ankara havac l k m zesi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ankara Havacılık Müzesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ankara Havacılık Müzesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33
raja

Ankara Havacılık Müzesi - PowerPoint PPT Presentation

235 Views
Download Presentation
Ankara Havacılık Müzesi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ankara Havacılık Müzesi SİBEL AKMAN

 2. Havacılık sevgisini daha geniş kitlelere aşılamak, THK’nın geçmişini canlı tutmak ve genç nesillere sevdirmek amacıyla 21. HKK E. Org. Ahmet çörekçinin direktifleri doğrultusunda HLK ‘ ınca 1997 yılında Türkiye’nin ikinci hava müzesinin kurulma çalışmalarına başlanmıştır. 18 eylül 1998 günü Atatürk ün manevi kızı ve ilk kadın Türk pilotu Sabiha Gökçen’ in katılımı ile 22. hv.KKE.ORG. İLHAN KILIÇ TARAFINDAN açılış yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 3. Öğrencilere bu kartal figürü hakkında ne düşündükleri ve bu figürün havacılıkla ilişkisinin ne olabileceği sorulabilir.

 4. 1999 yılında HLK tarafından yapılan çalışmalarla Cumhuriyet dönemi pilotu Sabiha Gökçen adına bir köşe hazırlanmış olup bu köşeye Atatürk ’ün kendisine armağan ettiği tabanca olmak üzere çok sayıda değerli obje ve fotoğraflar Sabiha Gökçen in kendisi tarafından başlanmıştır. Ayrıca ilk bayan havacılarla ilgili bayan havacılar köşesi oluşturulmuştur.

 5. Öğrencilere bu heykeldeki kişilerin kim olduğu sorulabilir, aralarında geçen konuşma yaratıcı dramayla canlandırabilir.

 6. Öğrencilere bu uçakların içi gezdirilerek ortamı görmeleri sağlanabilir.

 7. Öğrencilere bu uçak-el figürü ile ilgili ne düşündükleri sorulabilir.

 8. Öğrencilere gördükleri bu uçaklardan hareketle uçakların günlük hayatta hangi tür amaçla kullanıldığı sorulabilir.

 9. Oyuncak müzesi

 10.  Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi 20 Nisan 1990‘ da açıldı. Temel işlevi hızlı toplumsal değişim içinde kaybolmakta olan oyuncakları korumak olan müze, aynı zaman da bir araştırma ve eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir. Halen bin beş yüz oyuncak bulunan müzede oyuncaklar dört ana grupta toplanmaktadır

 11. Öğrencilere bu tür oyuncakları olup olmadığı sorulabilir.

 12. I. Geleneksel Oyuncaklar: Daha çok oyuna bağlı, yerel, mevsimlik, el yapımı oyuncaklar: Uçurtma, sapan, çember, topaç, bez bebek, beşik, yürüteç, vb.II. Fabrikasyon Oyuncaklar: Sanayi ürünü olan bu oyuncaklar yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılmıştır:1. Tahta Oyuncak: çeşitli arabalar, evler, hayvanlar, vb. ilk fabrikasyon tahta Türk oyuncağı (1938) örnekleri de bu grupta yer almaktadır.

 13. 2. Teneke Oyuncak: Araba, tren, kamyon, çeşitli hayvanlar, mutfak eşyaları, kurşun askerler, vb. Bu grupta en eski (1933) Türk teneke oyuncaklarından örnekler bulunmaktadır.3. Kağıt Oyuncak: Kartondan ve kağıttan üretilen çeşitli oyuncaklar.4. Plastik Oyuncak: Plastikten yapılmış çeşitli eski ve yeni oyuncaklar.

 14. 5. Bebek ve Yumuşak Oyuncak: Kağıt hamuru, porselen, plastik gibi çeşitli malzemelerden yapılmış bebekler, pelüş hayvan modelleri. Bu grupta Türk oyuncak bebek sanayiinin en eski (1960) örnekleri sergilenmektedir. III. Yabancı Oyuncaklar: Kişisel ya da ticarî amaçlarla başka ülkelerden getirilmiş çeşitli oyuncaklar. Müzenin en eski parçaları (1890) bu grupta yer almaktadır.

 15. IV. Antik Oyuncaklar: ülkemizin birçok arkeoloji müzesinde sergilenen antik oyuncakların bazılarının kopyaları.Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi oyuncağın ülkemizdeki tarihsel gelişimini saptama çalışmalarını sürdürmektedir. Oyuncak aracılığı ile sanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi araştırmaları yapılabilmektedir.

