slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H3 Van Mohammed tot Karel de Grote PowerPoint Presentation
Download Presentation
H3 Van Mohammed tot Karel de Grote

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

H3 Van Mohammed tot Karel de Grote - PowerPoint PPT Presentation

mary
156 Views
Download Presentation

H3 Van Mohammed tot Karel de Grote

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  2. "God van mijn vrouw: als gij echt zo sterk zijt als mijn vrouw beweert, kom mij dan helpen en laat mij winnen. Dan zal ik mij tot het christendom bekeren." 496 slag tegen de Visigoten Wodan help me deze slag te winnen! Koningin Clotilde christelijk Koning Clovis Heiden H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  3. 496 doop van Clovis (of in 497, 498, 499, 507 en 508) Clovis laat zich dopen en komt zijn belofte na Clovis bindt de Gallo-Romeinse elite aan zich door hun geloof aan te nemen. Voordeel: Hij had voortaan deze katholieke elite achter zich staan en hij wist zich gesteund door een groeiende kerk H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  4. Veel bekeringswerk werd gedaan door monniken Dit waren mensen die zich terugtrokken uit de zondige wereld en samen gingen wonen in een klooster H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  5. Monniken en nonnen moesten zich houden aan de regel van Benedictus -Het celibaat-Armoede -Gehoorzaamheid aan de kerk Paus Gregorius de Grote heeft missionarissen naar Noord – Europa gestuurd De missionarissen genoten bescherming Karolingische hofmeiers Gregorius I de Grote ca. 540 - 604 Benedictus van Nursia 480 - 547 H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  6. H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  7. De kerstening was zo belangrijk dat hij opdracht gaf aan zendgraven om niet alleen toe te zien op bestuur en rechtspraak maar ook op de christelijke plichten waarden en normen van de bevolking Karel de Grote zette de kersteningspolitiek van zijn voorvader voort Iedere overwinning op de Saksen werd benut om hen te bekerenAl dan niet met geweld Boeren moesten 10% van hun oogst afstaan om kerken en kloosters te onderhouden H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  8. Karel de Grote verbleef zijn later levensjaren veel in zijn palts in aken De palts was niet alleen het bestuurlijke hart van zijn rijk maar moest ook het culturele hart van zijn rijk worden In de scriptoria werden handschriften rijk versierd Een nieuwe schrijfletter werd geïntroduceerd om kennis sneller te kunnen verspreiden H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  9. Ook kloosters werden ingezet om de klassieke cultuur te bewaren Frankische edelen gaven kloosters vaak veel grond in bezit Kloosters werden door hun grondbezit onderdeel van het feodale stelsel. H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa

  10. Evangeliarium van Egmond Willibrordusput Heiloo H3 Van Mohammed tot Karel de Grote H3.2 Christendom in Europa