szanta finansowy w nba rzecz o upadku seattle supersonics n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics. mgr Wojciech Deja (OIRP w Warszawie, WNE UW). Struktura prezentacji. Kazus Seattle SuperSonics Ekonomika drużynowego sportu zawodowego w USA Partnerstwo publiczno-prywatne Koncepcje dobrej wiary Model ekonometryczny Wyniki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szanta finansowy w nba rzecz o upadku seattle supersonics

Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics

mgr Wojciech Deja

(OIRP w Warszawie, WNE UW)

struktura prezentacji
Struktura prezentacji
 • Kazus Seattle SuperSonics
 • Ekonomika drużynowego sportu zawodowego w USA
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Koncepcje dobrej wiary
 • Model ekonometryczny
 • Wyniki
 • Wnioski
 • Przegląd literatury
kazus seattle supersonics historia
Kazus Seattle SuperSonics: historia
 • Rok założenia: 1967
 • Mistrzostwa NBA: 1979
 • Wicemistrzostwa NBA: 1978, 1996
 • Mistrzostwa Konferencji: 1978, 1979, 1996
 • Mistrzostwa Dywizji: 1978, 1979, 1994, 1996, 1997, 1998, 2005
kazus seattle supersonics chronologia
Kazus Seattle SuperSonics: chronologia
 • 18 lipca 2006 roku: sprzedaż klubu przez Basketball Club of Seattle (Howard Schultz) grupie kapitałowej z Oklahoma City Professional Basketball Club LLC (Clayton I. Bennett)
 • 13 lutego 2008 roku: ostateczna propozycja hali w Renton (koszt budowy: $ 500 mln):
 • $ 300 mln – Stan Waszyngton
 • $ 100 mln – miasto Renton
 • $ 100 mln – sprzedaż licencji i praw nazwy (ryzyko obciąża Professional Basketball Club LLC)
kazus seattle supersonics chronologia1
Kazus Seattle SuperSonics: chronologia
 • 22 kwietnia 2008 roku: Howard Schultz pozywa Professional Basketball Club LLC (Schultz v. Bennett)
 • 3 lipca 2008 roku: SuperSonics przeniesieni do Oklahoma City
 • 18 lipca 2008 roku: termin rozwiązujący obowiązywania klauzuli dobrej wiary
 • 29 sierpnia 2008 roku: Howard Schultz cofa pozew przeciwko Professional Basketball Club LLC
ekonomika dru ynowego sportu zawodowego w usa
Ekonomika drużynowego sportu zawodowego w USA
 • Drużyny jako oligopoliści
 • Silne bariery wyjścia i wejścia – ligi regulują podaż poprzez przyznanie licencji
 • Monopol terytorialny
 • Sprzedaż lub relokacja drużyny wymaga aprobaty innych właścicieli
ekonomika dru ynowego sportu zawodowego w usa1
Ekonomika drużynowego sportu zawodowego w USA
 • Konsekwencje:
 • popyt znacznie przekraczający podaż
 • rywalizacja między miastami
 • drużyny dysponują formą nacisku na władze lokalne
partnerstwo publiczno prywatne poj cie
Partnerstwo publiczno-prywatne: pojęcie
 • Świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne
 • Art. 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100): „ Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”
partnerstwo publiczno prywatne systemy
Partnerstwo publiczno-prywatne: systemy
 • Operate and Maintenance
 • Design-Build
 • Turnkey Operation
 • Warp Around Addition
 • Lease-Purchase
 • Temporary Privatization
 • Lease-Develop-Operate
 • Buy-Develop-Operate
 • Build-Transfer-Operate