 16. Müze ayrıca çocuklara tarih bilinci kazandırmaya, oyuncağın çocuk gelişimindeki önemini vurgulamaya çalışmaktadır.Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi'ne giriş ücretsizdir. Okullar ve diğer ziyaretçi grupları randevu ile kabul edilmektedir. Müzenin tanıtım broşürü ve posteri vardır

 17. Işıklar kapatıldığında ve koruma görevlileri ayrıldığı gecelerde oyuncakların birbirlerine nelersöylemekte olduklarını hayal etmeleri öğrencilerden istenebilir.

 18. Öğrencilerden en çok sevdikleri oyuncağı yanlarında getirmelerini ve neden bu oyuncağı seçtikleri hakkında düşünceleri sorulabilir.

 19. Öğrencilere oyuncak yapımıyla ilgili meslekleri seçip seçmemeleri sorulabilir.

 20. Öğrencilere pamuk prenses ve yedi cüceler masalını yaratıcı dramayla canlandırmaları istenebilir.

 21. Öğrencilerin müzede bir yangını başladığını farz etmeleri istenebilir. Her biri hangi eseri veya eserleri öncelikle kurtarırdı. Niçin o eser gibi sorular sorulabilir.

 22. ZİRAAT BANKASI MÜZESİ

 23. Sanata destek bir Ziraat Geleneğidir T.C. Ziraat Bankası Müzesi Ankara'nın Ulus Semtinde bulunan tarihi Genel Müdürlük Binamızın Şeref Salonu'nda yer almaktadır. Cumhuriyetin hemen her aşamasına bizzat tanık olmuş bir banka olarak 142 yıllık köklü geçmişimizi sergilediğimiz Müzemiz, Türkiye'de açılan ilk Bankacılık Müzesi olma özelliğine sahiptir.

 24. Başlangıcından bugüne dek Türkiye bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişn bugüne gelinen gelişimini gösterme özelliğine sahip olan T.C. Ziraat Bankası Müzesi, bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi bir atmosfer içinde sergilemektedir. • Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi açısından önemli bilgi kaynaklarına sahip olan Bankamız Müzesi, 20 Kasım 1981 tarihinde, dönemin Danışma Meclisi Başkanı Sn. Sadi IRMAK tarafından açılmıştır.

 25. Bankamızın ilk şekli, çekirdeği diyebileceğimiz 142 yıllık orijinal "Memleket Sandığımız", 100 yılın üzerinde bir tarihi geçmişi bulunan yevmiye defterleri, bugün artık kullanılmayan altın alım ve satım kayıt defterleri, "Kinin" tevzi ve satışına ait defterler, genel müdürlük ve şubelerimizde kullanılan hesap ve yazı makineleri ile kristal hokka takımları, eski telefonlar, çeşitli altın ve mektup terazileri, bekçi kontrol saatleri, eski yazı banka kapı levhaları ile çeşitli kurum ve kuruluşların Bankamıza verdiği madalyon ve berat örnekleri teşhirde bulunan değerli eşyalar arasındadır.

 26. Yine, geçmiş dönemlerde kullanılan "Çekiliş Aletimiz", bir kısım şubelerimize ait resmi banka mühür örnekleri, 60-70 yıllık haberleşme kopya defterleri, tasarruf hesabı cüzdan örnekleri, fiş ve makbuz dipkoçanlarından örnekler, eski yazı çekler, kasa esas defterleri, tarihi nitelikteki teftiş defterleri ve raporları gibi geçmişi belgeleyen önemli belgelerin yanı sıra 1929 yılında Genel Müdürlük Binamızın açılışında kullanılan altın orak ve tepsi ile Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait para örnekleri de maziyi aksettiren değerli objeler arasındadır. • Bankamızın temel kuruluş amacını yansıtan Türk Resim Sanatından özgün eserlerin de yer aldığı Müzemizde, Cumhuriyet Dönemi Ressamlarımıza ait değerli eserler de sergilenmektedir

 27. Koridorun ortasında geniş kağıt parçalarına yazılmış bir kelime kümesini yerleştirerek kelime çağrışımlarını ( ortaklıkları, benzerliklerini) kullanılarak. Her bir öğrencinin bunlardan iki veya üçünü alıp en uygun olduğunu hissettiği eserin yakınındaki yere sermelerini sağlayınız.( gerçekçi, soyut, sıcak, soğuk, etkin, sessiz vb.)

 28. Müzenin en önemli sanat eserini ve tahmini değerini öğrencilerden bulmalarını istenebilir.

 29. TEŞEKKÜRLER……