Karel V, vader van Filips II Centralisatie ( Habsburgse Rijk) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karel V, vader van Filips II Centralisatie ( Habsburgse Rijk) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karel V, vader van Filips II Centralisatie ( Habsburgse Rijk)

play fullscreen
1 / 11
Karel V, vader van Filips II Centralisatie ( Habsburgse Rijk)
400 Views
Download Presentation
rahim-pennington
Download Presentation

Karel V, vader van Filips II Centralisatie ( Habsburgse Rijk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Waarom kwamen de Nederlanders in opstand tegen de Spanjaarden, en wat had Jan Arentsz met de beeldenstorm (1566) te maken?

  2. Karel V, vader van Filips II • Centralisatie (Habsburgse Rijk)  Eenheid in bestuur, rechtspraak en munt.

  3. 1548 De zeventien provinciën “De Nederlanders horen bij mijn Habsburgse Rijk, maar mogen veel dingen zelf bepalen.” Autonome positie in het Habsburgse Rijk

  4. Madrid Vorst Karel / Filips II Landvoogd(es) Maria van Hongarije/ Alva / Parma Brussel Menings-verschillen Stadhouder Willem van Oranje Den Haag Staten - Generaal Burgers, adel en geestelijken

  5. 1556 Karel V Filips II

  6. Meningsverschillen tussen Filips II en Den Haag Filips II • Economie: waarom moeten de Nederlanders de oorlog tegen Frankrijk betalen? • Geloof: waarom mogen we ons niet bekeren tot het protestantisme? • Politiek: waarom bemoeit de nieuwe vorst (Filips) zich met zaken die wij altijd zelf mochten regelen? (aantasting van privileges) Willem van Oranje

  7. 1566 “Stop met de vervolging van protestanten!” Geuzen Landvoogdes “Oké, wij zullen minder mensen vervolgen” Beeldenstorm Calvinisten gaan buiten diensten houden “De beeldenverering door de katholieken heeft niets met het ware geloof te maken!”

  8. http://www.krankzinnigeverhalenvertellers.nl/geschiedenis.html?start=4http://www.krankzinnigeverhalenvertellers.nl/geschiedenis.html?start=4

  9. 1568 “Willem, doe is normaal! Gehoorzaam de vorst in Madrid.” “Alva, doe zelf is normaal! Ik kom op voor de protestanten en onze privileges.” “Dan is het oorlog!”

  10. http://www.youtube.com/watch?v=KfDWnXz9yWk&feature=player_embedded#!http://www.youtube.com/watch?v=KfDWnXz9yWk&feature=player_embedded#!