 • Build-Own-Operate-Transfer
 • Build-Own-Operate
partnerstwo publiczno prywatne finansowanie obiekt w sportowych w usa
Partnerstwo publiczno-prywatne: finansowanie obiektów sportowych w USA
 • Przyjęte systemy: Design-Build, Turnkey Operation, Build-Transfer-Operate, Temporary Privatization
 • Środki publiczne – głównie źródła podatkowe:
 • podatek od sprzedaży
 • podatek od własności
 • akcyza od alkoholu i tytoniu
 • podatek od wynajmu samochodów
 • Prawodawstwo stanowe
partnerstwo publiczno prywatne przyk ad stadion w qwest field i safeco field seattle
Partnerstwo publiczno-prywatne: przykład stadionów Qwest Field i Safeco Field (Seattle)
 • 2% podatek od hoteli i moteli ($ 81 mln)
 • 1% i 2% podatki od wynajmu samochodów ($ 22 mln oraz $ 18 mln)
 • 0.017% i 0.016% podatki od sprzedaży ($ 155 mln oraz $ 77 mln)
 • 0.05% podatek od posiłków i napojów w King County ($ 75 mln)
partnerstwo publiczno prywatne dania w a cicieli klub w
Partnerstwo publiczno-prywatne: żądania właścicieli klubów
 • Wiek
 • Pojemność
 • Liczba lóż luksusowych
 • Położenie geograficzne (węzeł komunikacyjny)
koncepcje dobrej wiary
Koncepcje dobrej wiary
 • Koncepcja subiektywna: stan psychiczny osoby polegający na usprawiedliwionym okolicznościami błędnym przekonaniu co do istnienia prawa lub stosunku prawnego („nie wiedzieć” i „nie móc wiedzieć”)
 • Koncepcja obiektywna: prawne standardy etycznego postępowania; umożliwia ocenę czynności prawnej w sposób elastyczny, uwzględniając przyjęte w obrocie zwyczaje
koncepcje dobrej wiary1
Koncepcje dobrej wiary
 • Dobra wiara w znaczeniu subiektywnym odnosi się najczęściej do prawa rzeczowego, w znaczeniu obiektywnym – do prawa zobowiązań
 • Na potrzeby badania - dobra wiara w znaczeniu obiektywnym:
 • klauzula generalna
 • prawo UE: dobre obyczaje, słuszność
 • prawo brytyjskie: rozsądek
 • prawo holenderskie: rozsądek i słuszność
 • prawo polskie: zasady współżycia społecznego
model ekonometryczny baza danych
Model ekonometryczny: baza danych
 • Próba przekrojowa
 • 104 obserwacje dla obiektów sportowych stosowanych w 4 zawodowych ligach USA:
 • koszykarskiej NBA
 • bejsbolowej MLB
 • futbolowej NFL
 • hokejowej NHL
 • Brak danych dla Wrigley Field (Chicago), Fenway Park (Boston), Yankee Stadium (Nowy Jork)
model ekonometryczny r d a bazy danych
Model ekonometryczny: źródła bazy danych
 • http://www.census.gov/
 • http://www.bea.gov/
 • http://www.forbes.com/
 • http://www.stadiumsofnfl.com/
 • http://www.leagueoffans.org/index.html
 • http://www.namingrightsonline.com/major_ leagues.htm
 • http://www.arenadigest.com/visits/directory. htm
model ekonometryczny r d a bazy danych1
Model ekonometryczny: źródła bazy danych
 • http://basketball.ballparks.com/
 • http://www.ballparksofbaseball.com/Current%20Ballparks.htm
 • http://www.insidearenas.com/western/USAirwaysCenter.htm
 • http://www.insidearenas.com/
 • http://www.nba.com/teams/index.html
 • http://mlb.mlb.com/team/
 • http://www.nfl.com/teams
 • http://www.nhl.com/ice/teams.htm
model ekonometryczny zmienne
Model ekonometryczny: zmienne

