i bezszeryfowe,

cienkie i grube,

wąskie i szerokie

"pisanki".

Wielkość (wysokość) czcionki określa się w punktach typograficznych (1 punkt = 0,376 mm)

slide9

CZCIONKI SZERYFOWE

Czcionki szeryfowe (np. Times New Roman, Bookman Old Style) to takie, w których występują krótkie kreski

stanowiące zakończenia liter - tzw. szeryfy.

Zwiększają one dekoracyjność pisma oraz

ułatwiają rozróżnianie niektórych znaków.

slide10

CZCIONKI BEZSZERYFOWE

Czcionka bezszeryfowaczcionka o prostych zakończeniach kresek.

Przykładem czcionki bezszeryfowej jest AriallubVerdana.

slide11

CZCIONKI CIENKIE I GRUBE

Czcionki grube(np. Impact) umożliwiają natychmiastowe zwrócenie uwagi odbiorcy,

dlatego często wykorzystywane są w reklamie.

Używa się ich także w tytułach i nagłówkach.

Czcionki cienkie to podstawowy krój czcionki(np. Calibri)

slide12

CZCIONKI WĄSKIE I SZEROKIE

Czcionki wąskie (np. Arial Narrow) przydają się wtedy, gdy na niewielkiej przestrzeni

trzeba zmieścić jak najwięcej tekstu.

Czcionki te są typowe m.in. dla ogłoszeń prasowych

i haseł encyklopedycznych.

Czcionki szerokie (np. Arial)

slide13

CZCIONKI „PISANKI”

"Pisanki" to najrozmaitsze kroje pisma przypominające z wyglądu pismo odręczne(np. BarmeReczny, Comic Sans, MonotypeCorsiva)

"Pisanki" stosuje się w tekstach o uroczystym charakterze, np. w zaproszeniach, życzeniach, gratulacjach.

Nie należy ich jednak nadużywać, ponieważ są mniej czytelne niż zwykłe czcionki.

slide14

CZCIONKI

Przy wyborze określonej czcionki trzeba zwrócić uwagę na jej czytelność i estetykę.

Należy również się zastanowić, czy dany rodzaj pisma pomoże osiągnąć cel wyznaczony tekstowi.

Nie należy stosować więcej niż trzech rodzajów czcionek na stronie.

slide15

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia umożliwiają zwrócenie uwagi czytelnika na określony fragment tekstu. Trzeba jednak

pamiętać, że należy wprowadzać je z umiarem, w sposób konsekwentny i jednolity.

 • Sposoby wyróżnienia tekstu
 • Pogrubienie(bold)
 • Wersalki
 • Kursywa
 • Zmiana koloru czcionki lub tła
slide16

Pogrubienie(bold)

Pismem pogrubionym zapisywane są zazwyczaj wyrazy lub wyrażenia, które mają przyciągnąć uwagę odbiorcynp.: nagłówki i tytuły.

PAMIĘTAJ!!!

Pismo pogrubione stosuj tylko wtedy, gdy takie wyróżnienie jest naprawdę potrzebne.

slide17

Wersalki

Czcionka o wyglądzie wielkich liter alfabetu.

Według polskiej pisowni stawiana jest na początku nazwy własnej i wyrazu rozpoczynającego nowe zdanie.

Wersalikami wyróżnia się także niektóre części tekstu,np. tytuły.

slide18

Kursywa

Kursywa zwana też italikiemto sposób wyróżnienia fragmentu tekstu polegający na użyciu pochyłej czcionki.

 • "Kursywa” używana jest najczęściej do zapisywania:
 • cytatów,
 • wyrazów obcych,
 • tytułów:
 • utworów literackich,
 • artykułów,
 • filmów,
 • dzieł sztuki.
slide19

Zmiana koloru czcionki

 • "Zmiana koloru czcionki lub tła": Najłatwiejsze w czytaniu są czarne litery na jasnym tle.
 • Jednak odpowiednie użycie koloru zwraca uwagę odbiorcy na wyróżniony element tekstu, podkreślając jego znaczenie.kolorowe czcionki lub tła spotykane najczęściej na plakatach, okładkach oraz w reklamach.
 • PAMIĘTAJ:
 • Nie umieszczaj długich tekstów na kolorowym tle, gdyż utrudnia to czytanie.
 • Przy stosowaniu tego wyróżnienia, zadbaj o kontrast między barwą czcionki a kolorem tła, aby zagwarantować czytelność tekstu.
slide20

WYRÓŻNIENIA

Użycie odpowiednich wyróżnień może zadecydować o estetyce oraz ułatwić czytelnikowi korzystanie z tekstu. Wyróżnienia mogą ożywić tekst, uwydatnić jego ważniejsze partie.

