Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika
Download
1 / 20

Objekta darbības stratēģija (ODS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.2.aktivitātes “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu iesniegumu sagatavošanai. Objekta darbības stratēģija (ODS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Objekta darbības stratēģija (ODS)' - raja-pena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.2.aktivitātes “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu iesniegumu sagatavošanai


Objekta darb bas strat ija ods
Objekta darbības stratēģija (ODS)

 • Mērķis – pamatot atjaunojamā kultūras mantojuma objekta dzīvotspēju, lai nodrošinātu ieguldīto investīciju atdevi

 • Izstrādā par laika posmu vismaz 5 gadu periodā no projekta pabeigšanas brīža

 • Var izstrādāt uz esoša plāna vai stratēģijas pamata


Ods ietver
ODS ietver:

 • Esošās situācijas analīzi

 • Kultūras mantojuma objekta misiju

 • SVID analīzi

 • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

 • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

 • Publicitātes pasākumus

 • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


Eso s situ cijas anal ze
Esošās situācijas analīze

 • Darbības pilnvarojums

  • Institūcija, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir atjaunojamais kultūras mantojuma objekts

  • Juridiskais statuss un kompetence

  • Iekšējie un ārējie normatīvie akti

 • Kultūras mantojuma objekta vadības modelis un organizatoriskā struktūra


 • Ods ietver1
  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta misija
  Kultūras mantojuma objekta misija

  • Misija – kāds ir mūsu darbības virsmērķis?

  • Vīzija – kādi mēs vēlamies būt?

  • Vērtības – uz kādām vērtībām jeb ētiskajiem pamatvirzieniem balstīta organizācijas darbība?

  • Funkcijas – kādas funkcijas kultūras nozares attīstībā kultūras mantojuma objekts pilda un plāno pildīt?


  Ods ietver2
  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu  Darb bas pl ns ietver
  Darbības plāns ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta darb bas virzieni m r i un priorit rie uzdevumi
  Kultūras mantojuma objekta darbības virzieni (mērķi) un prioritārie uzdevumi

  SVID + kultūras mantojuma objekta darbības virsmērķis (misija)

  Pamatvirzieni (mērķi)

  Uzdevumi


  Ods ietver3
  ODS ietver: prioritārie uzdevumi

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti i
  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti I prioritārie uzdevumi

  Projekta ietvaros plānoto aktivitāšu rezultāti (gala produkti):

  • Preces vai pakalpojumi

  • Atrodas kultūras mantojuma objekta tiešā ietekmē

  • Var novērtēt pēc darbības veikšanas vai tās gaitā

   Shematisks piemērs

   Kultūras mantojuma objekta 1.mērķis: Kultūras mantojuma objekta publiskās pieejamības uzlabošana


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti ii
  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti II

  Kultūras mantojuma pasākumu programmas raksturojums

  • Pakalpojuma klāsta izvērtēšana

  • Kultūras pasākumu programmas raksturojums (pakalpojumu, telpu un laika griezumā)

   Shematisks piemērs


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti iii
  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti III

  Kultūras mantojuma objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze

  Telpu noslogojuma prognoze (laiks, kad telpās notiek pasākumi pret kopējo laika periodu x 100)  Ods ietver4
  ODS ietver: IV

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Publicit te
  Publicitāte IV

  • Rīkoto pasākumu publicitātes programmas izstrāde

  • Aktivitātes plānotas reģiona, valsts vai starptautiskā mērogā

  • Aprakstu sniedz dalījumā pa reklāmas veidiem:

   • Izkārtnes

   • Informācija drukātajos medijos

   • Citos masu mediju kanālos (TV, internets)

   • Informācija kultūras mantojuma objekta mājas lapā (ja tāda ir)


  Ods ietver5
  ODS ietver: IV

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta ilgtsp ja
  Kultūras mantojuma objekta ilgtspēja IV

  Pamatot – kā tiks saglabāti projekta rezultāti vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

  • Ieguldījums kultūrvides sakārtošanā, reģiona attīstībā u.tml.

  • Finansiālā ilgtspēja, institucionālā ilgtspēja u.c.


  Evija Nikolajeva IV

  LR Kultūras ministrija

  ES fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referente

  Tālr.: 67330234

  E-pasts: [email protected]


  ad