Zmienna objaśniana: pub

Zmienne objaśniające:

 • sports (NBA, MLB ?, NFL - , NHL +, różne ligi -)
 • age (+)
 • politics (republikanie, demokraci -)
 • owner (prywatny, publiczny +)
 • stadium (hale, stadiony +)
model ekonometryczny zmienne1
Model ekonometryczny: zmienne
 • number (-)
 • value (-)
 • name (+)
 • city (-)
 • metro (+)
 • per (+)
 • median (+)
model ekonometryczny metodologia
Model ekonometryczny: metodologia
 • Metoda Najmniejszych Kwadratów (klasyczny model regresji liniowej)
 • Modele dla zmiennej objaśnianej będącej ułamkiem (Metoda Największej Wiarygodności):
 • fractional logit (uogólniony model liniowy, funkcja łącząca z rozkładu logistycznego)
 • fractional probit (uogólniony model liniowy, funkcją łącząca ze standaryzowanego rozkładu normalnego)
 • betafit (zmienna objaśniana pochodzi z rozkładu beta)
model ekonometryczny prognoza
Model ekonometryczny: prognoza
 • Szeregi czasowe – przewidywanie na podstawie modelu przyszłych wartości zmiennej objaśnianej
 • Przewidywana przez model wartość zmiennej objaśnianej dla danego wektora parametrów zmiennych objaśniających:
 • Miara „racjonalnych oczekiwań”
model ekonometryczny przedzia ufno ci dla realizacji prognozy
Model ekonometryczny: przedział ufności dla realizacji prognozy
 • Koncepcja przedziału ufności – prawdziwa wartość parametru znajduje się wewnątrz przedziału ufności z prawdopodobieństwem określonym poziomem ufności:
 • Przedział ufności dla wartości oczekiwanych prognozy a przedział ufności dla realizacji prognozy
 • Miara „rozpiętości racjonalnych oczekiwań”
wyniki prognoza dla kazusu seattle supersonics
Wyniki: prognoza dla kazusu Seattle SuperSonics

Wektor obserwacji:

 • age = 0
 • politics = 1
 • owner = 0
 • stała = 1

Prognoza (do 3 miejsc po przecinku):