Każde z wyróżnień ma inne właściwości uwydatnienia tekstu. Po dobraniu odpowiedniego zestawu należy go konsekwentnie używać w całym dokumencie.

slide21

UKŁAD STRONY

Tekst nie wypełnia całej strony i jest otoczony marginesami. Marginesy powinny być na tyle duże, aby palce trzymające kartkę nie zasłaniały tekstu lub ilustracji. Strony najczęściej mają orientację pionową, ale możliwa jest orientacja pozioma.

slide22

UKŁAD STRONY

Na marginesach górnym i dolnym mogą występować teksty nie należące do tekstu podstawowego, dodawane automatycznie na każdej stronie. Są to: stopka strony na dolnym marginesie i nagłówek na górnym. Najczęściej nagłówek lub stopka zawierają numerację stron i inne dodatkowe informacje powtarzające się na każdej stronie.

slide23

AKAPIT

akapit to ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza; wiersz początkowy takiego ustępu tekstu, zwykle wcięty, wiersz akapitowy;

(Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego)

 • Pojęcie akapituw edytorach tekstu oznacza fragment tekstu między jednym a następnym naciśnięciem klawisza [Enter].
 • Na ekranie przy włączonej opcji pokazywania znaków formatowania każde naciśniecie [Enter] jest oznaczone ¶.
 • Akapit może stanowić:
 • pustą linijkę,
 • fragment linijki
 • lub kilka linijek.
slide24

Zmiana odstępów w pionie między wierszami i między akapitami

Odstępy między wierszami (interlinia) określają ilość miejsca w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Domyślnie odstępy te są pojedyncze.

Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu. Jeśli dany akapit ma wyraźnie odstawać od reszty tekstu na stronie lub jeśli wszystkie akapity w dokumencie mają być od siebie oddalone, można dobrać odstęp przed akapitem, po akapicie lub oba te rodzaje odstępów.

slide25

Korekta tekstu

Korekta tekstu polega na sprawdzeniu jego formy pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym itd.

 • Redagując dowolny tekst, powinniśmy zadbać o poprawność:
 • językową - gramatyka, interpunkcja, ortografia, styl
 • edytorską - literówki, niepotrzebne spacje, porządkowanie tekstu (rozplanowanie akapitów, tabel, rozdziałów), pojedyncze litery na końcu linii
 • merytoryczną - terminologia, logika, czytelność, itp.
 • antyplagiatową

PAMIĘTAJ!!!

Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii, wyrażasz szacunek wobec czytających.

slide26

Zasady formatowania krótkich form użytkowych

 • Przy formatowaniu tekstów takich jak:
 • Ogłoszenie,
 • Zaproszenie,
 • Instrukcja ,
 • Przepis,
 • i inne
 • należy przede wszystkim mieć na uwadze ich funkcjonalność.
 • Czcionki, wyróżnienia czy odstępy między wierszami powinny być tak dobrane, aby dany tekst jak najlepiej służył wyznaczonemu celowi.
slide28

układ strony:

 • pionowo
 • marginesy:
 • lewy – 3 cm
 • prawy – 3 cm
 • górny – 3 cm
 • dolny – 3 cm
 • stopka:

nazwisko i imię autora oraz klasa (po stronie lewej)

numer strony (po stronie prawej)

stopka na stronie pierwszej pusta

 • w dokumencie nie może być pustych wierszy
slide29

krój czcionki - Bookman Old Style (w całym dokumencie)

 • kolor czcionki – czarny (w całym dokumencie)
 • wielkość czcionki:
 • strona tytułowa:

» tytuł pracy – 28 pt, pogrubiona wyrównanie: w pionie –środek strony, w poziomie dowolnie

» dane autora pracy – 16 pt, pogrubiona i pochylona

wyrównanie: w pionie –dół strony, w poziomie do prawego marginesu

 • reszta dokumentu – 14 pt,
 • lista wypunktowana - dowolnie
 • inne elementy formatowania (np. obramowanie strony, elementy graficzne, odstęp pomiędzy wierszami i akapitami) wg własnego uznania
slide30

PODSTAWOWE POJĘCIA W EDYCJI TEKSTU

Dokument - jest to nazwa dla całego redagowanego tekstu,

Akapit - jest to część tekstu pomiędzy dwoma naciśnięciami klawisza ENTER,

Interlinia - zwiększony odstęp międzyliniowy,

Wcięcie - jest to określenie odstępów dla tekstu od lewej i od prawej krawędzi kartki,

Wcięcie akapitowe - jest to wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu,

Margines - jest to ilość wolnego papieru dookoła tekstu.

Blok - jest to zaznaczony fragment dokumentu; może to być wyraz, fragment wiersza (akapitu), cały wiersz (akapit), i kilka akapitów lub też cały dokument,

Nagłówek - jest to krótka informacja pojawiająca się u góry strony,

Stopka - podobna informacja co w nagłówku, ale występująca na dole strony,

Czcionka - jest to zestaw znaków drukarskich zapisanych w jednym pliku na dysku,

Krój pisma - różne sposoby przedstawiania tej samej czcionki. Może to być pismo grube, kursywa, podkreślone, powiększone, pomniejszone itp.,

Justowanie- wyrównanie tekstu polegające na równomiernym rozłożeniu pomiędzy lewym i prawym marginesem strony

Twarda spacja - Ctrl+Shift+Spacja - widoczna jest jako kółeczko (znaki ukryte), wstawiana jest zazwyczaj pomiędzy „w”, „i”, „z” a następny wyraz

Podział strony – aby zacząć pisanie kolejnego rozdziału od nowej strony to zamiast wciskać klawisz Enter do chwili, kiedy kursor znajdzie się na nowej stronie, wstawmy tzw. znak podziału strony, używając kombinacji klawiszy Ctrl + Enter.

slide31

BIBLIOGRAFIA

Herman Wilga, Słowa na czasie 2, Warszawa: Nowa Era, 2009

Piotr J. Durka, Informatyka dla Ciebie, Warszawa: Nowa Era, 2009

slide32

koniec

opracowali: Joanna Marlicka – (język polski)Krzysztof Dzierbicki – (informatyka)