 • KMRL: 0,099
 • fractional logit: 0,089
 • fractional probit: 0,081
 • betafit: 0,167
slide26
Wyniki: przedział ufności dla realizacji prognozy dla kazusu Seattle SuperSonics (do 3 miejsc po przecinku)
wyniki przedzia ufno ci dla realizacji prognozy komentarz
Wyniki: przedział ufności dla realizacji prognozy - komentarz
 • Asymptotyczna efektywność estymatorów MNW
 • Efektywność estymatorów MNK – twierdzenie Gaussa-Markowa
 • Modele MNW – kryterium informacyjne Schwarza-Bayesa (wielkość próby)
wyniki kryterium informacyjne schwarza bayesa dla modeli mnw
Wyniki: kryterium informacyjne Schwarza-Bayesa dla modeli MNW
 • fractional logit: -424.2419
 • fractional probit: -425.1442
 • betafit: -382.3296
wnioski
Wnioski
 • Zmienne w statystycznie istotny sposób związane z udziałem podmiotu publicznego w partnerstwie publiczno-prywatnym w drużynowym sporcie zawodowym w USA.
 • Kazus Seattle SuperSonics:
 • prognoza
 • przedział ufności dla realizacji prognozy
 • Schultz v. Bennett
przegl d literatury
Przegląd literatury
 • Ekonomika zawodowego sportu drużynowego w USA:
 • Baade R. A., Dye R. F. (1988), An Analysis of the Economic Rationale for Public Subsidization ofSports Stadiums, The Annals of Regional Science, Volume 22, Number 2, s. 37-47.
 • Baade R. A. (1996), Professional Sports as Catalysts for Metropolitan Economic Development, Journal of Urban Affairs, Volume 18, Number 1, s. 1-17.
 • Baade R. A. (1996), Stadium Subsidies Make Little Economic Sense for Cities: a Rejoinder, Journal ofUrban Affairs, Volume 18, Number 1, s. 33-37.
 • Baade R. A., Dye R. F. (1990), The Impact of Stadiums and Professional Sports on MetropolitanArea Development, Growth and Change, Volume 12, s. 1-14.
 • Clark J. M., Cornwell T. B., Pruitt S. W. (2002), Corporate Stadium Sponsorships, SignalingTheory, Agency Conflicts, and Shareholder Wealth, Journal of Advertising Research, Volume 42,Number 6, s. 16-32.
przegl d literatury1
Przegląd literatury
 • Coates D., Humphreys B. R. (2003), Professional Sports Facilities, Franchises and Urban Economic Development, Public Finance and Management, Volume 3, Number 3, s. 335-357.
 • Coates D. , Humphreys B. R. (1999), The Growth Effects of Sports Franchises, Stadia and Arenas, Journal of Policy Analysis & Management, Volume 18, Number 4, s. 624-656.
 • Coates D. , Humphreys B. R. (2000), The Stadium Gambit and Local Economic Development, Regulation, Volume 23, Number 2, s. 15-20.
 • Crompton J. (2004) , Beyond Economic Impact: An Alternative Rationale for the Public Subsidy of MajorLeague Sports Facilities, Journal of Sports Management, Volume 18, s. 40-58.
 • Crompton J. (1995), Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven Sources ofMisapplication, Journal of Sports Management, Volume 9, s. 14-35.
 • Crompton J. L., Howard D. R., VarT. (2003), Financing Major League Facilities: Status, Evolutionand Conflicting Forces,Journal of Sports Management, Volume 17, s. 156–184.
przegl d literatury2
Przegląd literatury
 • Davis M. C. (2008), The Interaction between Baseball Attendance and Winning Percentage : A VARAnalysis, International Journal of Sports Finance, Volume 3, s. 58-73.
 • GroothuisP. A., Johnson B. K., Whitehead J. C. (2004), Public Funding of Professional SportsStadiums: Public Choice or Civic Pride?, Eastern Economic Journal, Volume 30, Number 4, s. 515-526.
 • Johnson B. K., Whitehead J. C. (2000), Value of Public Goods from Sports Stadiums: The CVMApproach, Contemporary Economic Policy, Volume 18, Number 1, s. 48-58.
 • KalichV. Z. (1998), A Public Choice Perspective on the Subsidization of Private Industry: A Case Studyof Three Cities and Three Stadiums, Journal of Urban Affairs, Volume 20, Number 2, s. 199– 219.
 • Leeds MarikovaEva, Leeds M. A., PistoletI. (2007), A Stadium by Any Other Name: The Value ofNaming Rights, Journal of Sports Economics, Volume 8, s. 581–595.
 • Miller P. (2004), Private Financing and Sports Franchise Values: The Case of Major League Baseball, apaper prepared within the Fall 2004 Missouri Valley Economics Association conference, s. 1-32.
przegl d literatury3
Przegląd literatury
 • MondelloM. J., Walker M. (2007), Moving Beyond Economic Impact: A Closer Look at theContingent Valuation Method, International Journal of Sport Finance, Volume 2, s. 149-160.
 • MondelloM. J. (2003), Stadium Funding and the City of Jacksonville, International Sports Journal, s. 91-98.
 • RosentraubM. S., SwindellD. (1998), Who Benefits from the Presence of Professional Sports Teams?The Implications for Public Funding of Stadiums and Arenas, Public Administration Review, Volume58, Number 1, s. 11-20.
 • Ross S. D., Russell K. C. (2008), An Empirical Assessment of Spectator-Based Brand Equity, Journal of Sports Management, Volume 22, s. 322–337.
 • Siegfried J. , Zimbalist A. (2000), The Economics of Sports Facilities and Their Communities, TheJournal of Economic Perspectives, Volume 14, Number 3, s. 95-114.
przegl d literatury4
Przegląd literatury
 • Partnerstwo publiczno-prywatne:
 • Brzozowska K. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne : przesłanki, możliwości, bariery, Warszawa.
 • Korbus B. P., Strawiński M. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Warszawa.
 • Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Warszawa.
 • Perkowski M. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne : zagadnienia teorii i praktyki, Białystok.
 • Yescombe E. R. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne : zasady wdrażania i finansowania, Kraków.
 • Zysnarski J. (2003), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Gdańsk.
przegl d literatury5
Przegląd literatury
 • Dobra wiara:
 • Janiszewska B. (2005), Koncepcje dobrej wiary w przepisach prawa rzeczowego, zasiedzenie nieruchomości, roszczenie o wykup gruntu, Warszawa.
 • Janiszewska B. (2003), Pojęcie dobrej wiary w rozumieniu obiektywnym a zasady współżycia społecznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9.
 • Dajczak W. (1998), Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń.
 • Dajczak W. (2001), Zasady współżycia społecznego czy dobra wiara?, Rejent, nr 1.
 • Gajda J. (1997), Pojęcie dobrej wiary w przepisach kodeksu cywilnego, Studia Prawnicze, z. 2.
 • Nowacki J. (1979), Domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.), Studia IuridicaSilesiana, nr 5.
 • Przybyłowski K. (1970), Dobra wiara w polskim prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojęciu), Studia Cywilistyczne, t. XV, Kraków.